Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
24 267 275€ 24 899 086€ 22 923 302€ 21 803 374€ 21 868 679€ 21 276 216€ 21 509 107€ 22 344 980€ 22 932 156€ 22 472 258€ 23 453 875€ 23 843 203€ 16 856 246€ 13 863 710€ 11 827 529€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
21 354 509€ 21 212 691€ 20 997 779€ 20 465 715€ 20 583 887€ 19 762 060€ 20 351 942€ 20 952 125€ 21 674 439€ 22 169 084€ 23 148 447€ 23 503 328€ 16 552 501€ 13 543 731€ 11 634 121€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
60 220€ 57 814€ 50 945€ 65 729€ 77 404€ 72 728€ 60 871€ 66 907€ 18 000€ 18 925€ 22 632€ 8 339€ 88 882€ 84 213€ 92 973€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
540€ 1 428€ 4 986€ 10 554€ 13 085€ 2 375€ 3 695€ 5 015€ 0€ 925€ 4 632€ 8 339€ 12 469€ 7 800€ 16 560€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
59 680€ 37 314€ 45 959€ 53 375€ 62 519€ 50 553€ 39 176€ 43 892€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 19 072€ 0€ 1 800€ 1 800€ 19 800€ 18 000€ 18 000€ 18 000€ 18 000€ 18 000€ 0€ 76 413€ 76 413€ 76 413€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
19 227 092€ 19 092 348€ 18 884 139€ 18 337 291€ 18 443 789€ 17 689 443€ 18 299 338€ 18 893 485€ 19 664 706€ 21 173 927€ 21 879 215€ 22 248 390€ 15 217 020€ 13 421 096€ 11 502 726€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
2 793 377€ 3 262 803€ 3 743 280€ 2 706 312€ 2 433 576€ 2 437 712€ 2 422 755€ 2 416 453€ 2 484 721€ 2 413 892€ 2 438 738€ 2 398 854€ 1 060 893€ 1 057 069€ 948 288€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
3 653€ 3 653€ 3 659€ 3 659€ 3 659€ 3 659€ 3 659€ 3 659€ 3 659€ 4 240€ 4 240€ 4 240€ 4 240€ 4 240€ 4 240€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
15 024 074€ 13 890 114€ 13 834 413€ 13 525 636€ 13 719 754€ 13 954 789€ 14 463 304€ 14 920 308€ 14 647 106€ 16 007 787€ 13 641 134€ 13 479 633€ 11 685 265€ 8 450 600€ 8 399 151€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
205 342€ 284 978€ 288 579€ 347 561€ 379 492€ 416 816€ 465 762€ 527 526€ 594 571€ 720 352€ 1 032 765€ 1 158 812€ 174 779€ 171 351€ 179 282€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
194 394€ 208 488€ 302 310€ 290 616€ 375 768€ 460 920€ 546 072€ 642 471€ 756 647€ 875 430€ 794 040€ 902 517€ 214 447€ 39 258€ 52 096€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
854€ 1 310€ 2 066€ 2 822€ 947€ 330€ 4 590€ 8 850€ 13 099€ 17 348€ 21 597€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 005 398€ 1 441 003€ 709 833€ 1 460 686€ 1 530 591€ 415 217€ 393 196€ 374 219€ 1 164 903€ 1 134 878€ 3 946 702€ 4 304 334€ 2 077 396€ 3 698 578€ 1 919 669€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 067 197€ 2 062 529€ 2 062 695€ 2 062 695€ 2 062 695€ 1 999 890€ 1 991 733€ 1 991 733€ 1 991 733€ 976 232€ 1 246 599€ 1 246 599€ 1 246 599€ 38 422€ 38 422€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
709 597€ 704 929€ 704 929€ 2 039 734€ 2 039 734€ 1 976 929€ 1 971 548€ 1 971 548€ 1 971 548€ 956 046€ 1 226 414€ 1 226 414€ 1 226 414€ 16 929€ 16 929€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
1 334 805€ 1 334 805€ 1 334 805€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
22 795€ 22 795€ 22 961€ 22 961€ 22 961€ 22 961€ 20 185€ 20 185€ 20 185€ 20 185€ 20 185€ 20 185€ 20 185€ 21 493€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 493€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 905 520€ 3 679 236€ 1 918 849€ 1 331 274€ 1 275 521€ 1 505 260€ 1 148 964€ 1 388 872€ 1 250 571€ 296 574€ 299 355€ 339 744€ 302 450€ 313 783€ 163 973€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 406€ 3 705€ 4 020€ 4 394€ 5 315€ 7 235€ 4 210€ 4 393€ 27 677€ 29 103€ 29 775€ 30 779€ 30 715€ 43 696€ 43 320€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 406€ 3 705€ 4 020€ 4 394€ 5 315€ 7 235€ 4 210€ 4 393€ 27 677€ 29 103€ 29 775€ 30 779€ 30 715€ 43 696€ 43 320€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
748 372€ 727 218€ 733 521€ 758 769€ 773 501€ 798 262€ 821 602€ 804 327€ 818 378€ 100 092€ 50 478€ 42 469€ 46 185€ 43 909€ 56 262€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
