Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
113 721€ 118 507€ 110 740€ 119 031€ 124 436€ 122 773€ 127 991€ 184 147€ 250 198€ 89 531€ 93 355€ 106 830€ 190 015€
02
501
Spotreba materiálu
37 510€ 37 525€ 40 091€ 38 058€ 34 157€ 52 048€ 36 067€ 96 901€ 194 947€ 30 649€ 24 882€ 35 672€ 54 472€
03
502
Spotreba energie
76 211€ 80 982€ 70 649€ 80 973€ 90 278€ 70 724€ 91 924€ 87 245€ 55 251€ 58 882€ 68 473€ 71 158€ 135 543€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
245 762€ 209 768€ 204 339€ 273 095€ 238 742€ 245 336€ 241 138€ 210 745€ 304 806€ 237 872€ 288 513€ 315 123€ 276 099€
07
511
Opravy a udržiavanie
28 686€ 26 704€ 33 757€ 45 703€ 45 724€ 41 188€ 36 046€ 31 156€ 35 025€ 9 870€ 38 967€ 81 686€ 138 782€
08
512
Cestovné
78€ 1 520€ 1 842€ 979€ 1 341€ 1 958€ 561€ 418€ 332€ 434€ 1 381€ 510€ 2 280€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 079€ 6 434€ 11 646€ 7 379€ 10 445€ 8 474€ 4 224€ 8 592€ 3 684€ 2 844€ 9 019€ 6 416€ 8 694€
10
518
Ostatné služby
213 919€ 175 110€ 157 094€ 219 034€ 181 231€ 193 717€ 200 307€ 170 579€ 265 765€ 224 724€ 239 146€ 226 511€ 126 343€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
528 715€ 507 973€ 423 483€ 429 288€ 371 915€ 461 372€ 428 210€ 400 557€ 362 083€ 395 445€ 310 026€ 299 996€ 295 115€
12
521
Mzdové náklady
381 157€ 357 305€ 297 479€ 300 515€ 257 871€ 321 267€ 303 333€ 282 717€ 257 828€ 292 736€ 226 565€ 218 981€ 215 604€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
125 196€ 124 260€ 104 624€ 106 381€ 92 972€ 115 547€ 104 077€ 99 465€ 89 170€ 88 709€ 70 757€ 67 665€ 69 055€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 407€ 2 357€ 1 992€ 1 560€ 1 760€ 2 424€ 2 374€ 1 992€ 2 092€ 1 951€ 1 137€ 1 087€ 755€
15
527
Zákonné sociálne náklady
19 955€ 24 050€ 19 388€ 20 831€ 19 312€ 22 133€ 18 427€ 16 382€ 12 993€ 12 049€ 11 567€ 12 263€ 9 701€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
236€ 85€ 158€ 158€ 85€ 70€ 70€ 388€ 78€ 898€ 1 805€ 1 456€ 617€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
70€ 70€ 70€ 58€ 58€ 58€ 58€ 70€ 70€ 70€ 70€ 67€ 68€
20
538
Ostatné dane a poplatky
166€ 15€ 88€ 100€ 27€ 12€ 12€ 318€ 8€ 828€ 1 735€ 1 389€ 549€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
47 601€ 18 063€ 18 392€ 21 356€ 56 670€ 107 261€ 8 510€ 16 146€ 4 528€ 14 424€ 34 501€ 28 410€ 194 217€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 882€ 1 379€ 0€ 3 945€ 0€ 111€ 2 812€ 10 810€ 1 958€ 352€ 12 582€ 20 911€ 169 050€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 430€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
258€ 0€ 0€ 2€ 2€ 272€ 257€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
50€ 12€ 50€ 51€ 1 782€ 1 501€ 8€ 6€ 0€ 48€ 0€ 18€ 59€
26
546
Odpis pohľadávky
799€ 0€ 0€ 0€ 84 494€ 0€ 0€ 0€ 13 246€ 19 999€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
44 611€ 16 671€ 18 342€ 17 292€ 54 886€ 20 818€ 5 333€ 5 330€ 2 570€ 778€ 1 920€ 6 051€ 25 108€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 66€ 0€ 66€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
480 526€ 536 794€ 532 797€ 560 863€ 612 274€ 670 845€ 656 439€ 701 360€ 775 640€ 431 789€ 431 987€ 467 839€ 541 057€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
