Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
61 819€ 57 070€ 63 997€ 48 845€ 49 112€ 46 221€ 38 129€ 51 625€ 40 179€ 36 943€ 51 446€ 44 636€
02
501
Spotreba materiálu
35 721€ 21 152€ 25 690€ 19 947€ 22 408€ 20 843€ 14 903€ 25 876€ 16 504€ 15 545€ 25 971€ 26 238€
03
502
Spotreba energie
23 951€ 23 783€ 30 439€ 28 898€ 26 704€ 25 378€ 23 226€ 25 748€ 23 675€ 21 398€ 25 475€ 18 398€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 147€ 12 136€ 7 867€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
78 472€ 86 800€ 70 479€ 49 823€ 99 196€ 77 288€ 60 720€ 69 426€ 45 989€ 37 729€ 101 624€ 54 749€
07
511
Opravy a udržiavanie
23 015€ 27 901€ 27 223€ 10 390€ 57 946€ 38 194€ 21 602€ 23 370€ 2 316€ 5 351€ 60 389€ 22 180€
08
512
Cestovné
478€ 812€ 291€ 366€ 1 950€ 2 702€ 2 128€ 1 975€ 2 917€ 2 865€ 2 203€ 2 354€
09
513
Náklady na reprezentáciu
446€ 353€ 214€ 199€ 242€ 398€ 276€ 211€ 83€ 325€ 998€ 785€
10
518
Ostatné služby
54 533€ 57 735€ 42 750€ 38 869€ 39 058€ 35 994€ 36 713€ 43 870€ 40 673€ 29 188€ 38 034€ 29 430€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
215 249€ 188 101€ 172 972€ 166 470€ 156 271€ 149 399€ 143 811€ 136 080€ 128 477€ 154 353€ 148 314€ 137 214€
12
521
Mzdové náklady
153 868€ 134 250€ 124 200€ 119 789€ 113 360€ 107 870€ 106 049€ 101 213€ 94 032€ 115 184€ 111 579€ 103 738€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
54 147€ 46 953€ 42 275€ 40 269€ 37 951€ 37 276€ 36 576€ 33 616€ 32 225€ 36 724€ 31 330€ 32 522€
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 235€ 6 898€ 6 496€ 6 413€ 4 960€ 4 253€ 1 186€ 1 251€ 2 220€ 2 445€ 5 405€ 954€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 437€ 1 482€ 1 283€ 1 350€ 879€ 1 073€ 1 030€ 1 222€ 1 184€ 1 441€ 919€ 962€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 437€ 1 482€ 1 283€ 1 350€ 879€ 1 073€ 1 030€ 1 222€ 1 184€ 1 441€ 919€ 962€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
13 476€ 21 403€ 11 618€ 13 394€ 8 775€ 8 747€ 10 108€ 10 618€ 9 386€ 8 572€ 2 037€ 17 671€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 034€ 3 529€ 532€ 970€ 29€ 0€ 3 492€ 2 943€ 2 505€ 560€ 0€ 16 865€
23
542
Predaný materiál
826€ 171€ 348€ 306€ 51€ 230€ 336€ 420€ 353€ 464€ 0€ 806€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2€ 1€ 0€ 0€ 2€ 5€ 58€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
9€ 500€ 0€ 1 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
9 605€ 17 202€ 10 158€ 11 003€ 8 693€ 8 452€ 6 223€ 7 255€ 6 528€ 7 548€ 2 037€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 580€ 0€ 0€ 59€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
96 385€ 92 683€ 89 373€ 64 184€ 46 332€ 50 882€ 52 939€ 50 217€ 45 399€ 34 150€ 20 152€ 18 548€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
95 477€ 91 756€ 88 248€ 63 216€ 45 364€ 49 925€ 45 528€ 43 476€ 41 024€ 29 469€ 15 619€ 13 158€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
908€ 927€ 1 125€ 968€ 968€ 957€ 6 812€ 6 740€ 4 375€ 4 681€ 4 533€ 5 390€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 390€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
900€ 900€ 1 100€ 920€ 920€ 920€ 6 812€ 6 740€ 4 326€ 4 681€ 4 533€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8€ 27€ 25€ 48€ 48€ 37€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 598€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 598€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
4 290€ 4 480€ 3 791€ 3 227€ 3 738€ 4 414€ 3 796€ 3 860€ 3 864€ 3 111€ 1 746€ 4 280€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 886€ 2 516€ 1 509€ 1 244€ 1 753€ 2 488€ 1 079€ 1 386€ 1 431€ 612€ 755€ 2 319€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 606€ 1 965€ 2 283€ 1 983€ 1 985€ 1 926€ 2 717€ 2 473€ 2 433€ 2 499€ 988€ 1 961€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
7 882€ 7 797€ 4 379€ 5 664€ 5 471€ 5 666€ 4 665€ 2 600€ 4 668€ 4 715€ 6 694€ 5 559€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 082€ 2 197€ 779€ 1 483€ 1 471€ 666€ 665€ 0€ 0€ 35€ 6 694€ 5 559€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
