Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
26 212€ 27 425€ 26 578€ 25 307€ 14 795€ 13 321€ 12 571€ 13 333€ 13 451€ 20 925€ 14 059€ 13 244€
02
501
Spotreba materiálu
8 375€ 10 058€ 7 901€ 8 727€ 4 101€ 4 404€ 2 705€ 3 448€ 3 774€ 11 139€ 3 468€ 4 083€
03
502
Spotreba energie
17 836€ 17 368€ 18 677€ 16 580€ 10 693€ 8 917€ 9 866€ 9 885€ 9 677€ 9 786€ 10 591€ 9 161€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
43 110€ 43 689€ 35 384€ 49 745€ 30 301€ 25 684€ 30 487€ 35 148€ 20 421€ 18 590€ 20 369€ 19 253€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 633€ 6 375€ 8 126€ 1 821€ 3 127€ 1 868€ 6 720€ 1 089€ 2 539€ 1 146€ 2 570€ 1 593€
08
512
Cestovné
2 881€ 2 347€ 2 535€ 2 656€ 1 597€ 934€ 1 343€ 776€ 986€ 1 338€ 1 089€ 1 428€
09
513
Náklady na reprezentáciu
9 772€ 8 975€ 6 167€ 4 256€ 3 672€ 3 680€ 5 390€ 17 700€ 2 200€ 477€ 1 727€ 1 759€
10
518
Ostatné služby
26 825€ 25 993€ 18 556€ 41 012€ 21 905€ 19 201€ 17 033€ 15 584€ 14 696€ 15 629€ 14 983€ 14 473€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
119 325€ 99 730€ 91 443€ 82 061€ 97 292€ 79 431€ 69 966€ 76 051€ 71 960€ 77 672€ 71 075€ 66 288€
12
521
Mzdové náklady
85 394€ 71 427€ 64 753€ 59 632€ 67 857€ 56 405€ 49 640€ 54 254€ 50 697€ 51 873€ 51 993€ 48 098€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
29 900€ 23 483€ 21 644€ 19 119€ 23 722€ 19 383€ 16 899€ 18 080€ 17 551€ 16 783€ 16 688€ 15 734€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
430€ 710€ 188€ 204€ 148€ 160€ 208€ 220€ 160€ 128€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 601€ 4 110€ 4 858€ 3 106€ 5 565€ 3 483€ 3 219€ 3 497€ 3 530€ 8 818€ 2 242€ 2 323€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 70€ 152€ 133€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
2 009€ 1 043€ 1 078€ 2 627€ 726€ 476€ 496€ 686€ 609€ 1 059€ 784€ 564€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 009€ 1 043€ 1 078€ 2 627€ 726€ 476€ 496€ 686€ 609€ 1 059€ 784€ 564€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
2 684€ 1 192€ 376€ 421€ 10 631€ 11 830€ 1 804€ 1 679€ 252€ 1 216€ 590€ 1 096€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 8 805€ 324€ 0€ 1 075€ 0€ 0€ 206€ 996€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
69€ 18€ 60€ 7€ 4€ 60€ 7€ 0€ 1 067€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 615€ 1 192€ 358€ 361€ 1 819€ 11 502€ 1 744€ 197€ 252€ 149€ 384€ 100€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
29 659€ 28 784€ 28 468€ 28 498€ 28 584€ 26 886€ 30 304€ 27 273€ 28 360€ 16 744€ 15 941€ 12 049€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 159€ 28 284€ 27 968€ 27 998€ 28 134€ 26 386€ 25 754€ 23 423€ 25 760€ 15 384€ 14 241€ 9 825€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
500€ 500€ 500€ 500€ 450€ 500€ 4 550€ 3 850€ 2 600€ 1 360€ 1 700€ 2 224€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
500€ 500€ 500€ 500€ 450€ 500€ 4 550€ 3 850€ 2 600€ 1 360€ 1 700€ 2 224€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
9 258€ 10 989€ 9 897€ 7 260€ 6 245€ 6 322€ 6 924€ 7 015€ 8 776€ 6 694€ 9 339€ 7 336€
42
562
Úroky
7 203€ 7 762€ 8 293€ 4 551€ 4 845€ 5 044€ 5 533€ 5 561€ 7 513€ 5 172€ 8 367€ 4 382€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 055€ 3 227€ 1 604€ 2 709€ 1 400€ 1 278€ 1 391€ 1 455€ 1 263€ 1 522€ 972€ 2 954€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 170€ 371€ 474€ 570€ 868€ 319€ 1 001€ 672€ 987€ 824€ 816€ 730€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
