Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Cífer

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
12 404 089€ 11 570 271€ 9 570 375€ 9 268 187€ 8 245 266€ 7 752 573€ 7 649 246€ 7 676 987€ 7 509 798€ 7 104 106€ 6 597 087€ 6 145 122€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
11 316 516€ 10 799 345€ 8 756 097€ 8 789 570€ 7 440 839€ 7 306 819€ 7 124 371€ 7 173 475€ 7 013 481€ 6 164 220€ 5 842 675€ 5 371 567€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
2 655€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 456€ 913€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 456€ 913€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
2 655€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
10 495 116€ 9 984 600€ 7 941 352€ 7 934 825€ 6 586 094€ 6 492 074€ 6 314 626€ 6 363 730€ 6 203 736€ 5 354 475€ 5 033 184€ 4 561 619€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 291 870€ 1 279 383€ 955 197€ 964 069€ 964 568€ 970 655€ 823 340€ 825 510€ 822 494€ 809 570€ 813 844€ 649 192€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
17 950€ 17 950€ 17 850€ 11 500€ 11 500€ 11 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
5 512 333€ 5 226 717€ 5 593 939€ 6 158 168€ 4 938 017€ 4 708 812€ 4 485 530€ 3 635 554€ 3 598 236€ 3 309 731€ 3 379 289€ 3 306 131€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
40 102€ 46 953€ 75 211€ 86 545€ 59 821€ 52 879€ 31 785€ 9 816€ 9 571€ 3 751€ 5 587€ 6 898€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
38 204€ 67 746€ 91 583€ 880€ 7 837€ 19 519€ 31 121€ 35 241€ 3 488€ 6 491€ 9 491€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
138 461€ 145 439€ 152 416€ 148 937€ 71 513€ 3 448€ 3 735€ 4 022€ 4 309€ 4 597€ 4 884€ 5 172€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
3 456 195€ 3 200 413€ 1 055 157€ 564 725€ 532 838€ 725 261€ 939 115€ 1 853 586€ 1 765 638€ 1 220 335€ 820 089€ 594 226€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
818 745€ 814 745€ 814 745€ 854 745€ 854 745€ 814 745€ 809 745€ 809 745€ 809 745€ 809 745€ 809 035€ 809 035€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
9 000€ 5 000€ 5 000€ 45 000€ 45 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
809 745€ 809 745€ 809 745€ 809 745€ 809 745€ 809 745€ 809 745€ 809 745€ 809 745€ 809 745€ 809 035€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 809 035€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 083 786€ 768 313€ 811 688€ 476 677€ 800 313€ 420 227€ 521 219€ 501 349€ 494 251€ 936 287€ 751 006€ 770 156€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 174€ 440€ 314€ 273€ 108€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
2 174€ 440€ 314€ 273€ 108€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
510 005€ 398 515€ 404 267€ 225 710€ 427 514€ 309 966€ 354 650€ 394 974€ 408 091€ 453 806€ 500 717€ 547 609€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
14€ 68€ 32€ 152€ 30€ 44€ 8€ 3€ 6€ 0€ 15€ 11€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
509 991€ 398 447€ 404 235€ 225 558€ 270 767€ 309 922€ 354 641€ 394 971€ 408 085€ 453 806€ 500 702€ 547 598€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 156 717€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
37 351€ 81 021€ 71 248€ 29 157€ 36 600€ 29 260€ 33 910€ 13 894€ 8 863€ 14 533€ 16 447€ 14 450€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 100€ 100€ 0€ 2 691€ 6 396€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
578€ 36€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
2 972€ 4 398€ 5 290€ 800€ 15€ 233€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
24 632€ 55 562€ 52 490€ 9 041€ 5 562€ 4 919€ 7 339€ 2 787€ 2 664€ 3 586€ 2 865€ 7 317€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
9 170€ 12 061€ 10 369€ 11 758€ 21 765€ 14 030€ 14 637€ 5 525€ 2 319€ 7 997€ 10 269€ 6 279€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 327€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
0€ 848€ 0€ 994€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 29€ 29€ 1 482€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0€ 8 087€ 2 963€ 4 983€ 8 794€ 7 386€ 5 539€ 5 583€ 3 880€ 2 950€ 3 313€ 854€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
534 255€ 288 336€ 243 858€ 221 537€ 336 091€ 80 601€ 132 660€ 92 481€ 77 297€ 467 948€ 233 842€ 208 097€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
4 953€ 1 731€ 4 347€ 3 116€ 2 688€ 2 362€ 2 855€ 2 018€ 3 086€ 2 503€ 152€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
24€ 672€ 212€ 576€ 44€ 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
