Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
31 372€ 22 478€ 23 866€ 19 035€ 21 310€ 20 529€ 26 723€ 22 648€ 19 495€ 19 984€ 27 942€
02
501
Spotreba materiálu
17 450€ 8 939€ 11 527€ 5 148€ 8 113€ 5 864€ 9 973€ 7 168€ 6 303€ 7 071€ 15 616€
03
502
Spotreba energie
13 922€ 13 540€ 12 339€ 13 888€ 13 197€ 14 665€ 16 750€ 15 480€ 13 192€ 12 913€ 12 326€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
62 548€ 58 632€ 37 969€ 32 771€ 26 453€ 34 596€ 25 009€ 20 505€ 20 260€ 21 324€ 20 836€
07
511
Opravy a udržiavanie
35 507€ 6 229€ 11 031€ 6 850€ 2 521€ 14 976€ 5 143€ 359€ 1 425€ 2 076€ 4 225€
08
512
Cestovné
1 719€ 1 790€ 2 874€ 1 337€ 1 158€ 2 235€ 2 847€ 2 076€ 2 154€ 1 478€ 1 081€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 316€ 4 245€ 3 907€ 3 280€ 1 734€ 1 834€ 3 077€ 2 580€ 3 374€ 2 577€ 733€
10
518
Ostatné služby
20 007€ 46 367€ 20 158€ 21 304€ 21 040€ 15 551€ 13 942€ 15 490€ 13 307€ 15 193€ 14 797€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
125 843€ 115 323€ 109 996€ 95 812€ 86 552€ 80 409€ 80 160€ 67 923€ 65 586€ 59 918€ 51 948€
12
521
Mzdové náklady
90 168€ 84 469€ 79 402€ 70 133€ 63 903€ 59 331€ 59 287€ 49 757€ 49 842€ 29 430€ 37 637€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
31 917€ 27 735€ 26 338€ 22 929€ 20 016€ 18 606€ 17 909€ 15 505€ 13 369€ 28 776€ 12 427€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 758€ 3 119€ 4 256€ 2 750€ 2 633€ 2 471€ 2 964€ 2 661€ 2 375€ 1 712€ 1 884€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
174€ 564€ 114€ 48€ 129€ 223€ 146€ 209€ 225€ 122€ 64€
20
538
Ostatné dane a poplatky
174€ 564€ 114€ 48€ 129€ 223€ 146€ 209€ 225€ 122€ 64€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
631€ 525€ 1 479€ 873€ 881€ 556€ 21 397€ 723€ 848€ 930€ 523€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 700€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
259€ 0€ 0€ 18€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
602€ 525€ 1 220€ 873€ 881€ 539€ 697€ 722€ 848€ 930€ 523€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
28 293€ 26 142€ 29 334€ 27 299€ 26 024€ 31 361€ 23 516€ 24 571€ 12 567€ 9 304€ 9 786€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 293€ 26 142€ 29 334€ 27 299€ 26 024€ 26 342€ 21 340€ 21 324€ 12 560€ 9 304€ 9 786€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 5 019€ 2 176€ 3 247€ 7€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 5 019€ 2 176€ 3 247€ 7€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 641€ 5 865€ 1 758€ 1 826€ 1 839€ 1 795€ 3 591€ 946€ 3 872€ 937€ 683€
42
562
Úroky
9€ 62€ 277€ 420€ 586€ 1 432€ 0€ 1 845€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 641€ 5 856€ 1 696€ 1 550€ 1 419€ 1 209€ 2 160€ 946€ 2 027€ 937€ 683€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
8 000€ 3 294€ 5 222€ 10 767€ 7 835€ 6 786€ 4 290€ 7 261€ 7 311€ 7 607€ 4 505€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 4 300€ 4 970€ 4 120€ 5 175€ 5 550€ 5 500€ 3 319€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
8 000€ 3 294€ 5 222€ 10 767€ 3 535€ 1 816€ 170€ 2 086€ 1 761€ 2 107€ 1 153€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
258 502€ 232 823€ 209 738€ 188 432€ 171 022€ 176 255€ 184 832€ 144 786€ 130 164€ 120 126€ 116 287€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
30€ 155€ 75€ 0€ 0€ 165€ 195€ 30€ 62€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
30€ 155€ 75€ 0€ 0€ 165€ 195€ 30€ 62€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
218 114€ 196 389€ 187 310€ 161 928€ 152 495€ 148 009€ 115 206€ 96 435€ 90 794€ 95 125€ 98 181€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
215 779€ 191 104€ 181 031€ 156 568€ 147 919€ 143 554€ 110 821€ 92 192€ 87 141€ 94 352€ 93 590€
82
633
Výnosy z poplatkov
2 335€ 5 285€ 6 280€ 5 359€ 4 576€ 4 455€ 4 385€ 4 243€ 3 653€ 773€ 4 591€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
6 698€ 7 872€ 7 761€ 6 854€ 6 348€ 5 043€ 26 660€ 31 159€ 5 928€ 5 096€ 3 879€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 700€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
231€ 294€ 441€ 365€ 300€ 165€ 195€ 210€ 240€ 368€ 259€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 145€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 117€ 7 578€ 7 320€ 6 344€ 6 003€ 4 878€ 5 765€ 30 949€ 5 688€ 4 728€ 3 570€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 5 026€ 2 176€ 3 247€ 0€ 0€ 0€ 2 208€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 5 026€ 2 176€ 3 247€ 0€ 0€ 0€ 2 208€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 3 247€ 0€ 0€ 0€ 2 208€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 5 026€ 2 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
4€ 5€ 4€ 5€ 9€ 11€ 31€ 61€ 130€
102
662
Úroky
4€ 5€ 4€ 5€ 9€ 11€ 31€ 61€ 130€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
462€ 104€ 181€ 0€ 141€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
462€ 104€ 181€ 0€ 141€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
10 646€ 41 592€ 26 789€ 13 862€ 5 808€ 16 995€ 79 854€ 4 301€ 199 606€ 4 886€ 3 648€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
35 452€ 17 567€ 5 024€ 5 612€ 16 995€ 6 696€ 4 301€ 11 385€ 4 886€ 3 031€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
5 346€ 5 346€ 5 466€ 6 045€ 196€ 0€ 14 612€ 0€ 47 055€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 617€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 2 794€ 0€ 0€ 58 446€ 0€ 141 166€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 300€ 794€ 3 756€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
235 459€ 245 882€ 222 482€ 182 827€ 169 863€ 172 228€ 225 282€ 132 101€ 296 389€ 105 230€ 108 046€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-23 043€ 13 060€ 12 744€ -5 605€ -1 159€ -4 028€ 40 450€ -12 685€ 166 225€ -14 896€ -8 241€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-23 043€ 13 060€ 12 744€ -5 605€ -1 159€ -4 028€ 40 450€ -12 685€ 166 225€ -14 896€ -8 241€