Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
501 561€ 331 340€ 274 238€ 278 521€ 281 900€ 257 607€ 271 661€ 266 804€ 255 066€ 235 280€ 235 744€ 200 087€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
357 845€ 199 207€ 159 168€ 162 814€ 191 873€ 202 954€ 191 227€ 204 721€ 180 283€ 171 270€ 157 522€ 141 390€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
103€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
103€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
271 779€ 113 141€ 73 206€ 76 852€ 105 911€ 116 992€ 105 265€ 118 759€ 94 321€ 85 308€ 71 550€ 55 418€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
32 079€ 32 079€ 32 079€ 32 079€ 29 293€ 29 293€ 25 991€ 25 991€ 25 991€ 25 991€ 25 991€ 25 991€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
77 295€ 81 063€ 41 127€ 44 774€ 58 181€ 69 262€ 60 437€ 73 931€ 49 118€ 39 533€ 22 106€ 4 256€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
162 406€ 0€ 0€ 0€ 3 331€ 3 331€ 3 731€ 3 731€ 4 106€ 4 678€ 8 347€ 10 064€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 15 106€ 15 106€ 15 106€ 15 106€ 15 106€ 15 106€ 15 106€ 15 107€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 972€ 85 972€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85 962€ 85 972€ 85 972€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
143 636€ 132 081€ 114 951€ 115 475€ 89 772€ 54 588€ 80 434€ 61 812€ 72 954€ 63 068€ 77 694€ 58 493€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
112€ 255€ 180€ 180€ 0€ 3€ 0€ 0€ 9€ 137€ 9€ 9€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
112€ 255€ 180€ 180€ 0€ 3€ 0€ 0€ 9€ 137€ 9€ 9€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 551€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 551€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
9 144€ 7 804€ 7 689€ 8 164€ 7 724€ 5 510€ 5 061€ 2 697€ 2 016€ 1 950€ 1 167€ 887€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 6€ 4€ 0€ 0€ 32€ 2€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 061€ 557€ 557€ 557€ 557€ 557€ 557€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
8 083€ 7 084€ 7 131€ 7 606€ 7 167€ 4 930€ 4 484€ 2 687€ 2 016€ 1 918€ 1 149€ 887€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 163€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 16€ 10€ 0€ 0€ 16€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
134 380€ 124 023€ 107 083€ 107 131€ 82 048€ 49 075€ 75 373€ 59 115€ 70 929€ 55 430€ 76 518€ 57 597€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
917€ 1 351€ 438€ 947€ 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
1 262€ 1 301€ 711€ 977€ 144€ 6€ 9€ 41€ 185€ 57€ 67€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
132 201€ 121 372€ 105 934€ 105 206€ 81 684€ 49 069€ 75 364€ 59 075€ 70 744€ 55 373€ 76 451€ 57 597€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
81€ 52€ 118€ 232€ 255€ 65€ 0€ 271€ 1 829€ 942€ 528€ 204€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
81€ 52€ 118€ 232€ 255€ 65€ 0€ 271€ 1 829€ 942€ 528€ 204€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
501 561€ 331 340€ 274 238€ 278 521€ 281 900€ 257 607€ 271 661€ 266 804€ 255 066€ 235 280€ 235 744€ 200 087€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
325 900€ 301 867€ 236 236€ 267 126€ 260 931€ 234 694€ 241 232€ 232 632€ 231 495€ 209 250€ 206 839€ 174 670€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
325 900€ 301 867€ 236 236€ 267 126€ 260 931€ 234 694€ 241 232€ 232 632€ 231 495€ 209 250€ 206 839€ 174 670€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
309 579€ 236 236€ 267 126€ 252 544€ 239 629€ 244 534€ 232 632€ 221 489€ 203 543€ 206 994€ 201 017€ 170 971€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
16 321€ 65 631€ -30 890€ 14 582€ 21 303€ -9 840€ 8 601€ 11 142€ 27 952€ 2 256€ 5 822€ 3 699€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
170 661€ 24 407€ 32 384€ 10 225€ 7 309€ 8 701€ 13 933€ 15 347€ 12 173€ 13 531€ 13 810€ 11 778€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 437€ 7 121€ 4 131€ 4 383€ 6 340€ 4 623€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 340€ 4 623€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 437€ 7 121€ 4 131€ 4 383€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 141€ 363€ 590€ 631€ 798€ 545€ 110€ 102€ 127€ 482€ 120€ 124€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 141€ 363€ 590€ 631€ 798€ 545€ 110€ 102€ 127€ 482€ 120€ 124€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
20 347€ 24 044€ 31 794€ 9 593€ 6 512€ 8 156€ 7 385€ 8 125€ 7 915€ 8 666€ 7 350€ 7 031€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
0€ 0€ 268€ 0€ 0€ 0€ 0€ 148€ 115€ 127€ 46€ 536€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
415€ 3€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 128€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
1 388€ 1 621€ 1 584€ 1 464€ 755€ 769€ 582€ 1 811€ 1 311€ 2 305€ 1 229€ 231€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
8 244€ 8 115€ 19 615€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 11€ 8€ 7€
163
12.
Zamestnanci
(331))
6 521€ 10 844€ 7 277€ 5 234€ 3 546€ 4 335€ 4 083€ 3 670€ 3 872€ 3 743€ 3 653€ 3 753€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
189€ 103€ 122€ 111€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
2 969€ 2 684€ 2 465€ 2 267€ 1 861€ 2 510€ 2 248€ 2 047€ 2 194€ 2 110€ 2 059€ 2 068€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
620€ 545€ 462€ 402€ 279€ 542€ 472€ 449€ 415€ 370€ 355€ 436€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
149 173€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
149 173€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
5 000€ 5 066€ 5 618€ 1 170€ 13 660€ 14 212€ 16 496€ 18 825€ 11 398€ 12 499€ 15 095€ 13 639€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
5 000€ 5 066€ 5 618€ 1 170€ 13 660€ 14 212€ 16 496€ 18 825€ 11 398€ 12 499€ 15 095€ 13 639€