Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Trenčianska Turná

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
192 657€ 98 027€ 92 212€ 102 966€ 97 445€ 85 510€ 95 554€ 245 219€ 88 370€ 113 863€ 82 019€ 100 130€ 150 997€ 140 757€
02
501
Spotreba materiálu
145 836€ 51 647€ 46 730€ 61 560€ 53 011€ 35 277€ 36 966€ 192 604€ 28 306€ 40 170€ 34 063€ 49 778€ 32 492€ 35 756€
03
502
Spotreba energie
46 822€ 46 380€ 45 483€ 41 406€ 44 434€ 50 232€ 58 588€ 52 615€ 60 064€ 73 693€ 47 956€ 50 352€ 118 505€ 105 001€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
393 041€ 256 767€ 344 446€ 296 939€ 245 672€ 296 467€ 242 368€ 295 607€ 262 412€ 223 689€ 216 492€ 261 612€ 318 211€ 169 169€
07
511
Opravy a udržiavanie
89 647€ 60 038€ 126 571€ 82 855€ 74 685€ 115 981€ 53 958€ 63 655€ 50 624€ 67 390€ 56 664€ 54 090€ 81 458€ 48 929€
08
512
Cestovné
35€ 44€ 389€ 428€ 341€ 157€ 398€ 208€ 264€ 808€ 332€ 1 308€ 1 895€ 1 938€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 993€ 1 451€ 1 427€ 2 064€ 1 237€ 1 180€ 1 240€ 1 346€ 1 397€ 1 457€ 1 645€ 2 118€ 2 955€ 1 651€
10
518
Ostatné služby
301 367€ 195 234€ 216 060€ 211 592€ 169 408€ 179 149€ 186 771€ 230 398€ 210 127€ 154 034€ 157 851€ 204 096€ 231 903€ 116 651€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
662 549€ 584 381€ 583 442€ 502 791€ 477 970€ 438 842€ 389 275€ 360 383€ 320 566€ 311 265€ 290 886€ 271 280€ 231 565€ 203 555€
12
521
Mzdové náklady
463 991€ 416 200€ 412 508€ 355 710€ 336 780€ 307 944€ 274 163€ 255 143€ 225 290€ 221 288€ 206 732€ 188 571€ 171 548€ 151 369€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
158 989€ 131 749€ 137 801€ 121 226€ 117 202€ 107 176€ 95 559€ 87 196€ 78 204€ 73 081€ 69 214€ 56 037€ 50 101€ 43 276€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
11 668€ 10 069€ 5 427€ 4 676€ 4 440€ 4 354€ 3 642€ 3 358€ 3 043€ 3 296€ 2 998€ 3 734€ 3 522€ 3 340€
15
527
Zákonné sociálne náklady
27 901€ 26 364€ 27 707€ 21 179€ 19 547€ 19 367€ 15 911€ 14 685€ 14 030€ 13 601€ 11 942€ 22 938€ 6 394€ 5 570€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
9 911€ 7 547€ 5 894€ 5 097€ 5 624€ 5 155€ 5 508€ 5 107€ 1 832€ 2 419€ 1 477€ 2 925€ 2 727€ 3 662€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 873€ 873€ 873€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
9 911€ 7 547€ 5 894€ 5 097€ 5 624€ 5 155€ 5 508€ 5 107€ 1 832€ 2 419€ 1 477€ 2 052€ 1 854€ 2 789€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
160 429€ 38 986€ 137 100€ 220 191€ 256 417€ 82 289€ 23 418 518€ 403 335€ 50 542€ 14 187€ 19 223€ 11 764€ 14 335€ 20 785€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
127 585€ 3 705€ 66 068€ 192 451€ 234 570€ 62 273€ 170 909€ 390 030€ 45 846€ 11 219€ 17 003€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 492€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 180€ 833€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
700€ 27€ 0€ 0€ 179€ 370€ 0€ 1 263€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
31 784€ 34 156€ 71 032€ 27 244€ 21 847€ 19 837€ 23 247 239€ 13 305€ 3 432€ 2 788€ 1 387€ 11 757€ 14 335€ 20 785€
28
549
Manká a škody
361€ 1 099€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
515 153€ 514 779€ 513 763€ 503 254€ 472 321€ 451 412€ 484 116€ 388 693€ 294 866€ 290 042€ 274 737€ 236 301€ 226 380€ 325 864€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