5 800€ 5 600€ 3 600€ 4 182€ 4 000€ 5 000€ 4 000€ 2 600€ 4 668€ 4 680€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
479 009€ 459 817€ 417 893€ 352 958€ 369 774€ 343 689€ 315 197€ 325 647€ 279 146€ 281 014€ 332 932€ 283 619€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
38 064€ 93 103€ 57 267€ 25 735€ 22 324€ 16 682€ 17 111€ 16 104€ 13 802€ 8 901€ 7 888€ 22 368€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 368€
67
602
Tržby z predaja služieb
26 919€ 30 103€ 29 232€ 25 735€ 22 324€ 16 682€ 17 111€ 16 104€ 13 802€ 8 901€ 7 888€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
11 145€ 63 000€ 28 035€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
367 568€ 336 158€ 315 419€ 304 028€ 263 875€ 235 543€ 225 129€ 218 098€ 207 370€ 192 118€ 225 612€ 245 849€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
351 932€ 320 984€ 299 886€ 290 253€ 250 435€ 222 087€ 212 038€ 205 561€ 196 297€ 166 815€ 206 168€ 217 861€
82
633
Výnosy z poplatkov
15 636€ 15 174€ 15 533€ 13 775€ 13 440€ 13 456€ 13 091€ 12 538€ 11 073€ 25 303€ 19 444€ 27 988€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
16 442€ 6 546€ 4 410€ 8 379€ 3 737€ 3 876€ 104 606€ 13 684€ 10 934€ 2 710€ 17 130€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
428€ 1 134€ 897€ 1 744€ 37€ 60€ 10 828€ 7 986€ 5 267€ 267€ 16 922€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 224€ 715€ 263€ 290€ 339€ 110€ 95€ 165€ 249€ 313€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 85€ 0€ 100€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
14 790€ 4 697€ 3 249€ 6 346€ 3 331€ 3 706€ 93 684€ 5 378€ 5 418€ 2 030€ 208€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
927€ 1 125€ 48€ 51€ 34€ 6 490€ 6 487€ 5 175€ 0€ 4 533€ 5 390€ 5 053€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
927€ 1 125€ 48€ 51€ 34€ 5 892€ 6 487€ 5 175€ 0€ 4 533€ 5 390€ 5 053€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 533€ 0€ 5 053€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
900€ 1 100€ 0€ 0€ 0€ 5 892€ 6 487€ 5 126€ 0€ 0€ 5 390€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
27€ 25€ 48€ 51€ 34€ 0€ 0€ 49€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 598€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 598€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1 325€ 274€ 127€ 5€ 19€ 64€ 46€ 55€ 24€ 141€ 117€ 331€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
102€ 203€ 68€ 5€ 19€ 64€ 46€ 55€ 24€ 141€ 117€ 200€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 131€
108
668
Ostatné finančné výnosy
83€ 71€ 59€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 021€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 021€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
133 764€ 121 782€ 131 128€ 91 824€ 111 743€ 92 674€ 84 382€ 69 941€ 101 917€ 81 474€ 86 503€ 65 641€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
76 619€ 66 326€ 78 294€ 58 334€ 92 093€ 68 689€ 59 110€ 45 761€ 78 297€ 65 538€ 74 788€ 61 464€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
57 145€ 54 856€ 52 835€ 33 231€ 19 166€ 23 485€ 23 315€ 22 789€ 22 334€ 14 362€ 11 616€ 4 177€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 600€ 0€ 0€ 200€ 0€ 364€ 200€ 94€ 382€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 259€ 284€ 500€ 1 593€ 1 192€ 1 192€ 1 192€ 99€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
558 089€ 558 988€ 508 398€ 430 022€ 401 732€ 355 329€ 437 763€ 323 058€ 334 047€ 291 898€ 342 640€ 339 242€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
79 080€ 99 171€ 90 505€ 77 064€ 31 958€ 11 639€ 122 566€ -2 588€ 54 901€ 10 884€ 9 708€ 55 623€
136
591
Splatná daň z príjmov
19€ 37€ 13€ 1€ 3€ 12€ 9€ 10€ 4€ 27€ 22€ 38€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
79 061€ 99 133€ 90 492€ 77 063€ 31 955€ 11 627€ 122 557€ -2 599€ 54 897€ 10 857€ 9 686€ 55 585€