Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
506 658€ 590 659€ 460 834€ 409 280€ 331 583€ 446 747€ 445 480€ 363 222€ 340 394€ 277 867€ 292 215€ 705 056€
02
501
Spotreba materiálu
195 146€ 343 066€ 201 341€ 153 713€ 163 713€ 193 204€ 162 974€ 213 852€ 190 685€ 127 900€ 102 386€ 498 536€
03
502
Spotreba energie
311 512€ 247 593€ 259 494€ 255 567€ 167 870€ 253 543€ 282 507€ 149 370€ 149 709€ 149 967€ 189 829€ 206 520€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
526 102€ 557 699€ 468 466€ 478 921€ 259 244€ 358 438€ 339 983€ 368 190€ 283 184€ 528 970€ 414 805€ 236 284€
07
511
Opravy a udržiavanie
97 388€ 136 723€ 136 764€ 94 320€ 9 768€ 46 014€ 32 951€ 61 109€ 84 002€ 173 127€ 27 343€ 25 504€
08
512
Cestovné
3 865€ 3 261€ 2 210€ 1 630€ 4 019€ 10 553€ 10 620€ 9 348€ 8 988€ 1 932€ 1 606€ 979€
09
513
Náklady na reprezentáciu
9 062€ 9 489€ 6 496€ 5 132€ 5 280€ 8 145€ 10 345€ 8 305€ 5 299€ 5 508€ 3 459€ 2 472€
10
518
Ostatné služby
415 788€ 408 225€ 322 996€ 377 839€ 240 177€ 293 726€ 286 067€ 289 429€ 184 895€ 348 403€ 382 397€ 207 329€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 171 310€ 2 563 258€ 2 381 757€ 2 237 487€ 2 286 365€ 2 089 917€ 1 958 346€ 1 973 124€ 1 931 270€ 1 857 951€ 1 601 586€ 1 583 048€
12
521
Mzdové náklady
2 237 699€ 1 803 135€ 1 661 756€ 1 573 766€ 1 618 214€ 1 480 138€ 1 392 287€ 1 398 980€ 1 367 017€ 1 337 658€ 1 088 595€ 1 128 740€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
761 783€ 616 792€ 576 082€ 540 005€ 553 090€ 508 147€ 482 381€ 469 031€ 467 871€ 424 904€ 388 916€ 382 470€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
47 983€ 34 421€ 36 677€ 29 818€ 22 294€ 17 175€ 13 609€ 13 328€ 14 632€ 16 409€ 16 235€ 15 798€
15
527
Zákonné sociálne náklady
123 845€ 108 909€ 107 243€ 93 899€ 92 767€ 84 457€ 70 069€ 91 786€ 81 750€ 78 980€ 107 840€ 56 040€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
18 142€ 4 109€ 6 220€ 10 837€ 4 395€ 9 509€ 614€ 1 557€ 1 771€ 0€ 460€ 932€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
18 142€ 4 109€ 6 220€ 10 837€ 4 395€ 9 509€ 614€ 1 557€ 1 771€ 0€ 460€ 932€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
193 376€ 480 875€ 194 065€ 110 105€ 55 477€ 90 249€ 28 440€ 266 737€ 285 994€ 32 477€ 14 107€ 808€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 427€ 63 039€ 132 521€ 51 913€ 2 058€ 7 327€ 5 634€ 228 802€ 262 939€ 32 477€ 14 107€ 808€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€ 2€ 45€ 7 066€ 0€ 182€ 300€ 3€ 10€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
263€ 5 265€ 6 097€ 60€ 27 506€ 1 137€ 295€ 0€ 165€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
70€ 1 187€ 4 205€ 15 555€ 2 212€ 28 383€ 6 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
178 616€ 411 382€ 51 197€ 35 511€ 23 702€ 45 325€ 15 765€ 37 932€ 22 880€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 896€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 159 721€ 1 231 214€ 1 372 473€ 2 475 515€ 1 172 668€ 1 662 992€ 1 363 156€ 1 224 753€ 1 123 778€ 1 088 170€ 1 102 368€ 1 041 719€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
861 271€ 522 534€ 553 208€ 1 137 696€ 821 695€ 1 159 551€ 1 161 860€ 1 110 414€ 1 074 309€ 1 042 580€ 1 058 803€ 1 000 871€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
298 450€ 708 679€ 819 265€ 1 337 820€ 350 973€ 503 441€ 201 296€ 114 339€ 49 469€ 45 590€ 43 565€ 40 848€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 220 082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 327€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
159 499€ 350 904€ 766 477€ 519 067€ 225 987€ 264 940€ 108 064€ 114 339€ 49 469€ 45 590€ 43 565€ 40 848€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
138 951€ 137 693€ 52 788€ 818 752€ 124 985€ 238 501€ 59 905€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
66 565€ 62 088€ 52 834€ 111 076€ 58 156€ 61 078€ 61 986€ 66 426€ 57 556€ 28 401€ 24 998€ 70 069€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 24 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 980€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
34 050€ 28 244€ 22 704€ 59 360€ 32 794€ 38 478€ 41 941€ 49 116€ 46 703€ 25 844€ 22 385€ 18 805€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ 0€ 6€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
32 515€ 33 843€ 30 130€ 27 717€ 25 362€ 22 600€ 20 044€ 17 295€ 2 873€ 2 557€ 2 607€ 51 264€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 214€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 214€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 449 267€ 2 719 569€ 2 475 183€ 2 629 350€ 2 418 704€ 2 296 175€ 2 245 408€ 2 332 207€ 2 286 614€ 3 659 061€ 2 337 136€ 2 469 379€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 056 982€ 2 421 417€ 2 237 395€ 2 434 087€ 2 242 724€ 2 166 480€ 2 120 909€ 2 096 735€ 2 125 912€ 3 545 279€ 2 240 108€ 2 347 543€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
8 350€ 13 550€ 30 000€ 7 980€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
