Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 005 338€ 3 028 036€ 2 913 174€ 3 552 871€ 3 311 257€ 3 321 818€ 3 381 548€ 2 684 146€ 1 743 377€ 1 279 111€ 535 700€ 194 789€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 909 430€ 2 937 235€ 2 874 371€ 3 490 547€ 3 255 328€ 3 301 810€ 3 325 048€ 2 370 503€ 1 741 980€ 1 216 022€ 498 509€ 193 215€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 823 468€ 2 851 273€ 2 788 409€ 3 404 585€ 3 169 366€ 3 215 848€ 3 239 076€ 2 284 531€ 1 656 008€ 1 130 050€ 412 537€ 107 243€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
313 875€ 313 875€ 282 554€ 261 689€ 693€ 693€ 693€ 693€ 693€ 693€ 693€ 693€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 401 334€ 2 422 266€ 2 495 028€ 3 117 532€ 3 162 752€ 3 208 205€ 2 468 745€ 1 177 039€ 1 219 543€ 90 210€ 92 787€ 95 365€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 594€ 6 600€ 232€ 3 419€ 5 921€ 6 950€ 4 961€ 5 990€ 7 268€ 8 573€ 9 879€ 11 185€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
2 593€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
104 072€ 108 532€ 10 595€ 21 945€ 0€ 0€ 764 676€ 1 100 809€ 428 504€ 1 030 574€ 309 178€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
95 908€ 88 145€ 36 586€ 59 141€ 54 631€ 18 026€ 55 818€ 313 643€ 743€ 62 903€ 37 130€ 1 574€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 157€ 123€ 62€ 32€ 28€ 62€ 115€ 95€ 3 192€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 157€ 123€ 62€ 32€ 28€ 62€ 115€ 95€ 3 192€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
485€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38 780€ 293 288€ 0€ 59 248€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
485€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38 780€ 293 288€ 0€ 59 248€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
49 012€ 492€ 153€ 1 005€ 982€ 282€ 164€ 297€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 23€ 0€ 810€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 179€ 0€ 182€ 95€ 132€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
48 637€ 248€ 105€ 341€ 44€ 150€ 119€ 208€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
375€ 64€ 25€ 90€ 33€ 0€ 45€ 89€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ)-
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 391€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
46 411€ 87 496€ 36 310€ 58 074€ 53 617€ 17 716€ 16 812€ 19 943€ 648€ 463€ 37 130€ 1 574€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 730€ 398€ 345€ 728€ 711€ 385€ 366€ 87€ 148€ 463€ 107€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
44 681€ 87 098€ 35 965€ 57 346€ 52 906€ 17 331€ 16 446€ 19 856€ 431€ 0€ 37 023€ 1 574€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 2 656€ 2 217€ 3 183€ 1 298€ 1 982€ 682€ 0€ 654€ 186€ 61€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 2 656€ 2 217€ 3 183€ 1 298€ 1 982€ 682€ 0€ 654€ 186€ 61€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 005 338€ 3 028 036€ 2 913 174€ 3 552 871€ 3 311 257€ 3 321 818€ 3 381 548€ 2 684 146€ 1 743 377€ 1 279 111€ 535 700€ 194 789€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-97 512€ -250 071€ -406 373€ 88 218€ -318 303€ -957 243€ -1 020 889€ 772 880€ 280 782€ 268 264€ 167 653€ 170 489€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-97 512€ -250 071€ -406 373€ 88 218€ -318 303€ -957 243€ -1 020 889€ 772 880€ 280 782€ 268 264€ 167 653€ 170 489€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-226 500€ -315 072€ -448 052€ -281 080€ -386 555€ -999 219€ -1 239 247€ 305 562€ 295 790€ 183 189€ 170 648€ 165 935€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
128 988€ 65 001€ 41 678€ 369 298€ 68 252€ 41 976€ 218 358€ 467 318€ -15 008€ 85 075€ -2 995€ 4 554€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 541 521€ 1 649 260€ 1 611 502€ 1 670 029€ 1 761 725€ 1 817 199€ 1 867 066€ 1 911 266€ 1 462 595€ 632 913€ 351 643€ 6 707€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 400€ 0€ 400€ 400€ 400€ 2 884€ 2 557€ 1 245€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 400€ 0€ 400€ 400€ 400€ 2 884€ 2 557€ 1 245€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 38 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 000€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 38 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 000€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 384 781€ 1 438 497€ 1 496 580€ 1 553 017€ 1 754 250€ 1 810 533€ 1 862 876€ 1 896 290€ 1 324 676€ 594 813€ 298 687€ 68€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
1 383 876€ 1 438 346€ 1 495 742€ 1 552 634€ 1 608 909€ 1 664 650€ 1 719 964€ 1 774 681€ 1 261 584€ 594 577€ 298 520€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky
(475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 144 996€ 145 635€ 142 661€ 121 480€ 63 000€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
905€ 151€ 838€ 382€ 344€ 248€ 252€ 129€ 92€ 236€ 167€ 68€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
37 113€ 91 108€ 114 922€ 116 613€ 7 075€ 6 265€ 1 305€ 12 419€ 136 674€ 0€ 117€ 0€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
0€ 42 672€ 626€ 2 019€ 0€ 542€ 975€ 1 569€ 125 824€ 0€ 117€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 850€ 10 850€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
31 921€ 32 796€ 106 220€ 107 459€ 266€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
564€ 8 469€ 4 744€ 4 153€ 4 019€ 3 308€ 331€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 782€ 5 629€ 2 753€ 2 532€ 2 411€ 2 034€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
847€ 1 542€ 579€ 450€ 380€ 368€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
119 627€ 81 256€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38 100€ 43 839€ 6 639€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
119 627€ 81 256€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 6 639€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38 100€ 18 600€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 600€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 561 329€ 1 628 846€ 1 708 045€ 1 794 624€ 1 867 835€ 2 461 862€ 2 535 370€ 0€ 0€ 377 934€ 16 404€ 17 593€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 561 329€ 1 628 846€ 1 708 045€ 1 794 624€ 1 867 835€ 2 461 862€ 2 535 370€ 0€ 0€ 377 934€ 16 404€ 17 593€