Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
6 554 153€ 6 953 348€ 6 687 043€ 6 575 741€ 6 504 830€ 6 576 017€ 6 721 319€ 7 088 955€ 7 001 994€ 5 732 160€ 5 073 907€ 4 945 754€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 436 224€ 5 662 945€ 5 408 610€ 5 262 736€ 5 576 420€ 5 651 342€ 5 798 484€ 6 140 954€ 6 175 502€ 5 144 706€ 4 271 208€ 4 323 149€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
22 504€ 22 504€ 22 504€ 5 542€ 5 542€ 5 542€ 5 542€ 5 542€ 5 542€ 2 387€ 2 387€ 2 387€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
16 962€ 16 962€ 16 962€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
5 542€ 5 542€ 5 542€ 5 542€ 5 542€ 5 542€ 5 542€ 5 542€ 5 542€ 2 387€ 2 387€ 2 387€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
4 925 457€ 5 152 178€ 4 897 842€ 4 768 931€ 5 082 614€ 5 157 536€ 5 304 679€ 5 647 148€ 5 681 696€ 4 654 055€ 3 780 557€ 3 832 498€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
135 707€ 126 577€ 128 039€ 166 203€ 196 303€ 255 048€ 258 672€ 259 573€ 260 304€ 260 304€ 262 160€ 271 350€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
3 692 828€ 3 651 183€ 3 588 680€ 3 679 344€ 3 980 924€ 3 997 393€ 4 068 749€ 4 386 067€ 4 462 617€ 2 578 900€ 2 781 185€ 2 964 532€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
87 355€ 115 349€ 124 853€ 127 167€ 122 160€ 119 322€ 146 655€ 182 899€ 185 752€ 109 068€ 115 163€ 106 167€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
357 891€ 304 694€ 83 152€ 83 610€ 75 110€ 75 110€ 70 610€ 77 960€ 77 960€ 77 960€ 77 960€ 77 960€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
64 653€ 67 074€ 69 292€ 70 292€ 72 608€ 75 154€ 91 518€ 102 746€ 91 256€ 26 027€ 29 718€ 28 832€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
32 348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
554 675€ 887 301€ 903 826€ 642 315€ 635 509€ 635 509€ 668 475€ 637 904€ 603 807€ 1 601 796€ 514 371€ 383 657€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 488 264€ 481 378€ 481 378€ 481 378€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 886€ 6 886€ 6 886€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 117 159€ 1 289 633€ 1 277 663€ 1 312 235€ 927 640€ 923 906€ 922 065€ 947 231€ 825 722€ 586 684€ 800 511€ 619 521€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
545€ 274€ 1 018€ 1 938€ 84€ 546€ 926€ 874€ 818€ 1 239€ 1 239€ 1 239€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
545€ 274€ 1 018€ 1 938€ 84€ 546€ 926€ 874€ 818€ 1 239€ 1 239€ 1 239€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
8 868€ 9 523€ 10 294€ 8 786€ 9 632€ 8 810€ 10 914€ 0€ 0€ 1 795€ 3 506€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
8 866€ 9 523€ 10 294€ 8 786€ 9 632€ 8 810€ 10 914€ 0€ 0€ 1 795€ 3 506€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
36 096€ 46 769€ 70 216€ 24 715€ 105 418€ 94 810€ 108 852€ 90 103€ 96 724€ 31 037€ 14 521€ 763€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 2 569€ 2 569€ 101€ 101€ 2 983€ 1 897€ 990€ 1 186€ 351€ 485€ 581€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 226€ 182€ 182€ 182€ 182€ 182€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
2 201€ 9 036€ 1 488€ 13 444€ 4 866€ 3 202€ 382€ 0€ 0€ 0€ 3 379€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
33 895€ 35 102€ 24 941€ 11 169€ 100 450€ 88 626€ 106 347€ 88 931€ 95 356€ 30 504€ 10 475€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 399€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
0€ 63€ 229€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 40 590€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 071 651€ 1 233 066€ 1 196 136€ 1 276 797€ 812 507€ 819 740€ 801 373€ 856 255€ 728 180€ 552 613€ 781 245€ 617 519€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
3 879€ 1 009€ 1 897€ 117€ 829€ 611€ 1 208€ 1 070€ 1 595€ 906€ 61€ 154€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 0€ 428€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 614€ 1 614€ 1 614€ 941€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 067 772€ 1 232 058€ 1 193 810€ 1 276 681€ 811 678€ 819 128€ 800 165€ 853 570€ 724 971€ 550 093€ 780 243€ 617 365€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
