Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
78 421€ 75 615€ 88 862€ 67 291€ 73 258€ 73 026€ 76 726€ 78 101€ 79 889€ 82 629€ 70 162€ 74 157€
02
501
Spotreba materiálu
39 971€ 39 562€ 51 403€ 35 043€ 39 096€ 40 499€ 33 491€ 36 920€ 41 088€ 40 079€ 31 752€ 39 694€
03
502
Spotreba energie
38 450€ 35 881€ 37 328€ 32 248€ 34 162€ 32 527€ 43 234€ 41 181€ 38 801€ 42 550€ 38 410€ 34 463€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 172€ 131€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
63 111€ 52 245€ 54 160€ 65 281€ 59 667€ 62 133€ 81 696€ 41 196€ 98 730€ 50 344€ 46 674€ 42 590€
07
511
Opravy a udržiavanie
16 851€ 12 487€ 15 887€ 10 610€ 6 545€ 16 292€ 34 838€ 2 641€ 18 990€ 563€ 1 436€ 3 234€
08
512
Cestovné
673€ 710€ 311€ 505€ 385€ 922€ 530€ 426€ 203€ 215€ 262€ 137€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 149€ 545€ 409€ 1 049€ 805€ 1 369€ 778€ 327€ 221€ 2 532€ 932€ 662€
10
518
Ostatné služby
44 439€ 38 503€ 37 553€ 53 117€ 51 932€ 43 550€ 45 550€ 37 801€ 79 316€ 47 034€ 44 044€ 38 557€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
220 954€ 219 305€ 187 810€ 179 053€ 185 438€ 159 360€ 137 784€ 135 856€ 131 693€ 154 904€ 120 334€ 100 905€
12
521
Mzdové náklady
158 465€ 156 280€ 134 240€ 128 054€ 131 792€ 109 970€ 98 557€ 97 119€ 94 892€ 111 042€ 86 947€ 72 832€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
54 179€ 53 588€ 46 041€ 43 883€ 46 220€ 38 511€ 33 843€ 32 971€ 31 330€ 37 850€ 27 506€ 24 278€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 394€ 1 394€ 1 394€ 1 394€ 1 394€ 1 428€ 1 594€ 1 594€ 1 594€ 1 743€ 1 461€ 1 162€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 916€ 8 043€ 6 134€ 5 722€ 6 032€ 9 452€ 3 790€ 4 172€ 3 877€ 4 269€ 4 420€ 2 633€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
12 696€ 1 524€ 1 430€ 451€ 0€ 0€ 93€ 40€ 86€ 78€ 398€ 28€
20
538
Ostatné dane a poplatky
12 696€ 1 524€ 1 430€ 451€ 0€ 0€ 93€ 40€ 86€ 78€ 398€ 28€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
2 677€ 2 662€ 3 165€ 3 588€ 5 616€ 6 627€ 2 252€ 3 124€ 1 791€ 2 098€ 166€ 1 047€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
114€ 242€ 0€ 0€ 630€ 3 961€ 450€ 550€ 0€ 1 208€ 0€ 88€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 562€ 2 420€ 3 165€ 3 588€ 4 986€ 2 666€ 1 802€ 2 274€ 1 790€ 889€ 166€ 959€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
116 833€ 133 270€ 146 198€ 126 005€ 83 910€ 98 120€ 105 913€ 128 568€ 105 489€ 90 740€ 86 073€ 68 028€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
112 499€ 129 782€ 131 137€ 123 265€ 81 540€ 95 737€ 94 954€ 99 216€ 78 920€ 66 639€ 63 666€ 62 285€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
4 334€ 3 488€ 15 061€ 2 740€ 2 370€ 2 383€ 10 959€ 29 351€ 26 569€ 24 101€ 22 407€ 5 743€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 908€ 2 600€ 2 580€ 2 580€ 2 140€ 2 140€ 10 468€ 9 223€ 9 351€ 7 159€ 6 916€ 5 743€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 426€ 888€ 12 481€ 160€ 230€ 243€ 491€ 20 128€ 17 218€ 16 942€ 15 491€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
5 597€ 7 138€ 7 915€ 12 200€ 12 144€ 5 113€ 5 304€ 2 420€ 9 110€ 2 981€ 491€ 452€
42
562
Úroky
3 422€ 4 583€ 5 580€ 10 111€ 9 807€ 3 327€ 1 586€ 110€ 6 663€ 867€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 174€ 2 556€ 2 334€ 2 090€ 2 338€ 1 786€ 3 718€ 2 310€ 2 447€ 2 114€ 491€ 452€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
240 156€ 222 161€ 188 032€ 180 533€ 176 386€ 170 112€ 174 268€ 164 808€ 147 029€ 119 954€ 111 775€ 97 835€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
203 629€ 183 315€ 153 432€ 145 428€ 143 128€ 137 268€ 140 138€ 132 878€ 118 144€ 89 044€ 90 239€ 76 061€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 632€ 1 378€ 1 200€ 1 100€ 1 157€ 1 174€ 1 125€ 1 710€ 677€ 439€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
