Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
61 951 € 52 890 € 47 925 € 46 039 € 37 008 € 29 948 € 31 043 € 28 960 € 26 861 € 22 290 € 28 457 € 27 389 €
02
501
Spotreba materiálu
43 215 € 38 917 € 35 033 € 31 518 € 23 435 € 18 539 € 16 885 € 13 674 € 12 408 € 9 819 € 12 906 € 16 315 €
03
502
Spotreba energie
18 736 € 13 972 € 12 891 € 14 521 € 13 573 € 11 409 € 14 158 € 15 286 € 14 453 € 12 471 € 15 551 € 11 074 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
69 715 € 54 405 € 77 227 € 21 931 € 26 532 € 22 498 € 24 409 € 94 174 € 24 997 € 26 176 € 19 938 € 45 122 €
07
511
Opravy a udržiavanie
34 719 € 19 939 € 11 716 € 2 352 € 4 674 € 1 320 € 3 170 € 49 500 € 5 953 € 5 814 € 4 352 € 22 503 €
08
512
Cestovné
1 959 € 1 779 € 1 860 € 1 569 € 1 734 € 1 933 € 2 023 € 2 359 € 1 989 € 1 347 € 931 € 1 574 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
646 € 405 € 647 € 472 € 270 € 430 € 110 € 396 € 320 € 774 € 0 € 20 €
10
518
Ostatné služby
32 390 € 32 282 € 63 004 € 17 537 € 19 853 € 18 814 € 19 106 € 41 919 € 16 735 € 18 241 € 14 655 € 21 025 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
137 873 € 117 852 € 105 979 € 96 480 € 110 815 € 97 017 € 89 842 € 99 082 € 111 965 € 86 754 € 70 759 € 66 149 €
12
521
Mzdové náklady
102 608 € 85 901 € 77 014 € 69 677 € 78 967 € 70 541 € 64 128 € 70 668 € 83 151 € 63 637 € 50 300 € 46 987 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
33 173 € 26 771 € 25 254 € 23 684 € 26 915 € 23 488 € 19 994 € 23 805 € 24 773 € 21 536 € 17 440 € 16 273 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 092 € 4 563 € 3 710 € 3 119 € 4 933 € 2 968 € 5 015 € 3 942 € 3 520 € 1 569 € 3 006 € 2 889 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 618 € 0 € 0 € 0 € 20 € 705 € 666 € 521 € 12 € 13 € 0 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 587 € 533 € 103 € 0 € 0 €
18
531
Daň z motorových vozidiel
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 587 € 533 € 103 € 0 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
6 216 € 7 946 € 5 240 € 4 800 € 3 734 € 1 778 € 3 011 € 4 332 € 5 226 € 5 740 € 9 257 € 11 106 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 835 € 909 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
23
542
Predaný materiál
178 € 416 € 376 € 139 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30 € 0 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 038 € 6 695 € 3 954 € 4 662 € 3 734 € 1 778 € 3 011 € 4 302 € 5 226 € 5 740 € 9 257 € 11 106 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
12 752 € 1 000 € 13 580 € 12 756 € 13 251 € 26 172 € 10 612 € 10 925 € 10 242 € 4 195 € 4 995 € 6 524 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 752 € 0 € 12 730 € 11 906 € 12 401 € 24 301 € 7 959 € 8 069 € 7 442 € 3 115 € 4 995 € 6 524 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0 € 1 000 € 850 € 850 € 850 € 1 871 € 2 653 € 2 856 € 2 800 € 1 080 € 0 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 1 000 € 850 € 850 € 850 € 1 871 € 2 653 € 2 856 € 2 800 € 1 080 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 331 € 746 € 875 € 820 € 1 073 € 2 562 € 1 742 € 2 156 € 2 383 € 2 085 € 1 573 € 1 337 €
42
562
Úroky
0 € 0 € 59 € 231 € 359 € 658 € 841 € 1 473 € 1 642 € 1 329 € 694 € 824 €
47
568
Ostatné finančné náklady
1 331 € 746 € 816 € 589 € 715 € 1 904 € 901 € 683 € 741 € 756 € 879 € 513 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