748 372€ 727 218€ 733 521€ 758 769€ 773 501€ 798 262€ 821 602€ 804 327€ 818 378€ 100 092€ 50 478€ 42 469€ 46 185€ 43 909€ 56 262€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
706€ 700€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 982€ 982€ 26 082€ 56 082€ 982€ 982€ 931€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 100€ 55 100€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
706€ 700€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 1 182€ 982€ 982€ 982€ 982€ 982€ 982€ 931€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
201 844€ 551 241€ 154 398€ 100 569€ 29 965€ 61 296€ 71 018€ 65 939€ 74 598€ 110 393€ 115 412€ 110 777€ 213 124€ 208 134€ 47 993€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 132€ 6 590€ 18€ 18€ 58€ 196€ 27€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
69 741€ 1 688€ 5 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
85 186€ 484 765€ 86 184€ 55 369€ 11 972€ 47 309€ 49 843€ 58 412€ 69 277€ 100 377€ 94 272€ 91 206€ 200 030€ 185 836€ 45 483€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
41 873€ 62 111€ 63 112€ 45 068€ 11 403€ 13 969€ 21 157€ 7 469€ 4 975€ 6 861€ 9 123€ 17 307€ 10 772€ 21 151€ 1 182€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
5 044€ 2 677€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 755€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150€ 3 128€ 2 262€ 2 264€ 2 276€ 1 147€ 1 328€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 863 192€ 2 298 374€ 1 012 240€ 437 937€ 455 558€ 617 286€ 250 952€ 513 032€ 328 937€ 56 005€ 77 609€ 99 237€ 10 144€ 14 562€ 15 467€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 776€ 9 590€ 2 281€ 4 850€ 2 532€ 1 954€ 1 655€ 48€ 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 1 010€ 612€ 581€ 1 066€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 859 416€ 2 287 774€ 1 009 348€ 432 506€ 451 960€ 615 332€ 249 298€ 512 984€ 328 739€ 56 005€ 77 609€ 95 845€ 5 563€ 12 100€ 13 003€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 392€ 4 576€ 2 462€ 2 464€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
90 000€ 97 999€ 13 488€ 28 423€ 10 000€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 400€ 1 300€ 2 500€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
90 000€ 97 999€ 13 488€ 28 423€ 10 000€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 400€ 1 300€ 2 500€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
7 246€ 7 160€ 6 674€ 6 385€ 9 270€ 8 896€ 8 201€ 3 983€ 7 146€ 6 600€ 6 074€ 131€ 1 295€ 6 196€ 29 435€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
7 246€ 6 045€ 6 674€ 6 385€ 9 270€ 8 896€ 8 201€ 3 983€ 7 146€ 6 600€ 6 074€ 131€ 1 295€ 6 196€ 29 435€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 1 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
24 267 275€ 24 899 086€ 22 923 302€ 21 803 374€ 21 868 679€ 21 276 216€ 21 509 107€ 22 344 980€ 22 932 156€ 22 472 258€ 23 453 875€ 23 843 203€ 16 856 246€ 13 863 710€ 11 827 529€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
15 209 022€ 13 916 605€ 13 399 548€ 13 342 895€ 12 784 235€ 12 583 607€ 12 397 444€ 12 580 722€ 12 466 017€ 11 210 934€ 11 412 073€ 11 209 466€ 9 962 562€ 9 072 081€ 8 549 866€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 845 780€ 1 116 147€ 1 116 147€ 1 116 147€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -270 367€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 1 698 873€ 1 116 147€ 1 116 147€ 1 116 147€ 1 116 147€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
13 510 148€ 12 217 732€ 11 700 674€ 11 644 022€ 11 085 362€ 10 884 734€ 10 698 571€ 10 881 849€ 10 767 144€ 10 365 154€ 10 295 925€ 10 093 319€ 8 846 415€ 9 072 081€ 8 549 866€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
12 217 732€ 11 700 674€ 11 644 022€ 11 085 362€ 10 884 734€ 10 699 826€ 10 881 849€ 10 710 644€ 10 365 154€ 10 295 925€ 10 093 316€ 8 206 772€ 9 060 653€ 8 939 498€ 8 511 966€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 292 417€ 517 057€ 56 653€ 558 660€ 200 628€ 184 908€ -183 278€ 171 205€ 401 990€ 69 229€ 202 609€ 1 886 547€ -214 238€ 132 583€ 37 900€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 239 895€ 3 316 419€ 2 735 810€ 1 665 788€ 2 031 095€ 2 146 981€ 2 258 199€ 2 560 618€ 2 965 398€ 3 490 868€ 3 812 487€ 5 781 376€ 4 323 916€ 2 784 445€ 1 837 698€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
