Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
17 815 925€ 16 808 956€ 14 864 479€ 13 489 212€ 11 657 030€ 10 936 867€ 10 056 467€ 9 300 137€ 8 319 051€ 6 676 805€ 5 900 918€ 4 988 261€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
16 400 998€ 14 784 273€ 12 800 255€ 11 366 387€ 10 675 995€ 10 214 717€ 7 815 048€ 6 261 937€ 5 889 150€ 5 780 957€ 5 095 786€ 3 892 551€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 0€ 296€ 1 189€ 2 082€ 2 975€ 3 867€ 4 760€ 0€ 0€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 296€ 1 189€ 2 082€ 2 975€ 3 867€ 4 760€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
15 925 220€ 14 308 495€ 12 324 477€ 10 890 608€ 10 130 542€ 9 668 372€ 7 267 810€ 5 713 806€ 5 409 504€ 5 300 418€ 4 619 951€ 3 330 635€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 114 512€ 1 056 406€ 1 050 158€ 1 010 333€ 345 639€ 331 709€ 331 724€ 331 654€ 317 251€ 254 253€ 254 204€ 242 839€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
125 240€ 125 240€ 125 240€ 125 240€ 125 240€ 125 240€ 125 240€ 125 240€ 125 240€ 125 240€ 95 167€ 95 167€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
12 683 099€ 10 964 358€ 9 488 914€ 8 703 322€ 8 887 206€ 5 781 732€ 4 734 160€ 4 825 828€ 4 501 787€ 3 985 120€ 2 673 065€ 2 094 521€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
274 162€ 135 334€ 133 798€ 113 890€ 135 014€ 121 122€ 104 965€ 116 615€ 104 827€ 104 241€ 78 201€ 5 211€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
375 584€ 177 008€ 209 788€ 242 568€ 110 514€ 122 689€ 134 865€ 11 907€ 13 488€ 15 299€ 18 073€ 9 490€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
58 870€ 56 149€ 48 821€ 25 684€ 36 485€ 36 373€ 33 720€ 42 040€ 21 996€ 20 978€ 18 308€ 6 272€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 293 752€ 1 794 000€ 1 267 757€ 669 571€ 490 444€ 3 149 507€ 1 803 135€ 260 523€ 324 915€ 795 287€ 1 482 933€ 877 135€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
475 779€ 475 779€ 475 779€ 475 779€ 545 156€ 545 156€ 545 156€ 545 156€ 475 779€ 475 779€ 475 835€ 561 916€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
475 779€ 475 779€ 475 779€ 475 779€ 475 779€ 475 779€ 475 779€ 475 779€ 475 779€ 475 779€ 475 835€ 561 916€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 69 377€ 69 377€ 69 377€ 69 377€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 410 230€ 2 022 838€ 2 062 248€ 2 120 073€ 978 194€ 720 998€ 2 239 831€ 3 037 024€ 2 426 920€ 882 702€ 804 127€ 1 092 439€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 044€ 686€ 876€ 585€ 635€ 547€ 875€ 323€ 416€ 323€ 466€ 119€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 044€ 686€ 876€ 585€ 635€ 547€ 875€ 323€ 416€ 323€ 466€ 119€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
984 099€ 1 027 534€ 1 063 899€ 592 860€ 404 197€ 441 847€ 501 559€ 559 325€ 588 057€ 572 263€ 616 645€ 608 209€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
984 099€ 1 027 534€ 1 063 899€ 592 860€ 404 197€ 441 847€ 501 559€ 559 325€ 588 057€ 572 263€ 616 645€ 608 209€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 13 008€ 30 353€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 13 008€ 30 353€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
15 651€ 37 228€ 24 963€ 76 133€ 7 508€ 6 627€ 10 067€ 25 278€ 10 028€ 3 515€ 4 748€ 27 136€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
69€ 17 388€ 5 258€ 8 009€ 6 297€ 1 181€ 4 623€ 15 482€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
812€ 1 919€ 1 923€ 1 186€ 516€ 717€ 482€ 673€ 9 154€ 2 546€ 4 474€ 11 531€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
339€ 4€ 125€ 785€ 318€ 4 534€ 4 370€ 8 671€ 183€ 653€ 239€ 15 589€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
635€ 147€ 313€ 106€ 288€ 147€ 191€ 0€ 0€ 0€ 15€ 16€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
13 593€ 17 430€ 17 344€ 66 047€ 88€ 48€ 400€ 452€ 691€ 316€ 20€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
202€ 340€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
409 435€ 944 381€ 942 157€ 1 450 496€ 565 853€ 271 977€ 1 727 330€ 2 452 097€ 1 828 419€ 306 601€ 182 268€ 456 975€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 682€ 1 774€ 410€ 723€ 538€ 448€ 477€ 208€ 549€ 179€ 4€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
76€ 0€ 868€ 945€ 399€ 969€ 1 030€ 287€ 53€ 73€ 851€ 11€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
407 677€ 942 607€ 940 880€ 1 448 828€ 564 916€ 270 560€ 1 725 824€ 2 451 602€ 1 827 817€ 306 349€ 181 413€ 456 964€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
