Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 551 454€ 1 543 118€ 1 409 796€ 1 305 833€ 1 349 745€ 1 299 918€ 1 364 218€ 1 413 322€ 1 292 443€ 1 131 373€ 577 288€ 598 440€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 519 552€ 1 529 558€ 1 398 182€ 1 278 713€ 1 320 364€ 1 274 409€ 1 338 134€ 1 374 989€ 1 250 837€ 1 054 859€ 567 076€ 585 612€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 287€ 569€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 287€ 569€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 364 868€ 1 374 874€ 1 243 498€ 1 124 026€ 1 165 677€ 1 119 723€ 1 183 447€ 1 220 302€ 1 096 150€ 900 172€ 412 105€ 430 359€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
151 280€ 146 780€ 146 780€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
3 091€ 3 091€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 084 163€ 1 095 742€ 972 767€ 996 958€ 1 050 110€ 1 104 967€ 1 161 504€ 1 078 644€ 748 762€ 349 012€ 363 075€ 371 847€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
123 827€ 124 019€ 115 974€ 116 356€ 114 065€ 14 756€ 21 943€ 29 695€ 37 447€ 37 447€ 49 030€ 58 512€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
2 507€ 5 242€ 7 977€ 10 712€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0€ 0€ 0€ 1 502€ 0€ 0€ 111 963€ 309 941€ 513 713€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€ 154 684€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
30 443€ 11 543€ 10 283€ 20 628€ 26 467€ 20 098€ 18 841€ 29 912€ 38 766€ 74 116€ 7 546€ 12 733€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
32€ 528€ 32€ 111€ 0€ 0€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
32€ 528€ 32€ 111€ 0€ 0€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
6€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
6€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 870€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 870€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
4 056€ 6 164€ 6 712€ 13 842€ 18 457€ 16 933€ 16 213€ 12 459€ 14 132€ 46 304€ 6 251€ 12 700€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
12€ 0€ 0€ 551€ 0€ 0€ 0€ 201€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 562€ 2 687€ 2 420€ 6 777€ 5 693€ 6 429€ 6 393€ 5 285€ 3 864€ 1 813€ 1 266€ 4 252€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 482€ 1 976€ 4 258€ 7 019€ 11 779€ 10 190€ 9 258€ 5 664€ 10 067€ 9 555€ 3 287€ 8 433€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 34€ 46€ 145€ 56€ 125€ 311€ 0€ 71€ 3€ 6€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 179€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 259€ 259€ 259€ 1 200€ 0€ 34 865€ 1 695€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
26 332€ 4 846€ 3 538€ 6 675€ 8 010€ 3 165€ 2 624€ 16 579€ 24 630€ 27 808€ 1 291€ 29€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 520€ 1 091€ 639€ 5 665€ 1 642€ 1 898€ 2 230€ 3 998€ 1 993€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
132€ 72€ 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
24 679€ 3 683€ 2 900€ 895€ 6 369€ 1 267€ 393€ 12 581€ 22 637€ 27 808€ 1 291€ 29€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 459€ 2 018€ 1 331€ 6 492€ 2 914€ 5 410€ 7 244€ 8 422€ 2 840€ 2 398€ 2 666€ 95€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 0€ 281€ 0€ 558€ 636€ 249€ 208€ 1 985€ 1 985€ 2 101€ 95€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
1 459€ 2 018€ 1 050€ 6 492€ 2 356€ 4 775€ 6 994€ 8 214€ 855€ 413€ 565€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 551 454€ 1 543 118€ 1 409 796€ 1 305 833€ 1 349 745€ 1 299 918€ 1 364 218€ 1 413 322€ 1 292 443€ 1 131 373€ 577 288€ 598 440€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
883 658€ 819 391€ 652 684€ 525 890€ 502 083€ 508 289€ 511 451€ 507 288€ 380 518€ 344 280€ 332 768€ 502 758€
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 811€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 811€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
883 658€ 819 391€ 652 684€ 525 890€ 502 083€ 508 289€ 511 451€ 504 477€ 380 518€ 344 280€ 332 768€ 502 758€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
825 501€ 650 991€ 521 518€ 493 355€ 507 340€ 511 451€ 504 024€ 524 299€ 367 928€ 366 705€ 391 850€ 527 487€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
58 157€ 168 401€ 131 166€ 32 535€ -5 257€ -3 162€ 7 427€ -19 822€ 12 590€ -22 425€ -59 082€ -24 729€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
148 894€ 150 247€ 133 053€ 106 790€ 132 356€ 127 405€ 145 169€ 167 076€ 204 190€ 354 384€ 152 558€ 95 682€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 4 503€ 7 808€ 6 186€ 5 467€ 3 559€ 2 700€ 2 983€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 202€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 4 503€ 6 606€ 6 186€ 5 467€ 3 559€ 2 700€ 2 983€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 256€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 256€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
8 387€ 10 665€ 10 769€ 10 696€ 3 371€ 2 731€ 2 367€ 3 621€ 2 978€ 3 798€ 5 776€ 7 696€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
8 387€ 6 904€ 5 718€ 4 356€ 3 371€ 2 731€ 2 367€ 3 421€ 2 778€ 2 988€ 3 302€ 3 775€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 3 761€ 5 051€ 6 340€ 0€ 0€ 0€ 200€ 200€ 810€ 2 474€ 3 921€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
44 249€ 25 324€ 25 907€ 19 217€ 15 844€ 18 162€ 27 052€ 31 556€ 88 282€ 136 247€ 60 707€ 15 371€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 854€ 2 572€ 4 317€ 1 701€ 2 848€ 1 122€ 694€ 2 928€ 6 906€ 13 204€ 36 293€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 568€ 5€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
1 252€ 540€ 113€ 733€ 1 181€ 727€ 1 658€ 3 131€ 342€ 17 966€ 7 898€ 2 424€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€ 11 022€ 73 215€ 93 215€ 2 267€ 470€
163
12.
Zamestnanci
(331))
12 605€ 10 609€ 11 420€ 10 236€ 0€ 0€ 18€ 1 852€ 2 005€ 751€ 348€ 18€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 6 691€ 10 092€ 7 907€ 6 608€ 3 235€ 5 305€ 7 566€ 7 301€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
8 337€ 6 989€ 7 187€ 5 800€ 4 299€ 5 733€ 5 049€ 5 493€ 1 817€ 4 081€ 5 263€ 4 564€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
166€ 23€ 48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
935€ 4 591€ 2 823€ 747€ 751€ 444€ 0€ 247€ 376€ 9€ 678€ 565€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
0€ 0€ 0€ 74€ 44€ 270€ 275€ 386€ 148€ 389€ 29€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 255€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
19 101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
96 258€ 114 258€ 96 377€ 76 877€ 113 140€ 102 010€ 107 942€ 125 713€ 107 463€ 210 780€ 83 375€ 68 376€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
96 258€ 114 258€ 76 877€ 113 140€ 102 010€ 107 942€ 108 477€ 107 463€ 13 257€ 13 257€ 13 257€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 96 377€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 236€ 0€ 197 523€ 70 118€ 55 119€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
518 902€ 573 480€ 624 059€ 673 153€ 715 307€ 664 223€ 707 598€ 738 958€ 707 735€ 432 709€ 91 962€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 91 962€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
518 902€ 573 480€ 624 059€ 673 153€ 715 307€ 664 223€ 707 598€ 738 958€ 707 735€ 432 709€ 0€ 0€