512 865€ 510 648€ 511 671€ 497 542€ 470 251€ 449 512€ 482 046€ 384 443€ 278 328€ 276 806€ 264 860€ 234 194€ 223 612€ 317 559€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 288€ 4 131€ 2 092€ 5 712€ 2 070€ 1 900€ 2 070€ 4 250€ 16 538€ 13 236€ 9 877€ 2 107€ 2 768€ 8 305€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 240€ 4 055€ 2 040€ 2 050€ 2 070€ 1 900€ 2 070€ 2 000€ 16 538€ 13 236€ 9 877€ 2 107€ 2 768€ 8 305€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
48€ 76€ 52€ 3 662€ 0€ 0€ 2 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
31 154€ 32 986€ 32 248€ 33 680€ 33 802€ 38 340€ 41 999€ 39 008€ 34 741€ 44 991€ 49 885€ 46 264€ 36 624€ 45 248€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 652€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
13 382€ 14 668€ 15 934€ 17 857€ 18 908€ 24 609€ 23 118€ 27 218€ 26 710€ 36 019€ 42 021€ 32 677€ 31 348€ 39 103€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
17 772€ 18 318€ 16 314€ 15 822€ 14 894€ 13 731€ 12 230€ 10 794€ 8 031€ 8 972€ 7 864€ 13 587€ 5 275€ 6 145€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 996€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
794 105€ 669 180€ 742 548€ 613 348€ 463 888€ 433 675€ 386 790€ 384 032€ 375 915€ 351 248€ 344 044€ 290 798€ 291 876€ 294 542€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
785 612€ 659 250€ 729 838€ 602 108€ 451 028€ 422 915€ 378 022€ 373 839€ 367 765€ 343 798€ 337 317€ 287 068€ 272 773€ 289 986€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 30€ 50€ 60€ 50€ 140€ 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
8 493€ 9 930€ 12 710€ 11 210€ 12 810€ 10 700€ 8 718€ 10 052€ 7 990€ 7 450€ 6 395€ 3 730€ 19 103€ 4 556€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 758 999€ 2 202 653€ 2 451 653€ 2 278 265€ 2 053 138€ 1 831 689€ 25 064 127€ 2 121 383€ 1 429 246€ 1 351 704€ 1 278 763€ 1 221 074€ 1 272 715€ 1 203 582€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
118 331€ 123 577€ 125 910€ 110 608€ 110 518€ 102 055€ 98 413€ 102 262€ 101 259€ 102 138€ 79 342€ 9 897€ 9 362€ 3 791€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
118 331€ 123 577€ 125 910€ 110 608€ 110 518€ 102 055€ 98 413€ 102 262€ 101 259€ 102 138€ 79 342€ 9 897€ 9 362€ 3 791€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 333€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 333€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 725 046€ 1 626 666€ 1 572 215€ 1 368 118€ 1 226 024€ 1 138 594€ 1 022 329€ 921 929€ 869 347€ 794 746€ 768 681€ 661 392€ 784 646€ 809 178€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 592 792€ 1 517 720€ 1 465 389€ 1 270 751€ 1 135 277€ 1 054 822€ 940 415€ 844 595€ 792 090€ 790 436€ 760 663€ 656 357€ 779 672€ 802 926€
82
633
Výnosy z poplatkov
132 253€ 108 945€ 106 826€ 97 366€ 90 747€ 83 772€ 81 914€ 77 334€ 77 257€ 4 309€ 8 018€ 5 035€ 4 974€ 6 252€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
597 143€ 278 263€ 267 313€ 514 032€ 880 431€ 353 489€ 26 318 450€ 762 432€ 311 190€ 189 472€ 203 683€ 177 514€ 223 036€ 1 115 382€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
424 627€ 4 898€ 95 331€ 359 953€ 722 460€ 187 360€ 348 274€ 553 529€ 162 339€ 41 923€ 71 680€ 35 203€ 19 261€ 911 601€
85
642
Tržby z predaja materiálu
151€ 1 258€ 6 317€ 6€ 73€ 26€ 0€ 157€ 67€ 88€ 65€ 449€ 76€ 682€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