32 765 € 31 850 € 30 294 € 29 514 € 30 619 € 28 734 € 25 974 € 25 400 € 23 550 € 24 725 € 23 711 € 21 916 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
32 765 € 31 850 € 30 294 € 29 514 € 30 619 € 28 734 € 25 974 € 25 400 € 23 550 € 24 725 € 23 711 € 21 916 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
322 603 € 266 689 € 281 119 € 212 340 € 223 032 € 208 708 € 186 633 € 265 615 € 205 757 € 172 068 € 158 690 € 179 543 €
Výnosy
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
272 029 € 235 320 € 209 617 € 222 189 € 176 409 € 202 411 € 182 156 € 175 404 € 186 531 € 174 558 € 177 696 € 180 292 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
264 210 € 228 116 € 201 333 € 183 877 € 168 473 € 166 238 € 161 501 € 157 869 € 170 471 € 155 957 € 175 025 € 162 522 €
82
633
Výnosy z poplatkov
7 820 € 7 204 € 8 284 € 38 312 € 7 936 € 36 172 € 20 655 € 17 536 € 16 060 € 18 601 € 2 671 € 17 770 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
25 551 € 37 001 € 38 634 € 4 176 € 9 245 € 3 413 € 324 439 € 14 617 € 5 045 € 4 325 € 64 324 € 6 965 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 11 243 € 12 865 € 717 € 0 € 890 € 129 € 1 245 € 1 920 € 1 541 € 61 823 € 5 362 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
59 € 416 € 356 € 139 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 107 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 40 € 0 € 0 € 30 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
25 492 € 25 343 € 25 412 € 3 280 € 9 245 € 2 523 € 324 280 € 13 372 € 3 125 € 2 784 € 2 501 € 1 496 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 850 € 850 € 850 € 1 871 € 2 653 € 2 856 € 2 800 € 1 080 € 675 € 0 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 850 € 850 € 850 € 1 871 € 2 653 € 2 856 € 2 800 € 1 080 € 675 € 0 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 850 € 850 € 850 € 1 871 € 2 653 € 2 856 € 2 800 € 1 080 € 675 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
6 € 40 € 794 € 54 € 104 € 55 € 47 € 50 € 34 € 226 € 47 € 3 286 €
102
662
Úroky
6 € 40 € 44 € 54 € 24 € 55 € 47 € 50 € 34 € 26 € 47 € 33 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
0 € 0 € 750 € 0 € 79 € 0 € 0 € 0 € 0 € 200 € 0 € 3 253 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
30 503 € 7 687 € 53 272 € 4 586 € 36 583 € 22 974 € 8 681 € 79 819 € 42 952 € 77 754 € 2 849 € 4 733 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
30 503 € 7 687 € 53 272 € 4 586 € 19 593 € 5 556 € 8 681 € 41 662 € 17 552 € 29 399 € 2 849 € 4 733 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 3 398 € 3 484 € 0 € 7 631 € 5 000 € 12 089 € 0 € 0 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0 € 0 € 0 € 0 € 13 593 € 13 934 € 0 € 30 526 € 20 000 € 36 266 € 0 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 400 € 0 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
328 090 € 280 899 € 303 166 € 231 855 € 224 212 € 231 506 € 518 180 € 272 691 € 235 642 € 257 538 € 244 916 € 195 276 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
5 487 € 14 210 € 22 047 € 19 515 € 1 180 € 22 798 € 331 547 € 7 075 € 29 885 € 85 470 € 86 226 € 15 733 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € -1 € 0 € 0 € 1 € 0 € 352 € 0 € 0 € 0 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
5 487 € 14 210 € 22 048 € 19 515 € 1 180 € 22 798 € 331 547 € 6 724 € 29 885 € 85 470 € 86 226 € 15 733 €