Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
25 034€ 25 750€ 26 054€ 26 649€ 22 172€ 23 707€ 21 269€ 24 642€ 28 406€ 24 321€ 28 973€ 33 358€
02
501
Spotreba materiálu
12 510€ 15 569€ 16 375€ 16 181€ 13 970€ 13 512€ 13 570€ 14 943€ 15 709€ 12 890€ 23 143€ 32 795€
03
502
Spotreba energie
12 524€ 10 049€ 9 679€ 10 467€ 8 202€ 10 196€ 7 699€ 9 698€ 12 697€ 11 431€ 5 830€ 464€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 132€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
43 260€ 51 555€ 37 200€ 41 304€ 34 723€ 41 360€ 51 073€ 26 312€ 73 202€ 36 114€ 36 528€ 35 085€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 163€ 0€ 10 046€ 9 470€ 2 743€ 8 680€ 6 255€ 1 041€ 48 870€ 377€ 2 208€ 10 124€
08
512
Cestovné
400€ 490€ 254€ 311€ 458€ 328€ 425€ 153€ 297€ 175€ 622€ 265€
09
513
Náklady na reprezentáciu
480€ 694€ 1 214€ 281€ 342€ 409€ 163€ 0€ 47€ 0€ 30€ 33€
10
518
Ostatné služby
36 217€ 50 371€ 25 686€ 31 241€ 31 180€ 31 943€ 44 229€ 25 118€ 23 988€ 35 562€ 33 668€ 24 663€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
131 003€ 125 240€ 110 456€ 107 781€ 95 263€ 85 567€ 79 745€ 74 649€ 81 611€ 70 075€ 71 914€ 67 117€
12
521
Mzdové náklady
97 924€ 82 477€ 80 456€ 79 269€ 70 775€ 63 539€ 59 587€ 56 560€ 62 500€ 55 388€ 56 034€ 50 554€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
31 187€ 34 737€ 27 065€ 26 164€ 22 678€ 20 637€ 19 300€ 17 052€ 18 637€ 13 958€ 15 084€ 15 933€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
292€ 332€ 319€ 266€ 319€ 292€ 27€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 600€ 7 694€ 2 616€ 2 082€ 1 492€ 1 098€ 832€ 1 038€ 474€ 729€ 796€ 630€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 77€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 77€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
279€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 253€ 363€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
279€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 253€ 363€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
122 816€ 111 841€ 121 283€ 112 014€ 47 922€ 118 346€ 91 976€ 46 569€ 39 956€ 4 738€ 5 605€ 4 910€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
122 816€ 111 441€ 121 283€ 111 614€ 47 522€ 117 946€ 89 092€ 44 012€ 38 711€ 4 738€ 5 605€ 4 910€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 400€ 0€ 400€ 400€ 400€ 2 884€ 2 557€ 1 245€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 400€ 0€ 0€ 2 884€ 2 557€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 400€ 0€ 0€ 400€ 400€ 0€ 0€ 1 245€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
24 865€ 18 166€ 18 487€ 18 890€ 19 913€ 19 616€ 22 034€ 25 824€ 15 576€ 3 434€ 2 115€ 9 360€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
19 942€ 15 469€ 15 730€ 16 096€ 16 862€ 17 668€ 17 327€ 15 598€ 9 815€ 108€ 1 641€ 597€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 923€ 2 696€ 2 757€ 2 794€ 3 051€ 1 938€ 4 707€ 10 226€ 5 761€ 3 326€ 474€ 8 763€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
228€ 147€ 105€ 96€ 66€ 27€ 135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
228€ 147€ 105€ 96€ 66€ 27€ 135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
347 485€ 332 699€ 313 584€ 306 733€ 220 060€ 288 641€ 266 232€ 198 289€ 239 191€ 138 682€ 145 135€ 149 830€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
11 090€ 4 589€ 5 031€ 4 243€ 4 047€ 3 466€ 3 591€ 3 108€ 6 734€ 1 374€ 3 523€ 5 248€
67
602
Tržby z predaja služieb
11 090€ 4 586€ 5 031€ 4 243€ 4 047€ 3 466€ 3 591€ 3 108€ 6 734€ 1 374€ 3 523€ 5 248€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 884€ 2 557€ 1 245€ 0€ 0€ 0€ 3 954€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 884€ 2 557€ 1 245€ 0€ 0€ 0€ 3 954€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
225 187€ 214 735€ 189 813€ 186 802€ 163 115€ 137 507€ 129 776€ 120 341€ 135 404€ 218 885€ 126 074€ 120 332€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
212 771€ 184 903€ 153 810€ 23 691€ 14 288€ 18 775€ 48 881€ 95 822€ 93 896€ 92 499€ 111 802€ 115 050€
82
633
Výnosy z poplatkov
12 417€ 29 831€ 36 004€ 163 111€ 148 827€ 118 732€ 80 896€ 24 520€ 41 508€ 126 386€ 14 272€ 5 282€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
105 641€ 75 405€ 72 229€ 342 568€ 91 057€ 101 351€ 54 629€ 67 719€ 34 851€ 2 633€ 50€ 199€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 1 705€ 0€ 11 253€ 0€ 0€ 28 285€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
105 641€ 75 405€ 70 524€ 342 568€ 79 804€ 101 351€ 54 629€ 39 435€ 34 851€ 2 633€ 50€ 199€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
10€ 34€ 0€ 9€ 6€ 6€ 182€ 16€ 14€ 10€ 50€ 66€
102
662
Úroky
10€ 34€ 0€ 9€ 6€ 6€ 182€ 16€ 6€ 10€ 17€ 33€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 33€ 33€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
134 547€ 102 943€ 88 189€ 142 411€ 30 088€ 85 404€ 293 855€ 473 180€ 47 181€ 855€ 12 443€ 24 585€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 000€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
43 755€ 12 351€ 1 611€ 68 763€ 6 893€ 11 895€ 4 298€ 2 461€ 0€ 0€ 10 064€ 22 704€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
90 792€ 90 592€ 86 579€ 73 211€ 23 196€ 73 508€ 289 557€ 470 720€ 38 048€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 437€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 133€ 855€ 2 379€ 1 881€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
476 475€ 397 706€ 355 263€ 676 033€ 288 313€ 330 618€ 484 592€ 665 610€ 224 184€ 223 757€ 142 140€ 154 384€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
128 990€ 65 007€ 41 678€ 369 300€ 68 253€ 41 977€ 218 360€ 467 321€ -15 007€ 85 075€ -2 995€ 4 554€
136
591
Splatná daň z príjmov
2€ 5€ 0€ 2€ 1€ 1€ 2€ 3€ 1€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
128 988€ 65 001€ 41 678€ 369 298€ 68 252€ 41 976€ 218 358€ 467 318€ -15 008€ 85 075€ -2 995€ 4 554€