Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
118 507€ 110 740€ 119 031€ 124 436€ 122 773€ 127 991€ 184 147€ 250 198€ 89 531€ 93 355€ 106 830€ 190 015€
02
501
Spotreba materiálu
37 525€ 40 091€ 38 058€ 34 157€ 52 048€ 36 067€ 96 901€ 194 947€ 30 649€ 24 882€ 35 672€ 54 472€
03
502
Spotreba energie
80 982€ 70 649€ 80 973€ 90 278€ 70 724€ 91 924€ 87 245€ 55 251€ 58 882€ 68 473€ 71 158€ 135 543€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
209 768€ 204 339€ 273 095€ 238 742€ 245 336€ 241 138€ 210 745€ 304 806€ 237 872€ 288 513€ 315 123€ 276 099€
07
511
Opravy a udržiavanie
26 704€ 33 757€ 45 703€ 45 724€ 41 188€ 36 046€ 31 156€ 35 025€ 9 870€ 38 967€ 81 686€ 138 782€
08
512
Cestovné
1 520€ 1 842€ 979€ 1 341€ 1 958€ 561€ 418€ 332€ 434€ 1 381€ 510€ 2 280€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 434€ 11 646€ 7 379€ 10 445€ 8 474€ 4 224€ 8 592€ 3 684€ 2 844€ 9 019€ 6 416€ 8 694€
10
518
Ostatné služby
175 110€ 157 094€ 219 034€ 181 231€ 193 717€ 200 307€ 170 579€ 265 765€ 224 724€ 239 146€ 226 511€ 126 343€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
507 973€ 423 483€ 429 288€ 371 915€ 461 372€ 428 210€ 400 557€ 362 083€ 395 445€ 310 026€ 299 996€ 295 115€
12
521
Mzdové náklady
357 305€ 297 479€ 300 515€ 257 871€ 321 267€ 303 333€ 282 717€ 257 828€ 292 736€ 226 565€ 218 981€ 215 604€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
124 260€ 104 624€ 106 381€ 92 972€ 115 547€ 104 077€ 99 465€ 89 170€ 88 709€ 70 757€ 67 665€ 69 055€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 357€ 1 992€ 1 560€ 1 760€ 2 424€ 2 374€ 1 992€ 2 092€ 1 951€ 1 137€ 1 087€ 755€
15
527
Zákonné sociálne náklady
24 050€ 19 388€ 20 831€ 19 312€ 22 133€ 18 427€ 16 382€ 12 993€ 12 049€ 11 567€ 12 263€ 9 701€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
85€ 158€ 158€ 85€ 70€ 70€ 388€ 78€ 898€ 1 805€ 1 456€ 617€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
70€ 70€ 58€ 58€ 58€ 58€ 70€ 70€ 70€ 70€ 67€ 68€
20
538
Ostatné dane a poplatky
15€ 88€ 100€ 27€ 12€ 12€ 318€ 8€ 828€ 1 735€ 1 389€ 549€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
18 063€ 18 392€ 21 356€ 56 670€ 107 261€ 8 510€ 16 146€ 4 528€ 14 424€ 34 501€ 28 410€ 194 217€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 379€ 0€ 3 945€ 0€ 111€ 2 812€ 10 810€ 1 958€ 352€ 12 582€ 20 911€ 169 050€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 430€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2€ 2€ 272€ 257€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
12€ 50€ 51€ 1 782€ 1 501€ 8€ 6€ 0€ 48€ 0€ 18€ 59€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 84 494€ 0€ 0€ 0€ 13 246€ 19 999€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
16 671€ 18 342€ 17 292€ 54 886€ 20 818€ 5 333€ 5 330€ 2 570€ 778€ 1 920€ 6 051€ 25 108€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 66€ 0€ 66€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
536 794€ 532 797€ 560 863€ 612 274€ 670 845€ 656 439€ 701 360€ 775 640€ 431 789€ 431 987€ 467 839€ 541 057€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
511 934€ 527 757€ 556 023€ 602 165€ 664 639€ 654 233€ 669 912€ 561 401€ 406 848€ 407 394€ 445 113€ 490 100€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
24 860€ 5 040€ 4 840€ 10 109€ 6 206€ 2 206€ 31 448€ 214 239€ 24 941€ 24 593€ 22 726€ 50 957€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 140€ 5 040€ 4 840€ 5 700€ 4 000€ 0€ 29 613€ 29 522€ 20 187€ 24 593€ 20 890€ 16 973€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
19 720€ 0€ 4 409€ 2 206€ 2 206€ 1 836€ 184 718€ 4 754€ 0€ 1 836€ 33 984€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
45 495€ 48 716€ 37 533€ 43 933€ 57 296€ 54 592€ 55 121€ 70 494€ 48 412€ 39 229€ 62 109€ 73 348€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
31 426€ 32 649€ 26 594€ 29 982€ 32 690€ 36 999€ 34 538€ 39 795€ 39 352€ 31 546€ 40 690€ 61 721€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 060€ 4€
47
568
Ostatné finančné náklady
14 068€ 16 067€ 10 939€ 13 951€ 17 967€ 17 593€ 20 583€ 30 699€ 9 060€ 7 683€ 18 359€ 11 623€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
992 761€ 919 211€ 774 225€ 680 456€ 564 338€ 514 592€ 491 975€ 517 989€ 482 641€ 507 480€ 513 726€ 447 437€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
947 687€ 881 595€ 740 508€ 660 026€ 544 871€ 495 257€ 476 045€ 495 414€ 459 693€ 479 999€ 491 498€ 420 606€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
8 155€ 4 204€ 4 117€ 2 500€ 3 161€ 2 021€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
