Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Dlhá nad Váhom

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
33 708€ 35 902€ 34 817€ 28 203€ 24 431€ 20 373€ 27 240€ 23 555€ 27 361€ 19 831€ 24 778€ 25 500€
02
501
Spotreba materiálu
13 752€ 16 306€ 15 741€ 12 007€ 8 844€ 4 976€ 8 932€ 4 964€ 6 343€ 4 233€ 5 422€ 9 403€
03
502
Spotreba energie
19 956€ 19 596€ 19 077€ 16 196€ 15 588€ 15 397€ 18 308€ 18 591€ 21 018€ 15 598€ 19 356€ 16 097€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
94 365€ 135 502€ 80 538€ 65 420€ 70 450€ 75 918€ 93 287€ 65 504€ 50 333€ 64 024€ 50 105€ 40 183€
07
511
Opravy a udržiavanie
24 908€ 22 156€ 24 007€ 17 991€ 20 054€ 14 275€ 19 890€ 15 400€ 14 498€ 28 333€ 13 171€ 9 752€
08
512
Cestovné
179€ 160€ 187€ 164€ 100€ 2 706€ 4 034€ 5 307€ 4 269€ 1 371€ 1 287€ 1 373€
09
513
Náklady na reprezentáciu
839€ 883€ 145€ 256€ 113€ 170€ 65€ 30€ 0€ 0€ 33€ 135€
10
518
Ostatné služby
68 438€ 112 303€ 56 200€ 47 008€ 50 183€ 58 767€ 69 298€ 44 766€ 31 566€ 34 320€ 35 614€ 28 923€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
110 697€ 91 693€ 83 561€ 83 014€ 90 934€ 83 109€ 69 806€ 65 018€ 66 109€ 71 267€ 59 290€ 52 922€
12
521
Mzdové náklady
81 102€ 66 820€ 60 711€ 59 617€ 65 792€ 63 919€ 52 899€ 48 573€ 49 382€ 56 769€ 45 176€ 40 126€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
25 862€ 21 862€ 20 130€ 20 050€ 22 082€ 18 571€ 16 377€ 15 887€ 16 105€ 14 061€ 13 586€ 12 299€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 733€ 3 010€ 2 720€ 3 346€ 3 034€ 618€ 530€ 558€ 622€ 437€ 528€ 497€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
158€ 3 110€ 0€ 0€ 245€ 143€ 340€ 348€ 1€ 82€ 1 391€
20
538
Ostatné dane a poplatky
158€ 3 110€ 0€ 0€ 245€ 143€ 340€ 348€ 1€ 82€ 1 391€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 378€ 36 667€ 915€ 824€ 1 582€ 525€ 348€ 552€ 788€ 2 597€ 613€ 1 909€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
391€ 25 980€ 765€ 18€ 0€ 0€ 0€ 103€ 0€ 2 187€ 182€ 1 585€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
9 404€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
987€ 1 283€ 150€ 806€ 1 582€ 465€ 348€ 449€ 788€ 410€ 431€ 324€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
61 664€ 59 261€ 60 821€ 63 635€ 63 016€ 69 089€ 61 320€ 59 056€ 60 054€ 55 085€ 51 172€ 50 389€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
61 180€ 59 261€ 60 821€ 63 006€ 63 016€ 65 631€ 58 405€ 56 247€ 56 791€ 53 024€ 46 695€ 46 235€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
483€ 629€ 0€ 3 458€ 2 915€ 2 809€ 3 263€ 2 061€ 4 477€ 4 154€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 3 458€ 2 915€ 2 809€ 3 263€ 2 061€ 4 477€ 4 154€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
483€ 629€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
3 495€ 3 474€ 4 638€ 3 362€ 3 157€ 2 947€ 2 657€ 2 224€ 6 139€ 2 164€ 1 953€ 2 158€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 983€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 495€ 3 474€ 4 638€ 3 362€ 3 157€ 2 947€ 2 657€ 2 224€ 2 156€ 2 164€ 1 953€ 2 158€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
5 163€ 4 364€ 5 084€ 4 325€ 5 726€ 5 619€ 5 090€ 4 690€ 3 519€ 3 405€ 3 464€ 2 589€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 883€ 1 864€ 1 784€ 1 175€ 1 135€ 919€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 280€ 2 500€ 3 300€ 3 150€ 4 592€ 4 700€ 5 090€ 4 690€ 3 519€ 3 405€ 2 530€ 2 589€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 934€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
