Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
73 394€ 79 271€ 75 598€ 76 449€ 64 351€ 48 688€ 55 259€ 58 587€ 43 353€ 43 037€ 53 720€ 49 328€
02
501
Spotreba materiálu
49 996€ 54 157€ 49 981€ 51 344€ 39 974€ 27 228€ 28 009€ 27 735€ 22 361€ 24 348€ 23 585€ 30 275€
03
502
Spotreba energie
23 398€ 25 114€ 25 617€ 25 105€ 24 377€ 21 460€ 27 249€ 30 852€ 20 992€ 18 689€ 30 135€ 19 053€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
42 302€ 31 071€ 55 552€ 42 981€ 43 439€ 23 074€ 17 910€ 30 618€ 37 350€ 56 193€ 69 480€ 41 757€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 517€ 6 537€ 4 827€ 10 724€ 2 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
29€ 316€ 62€ 180€ 114€ 211€ 144€ 460€ 2 048€ 3 267€ 4 121€ 2 124€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 1 041€ 155€ 2 903€ 11 737€ 3 834€ 5 412€ 3 518€
10
518
Ostatné služby
40 755€ 24 218€ 50 663€ 32 077€ 40 724€ 21 822€ 17 612€ 27 254€ 23 565€ 49 092€ 59 947€ 36 115€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
273 730€ 233 346€ 244 466€ 189 124€ 157 691€ 161 324€ 173 869€ 177 361€ 156 465€ 144 011€ 163 013€ 151 496€
12
521
Mzdové náklady
196 670€ 167 334€ 69 304€ 53 155€ 113 542€ 116 151€ 124 565€ 124 212€ 113 482€ 106 347€ 121 036€ 110 867€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
69 831€ 59 018€ 168 933€ 130 541€ 39 982€ 41 243€ 44 412€ 46 965€ 40 645€ 37 664€ 41 977€ 37 675€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 351€ 6 107€ 5 486€ 4 749€ 4 167€ 3 930€ 4 892€ 6 184€ 2 338€ 0€ 0€ 2 954€
16
528
Ostatné sociálne náklady
878€ 887€ 744€ 679€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
530€ 1 482€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 257€ 166€
20
538
Ostatné dane a poplatky
530€ 1 482€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 257€ 166€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
482€ 7 007€ 2 126€ 3 771€ 1 241€ 2 847€ 4 552€ 811€ 3 687€ 8 724€ 1 708€ 3 684€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 15€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
16€ 0€ 19€ 95€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
466€ 6 992€ 2 107€ 3 676€ 1 225€ 2 847€ 4 552€ 811€ 3 687€ 8 724€ 1 708€ 3 684€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
16 888€ 14 579€ 63 463€ 68 135€ 55 209€ 63 725€ 59 780€ 36 526€ 0€ 31 483€ 20 856€ 27 119€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 888€ 14 579€ 63 463€ 68 135€ 55 209€ 63 725€ 59 780€ 36 526€ 0€ 31 483€ 20 856€ 27 119€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
5 514€ 3 495€ 14 917€ 17 299€ 6 392€ 8 103€ 7 876€ 8 322€ 7 679€ 6 048€ 8 422€ 8 664€
42
562
Úroky
1 861€ 1 918€ 2 101€ 2 325€ 2 953€ 3 442€ 2 996€ 2 743€ 4 053€ 1 504€ 2 266€ 2 556€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62€ 62€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 653€ 1 577€ 12 816€ 14 974€ 3 439€ 4 660€ 4 880€ 5 579€ 3 626€ 4 482€ 6 094€ 6 108€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
8 800€ 6 000€ 0€ 10 000€ 7 107€ 6 066€ 4 773€ 1 087€ 1 683€ 3 252€ 3 120€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
8 800€ 6 000€ 0€ 10 000€ 7 107€ 6 066€ 4 773€ 1 087€ 1 683€ 3 252€ 3 120€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
421 639€ 376 252€ 456 123€ 397 760€ 338 333€ 314 867€ 325 313€ 316 996€ 249 621€ 291 179€ 320 708€ 285 334€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
21 213€ 21 514€ 27 811€ 25 136€ 16 860€ 12 364€ 12 390€ 12 816€ 10 474€ 15 932€ 16 847€ 9 295€
67
602
Tržby z predaja služieb
21 213€ 21 514€ 27 811€ 25 008€ 16 860€ 12 364€ 12 390€ 12 816€ 10 474€ 15 932€ 16 847€ 9 295€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 128€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
279 454€ 248 760€ 235 859€ 234 403€ 209 791€ 199 362€ 187 747€ 180 390€ 180 864€ 169 010€ 181 829€ 204 872€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
270 669€ 243 155€ 229 737€ 226 028€ 50 397€ 52 699€ 47 503€ 45 235€ 35 773€ 66 681€ 37 445€ 91 017€
82
633
Výnosy z poplatkov
8 785€ 5 605€ 6 122€ 8 375€ 159 393€ 146 663€ 140 245€ 135 155€ 145 091€ 102 329€ 144 384€ 113 855€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
4 734€ 3 554€ 154 067€ 4 923€ 10 869€ 13 871€ 44 071€ 31 861€ 14 974€ 34 406€ 6 035€ 7 402€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 734€ 3 554€ 154 067€ 4 923€ 10 869€ 13 871€ 44 071€ 31 861€ 14 974€ 34 406€ 6 035€ 7 402€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 2€ 0€ 1€ 3€ 4€ 3 850€ 12€ 1€ 4€ 0€
102
662
Úroky
0€ 2€ 0€ 1€ 3€ 4€ 8€ 12€ 1€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 842€ 0€ 0€ 4€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
0€ 0€ 0€ 10 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 4 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
174 559€ 270 843€ 169 600€ 165 833€ 85 056€ 86 106€ 88 529€ 68 257€ 55 887€ 49 405€ 56 911€ 39 036€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
117 854€ 90 959€ 113 161€ 113 014€ 46 650€ 35 663€ 57 009€ 54 206€ 55 887€ 44 541€ 44 079€ 38 737€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
12 343€ 12 343€ 12 343€ 12 268€ 38 406€ 43 375€ 31 360€ 14 051€ 0€ 4 864€ 10 260€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
1 545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
42 817€ 38 235€ 36 751€ 36 751€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 8 000€ 7 345€ 3 800€ 0€ 0€ 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 299€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 121 306€ 0€ 0€ 7 068€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 572€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
479 959€ 544 673€ 587 337€ 430 295€ 333 076€ 311 705€ 332 741€ 297 174€ 262 211€ 268 754€ 261 626€ 260 605€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
58 320€ 168 421€ 131 214€ 32 535€ -5 257€ -3 162€ 7 427€ -19 822€ 12 590€ -22 425€ -59 082€ -24 729€
136
591
Splatná daň z príjmov
163€ 21€ 48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
58 157€ 168 401€ 131 166€ 32 535€ -5 257€ -3 162€ 7 427€ -19 822€ 12 590€ -22 425€ -59 082€ -24 729€