Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Kalná nad Hronom

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
367 850€ 375 494€ 290 293€ 301 328€ 343 877€ 345 350€ 445 263€ 414 407€ 260 638€ 213 653€ 259 914€ 184 268€
02
501
Spotreba materiálu
278 982€ 285 773€ 204 329€ 182 277€ 194 109€ 226 453€ 314 121€ 320 448€ 178 153€ 145 308€ 156 814€ 102 404€
03
502
Spotreba energie
88 869€ 89 721€ 85 964€ 119 051€ 149 767€ 118 896€ 131 141€ 93 959€ 82 485€ 68 345€ 103 100€ 81 864€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
874 153€ 689 535€ 597 415€ 618 243€ 863 643€ 886 440€ 1 032 074€ 644 960€ 401 191€ 321 966€ 251 652€ 293 330€
07
511
Opravy a udržiavanie
171 791€ 126 681€ 103 988€ 65 635€ 289 275€ 375 288€ 500 040€ 304 816€ 140 189€ 130 482€ 18 891€ 23 521€
08
512
Cestovné
9 731€ 6 603€ 5 969€ 6 542€ 15 475€ 14 821€ 10 117€ 6 461€ 3 019€ 536€ 1 451€ 95€
09
513
Náklady na reprezentáciu
41 206€ 29 579€ 19 834€ 14 427€ 25 064€ 20 421€ 11 967€ 5 527€ 5 270€ 4 913€ 2 074€ 1 917€
10
518
Ostatné služby
651 425€ 526 672€ 467 624€ 531 639€ 533 829€ 475 910€ 509 950€ 328 157€ 252 713€ 186 035€ 229 236€ 267 797€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 056 979€ 912 033€ 831 244€ 837 657€ 837 739€ 832 650€ 766 908€ 746 724€ 638 715€ 559 494€ 486 454€ 381 182€
12
521
Mzdové náklady
734 793€ 636 297€ 577 381€ 581 526€ 584 072€ 580 604€ 534 722€ 528 732€ 452 441€ 405 693€ 352 575€ 269 283€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
266 810€ 229 983€ 209 688€ 210 742€ 211 616€ 205 341€ 187 357€ 179 794€ 152 831€ 124 317€ 111 197€ 87 883€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
24 724€ 19 748€ 20 256€ 21 084€ 17 166€ 17 471€ 17 277€ 15 919€ 15 243€ 7 679€ 7 231€ 6 732€
15
527
Zákonné sociálne náklady
30 463€ 26 004€ 23 919€ 24 305€ 24 884€ 29 233€ 27 552€ 22 279€ 18 200€ 21 805€ 15 451€ 17 284€
16
528
Ostatné sociálne náklady
188€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
7 376€ 6 275€ 10 156€ 4 387€ 5 471€ 2 444€ 1 832€ 967€ 1 497€ 2 431€ 3 496€ 3 138€
18
531
Daň z motorových vozidiel
113€ 110€ 213€ 148€ 157€ 157€ 66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 263€ 6 165€ 9 944€ 4 239€ 5 313€ 2 286€ 1 767€ 967€ 1 497€ 2 431€ 3 496€ 3 138€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
133 950€ 112 921€ 144 119€ 579 309€ 116 362€ 201 167€ 141 580€ 173 948€ 91 651€ 86 358€ 31 230€ 60 238€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 798€ 436€ 57 531€ 482 074€ 70€ 30 091€ 2 884€ 10 941€ 855€ 29 798€ 2 000€ 23 764€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2€ 15 413€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 36€ 903€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
116 150€ 97 036€ 85 316€ 97 235€ 116 293€ 171 076€ 138 696€ 163 007€ 90 796€ 56 460€ 28 762€ 36 329€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 364€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 468€ 145€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
771 116€ 735 716€ 784 754€ 779 459€ 786 133€ 854 453€ 766 791€ 711 386€ 706 583€ 558 475€ 580 631€ 578 053€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
764 226€ 729 326€ 778 364€ 768 069€ 779 743€ 840 629€ 723 456€ 671 837€ 674 614€ 535 617€ 539 433€ 535 459€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
6 890€ 6 390€ 6 390€ 11 390€ 6 390€ 13 824€ 43 335€ 36 761€ 31 969€ 22 858€ 41 198€ 42 594€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 890€ 6 390€ 6 390€ 11 390€ 6 390€ 6 390€ 43 335€ 36 761€ 31 969€ 22 858€ 41 198€ 42 594€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 7 434€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 788€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 788€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 334 576€ 3 031 698€ 1 626 276€ 326 294€ 233 482€ 12 535€ 1 547€ 5 864€ 1 122€ 945€ 1 806€ 17 299€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
1 300 000€ 3 000 000€ 1 600 000€ 300 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
3 901€ 5 142€ 5 984€ 6 671€ 6 484€ 1 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 465€
43
563
Kurzové straty
0€ 8€ 30€ 20€ 9€ 1€ 38€ 0€ 0€ 7€ 7 858€
47
568
Ostatné finančné náklady
30 675€ 26 548€ 20 292€ 19 593€ 226 978€ 11 284€ 1 546€ 5 826€ 1 122€ 945€ 1 799€ 5 976€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 596€ 250€ 953€ 684€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 262€ 1 724€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 262€ 1 724€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 596€ 250€ 953€ 684€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
544 633€ 477 198€ 445 217€ 593 982€ 421 773€ 825 445€ 647 786€ 804 612€ 976 365€ 705 582€ 846 590€ 255 863€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
371 188€ 345 655€ 328 387€ 355 241€ 402 190€ 597 727€ 527 029€ 436 062€ 420 258€ 694 117€ 344 683€ 61 566€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
56 450€ 24 540€ 27 060€ 26 200€ 17 468€ 9 475€ 0€ 117 500€ 0€ 0€ 0€ 4 979€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
