Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
958 750€ 988 058€ 1 081 169€ 1 081 803€ 1 100 101€ 1 136 066€ 982 451€ 1 028 462€ 1 066 032€ 1 116 053€ 1 094 829€ 1 079 822€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
853 046€ 865 223€ 843 172€ 883 274€ 942 699€ 933 290€ 788 885€ 828 530€ 877 088€ 925 692€ 883 960€ 748 591€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 53€ 5 126€ 10 199€ 15 272€ 15 995€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 53€ 5 126€ 10 199€ 15 272€ 15 995€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
681 155€ 693 332€ 671 281€ 711 383€ 770 808€ 761 326€ 611 848€ 646 420€ 689 905€ 733 802€ 708 065€ 572 696€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
112 699€ 113 090€ 128 570€ 129 335€ 129 353€ 88 777€ 88 777€ 88 777€ 88 881€ 88 881€ 21 263€ 21 445€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
430 674€ 459 527€ 515 211€ 570 214€ 626 069€ 654 801€ 499 728€ 542 606€ 584 259€ 626 427€ 670 501€ 536 325€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
2 067€ 731€ 0€ 796€ 2 265€ 2 184€ 3 912€ 5 641€ 4 255€ 3 327€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
687€ 4 969€ 7 724€ 10 299€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
1 062€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72€ 384€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
134 653€ 120 716€ 27 499€ 10 415€ 10 415€ 9 227€ 10 778€ 12 853€ 12 853€ 12 853€ 11 974€ 11 215€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
171 891€ 171 891€ 171 891€ 171 891€ 171 891€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 175 895€ 175 895€ 175 895€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
171 891€ 171 891€ 171 891€ 171 891€ 171 891€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 175 895€ 175 895€ 175 895€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
104 686€ 121 168€ 236 950€ 197 484€ 152 948€ 201 732€ 192 458€ 199 309€ 188 422€ 188 039€ 205 719€ 326 822€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
397€ 662€ 102€ 102€ 82€ 0€ 365€ 347€ 70€ 370€ 671€ 113€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
397€ 662€ 102€ 102€ 82€ 0€ 365€ 347€ 70€ 370€ 671€ 113€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 998€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 998€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
3 707€ 2 145€ 4 772€ 6 955€ 4 290€ 4 195€ 3 484€ 5 704€ 5 507€ 5 390€ 5 288€ 5 150€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
873€ 1 181€ 1 237€ 2 369€ 2 601€ 2 587€ 1 699€ 942€ 4 373€ 4 242€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
1 185€ 964€ 2 135€ 3 185€ 1 689€ 1 608€ 1 784€ 4 762€ 1 134€ 1 148€ 5 288€ 4 508€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
1 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 642€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
1 400€ 1 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
100 582€ 118 360€ 232 075€ 190 428€ 148 576€ 197 537€ 188 609€ 193 258€ 182 845€ 182 279€ 187 762€ 321 559€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
382€ 972€ 957€ 1 370€ 1 213€ 849€ 1 644€ 929€ 644€ 1 119€ 1 160€ 370€
087
2.
Ceniny
(213))
17€ 38€ 65€ 451€ 385€ 35€ 119€ 80€ 46€ 924€ 39€ 18€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
100 183€ 117 350€ 231 053€ 188 607€ 146 978€ 196 652€ 186 846€ 192 249€ 182 155€ 180 236€ 186 563€ 321 171€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 018€ 1 667€ 1 048€ 1 044€ 4 455€ 1 043€ 1 108€ 623€ 522€ 2 322€ 5 150€ 4 409€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 018€ 1 667€ 1 048€ 1 044€ 1 045€ 1 043€ 1 108€ 623€ 522€ 603€ 757€ 915€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 3 410€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 719€ 4 393€ 3 494€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
958 750€ 988 058€ 1 081 169€ 1 081 803€ 1 100 101€ 1 136 066€ 982 451€ 1 028 462€ 1 066 032€ 1 116 053€ 1 094 829€ 1 079 822€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
712 452€ 711 449€ 780 830€ 759 736€ 785 001€ 955 369€ 795 600€ 826 948€ 838 724€ 861 087€ 812 535€ 803 257€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
712 452€ 711 449€ 780 830€ 759 736€ 785 001€ 955 369€ 795 600€ 826 948€ 838 724€ 861 087€ 812 535€ 803 257€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
714 449€ 780 830€ 759 736€ 755 457€ 773 236€ 795 600€ 826 948€ 838 725€ 861 087€ 812 536€ 803 257€ 779 861€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-1 997€ -69 382€ 21 095€ 4 278€ 11 765€ 159 769€ -31 348€ -11 777€ -22 363€ 48 551€ 9 278€ 23 396€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
16 688€ 11 466€ 13 971€ 11 700€ 8 563€ 16 007€ 14 889€ 10 375€ 11 230€ 27 140€ 35 225€ 18 695€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 3 458€ 2 915€ 2 809€ 3 263€ 2 061€ 5 142€ 6 366€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 3 458€ 2 915€ 2 809€ 3 263€ 2 061€ 5 142€ 6 366€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 998€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 998€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
288€ 704€ 381€ 73€ 197€ 47€ 110€ 167€ 174€ 495€ 760€ 524€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
288€ 704€ 381€ 73€ 197€ 47€ 110€ 167€ 174€ 495€ 760€ 524€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
11 400€ 10 762€ 13 590€ 11 627€ 8 366€ 12 503€ 11 864€ 7 399€ 7 793€ 24 584€ 17 325€ 11 805€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
3 295€ 3 715€ 4 353€ 4 142€ 1 922€ 4 451€ 5 229€ 2 565€ 2 743€ 7 862€ 8 375€ 3 417€
163
12.
Zamestnanci
(331))
4 597€ 3 837€ 5 111€ 4 120€ 3 565€ 4 669€ 3 715€ 2 849€ 2 750€ 12 155€ 5 402€ 4 854€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
2 666€ 2 374€ 3 151€ 2 547€ 2 192€ 2 773€ 2 352€ 1 640€ 1 577€ 2 085€ 2 645€ 2 536€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 421€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
842€ 675€ 976€ 818€ 687€ 610€ 568€ 344€ 302€ 2 482€ 903€ 998€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
229 611€ 265 143€ 286 368€ 310 368€ 306 537€ 164 689€ 171 962€ 191 140€ 216 078€ 227 826€ 247 069€ 257 870€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 327€ 827€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
229 611€ 265 143€ 286 368€ 310 368€ 306 537€ 164 689€ 171 962€ 191 140€ 216 078€ 227 499€ 246 242€ 257 870€