475 486€ 511 934€ 527 757€ 556 023€ 602 165€ 664 639€ 654 233€ 669 912€ 561 401€ 406 848€ 407 394€ 445 113€ 490 100€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
5 040€ 24 860€ 5 040€ 4 840€ 10 109€ 6 206€ 2 206€ 31 448€ 214 239€ 24 941€ 24 593€ 22 726€ 50 957€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 040€ 5 140€ 5 040€ 4 840€ 5 700€ 4 000€ 0€ 29 613€ 29 522€ 20 187€ 24 593€ 20 890€ 16 973€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 19 720€ 0€ 4 409€ 2 206€ 2 206€ 1 836€ 184 718€ 4 754€ 0€ 1 836€ 33 984€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
43 642€ 45 495€ 48 716€ 37 533€ 43 933€ 57 296€ 54 592€ 55 121€ 70 494€ 48 412€ 39 229€ 62 109€ 73 348€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
26 554€ 31 426€ 32 649€ 26 594€ 29 982€ 32 690€ 36 999€ 34 538€ 39 795€ 39 352€ 31 546€ 40 690€ 61 721€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 060€ 4€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
17 088€ 14 068€ 16 067€ 10 939€ 13 951€ 17 967€ 17 593€ 20 583€ 30 699€ 9 060€ 7 683€ 18 359€ 11 623€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 011 468€ 992 761€ 919 211€ 774 225€ 680 456€ 564 338€ 514 592€ 491 975€ 517 989€ 482 641€ 507 480€ 513 726€ 447 437€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
977 556€ 947 687€ 881 595€ 740 508€ 660 026€ 544 871€ 495 257€ 476 045€ 495 414€ 459 693€ 479 999€ 491 498€ 420 606€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
7 252€ 8 155€ 4 204€ 4 117€ 2 500€ 3 161€ 2 021€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
26 660€ 36 920€ 32 012€ 28 030€ 16 520€ 16 305€ 17 314€ 15 922€ 22 575€ 22 948€ 27 481€ 22 228€ 26 831€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 1 400€ 1 570€ 1 410€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 471 670€ 2 429 444€ 2 257 836€ 2 215 548€ 2 128 510€ 2 229 290€ 2 031 542€ 2 060 438€ 2 285 816€ 1 701 012€ 1 706 896€ 1 795 515€ 2 017 905€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
2 620€ 3 860€ 4 726€ 6 056€ 6 605€ 10 910€ 10 188€ 9 957€ 6 219€ 7 632€ 5 510€ 5 701€ 5 657€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 620€ 3 860€ 4 726€ 6 056€ 6 605€ 10 910€ 10 188€ 9 957€ 6 219€ 7 632€ 5 510€ 5 701€ 5 657€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 796 832€ 1 829 326€ 1 680 966€ 1 582 383€ 1 623 798€ 1 530 533€ 1 399 952€ 1 349 349€ 1 313 069€ 1 203 909€ 1 070 330€ 1 195 676€ 1 272 561€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 690 196€ 1 712 467€ 1 579 701€ 1 478 196€ 1 394 756€ 1 319 954€ 1 177 971€ 1 175 120€ 1 107 396€ 1 018 554€ 878 689€ 1 047 347€ 1 129 553€
82
633
Výnosy z poplatkov
106 637€ 116 859€ 101 265€ 104 187€ 229 042€ 210 578€ 221 981€ 174 229€ 205 673€ 185 355€ 191 641€ 148 329€ 143 008€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
359 104€ 434 471€ 310 966€ 273 801€ 157 244€ 162 574€ 171 691€ 169 762€ 113 748€ 124 052€ 59 695€ 154 317€ 431 773€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
76 130€ 179 154€ 43 774€ 4 151€ 1 050€ 960€ 6 472€ 9 950€ 2 125€ 4 450€ 13 230€ 72 563€ 370 257€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 430€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
