Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 096 565€ 5 132 154€ 5 125 896€ 5 096 679€ 5 010 495€ 4 764 037€ 4 483 952€ 4 602 262€ 4 604 573€ 4 243 817€ 3 679 469€ 3 562 543€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 603 970€ 4 501 712€ 4 464 772€ 4 583 160€ 4 527 968€ 4 178 897€ 3 819 847€ 3 870 941€ 3 868 405€ 3 971 914€ 3 322 942€ 3 234 471€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 186€ 4 140€ 9 290€ 14 460€ 19 631€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 186€ 558€ 930€ 1 302€ 1 685€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 582€ 8 360€ 13 148€ 17 936€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 10€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
3 208 531€ 4 106 273€ 4 069 333€ 4 187 720€ 4 132 529€ 3 783 458€ 3 424 408€ 3 475 316€ 3 468 826€ 3 567 185€ 2 913 043€ 2 819 401€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
666 878€ 662 927€ 658 885€ 658 885€ 658 885€ 652 854€ 656 815€ 641 262€ 639 432€ 637 341€ 633 780€ 609 332€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
4 597€ 4 597€ 4 597€ 4 597€ 4 597€ 4 597€ 3 950€ 3 950€ 3 950€ 3 950€ 3 950€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 276 221€ 1 357 957€ 1 442 865€ 1 558 101€ 1 379 935€ 867 762€ 934 914€ 1 019 110€ 1 102 565€ 591 442€ 632 202€ 607 102€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
21 220€ 28 484€ 30 565€ 17 973€ 22 720€ 5 212€ 11 011€ 11 204€ 17 738€ 2 225€ 2 973€ 5 068€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 540€ 2 682€ 6 402€ 9 942€ 11 142€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 239 614€ 2 052 308€ 1 932 420€ 1 947 624€ 2 063 711€ 2 246 631€ 1 807 776€ 1 788 647€ 1 705 141€ 2 332 227€ 1 640 138€ 1 597 899€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 491 395€ 629 529€ 659 814€ 512 450€ 481 857€ 584 537€ 663 204€ 730 588€ 735 119€ 271 261€ 356 064€ 327 628€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
0€ 0€ 66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
1 297 022€ 420 423€ 391 166€ 401 701€ 421 098€ 440 191€ 478 933€ 512 802€ 667 223€ 33 228€ 37 029€ 20 904€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
2 427€ 123€ 6 572€ 412€ 1 074€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 294 595€ 420 301€ 384 594€ 401 289€ 420 024€ 440 190€ 478 933€ 512 598€ 538 075€ 33 228€ 37 029€ 20 904€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 204€ 129 146€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
8 450€ 8 570€ 7 321€ 5 541€ 14 294€ 8 001€ 5 444€ 6 552€ 7 188€ 5 788€ 5 572€ 20 481€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 1 107€ 1 082€ 1 001€ 2 701€ 2 519€ 0€ 9€ 2 421€ 0€ 743€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 431€ 2 676€ 0€ 6 293€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
6 113€ 4 872€ 1 954€ 3 393€ 4 256€ 3 470€ 2 477€ 3 463€ 3 435€ 3 330€ 2 730€ 2 774€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 338€ 2 160€ 1 609€ 1 147€ 1 044€ 2 012€ 2 757€ 3 080€ 1 332€ 2 458€ 1 792€ 16 594€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 181€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ)-
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 307€ 932€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 194€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
185 923€ 200 536€ 261 262€ 105 208€ 46 465€ 136 345€ 178 827€ 211 234€ 60 708€ 232 245€ 313 463€ 286 243€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
827€ 359€ 516€ 234€ 174€ 387€ 190€ 150€ 357€ 86€ 335€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