383 935€ 284 602€ 207 788€ 187 283€ 175 980€ 129 695€ 115 768€ 235 472€ 160 130€ 112 256€ 96 657€ 121 794€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 731€ 0€ 572€ 1 526€ 371€ 42€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
9 091 142€ 8 209 469€ 7 411 834€ 8 462 572€ 6 586 593€ 7 015 104€ 6 443 628€ 6 596 215€ 6 310 561€ 7 472 897€ 5 787 675€ 6 107 295€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
134 689€ 116 257€ 121 927€ 130 886€ 130 154€ 119 524€ 93 586€ 91 329€ 83 408€ 13 127€ 13 171€ 428 609€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 235€ 9 096€ 8 700€ 8 286€ 8 205€
67
602
Tržby z predaja služieb
134 689€ 116 257€ 121 927€ 130 886€ 129 925€ 117 546€ 92 367€ 78 294€ 71 294€ 3 569€ 4 652€ 420 100€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 229€ 1 979€ 1 218€ 1 800€ 3 018€ 858€ 233€ 304€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
6 505 295€ 5 973 322€ 5 490 750€ 5 163 760€ 4 620 533€ 4 242 713€ 4 159 649€ 4 247 538€ 4 076 522€ 4 063 608€ 4 635 404€ 4 530 448€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
5 744 283€ 5 260 235€ 4 776 530€ 4 468 679€ 4 045 132€ 3 659 295€ 3 571 269€ 3 581 464€ 3 454 020€ 3 025 854€ 3 549 979€ 3 380 103€
82
633
Výnosy z poplatkov
761 011€ 713 088€ 714 220€ 695 081€ 575 401€ 583 418€ 588 380€ 666 074€ 622 502€ 1 037 754€ 1 085 425€ 1 150 345€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 180 920€ 950 881€ 903 125€ 852 753€ 736 243€ 723 892€ 661 570€ 706 580€ 648 786€ 333 803€ 190 603€ 78 527€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
262 223€ 218 115€ 116 305€ 187 586€ 200 926€ 104 726€ 66 944€ 356 122€ 210 369€ 268 273€ 190 069€ 16 789€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 4 719€ 0€ 0€ 0€ 1 605€ 881€ 0€ 733€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 376€ 100€ 0€ 0€ 0€ 746€ 139€ 700€ 217€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 032€ 6 923€ 3 714€ 9 625€ 6 839€ 5 175€ 3 711€ 1 572€ 2 086€ 600€ 472€ 1 035€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 562€ 648€ 632€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
911 289€ 720 463€ 782 458€ 654 910€ 528 478€ 611 640€ 589 894€ 348 187€ 435 381€ 64 930€ 62€ 60 703€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
250 116€ 1 191 592€ 585 311€ 1 012 281€ 266 025€ 185 126€ 112 188€ 49 469€ 45 590€ 12 416€ 22 573€ 55 331€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
250 116€ 1 191 592€ 585 311€ 1 012 281€ 266 025€ 185 126€ 112 188€ 49 469€ 45 590€ 12 416€ 22 573€ 55 331€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
99 402€ 172 904€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49 469€ 45 590€ 12 416€ 22 573€ 55 331€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
25 424€ 752 702€ 519 067€ 225 987€ 264 940€ 141 391€ 112 188€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
125 290€ 265 986€ 66 244€ 786 293€ 1 085€ 43 735€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 43€ 451 111€ 159€ 90€ 192€ 786€ 13 556€ 3 190€ 3 042€ 333 923€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 451 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 563€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 43€ 111€ 159€ 90€ 192€ 786€ 993€ 2 047€ 3 042€ 333 923€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 143€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 017 222€ 610 077€ 377 122€ 464 320€ 383 043€ 426 052€ 418 866€ 327 514€ 514 080€ 996 083€ 414 246€ 221 942€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 2 667€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
612 425€ 304 240€ 220 088€ 298 518€ 227 618€ 262 594€ 241 839€ 265 072€ 434 977€ 993 426€ 412 657€ 155 478€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
167 222€ 54 046€ 49 322€ 66 032€ 71 044€ 73 568€ 51 129€ 50 527€ 59 629€ 0€ 0€ 66 227€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
19 258€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46 157€ 119€ 46€ 2 657€ 1 589€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
507€ 2 379€ 509€ 5 388€ 7 520€ 3 242€ 6 572€ 10 419€ 18 044€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
20 200€ 17 337€ 18 598€ 22 350€ 12 456€ 21 420€ 8 060€ 1 377€ 1 384€ 0€ 0€ 55€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
197 611€ 229 408€ 88 605€ 72 031€ 64 405€ 65 228€ 65 109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 182€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
9 088 242€ 8 842 129€ 7 478 278€ 8 075 110€ 6 136 156€ 5 697 396€ 5 446 052€ 5 423 217€ 5 381 942€ 5 422 227€ 5 279 039€ 5 648 780€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-2 900€ 632 659€ 66 445€ -387 462€ -450 437€ -1 317 708€ -997 577€ -1 172 999€ -928 619€ -2 050 670€ -508 636€ -458 515€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 824€ 2 306€ 11€ 48€ 45€ 16€ 35€ 144€ 120€ 375€ 566€ 1 544€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-4 725€ 630 353€ 66 434€ -387 510€ -450 481€ -1 317 723€ -997 612€ -1 173 143€ -928 739€ -2 051 045€ -509 202€ -460 059€