36 920€ 32 012€ 28 030€ 16 520€ 16 305€ 17 314€ 15 922€ 22 575€ 22 948€ 27 481€ 22 228€ 26 831€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 1 400€ 1 570€ 1 410€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 429 444€ 2 257 836€ 2 215 548€ 2 128 510€ 2 229 290€ 2 031 542€ 2 060 438€ 2 285 816€ 1 701 012€ 1 706 896€ 1 795 515€ 2 017 905€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
3 860€ 4 726€ 6 056€ 6 605€ 10 910€ 10 188€ 9 957€ 6 219€ 7 632€ 5 510€ 5 701€ 5 657€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 860€ 4 726€ 6 056€ 6 605€ 10 910€ 10 188€ 9 957€ 6 219€ 7 632€ 5 510€ 5 701€ 5 657€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
1 829 326€ 1 680 966€ 1 582 383€ 1 623 798€ 1 530 533€ 1 399 952€ 1 349 349€ 1 313 069€ 1 203 909€ 1 070 330€ 1 195 676€ 1 272 561€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 712 467€ 1 579 701€ 1 478 196€ 1 394 756€ 1 319 954€ 1 177 971€ 1 175 120€ 1 107 396€ 1 018 554€ 878 689€ 1 047 347€ 1 129 553€
82
633
Výnosy z poplatkov
116 859€ 101 265€ 104 187€ 229 042€ 210 578€ 221 981€ 174 229€ 205 673€ 185 355€ 191 641€ 148 329€ 143 008€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
434 471€ 310 966€ 273 801€ 157 244€ 162 574€ 171 691€ 169 762€ 113 748€ 124 052€ 59 695€ 154 317€ 431 773€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
179 154€ 43 774€ 4 151€ 1 050€ 960€ 6 472€ 9 950€ 2 125€ 4 450€ 13 230€ 72 563€ 370 257€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 430€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 30€ 96€ 60€ 190€ 0€ 265€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
255 317€ 267 162€ 269 554€ 156 134€ 161 424€ 165 219€ 159 547€ 111 623€ 119 602€ 46 465€ 80 250€ 61 436€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
16 409€ 52 462€ 49 248€ 4 000€ 15 462€ 25 558€ 29 522€ 20 187€ 37 839€ 40 616€ 18 392€ 13 732€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
16 409€ 52 462€ 49 248€ 4 000€ 15 462€ 25 558€ 29 522€ 20 187€ 37 839€ 40 616€ 18 392€ 13 732€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 040€ 840€ 1 200€ 4 000€ 0€ 25 558€ 29 522€ 20 187€ 24 593€ 19 878€ 18 392€ 13 732€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 369€ 51 622€ 48 048€ 0€ 15 462€ 0€ 0€ 0€ 13 246€ 20 738€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
722€ 1 206€ 1 584€ 2 195€ 1 101€ 1 673€ 2 972€ 1 056€ 20 357€ 1 318€ 2 482€ 5 729€
102
662
Úroky
722€ 1 075€ 1 584€ 1 444€ 663€ 1 175€ 232€ 606€ 587€ 186€ 203€ 499€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 770€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 131€ 751€ 438€ 498€ 2 740€ 450€ 0€ 1 132€ 2 279€ 5 230€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
433€ 610€ 0€ 1 356€ 2 256€ 0€ 0€ 0€ 490€ 635€ 0€
110
672
Náhrady škôd
433€ 610€ 0€ 1 049€ 0€ 0€ 0€ 0€ 490€ 635€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 308€ 2 256€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
433 035€ 222 262€ 336 023€ 301 878€ 387 754€ 352 563€ 755 330€ 1 254 207€ 729 806€ 159 389€ 163 766€ 167 988€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
90 725€ 25 954€ 67 772€ 46 970€ 46 351€ 25 405€ 46 242€ 254 702€ 51 998€ 81 622€ 113 118€ 122 772€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
282 528€ 135 893€ 205 165€ 180 292€ 221 118€ 218 920€ 590 444€ 884 079€ 96 870€ 26 740€ 884€ 1 130€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 298€ 2 395€ 11 103€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 513 947€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
550€ 1 400€ 4 570€ 1 640€ 1 750€ 0€ 0€ 638€ 488€ 7 758€ 219€ 6 114€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 15 853€ 63 299€ 62 516€ 63 436€ 62 312€ 3 328€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
59 232€ 59 015€ 58 516€ 57 123€ 55 236€ 45 721€ 55 208€ 52 476€ 52 877€ 40 874€ 38 442€ 37 972€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
2 718 255€ 2 273 198€ 2 249 095€ 2 095 720€ 2 109 690€ 1 963 879€ 2 316 891€ 2 708 486€ 2 123 595€ 1 337 348€ 1 540 969€ 1 897 440€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
288 810€ 15 362€ 33 547€ -32 789€ -119 600€ -67 663€ 256 452€ 422 671€ 422 583€ -369 548€ -254 546€ -120 465€
136
591
Splatná daň z príjmov
137€ 204€ 301€ 273€ 125€ 232€ 112€ 123€ 884€ 35€ 38€ 92€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
288 673€ 15 158€ 33 246€ -33 063€ -119 725€ -67 894€ 256 340€ 422 548€ 421 699€ -369 583€ -254 584€ -120 557€