4 697€ 1 845€ 1 976€ 2 752€ 2 841€ 1 151€ 1 588€ 1 177€ 2 981€ 13 146€ 1 005€ 3 271€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
4 697€ 1 845€ 1 976€ 2 752€ 2 841€ 1 151€ 1 588€ 861€ 1 176€ 991€ 1 005€ 3 271€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 316€ 1 805€ 12 155€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
17 815 925€ 16 808 956€ 14 864 479€ 13 489 212€ 11 657 030€ 10 936 867€ 10 056 467€ 9 300 137€ 8 319 051€ 6 676 805€ 5 900 918€ 4 988 261€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
15 232 024€ 14 442 011€ 13 600 098€ 12 216 186€ 10 688 972€ 9 917 244€ 9 090 343€ 8 051 098€ 7 103 850€ 6 112 693€ 5 189 555€ 4 127 599€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
-195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
-195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ -195 722€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
15 427 746€ 14 637 733€ 13 795 820€ 12 411 908€ 10 884 694€ 10 112 966€ 9 286 065€ 8 246 820€ 7 299 572€ 6 308 415€ 5 385 277€ 4 127 599€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
14 637 733€ 13 795 820€ 12 915 431€ 10 887 268€ 10 111 977€ 9 286 065€ 8 264 729€ 7 302 535€ 6 336 672€ 5 346 481€ 4 238 263€ 3 458 512€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
790 013€ 841 913€ 880 389€ 1 524 640€ 772 717€ 826 901€ 1 021 336€ 944 285€ 962 900€ 961 934€ 1 147 014€ 669 087€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
999 617€ 1 173 318€ 337 994€ 292 742€ 176 888€ 264 525€ 180 417€ 432 724€ 360 809€ 501 081€ 655 485€ 804 963€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
11 200€ 9 505€ 10 100€ 12 800€ 10 500€ 8 100€ 27 490€ 41 383€ 17 081€ 14 428€ 23 823€ 9 916€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 916€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
11 200€ 9 505€ 10 100€ 12 800€ 10 500€ 8 100€ 27 490€ 41 383€ 17 081€ 14 428€ 23 823€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
30 363€ 153 049€ 156 460€ 3 174€ 88 752€ 13 313€ 14 972€ 6 790€ 3 572€ 2 140€ 200€ 3 452€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
30 363€ 153 049€ 156 460€ 3 174€ 88 752€ 13 313€ 14 972€ 6 790€ 3 572€ 2 140€ 200€ 3 452€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 798€ 3 453€ 3 276€ 2 665€ 1 940€ 1 228€ 784€ 422€ 363€ 96€ 205€ 574€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 798€ 3 453€ 3 276€ 2 665€ 1 940€ 1 228€ 784€ 422€ 363€ 96€ 205€ 574€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
204 258€ 271 730€ 168 159€ 274 103€ 75 696€ 241 884€ 137 172€ 244 387€ 32 351€ 23 221€ 13 187€ 328 408€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
176 871€ 222 842€ 144 047€ 52 559€ 53 920€ 210 259€ 87 759€ 9 054€ 5 409€ 3 125€ 735€ 313 790€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
3 198€ 2 348€ 298€ 415€ 598€ 598€ 498€ 548€ 398€ 498€ 199€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65€ 13 191€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 620€ 1 911€ 1 491€ 201 391€ 1 802€ 1 620€ 1 450€ 165 645€ 2 196€ 6 928€ 894€ 1 238€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 635€ 32 759€ 55 883€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
11 567€ 25 887€ 12 004€ 10 490€ 9 978€ 10 395€ 7 356€ 6 970€ 5 630€ 7 489€ 6 368€ 8 309€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 8€ 0€ 64€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
8 906€ 12 073€ 7 786€ 7 137€ 7 442€ 7 151€ 5 652€ 4 889€ 4 291€ 3 713€ 3 897€ 3 254€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 230€ 0€ 0€ 19€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 095€ 6 669€ 2 532€ 2 111€ 1 957€ 2 227€ 1 458€ 1 325€ 1 236€ 1 385€ 1 094€ 1 817€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
749 998€ 735 581€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 139 742€ 307 442€ 461 196€ 618 070€ 462 613€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
416 662€ 485 579€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 153 688€ 307 442€ 614 951€ 462 613€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
333 336€ 250 002€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 139 742€ 153 754€ 153 754€ 3 119€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 584 285€ 1 193 627€ 926 387€ 980 284€ 791 170€ 755 098€ 785 707€ 816 315€ 854 392€ 63 031€ 55 878€ 55 699€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 641€ 18 203€ 4 082€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 584 285€ 1 193 627€ 926 387€ 980 284€ 791 170€ 755 098€ 785 707€ 816 315€ 854 392€ 54 390€ 37 675€ 51 617€