Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
9 892 177€ 9 496 648€ 9 095 958€ 9 048 280€ 9 083 482€ 8 956 063€ 8 739 736€ 8 766 669€ 9 209 303€ 8 150 508€ 8 094 189€ 7 723 294€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
7 013 560€ 6 654 462€ 6 787 693€ 6 816 054€ 6 922 634€ 6 618 099€ 6 533 861€ 6 507 062€ 6 778 232€ 6 537 731€ 6 158 862€ 5 880 093€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
4 012€ 8 389€ 12 766€ 17 143€ 17 508€ 5 568€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
4 012€ 8 389€ 12 766€ 17 143€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 17 508€ 5 568€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
6 062 157€ 5 698 682€ 5 827 536€ 5 851 427€ 5 957 642€ 5 815 048€ 5 736 377€ 5 709 578€ 5 980 748€ 5 740 247€ 5 361 378€ 5 082 609€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 196 767€ 1 196 767€ 1 197 906€ 1 198 747€ 1 198 826€ 1 194 291€ 1 194 543€ 1 195 160€ 1 190 028€ 1 172 473€ 1 172 744€ 1 172 837€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
4 959€ 4 959€ 4 959€ 4 959€ 4 959€ 4 959€ 4 959€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
4 759 763€ 4 351 564€ 4 455 616€ 4 505 213€ 4 612 730€ 4 440 660€ 4 072 581€ 4 339 778€ 4 227 842€ 3 587 715€ 3 829 232€ 3 162 725€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
66 308€ 86 782€ 92 041€ 95 235€ 111 048€ 69 198€ 52 907€ 62 362€ 86 227€ 111 712€ 128 059€ 130 872€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
3 787€ 7 037€ 10 287€ 0€ 0€ 19 640€ 49 978€ 80 994€ 112 917€ 160 700€ 209 226€ 78 618€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
30 573€ 51 573€ 66 727€ 47 274€ 30 079€ 86 301€ 361 409€ 31 285€ 363 734€ 707 647€ 22 117€ 537 557€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
947 391€ 947 391€ 947 391€ 947 484€ 947 484€ 797 484€ 797 484€ 797 484€ 797 484€ 797 484€ 797 484€ 797 484€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
790 752€ 790 752€ 790 752€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 790 845€ 790 845€ 790 845€ 790 845€ 790 845€ 790 845€ 790 845€ 790 845€ 790 845€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 819 664€ 2 733 350€ 2 249 843€ 2 090 551€ 2 017 206€ 2 337 280€ 2 202 968€ 2 255 637€ 2 422 999€ 1 606 775€ 1 928 910€ 1 838 618€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
463€ 419€ 510€ 293€ 348€ 360€ 241€ 259€ 134€ 241€ 340€ 279€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
463€ 419€ 510€ 293€ 348€ 360€ 241€ 259€ 134€ 241€ 340€ 279€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
1 807 003€ 1 872 447€ 1 656 642€ 1 746 009€ 1 816 404€ 1 903 878€ 1 775 615€ 1 933 232€ 2 225 974€ 1 501 394€ 1 613 505€ 1 725 668€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
10 939€ 9 362€ 6 869€ 10 667€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 796 064€ 1 863 085€ 1 649 773€ 1 735 341€ 1 816 404€ 1 903 878€ 1 775 615€ 1 933 232€ 2 225 974€ 1 501 394€ 1 613 505€ 1 725 668€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
18 519€ 14 744€ 14 304€ 8 813€ 7 965€ 14 752€ 83 246€ 25 558€ 93 867€ 27 946€ 84 162€ 25 486€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
15 688€ 14 398€ 12 074€ 7 105€ 4 967€ 5 283€ 79 376€ 18 139€ 25 162€ 24 202€ 81 779€ 9 516€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 831€ 308€ 829€ 1 708€ 2 999€ 6 407€ 3 871€ 4 890€ 6 288€ 3 744€ 2 383€ 15 970€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 898€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 39€ 1 360€ 0€ 0€ 3 061€ 0€ 631€ 62 417€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
993 679€ 842 395€ 578 386€ 335 436€ 192 488€ 418 290€ 343 866€ 296 588€ 103 024€ 77 194€ 230 903€ 87 185€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 611€ 1 960€ 3 010€ 2 320€ 3 572€ 2 683€ 2 337€ 1 360€ 3 393€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
3 209€ 3 105€ 2 903€ 2 402€ 1 940€ 2 402€ 2 208€ 2 192€ 2 521€ 2 963€ 1 901€ 1 548€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
987 859€ 837 330€ 572 474€ 330 714€ 186 975€ 413 204€ 339 321€ 293 037€ 97 110€ 74 231€ 229 002€ 85 637€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 3 345€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0€ 3 345€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