310 629€ 369 972€ 270 376€ 248 783€ 259 297€ 257 824€ 259 890€ 220 939€ 214 651€ 218 374€ 191 457€ 177 041€
Výnosy
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
251 518€ 231 477€ 208 293€ 201 389€ 181 108€ 170 722€ 164 896€ 163 088€ 147 014€ 132 052€ 153 228€ 151 749€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
233 774€ 213 796€ 192 677€ 180 570€ 162 333€ 148 059€ 142 343€ 136 778€ 134 579€ 117 961€ 143 427€ 149 054€
82
633
Výnosy z poplatkov
17 743€ 17 681€ 15 616€ 20 819€ 18 775€ 22 663€ 22 553€ 26 309€ 12 435€ 14 091€ 9 801€ 2 695€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
20 507€ 32 472€ 48 411€ 5 475€ 9 140€ 6 822€ 6 862€ 17 083€ 5 278€ 97 924€ 7 409€ 17 118€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 707€ 27 182€ 44 182€ 1 651€ 650€ 974€ 0€ 10 157€ 0€ 69 988€ 979€ 11 120€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 329€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 20€ 1 001€ 302€ 21 274€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
50€ 536€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 327€ 173€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 800€ 5 240€ 4 229€ 3 288€ 8 460€ 5 848€ 6 842€ 5 926€ 4 976€ 6 640€ 6 103€ 5 496€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
41€ 128€ 93€ 0€ 3 458€ 2 915€ 2 809€ 3 263€ 2 061€ 5 142€ 5 042€ 2 506€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
41€ 128€ 93€ 0€ 3 458€ 2 915€ 2 809€ 3 263€ 2 061€ 5 142€ 5 042€ 2 506€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 3 458€ 2 915€ 2 809€ 3 263€ 2 061€ 5 142€ 5 042€ 2 506€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
41€ 128€ 93€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
94€ 308€ 22€ 768€ 1 323€ 14€ 754€ 1 799€ 8 055€ 1 732€ 4 490€ 7 576€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 217€ 0€ 0€ 657€
102
662
Úroky
94€ 308€ 22€ 768€ 1 323€ 14€ 754€ 1 799€ 1 838€ 1 732€ 4 490€ 6 919€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
392€ 1 783€ 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
110
672
Náhrady škôd
392€ 1 783€ 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
36 490€ 36 215€ 34 264€ 43 792€ 76 024€ 237 120€ 53 221€ 23 929€ 30 301€ 30 404€ 31 390€ 21 488€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 858€ 6 003€ 3 584€ 13 080€ 21 490€ 5 482€ 6 284€ 4 786€ 8 414€ 8 985€ 11 998€ 3 013€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
29 524€ 28 602€ 29 157€ 29 352€ 46 379€ 35 904€ 18 728€ 15 561€ 15 561€ 18 237€ 16 232€ 15 322€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 7 000€ 21 737€ 21 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 171 552€ 3 160€ 3 160€ 3 160€ 3 160€ 3 160€ 3 153€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 152€ 299€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 609€ 1 609€ 1 523€ 1 360€ 1 155€ 2 445€ 4 050€ 270€ 2 867€ 22€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
308 650€ 300 599€ 291 475€ 253 208€ 271 313€ 417 593€ 228 542€ 209 162€ 192 709€ 267 254€ 201 562€ 200 437€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-1 979€ -69 373€ 21 100€ 4 424€ 12 016€ 159 769€ -31 348€ -11 777€ -21 942€ 48 880€ 10 105€ 23 396€
136
591
Splatná daň z príjmov
18€ 9€ 5€ 146€ 251€ 0€ 0€ 0€ 421€ 329€ 827€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-1 997€ -69 382€ 21 095€ 4 278€ 11 765€ 159 769€ -31 348€ -11 777€ -22 363€ 48 551€ 9 278€ 23 396€