306€ 266€ 318€ 318€ 308€ 319€ 331€ 278€ 246€ 362€ 184€ 99€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
100€ 500€ 0€ 670€ 294€ 741€ 462€ 632€ 631€
61
587
Náklady na ostatné transfery
864€ 105€ 156€ 152€ 60€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
233 427€ 213 223€ 193 697€ 196 488€ 189 442€ 164 269€ 153 552€ 161 857€ 144 816€ 143 724€ 132 973€ 120 560€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 132€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 132€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
158 045€ 150 326€ 139 787€ 133 306€ 121 504€ 120 805€ 112 734€ 112 010€ 110 009€ 97 408€ 114 597€ 113 026€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
156 491€ 148 812€ 138 409€ 124 690€ 112 187€ 111 622€ 107 636€ 108 367€ 98 061€ 86 656€ 100 689€ 99 383€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 554€ 1 514€ 1 378€ 8 616€ 9 317€ 9 183€ 5 098€ 3 643€ 11 948€ 10 752€ 13 908€ 13 643€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
52 370€ 51 849€ 80 027€ 55 641€ 35 586€ 28 319€ 27 229€ 26 803€ 25 135€ 27 989€ 22 193€ 16 696€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
180€ 2 000€ 9 864€ 1 296€ 8 805€ 324€ 0€ 3 930€ 0€ 0€ 2 085€ 996€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 200€ 30€ 57€ 40€ 4 703€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 63€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 053€ 0€ 0€ 425€ 124€ 95€ 33€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
52 190€ 49 849€ 70 163€ 54 345€ 26 781€ 25 742€ 27 199€ 22 816€ 24 607€ 23 162€ 20 013€ 15 667€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
500€ 500€ 500€ 450€ 500€ 4 550€ 3 932€ 2 078€ 1 360€ 1 540€ 1 755€ 1 826€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
500€ 500€ 500€ 450€ 500€ 4 550€ 3 932€ 2 078€ 1 360€ 1 540€ 1 755€ 1 826€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
500€ 500€ 500€ 450€ 500€ 4 437€ 3 932€ 2 078€ 1 360€ 1 540€ 1 755€ 1 826€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
30€ 0€ 1€ 4€ 4€ 4€ 3€ 4€ 9€ 0€
102
662
Úroky
30€ 0€ 1€ 4€ 4€ 4€ 3€ 4€ 9€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
43 225€ 13 306€ 177 363€ 21 251€ 32 329€ 14 079€ 17 780€ 32 821€ 18 042€ 20 424€ 15 305€ 6 705€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
6 846€ 4 275€ 168 331€ 12 220€ 23 297€ 5 135€ 8 772€ 9 610€ 9 072€ 15 542€ 10 430€ 2 855€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
36 379€ 9 031€ 9 031€ 9 031€ 9 031€ 8 924€ 8 915€ 8 171€ 8 915€ 4 882€ 4 706€ 3 751€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
19€ 93€ 15 040€ 55€ 0€ 169€ 99€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
254 169€ 215 982€ 397 676€ 210 649€ 189 920€ 167 756€ 161 811€ 173 715€ 154 549€ 147 365€ 153 859€ 138 253€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
20 742€ 2 759€ 203 979€ 14 160€ 477€ 3 487€ 8 259€ 11 858€ 9 733€ 3 641€ 20 886€ 17 693€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 38€ 0€ 0€ 0€ 100€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
20 742€ 2 759€ 203 979€ 14 160€ 477€ 3 487€ 8 259€ 11 820€ 9 733€ 3 641€ 20 886€ 17 593€