58 954€ 108 837€ 58 422€ 141 675€ 143 642€ 683€ 2 907€ 3 970€ 8 072€ 6 002€ 6 417€ 4 583€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
3 915€ 3 727€ 2 406€ 1 425€ 2 328€ 683€ 2 907€ 1 686€ 8 072€ 6 002€ 5 736€ 4 313€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
55 039€ 105 109€ 56 016€ 140 250€ 141 314€ 0€ 0€ 2 284€ 0€ 0€ 681€ 270€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
9 892 177€ 9 496 648€ 9 095 958€ 9 048 280€ 9 083 482€ 8 956 063€ 8 739 736€ 8 766 669€ 9 209 303€ 8 150 508€ 8 094 189€ 7 723 294€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
5 500 753€ 4 900 442€ 4 552 770€ 4 310 823€ 4 082 912€ 3 579 583€ 3 610 121€ 3 587 517€ 3 698 176€ 3 671 152€ 3 941 135€ 3 894 150€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
5 500 753€ 4 900 442€ 4 552 770€ 4 310 823€ 4 082 912€ 3 579 583€ 3 610 121€ 3 587 517€ 3 698 176€ 3 671 152€ 3 941 135€ 3 894 150€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
4 900 442€ 4 552 770€ 4 310 823€ 4 087 417€ 3 579 583€ 3 610 121€ 3 588 208€ 3 563 395€ 3 668 708€ 3 928 229€ 3 894 059€ 3 557 417€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
600 311€ 347 672€ 241 948€ 223 406€ 503 328€ -30 538€ 21 913€ 24 122€ 29 468€ -257 077€ 47 076€ 336 733€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 076 406€ 1 127 380€ 1 138 112€ 1 180 452€ 1 283 801€ 1 535 091€ 1 242 025€ 1 008 822€ 1 299 923€ 1 680 987€ 1 153 451€ 1 152 663€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 825€ 0€ 4 998€ 3 904€ 6 727€ 10 883€ 12 754€ 12 579€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 825€ 0€ 4 998€ 3 904€ 6 727€ 10 883€ 12 754€ 12 579€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
22 286€ 180€ 131€ 19€ 141€ 101€ 4 343€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
22 286€ 180€ 131€ 19€ 141€ 101€ 4 343€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
943 833€ 990 895€ 1 037 906€ 1 130 317€ 1 175 447€ 1 220 521€ 908 330€ 941 456€ 974 030€ 1 007 081€ 1 040 814€ 1 020 749€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
943 303€ 990 649€ 1 037 547€ 1 129 814€ 1 175 248€ 1 220 254€ 908 120€ 940 970€ 973 775€ 1 006 899€ 1 040 586€ 1 020 477€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
530€ 246€ 360€ 503€ 200€ 267€ 210€ 487€ 255€ 182€ 228€ 272€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
108 387€ 134 406€ 98 175€ 48 216€ 39 852€ 133 141€ 37 800€ 63 461€ 203 530€ 149 001€ 99 883€ 119 335€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
5 723€ 5 173€ 793€ 1 676€ 1 445€ 812€ 1 591€ 33 376€ 69 692€ 91 891€ 0€ 95 869€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
47 346€ 46 898€ 46 340€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
5 330€ 1 748€ 9 012€ 8 680€ 6 755€ 0€ 9 599€ 6 600€ 106 493€ 19 026€ 11 095€ 5 155€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
6 695€ 44 660€ 4 670€ 815€ 875€ 97 687€ 0€ 69€ 55€ 509€ 67 925€ 539€
163
12.
Zamestnanci
(331))
8 513€ 6 786€ 6 966€ 8 364€ 5 506€ 7 218€ 7 147€ 5 458€ 8 708€ 20 637€ 8 408€ 7 309€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
15 396€ 13 091€ 13 831€ 12 526€ 11 849€ 11 588€ 8 164€ 8 151€ 7 174€ 3 996€ 4 084€ 3 284€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
15 581€ 13 085€ 13 480€ 13 236€ 10 925€ 11 790€ 9 681€ 8 106€ 9 661€ 8 972€ 7 042€ 5 938€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
3 803€ 2 965€ 3 083€ 2 919€ 2 499€ 2 546€ 1 619€ 1 702€ 1 747€ 3 970€ 1 329€ 1 241€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 0€ 0€ 66 536€ 181 328€ 286 554€ 0€ 115 636€ 514 022€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 66 536€ 181 328€ 286 554€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115 636€ 514 022€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
3 315 018€ 3 468 826€ 3 405 076€ 3 557 006€ 3 716 769€ 3 841 389€ 3 887 591€ 4 170 330€ 4 211 204€ 2 798 369€ 2 999 603€ 2 676 481€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
3 315 018€ 3 468 826€ 3 405 076€ 3 557 006€ 3 716 769€ 3 841 389€ 3 887 591€ 4 170 330€ 4 211 204€ 2 798 369€ 2 999 603€ 2 676 481€