48€ 906€ 2 108€ 511€ 373€ 2 142€ 376€ 245€ 2 075€ 2 150€ 320€ 1 475€ 0€ 455€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
172 316€ 271 200€ 163 557€ 153 562€ 157 525€ 163 961€ 25 969 800€ 208 501€ 146 709€ 145 311€ 131 618€ 140 387€ 203 699€ 202 644€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 882€ 2 759€ 2 050€ 2 070€ 1 901€ 2 070€ 2 000€ 16 538€ 14 024€ 9 877€ 1 107€ 9 986€ 8 305€ 6 632€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 882€ 2 759€ 2 050€ 2 070€ 1 901€ 2 070€ 2 000€ 16 538€ 14 024€ 9 877€ 1 107€ 9 986€ 8 305€ 6 632€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 055€ 2 040€ 2 050€ 2 070€ 1 900€ 2 070€ 2 000€ 16 538€ 13 236€ 9 877€ 1 107€ 2 768€ 8 305€ 6 632€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
827€ 719€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 789€ 0€ 0€ 7 218€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 201€ 1 515€ 815€ 177 504€ 1 253€ 7 135€ 29 877€ 410€ 5 432€ 565€ 4 464€ 4 563€ 7 831€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 201€ 1 515€ 815€ 1 528€ 1 253€ 135€ 826€ 410€ 5 432€ 565€ 4 464€ 4 563€ 7 065€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 052€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 766€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 175 976€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
3€ 19€ 3€ 82€ 38€ 213€ 316€ 141€ 250€ 154€ 411€ 306€ 406€ 515€
110
672
Náhrady škôd
3€ 19€ 3€ 82€ 38€ 213€ 316€ 141€ 250€ 154€ 411€ 306€ 406€ 515€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
820 761€ 615 881€ 662 350€ 653 182€ 512 086€ 683 209€ 477 019€ 623 251€ 391 962€ 287 567€ 233 944€ 193 649€ 168 223€ 147 201€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
337 965€ 168 280€ 137 768€ 140 650€ 124 806€ 113 663€ 114 527€ 327 255€ 178 964€ 95 399€ 62 574€ 62 064€ 69 835€ 7 933€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
317 194€ 322 711€ 333 583€ 310 558€ 296 646€ 418 677€ 291 570€ 226 804€ 141 382€ 73 231€ 80 527€ 61 978€ 61 554€ 107 036€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 924€ 13 209€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
2 500€ 1 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62 897€ 32 491€ 10 662€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 589€ 3 200€ 13 751€ 4 962€ 5 885€ 11 052€ 6 027€ 5 605€ 8 071€ 3 858€ 5 857€ 1 015€ 935€ 465€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
13 065€ 12 261€ 11 485€ 11 485€ 20 506€ 72 986€ 13 379€ 7 237€ 7 237€ 4 406€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
144 448€ 108 178€ 165 764€ 185 527€ 63 244€ 66 831€ 51 516€ 56 350€ 56 308€ 47 776€ 39 571€ 44 721€ 35 899€ 31 767€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 266 166€ 2 647 366€ 2 631 356€ 2 648 907€ 2 908 501€ 2 280 884€ 27 925 662€ 2 456 431€ 1 692 776€ 1 389 385€ 1 287 733€ 1 057 208€ 1 198 541€ 2 090 530€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
507 167€ 444 712€ 179 703€ 370 642€ 855 363€ 449 195€ 2 861 534€ 335 048€ 263 530€ 37 681€ 8 970€ -163 866€ -74 174€ 886 948€
136
591
Splatná daň z príjmov
146€ 184€ 473€ 323€ 437€ 370€ 157€ 157€ 130€ 179€ 6 816€ 319€ 866€ 1 343€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
507 021€ 444 529€ 179 231€ 370 319€ 854 925€ 448 825€ 2 861 377€ 334 891€ 263 401€ 37 501€ 2 154€ -164 185€ -75 040€ 885 605€