19€ 0€ 30€ 96€ 60€ 190€ 0€ 265€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
282 955€ 255 317€ 267 162€ 269 554€ 156 134€ 161 424€ 165 219€ 159 547€ 111 623€ 119 602€ 46 465€ 80 250€ 61 436€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
43 795€ 16 409€ 52 462€ 49 248€ 4 000€ 15 462€ 25 558€ 29 522€ 20 187€ 37 839€ 40 616€ 18 392€ 13 732€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
43 795€ 16 409€ 52 462€ 49 248€ 4 000€ 15 462€ 25 558€ 29 522€ 20 187€ 37 839€ 40 616€ 18 392€ 13 732€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 140€ 5 040€ 840€ 1 200€ 4 000€ 0€ 25 558€ 29 522€ 20 187€ 24 593€ 19 878€ 18 392€ 13 732€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
38 655€ 11 369€ 51 622€ 48 048€ 0€ 15 462€ 0€ 0€ 0€ 13 246€ 20 738€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 111€ 722€ 1 206€ 1 584€ 2 195€ 1 101€ 1 673€ 2 972€ 1 056€ 20 357€ 1 318€ 2 482€ 5 729€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
111€ 722€ 1 075€ 1 584€ 1 444€ 663€ 1 175€ 232€ 606€ 587€ 186€ 203€ 499€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 770€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
1 000€ 0€ 131€ 751€ 438€ 498€ 2 740€ 450€ 0€ 1 132€ 2 279€ 5 230€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 433€ 610€ 0€ 1 356€ 2 256€ 0€ 0€ 0€ 490€ 635€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 433€ 610€ 0€ 1 049€ 0€ 0€ 0€ 0€ 490€ 635€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 308€ 2 256€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
341 345€ 433 035€ 222 262€ 336 023€ 301 878€ 387 754€ 352 563€ 755 330€ 1 254 207€ 729 806€ 159 389€ 163 766€ 167 988€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
66 278€ 90 725€ 25 954€ 67 772€ 46 970€ 46 351€ 25 405€ 46 242€ 254 702€ 51 998€ 81 622€ 113 118€ 122 772€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
199 439€ 282 528€ 135 893€ 205 165€ 180 292€ 221 118€ 218 920€ 590 444€ 884 079€ 96 870€ 26 740€ 884€ 1 130€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 298€ 2 395€ 11 103€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
26 923€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 513 947€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 006€ 550€ 1 400€ 4 570€ 1 640€ 1 750€ 0€ 0€ 638€ 488€ 7 758€ 219€ 6 114€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 15 853€ 63 299€ 62 516€ 63 436€ 62 312€ 3 328€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
47 699€ 59 232€ 59 015€ 58 516€ 57 123€ 55 236€ 45 721€ 55 208€ 52 476€ 52 877€ 40 874€ 38 442€ 37 972€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 544 806€ 2 718 255€ 2 273 198€ 2 249 095€ 2 095 720€ 2 109 690€ 1 963 879€ 2 316 891€ 2 708 486€ 2 123 595€ 1 337 348€ 1 540 969€ 1 897 440€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
73 136€ 288 810€ 15 362€ 33 547€ -32 789€ -119 600€ -67 663€ 256 452€ 422 671€ 422 583€ -369 548€ -254 546€ -120 465€
136
591
Splatná daň z príjmov
21€ 137€ 204€ 301€ 273€ 125€ 232€ 112€ 123€ 884€ 35€ 38€ 92€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
73 115€ 288 673€ 15 158€ 33 246€ -33 063€ -119 725€ -67 894€ 256 340€ 422 548€ 421 699€ -369 583€ -254 584€ -120 557€