116 995€ 107 003€ 46 509€ 212 542€ 2 115€ 218 243€ 120 757€ 251 050€ 556 107€ 11 465€ 501 907€ 189 318€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 43 261€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
5 090 632€ 6 341 465€ 4 729 724€ 4 041 612€ 3 609 163€ 3 960 483€ 3 803 782€ 3 502 869€ 3 077 762€ 2 448 904€ 2 462 035€ 1 775 095€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
10 585€ 11 002€ 10 645€ 12 245€ 11 183€ 10 725€ 10 858€ 64 772€ 9 553€ 7 704€ 6 976€ 7 028€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54 245€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
10 585€ 11 002€ 10 645€ 12 245€ 11 183€ 10 725€ 10 858€ 10 528€ 9 553€ 7 704€ 6 976€ 7 028€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 217€ 0€ 6 560€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 217€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 560€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
4 112 557€ 3 606 914€ 3 503 439€ 3 397 968€ 3 276 034€ 3 540 694€ 3 516 461€ 3 449 722€ 4 154 894€ 4 053 857€ 2 686 858€ 4 142 248€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
4 047 991€ 3 312 236€ 3 130 950€ 3 106 933€ 2 784 259€ 3 044 740€ 3 030 383€ 2 971 277€ 3 548 383€ 3 160 926€ 2 085 184€ 3 574 327€
82
633
Výnosy z poplatkov
64 566€ 294 677€ 372 490€ 291 036€ 491 775€ 495 954€ 486 078€ 478 444€ 606 511€ 892 931€ 601 674€ 567 921€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
152 141€ 141 874€ 149 921€ 414 438€ 1 788 780€ 139 686€ 78 957€ 64 762€ 38 160€ 77 652€ 65 095€ 86 801€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 406€ 6 491€ 26 895€ 272 388€ 1 000€ 46 000€ 5 357€ 9 236€ 1 402€ 49 063€ 41 478€ 48 098€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 425€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 37€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 154€ 132€ 410€ 2 735€ 1 080€ 1 767€ 0€ 33€ 1 488€ 100€ 129€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
131 563€ 135 251€ 122 616€ 138 889€ 1 786 700€ 91 919€ 72 600€ 55 493€ 35 233€ 28 489€ 23 488€ 38 703€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
6 390€ 6 390€ 11 390€ 6 390€ 6 390€ 46 123€ 36 761€ 31 969€ 22 858€ 41 197€ 42 594€ 29 847€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
6 390€ 6 390€ 11 390€ 6 390€ 6 390€ 43 335€ 36 761€ 31 969€ 22 858€ 41 197€ 42 594€ 29 847€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 43 335€ 36 761€ 31 969€ 22 858€ 41 197€ 42 594€ 29 847€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 390€ 6 390€ 11 390€ 6 390€ 6 390€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 788€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 2 788€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1 327 875€ 3 044 652€ 1 624 658€ 305 958€ 5 965€ 11 438€ 15 711€ 17 146€ 13 936€ 4 290€ 2 879€ 33 147€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 300 000€ 3 000 000€ 1 600 000€ 300 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
5 985€ 2 472€ 1 518€ 3 108€ 5 893€ 11 438€ 15 375€ 17 105€ 13 936€ 4 061€ 2 860€ 32 235€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 29€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 657€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
21 789€ 42 110€ 22 879€ 2 042€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
100€ 71€ 260€ 809€ 72€ 0€ 336€ 41€ 0€ 229€ 0€ 226€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 1 652€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 559€ 195€ 1 558€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 1 652€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 559€ 195€ 1 558€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
42 796€ 38 451€ 39 440€ 44 956€ 56 726€ 43 699€ 35 628€ 24 514€ 17 974€ 73 697€ 40 824€ 11 447€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
21 465€ 19 124€ 19 635€ 26 039€ 37 817€ 25 713€ 21 688€ 13 461€ 14 504€ 67 366€ 36 725€ 9 253€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
13 524€ 11 205€ 11 205€ 11 206€ 11 224€ 14 548€ 10 000€ 10 000€ 2 500€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
2 170€ 2 170€ 2 170€ 2 170€ 723€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 500€ 750€ 0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 4 180€ 2 821€ 664€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
614€ 1 172€ 1 172€ 1 172€ 2 150€ 2 120€ 1 287€ 1 053€ 970€ 970€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
2 024€ 4 279€ 5 258€ 3 618€ 4 811€ 1 318€ 1 153€ 0€ 0€ 1 181€ 1 278€ 1 530€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
5 652 345€ 6 849 282€ 5 339 492€ 4 183 607€ 5 145 077€ 3 792 366€ 3 696 592€ 3 652 885€ 4 263 935€ 4 259 956€ 2 845 421€ 4 312 076€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
561 712€ 507 817€ 609 769€ 141 995€ 1 535 915€ -168 118€ -107 190€ 150 016€ 1 186 173€ 1 811 052€ 383 386€ 2 536 981€
136
591
Splatná daň z príjmov
5 713€ 9 312€ 5 542€ 849€ 1 094€ 2 169€ 2 925€ 3 237€ 2 838€ 740€ 535€ 6 105€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 304€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
556 000€ 498 505€ 604 227€ 141 146€ 1 534 821€ -170 287€ -110 115€ 146 476€ 1 183 335€ 1 810 312€ 382 851€ 2 530 876€