6 280€ 6 400€ 6 200€ 5 880€ 4 500€ 4 800€ 4 800€ 4 800€ 4 380€ 43 264€ 36 161€ 3 601€ 4 893€ 48 957€ 31 841€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
6 280€ 6 400€ 6 200€ 5 880€ 4 500€ 4 800€ 4 800€ 4 800€ 4 380€ 43 264€ 36 161€ 3 601€ 4 893€ 48 957€ 31 841€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 223 587€ 1€ 0€ 0€ 0€ 67€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 223 587€ 1€ 0€ 0€ 0€ 67€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 100 471€ 1 170 287€ 1 241 795€ 1 310 200€ 1 378 238€ 1 446 176€ 1 512 822€ 1 578 376€ 1 643 207€ 1 768 598€ 1 829 434€ 1 888 823€ 1 636 209€ 1 144 751€ 1 182 065€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 093 476€ 1 166 721€ 1 238 543€ 1 308 987€ 1 378 090€ 1 445 978€ 1 512 387€ 1 577 719€ 1 641 789€ 1 766 671€ 1 827 571€ 1 887 051€ 1 634 845€ 1 143 772€ 1 177 315€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 995€ 3 566€ 3 253€ 1 214€ 148€ 198€ 435€ 657€ 1 417€ 1 927€ 1 862€ 1 772€ 1 364€ 979€ 816€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 934€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
253 057€ 1 008 050€ 213 789€ 180 718€ 350 859€ 269 999€ 184 686€ 159 763€ 174 353€ 122 601€ 429 774€ 2 802 729€ 1 614 797€ 909 908€ 212 716€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
55 700€ 786 093€ 40 107€ 37 868€ 187 508€ 95 137€ 30 471€ 27 620€ 21 897€ 51 304€ 361 714€ 2 718 895€ 1 529 438€ 826 346€ 141 403€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 941€ 20€ 2 826€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 000€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
73 245€ 71 821€ 72 938€ 69 106€ 67 890€ 66 738€ 65 332€ 64 070€ 63 004€ 0€ 1 017€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 161€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 333€ 0€ 0€ 1 114€ 1 828€ 158€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 476€ 12 976€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
13 355€ 57 699€ 14 608€ 6 426€ 11 269€ 41 313€ 37 434€ 1 642€ 1 625€ 7 710€ 8 514€ 9 028€ 8 652€ 7 378€ 588€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 044€ 42 145€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
53 099€ 47 567€ 45 447€ 36 990€ 47 934€ 33 222€ 28 642€ 25 028€ 25 619€ 36 309€ 34 444€ 35 927€ 49 518€ 32 335€ 34 596€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
42 051€ 35 843€ 32 648€ 24 626€ 26 795€ 21 922€ 19 069€ 16 378€ 16 907€ 23 431€ 20 556€ 21 924€ 18 939€ 19 157€ 18 577€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 006€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
10 606€ 8 866€ 8 041€ 5 702€ 9 464€ 4 727€ 3 719€ 3 154€ 3 096€ 3 514€ 3 530€ 3 949€ 7 136€ 3 388€ 4 418€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
880 087€ 1 131 681€ 1 274 025€ 168 990€ 297 498€ 426 006€ 555 891€ 817 678€ 1 143 459€ 1 332 817€ 1 517 117€ 1 086 223€ 1 068 017€ 680 829€ 411 009€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
458 500€ 710 087€ 961 681€ 67 025€ 168 990€ 297 498€ 425 547€ 555 891€ 817 678€ 942 370€ 1 517 117€ 960 024€ 860 149€ 200 890€ 283 343€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
251 587€ 251 594€ 142 344€ 101 965€ 128 508€ 128 508€ 130 344€ 261 787€ 325 781€ 390 448€ 0€ 126 199€ 207 868€ 479 939€ 127 666€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
170 000€ 170 000€ 170 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
6 818 358€ 7 666 063€ 6 787 945€ 6 794 690€ 7 053 349€ 6 545 628€ 6 853 464€ 7 203 641€ 7 500 741€ 7 770 456€ 8 229 316€ 6 852 361€ 2 569 768€ 2 007 184€ 1 439 965€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
104€ 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
6 818 254€ 7 665 803€ 6 787 945€ 6 794 690€ 7 053 349€ 6 545 628€ 6 853 464€ 7 203 641€ 7 500 741€ 7 770 456€ 8 229 316€ 6 852 361€ 2 569 768€ 2 007 184€ 1 439 965€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€