185 097€ 200 177€ 260 746€ 104 973€ 46 291€ 135 958€ 178 637€ 211 084€ 60 351€ 232 159€ 313 128€ 286 215€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 200€ 913€ 1 310€ 1 070€ 669€ 602€ 901€ 733€ 1 049€ 642€ 463€ 444€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 200€ 913€ 1 310€ 1 070€ 669€ 602€ 901€ 733€ 1 049€ 642€ 463€ 444€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 096 565€ 5 132 154€ 5 125 896€ 5 096 679€ 5 010 495€ 4 764 037€ 4 483 952€ 4 602 262€ 4 604 573€ 4 243 817€ 3 679 469€ 3 562 543€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 630 464€ 2 566 440€ 2 507 246€ 2 485 640€ 2 452 935€ 2 444 905€ 2 447 722€ 2 472 273€ 2 489 120€ 2 542 918€ 2 583 543€ 2 538 175€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
2 630 464€ 2 566 440€ 2 507 246€ 2 485 640€ 2 452 935€ 2 444 905€ 2 447 722€ 2 472 273€ 2 489 120€ 2 542 918€ 2 583 543€ 2 538 175€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
2 566 440€ 2 524 658€ 2 485 640€ 2 452 935€ 2 444 905€ 2 447 722€ 2 472 273€ 2 489 120€ 2 548 232€ 2 583 541€ 2 560 929€ 2 439 061€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
64 024€ 41 782€ 21 606€ 32 705€ 8 030€ -2 817€ -24 551€ -16 847€ -59 112€ -40 623€ 22 614€ 99 114€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
147 670€ 188 272€ 333 358€ 267 500€ 568 357€ 376 018€ 67 826€ 97 186€ 26 410€ 194 525€ 47 497€ 16 476€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 908€ 2 600€ 2 580€ 2 580€ 2 140€ 2 140€ 11 043€ 9 814€ 9 351€ 7 159€ 6 916€ 5 743€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 916€ 5 743€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
2 908€ 2 600€ 2 580€ 2 580€ 2 140€ 2 140€ 11 043€ 9 814€ 9 351€ 7 159€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 284€ 107 306€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 231€ 1€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 284€ 107 306€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 231€ 1€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 760€ 1 653€ 2 101€ 2 120€ 2 401€ 2 717€ 2 538€ 2 314€ 2 139€ 1 745€ 1 977€ 1 723€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 760€ 1 653€ 2 101€ 2 120€ 2 401€ 2 717€ 2 538€ 2 314€ 2 139€ 1 745€ 1 977€ 1 723€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
23 362€ 23 103€ 19 747€ 20 184€ 19 997€ 41 561€ 23 000€ 26 393€ 14 920€ 55 121€ 13 373€ 9 009€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
7 281€ 3 675€ 2 772€ 5 038€ 6 002€ 29 047€ 11 916€ 16 865€ 5 078€ 42 189€ 4 926€ 1 259€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 5€ 6€ 18€ 0€ 52€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 432€ 432€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
166€ 249€ 211€ 580€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
8 947€ 10 589€ 9 179€ 8 011€ 7 995€ 7 090€ 6 246€ 5 248€ 5 453€ 7 880€ 4 782€ 4 424€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
5 719€ 6 770€ 5 918€ 5 432€ 4 941€ 4 515€ 4 117€ 3 548€ 3 660€ 4 158€ 3 185€ 2 805€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 249€ 1 388€ 1 234€ 1 119€ 1 054€ 892€ 720€ 679€ 729€ 894€ 480€ 508€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
119 640€ 160 632€ 201 624€ 242 616€ 543 820€ 324 600€ 31 245€ 58 665€ 0€ 130 500€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
78 648€ 119 640€ 160 632€ 201 624€ 242 616€ 283 608€ 0€ 58 665€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
40 992€ 40 992€ 40 992€ 40 992€ 301 204€ 40 992€ 31 245€ 0€ 0€ 130 500€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
2 318 431€ 2 377 442€ 2 285 292€ 2 343 539€ 1 989 202€ 1 943 113€ 1 968 404€ 2 032 802€ 2 089 043€ 1 506 374€ 1 048 429€ 1 007 892€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
2 318 431€ 2 377 442€ 2 285 292€ 2 343 539€ 1 989 202€ 1 943 113€ 1 968 404€ 2 032 802€ 2 089 043€ 1 506 374€ 1 048 429€ 1 007 892€