770€ 770€ 770€ 770€ 770€ 770€ 770€ 770€ 770€ 770€ 2 188€ 3 084€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
770€ 770€ 770€ 770€ 770€ 770€ 770€ 770€ 770€ 770€ 2 188€ 3 084€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
6 554 153€ 6 953 348€ 6 687 043€ 6 575 741€ 6 504 830€ 6 576 017€ 6 721 319€ 7 088 955€ 7 001 994€ 5 732 160€ 5 073 907€ 4 945 754€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 459 582€ 3 762 875€ 3 778 552€ 3 677 908€ 3 651 281€ 3 550 495€ 3 473 848€ 3 387 198€ 3 270 941€ 3 211 382€ 3 290 838€ 3 082 200€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
3 459 582€ 3 762 875€ 3 778 552€ 3 677 908€ 3 651 281€ 3 550 495€ 3 473 848€ 3 387 198€ 3 270 941€ 3 211 382€ 3 290 838€ 3 082 200€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
3 760 083€ 3 757 465€ 3 863 549€ 3 650 848€ 3 556 138€ 3 476 592€ 3 412 960€ 3 266 525€ 3 208 090€ 3 290 839€ 3 087 305€ 2 803 237€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-300 501€ 5 410€ -84 997€ 27 060€ 95 143€ 73 903€ 60 888€ 120 673€ 62 851€ -79 457€ 203 533€ 278 963€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
848 089€ 890 053€ 978 491€ 948 206€ 979 346€ 1 013 460€ 1 062 159€ 1 108 108€ 1 311 179€ 1 465 947€ 1 199 579€ 1 280 064€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 12 333€ 9 352€ 9 352€ 13 425€ 14 381€ 8 544€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 381€ 8 544€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 333€ 9 352€ 9 352€ 13 425€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 680€ 74 709€ 12 904€ 12 913€ 56 695€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 680€ 846€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73 863€ 12 904€ 12 913€ 56 695€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
684 451€ 788 521€ 834 917€ 869 382€ 906 379€ 946 013€ 983 049€ 1 019 819€ 1 057 973€ 1 092 732€ 1 117 114€ 306€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
684 090€ 786 614€ 830 108€ 855 700€ 896 381€ 936 434€ 976 211€ 1 015 614€ 1 053 806€ 1 090 948€ 1 115 680€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
361€ 1 907€ 4 809€ 13 683€ 9 998€ 9 579€ 6 838€ 4 206€ 4 167€ 1 784€ 1 434€ 306€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
163 638€ 100 732€ 142 774€ 78 824€ 72 968€ 67 447€ 66 777€ 66 257€ 169 145€ 346 886€ 55 171€ 52 614€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 856€ 9 061€ 4 661€ 0€ 0€ 2 737€ 2 389€ 2 339€ 104 092€ 279 549€ 2 525€ 765€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
67 267€ 13 396€ 14 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 162€ 5 724€ 765€ 765€ 765€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
32 245€ 21 624€ 22 727€ 31 849€ 30 997€ 26 694€ 27 863€ 28 021€ 25 894€ 26 708€ 25 155€ 24 426€
163
12.
Zamestnanci
(331))
33 038€ 30 032€ 63 401€ 26 238€ 27 106€ 19 417€ 18 930€ 17 490€ 18 565€ 23 417€ 14 595€ 15 717€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
400€ 388€ 0€ 442€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
23 478€ 20 617€ 29 277€ 17 382€ 11 874€ 14 887€ 14 958€ 13 650€ 12 635€ 11 929€ 10 058€ 9 157€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
5 355€ 5 613€ 7 737€ 2 913€ 2 991€ 3 711€ 2 636€ 2 594€ 2 235€ 4 518€ 2 073€ 1 784€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 858€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 161 905€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 161 905€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
2 246 483€ 2 300 420€ 1 929 999€ 1 949 627€ 1 874 202€ 2 012 062€ 2 185 312€ 2 593 649€ 2 419 874€ 1 054 831€ 583 490€ 583 490€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
2 246 483€ 2 300 420€ 1 929 999€ 1 949 627€ 1 874 202€ 2 012 062€ 2 185 312€ 2 593 649€ 2 419 874€ 1 054 831€ 583 490€ 583 490€