529 278€ 285 933€ 239 299€ 217 845€ 333 359€ 78 123€ 129 804€ 90 463€ 74 211€ 465 445€ 233 690€ 208 097€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 92 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 92 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
3 787€ 2 612€ 2 590€ 1 940€ 4 114€ 25 527€ 3 656€ 2 162€ 2 066€ 3 599€ 3 406€ 3 399€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
3 787€ 2 612€ 2 590€ 1 940€ 4 114€ 3 560€ 3 656€ 2 162€ 2 066€ 3 599€ 3 406€ 3 399€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 967€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
12 404 089€ 11 570 271€ 9 570 375€ 9 268 187€ 8 245 266€ 7 752 573€ 7 649 246€ 7 676 987€ 7 509 798€ 7 104 106€ 6 597 087€ 6 145 122€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
6 507 469€ 5 700 704€ 5 128 544€ 4 707 719€ 4 335 689€ 4 097 156€ 3 787 859€ 4 635 754€ 3 763 795€ 4 024 059€ 4 076 051€ 3 721 380€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
6 507 469€ 5 700 704€ 5 128 544€ 4 707 719€ 4 335 689€ 4 097 156€ 3 787 859€ 4 635 754€ 3 763 795€ 4 024 059€ 4 076 051€ 3 721 380€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
6 139 858€ 5 128 495€ 4 707 719€ 4 320 996€ 4 109 029€ 4 039 537€ 3 767 937€ 3 765 055€ 3 766 494€ 4 076 644€ 3 789 245€ 3 524 846€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
367 611€ 572 210€ 420 825€ 386 723€ 226 660€ 57 619€ 19 922€ 870 699€ -2 699€ -52 585€ 286 806€ 196 534€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 455 915€ 2 974 692€ 1 775 926€ 1 723 446€ 1 314 303€ 1 274 798€ 1 270 272€ 1 299 314€ 1 890 253€ 1 380 726€ 1 009 097€ 1 018 545€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 280€ 2 200€ 2 300€ 2 300€ 1 800€ 1 500€ 21 464€ 19 769€ 20 006€ 30 955€ 24 232€ 26 685€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 685€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
2 280€ 2 200€ 2 300€ 2 300€ 1 800€ 1 500€ 21 464€ 19 769€ 20 006€ 30 955€ 24 232€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
263 224€ 43 624€ 5 120€ 8 266€ 0€ 6 465€ 11 000€ 5 935€ 0€ 0€ 0€ 4 574€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
263 224€ 19 618€ 5 120€ 8 266€ 0€ 6 465€ 11 000€ 5 935€ 0€ 0€ 0€ 4 574€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 24 006€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 209 716€ 1 258 131€ 1 307 182€ 1 362 552€ 742 380€ 788 811€ 791 708€ 824 887€ 858 327€ 891 277€ 923 916€ 986 651€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
1 207 765€ 1 257 275€ 1 306 580€ 1 362 380€ 742 210€ 788 642€ 791 612€ 824 855€ 858 270€ 891 240€ 923 876€ 986 592€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 950€ 856€ 602€ 172€ 170€ 169€ 96€ 33€ 57€ 37€ 40€ 59€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
631 407€ 333 985€ 158 095€ 136 449€ 125 990€ 173 063€ 93 620€ 130 049€ 1 011 920€ 458 494€ 60 949€ 635€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
390 629€ 187 849€ 56 687€ 39 109€ 15 906€ 55 244€ 25 410€ 37 775€ 945 247€ 381 524€ 28 521€ 635€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
50 113€ 49 646€ 71 135€ 60 613€ 46 279€ 51 437€ 33 600€ 33 465€ 33 083€ 32 753€ 32 428€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 645€ 23 092€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
5 661€ 84 177€ 16 244€ 22 426€ 10 984€ 9 675€ 7 420€ 20 542€ 14 849€ 24 809€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
30 916€ 0€ 713€ 2 888€ 2 984€ 2 141€ 3 895€ 3 176€ 4 281€ 3 179€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
18 652€ 9 070€ 9 838€ 8 221€ 8 336€ 1 941€ 6 819€ 7 192€ 6 758€ 10 461€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
42€ 0€ 69€ 61€ 164€ 119€ 57€ 0€ 3 824€ 40€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
5 139€ 2 745€ 2 868€ 2 141€ 2 252€ 1 873€ 1 774€ 4 807€ 3 878€ 5 728€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0€ 0€ 42€ 0€ 0€ 633€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
129 802€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
454€ 500€ 500€ 990€ 39 084€ 50 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
1 349 288€ 1 336 752€ 303 229€ 213 880€ 444 133€ 304 960€ 352 480€ 318 673€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
1 211 786€ 1 199 244€ 251 270€ 162 400€ 209 920€ 304 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
137 502€ 137 508€ 51 960€ 51 480€ 234 213€ 0€ 352 480€ 318 673€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
2 440 705€ 2 894 874€ 2 665 905€ 2 837 021€ 2 595 274€ 2 380 619€ 2 591 115€ 1 741 920€ 1 855 750€ 1 699 321€ 1 511 939€ 1 405 197€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 134€ 0€ 109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
2 440 705€ 2 894 874€ 2 665 772€ 2 837 021€ 2 595 165€ 2 380 619€ 2 591 115€ 1 741 920€ 1 855 750€ 1 699 321€ 1 511 939€ 1 405 197€