34 894€ 37 468€ 33 400€ 34 006€ 32 100€ 31 670€ 33 006€ 30 220€ 28 208€ 30 471€ 21 536€ 21 774€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
740 444€ 713 920€ 677 573€ 634 404€ 596 420€ 574 491€ 584 036€ 554 112€ 573 817€ 503 728€ 436 073€ 385 042€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
18 358€ 18 327€ 16 757€ 15 204€ 11 190€ 10 895€ 11 317€ 12 539€ 10 571€ 11 078€ 10 706€ 11 476€
67
602
Tržby z predaja služieb
18 358€ 18 155€ 16 625€ 15 204€ 11 190€ 10 895€ 11 317€ 12 539€ 10 571€ 11 078€ 10 706€ 11 476€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 172€ 131€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 539€ 0€ 0€ 0€ 2 382€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 539€ 0€ 0€ 0€ 2 382€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
647 371€ 603 704€ 555 875€ 532 516€ 474 575€ 433 635€ 410 995€ 383 264€ 376 314€ 335 642€ 408 396€ 407 306€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
618 885€ 580 915€ 535 159€ 506 567€ 447 716€ 403 751€ 384 003€ 356 350€ 348 464€ 309 079€ 397 023€ 378 316€
82
633
Výnosy z poplatkov
28 486€ 22 790€ 20 716€ 25 949€ 26 859€ 29 884€ 26 991€ 26 914€ 27 850€ 26 563€ 11 373€ 28 990€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
31 905€ 29 428€ 30 336€ 40 806€ 28 697€ 24 079€ 46 263€ 29 126€ 25 700€ 23 001€ 2 624€ 26 998€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
428€ 345€ 0€ 20€ 894€ 1 621€ 4 130€ 1 937€ 0€ 1 725€ 0€ 1 168€
85
642
Tržby z predaja materiálu
105€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 30€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
31 372€ 29 083€ 30 306€ 40 766€ 27 803€ 22 457€ 42 132€ 27 189€ 25 700€ 21 276€ 2 624€ 25 823€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
2 646€ 2 580€ 2 703€ 1 657€ 2 201€ 11 043€ 8 423€ 25 550€ 24 101€ 22 407€ 5 743€ 3 423€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
2 646€ 2 580€ 2 703€ 1 657€ 2 201€ 11 043€ 8 423€ 25 550€ 24 101€ 22 407€ 5 743€ 3 423€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 657€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 600€ 2 580€ 2 580€ 1 560€ 2 140€ 11 043€ 8 423€ 8 331€ 7 159€ 6 916€ 5 743€ 1 766€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
46€ 0€ 123€ 97€ 61€ 0€ 0€ 17 218€ 16 942€ 15 491€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
11€ 48€ 0€ 22€ 111€ 320€ 363€ 241€ 143€ 335€ 2 562€ 5 958€
102
662
Úroky
11€ 48€ 0€ 22€ 111€ 320€ 363€ 241€ 143€ 335€ 2 539€ 5 958€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
104 178€ 101 615€ 93 510€ 76 907€ 87 696€ 91 763€ 82 193€ 84 053€ 77 903€ 70 706€ 29 367€ 27 516€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
27 569€ 28 817€ 13 858€ 20 202€ 35 215€ 28 306€ 16 506€ 17 324€ 39 588€ 46 974€ 25 282€ 10 739€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
21 640€ 16 927€ 14 876€ 12 635€ 9 693€ 24 217€ 11 237€ 62 972€ 37 670€ 2 202€ 499€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 358€ 3 560€ 15 318€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
52 543€ 52 911€ 55 249€ 39 429€ 36 872€ 39 234€ 52 312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 1 350€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 608€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
2 427€ 1 610€ 9 527€ 3 842€ 5 916€ 5€ 2 137€ 3 756€ 37€ 1 172€ 26€ 1 459€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
804 470€ 755 702€ 699 179€ 667 113€ 604 471€ 571 735€ 559 554€ 537 311€ 514 732€ 463 169€ 459 398€ 485 059€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
64 026€ 41 782€ 21 606€ 32 709€ 8 051€ -2 756€ -24 482€ -16 801€ -59 085€ -40 559€ 23 325€ 100 017€
136
591
Splatná daň z príjmov
2€ 0€ 0€ 4€ 21€ 61€ 69€ 46€ 27€ 64€ 711€ 903€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
64 024€ 41 782€ 21 606€ 32 705€ 8 030€ -2 817€ -24 551€ -16 847€ -59 112€ -40 623€ 22 614€ 99 114€