Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
64 916 336€ 63 327 184€ 62 229 139€ 56 739 981€ 55 037 879€ 57 329 308€ 48 517 940€ 49 875 183€ 51 769 208€ 50 546 867€ 49 061 111€ 49 546 926€ 46 346 484€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
36 625 807€ 35 991 197€ 31 584 336€ 31 149 630€ 29 439 224€ 31 063 083€ 24 856 595€ 25 418 358€ 29 175 773€ 27 082 146€ 24 151 095€ 26 605 444€ 31 209 938€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
56 701€ 59 371€ 61 003€ 54 936€ 17 971€ 8 945€ 10 701€ 19 161€ 30 765€ 21 945€ 34 147€ 31 953€ 33 294€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
21 291€ 23 962€ 25 593€ 19 527€ 11 060€ 1 916€ 5 803€ 10 699€ 15 595€ 4 549€ 1 465€ 2 078€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 318€ 4 898€ 8 462€ 15 170€ 17 396€ 32 682€ 20 441€ 33 294€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
35 410€ 35 410€ 35 410€ 35 410€ 6 911€ 4 711€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 434€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
31 942 693€ 31 305 412€ 26 896 919€ 26 468 280€ 25 026 401€ 26 655 786€ 20 448 641€ 20 996 943€ 24 747 755€ 22 657 948€ 19 640 748€ 22 097 291€ 26 770 570€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
13 726 150€ 13 674 632€ 12 801 059€ 12 787 427€ 12 589 123€ 12 633 739€ 12 447 794€ 12 631 269€ 13 401 493€ 13 430 184€ 13 083 139€ 13 251 094€ 13 083 189€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
128 691€ 128 691€ 127 237€ 78 833€ 69 533€ 69 533€ 71 434€ 61 734€ 61 734€ 56 044€ 56 044€ 56 044€ 56 044€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
11 925 662€ 12 149 623€ 11 868 050€ 11 330 096€ 10 756 542€ 12 081 682€ 7 337 414€ 7 529 832€ 4 367 876€ 4 395 627€ 5 340 484€ 5 970 903€ 6 157 940€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
191 547€ 227 276€ 252 572€ 263 329€ 37 906€ 53 334€ 41 373€ 45 018€ 64 223€ 78 323€ 110 936€ 143 487€ 191 215€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
737 262€ 914 478€ 534 030€ 156 524€ 156 363€ 5 701€ 13 336€ 25 278€ 35 094€ 44 909€ 63 363€ 30 897€ 37 480€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
5 233 381€ 4 210 712€ 1 313 971€ 1 852 071€ 1 416 934€ 1 811 796€ 537 290€ 703 813€ 6 817 336€ 4 652 861€ 986 782€ 2 644 866€ 7 244 702€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
4 626 414€ 4 626 414€ 4 626 414€ 4 626 414€ 4 394 853€ 4 398 353€ 4 397 253€ 4 402 253€ 4 397 253€ 4 402 253€ 4 476 200€ 4 476 200€ 4 406 074€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
238 200€ 238 200€ 238 200€ 238 200€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 6 639€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
8 300€ 8 300€ 8 300€ 8 300€ 8 300€ 8 300€ 10 700€ 10 700€ 10 700€ 10 700€ 84 647€ 84 647€ 85 474€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
4 379 914€ 4 379 914€ 4 379 914€ 4 379 914€ 4 379 914€ 4 379 914€ 4 379 914€ 4 379 914€ 4 379 914€ 4 379 914€ 4 379 914€ 4 379 914€ 4 276 074€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 887€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 500€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
28 254 043€ 27 295 781€ 30 613 995€ 25 564 091€ 25 573 923€ 26 244 168€ 23 638 746€ 24 437 277€ 22 567 377€ 23 441 342€ 24 883 839€ 22 921 950€ 15 131 598€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 240€ 8 548€ 12 910€ 12 327€ 11 458€ 13 686€ 1 921€ 1 841€ 1 876€ 2 816€ 3 485€ 5 111€ 15 815€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 240€ 2 218€ 2 258€ 2 039€ 1 222€ 2 265€ 1 921€ 1 841€ 1 876€ 2 816€ 3 485€ 5 111€ 15 815€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 6 330€ 10 652€ 10 288€ 10 236€ 11 422€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
25 975 220€ 25 663 512€ 26 475 763€ 23 159 348€ 23 543 502€ 25 087 147€ 22 786 149€ 23 699 949€ 21 675 966€ 22 508 581€ 23 494 315€ 21 017 167€ 12 285 076€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 55€ 939€ 136€ 824€ 515€ 958€ 521€ 3 155€ 712€ 510€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
25 975 220€ 25 663 512€ 26 474 000€ 23 156 741€ 23 538 750€ 22 655 243€ 22 774 629€ 23 684 124€ 21 668 640€ 22 496 948€ 23 370 103€ 21 016 455€ 12 283 886€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 1 763€ 2 552€ 3 812€ 2 428 767€ 10 696€ 15 310€ 6 369€ 11 112€ 121 057€ 0€ 680€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 508€ 696€ 936€ 572€ 941€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 508€ 696€ 936€ 572€ 941€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
753 873€ 676 046€ 879 961€ 523 705€ 604 376€ 491 218€ 510 921€ 560 244€ 577 736€ 676 531€ 642 075€ 864 178€ 747 813€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
54€ 236€ 1 428€ 1 909€ 1 395€ 1 082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
432€ 432€ 1 241€ 549€ 601€ 525€ 1 113€ 447€ 1 483€ 584€ 432€ 432€ 830€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
173 644€ 160 720€ 131 499€ 147 625€ 135 761€ 138 358€ 149 915€ 162 665€ 188 760€ 190 315€ 187 581€ 174 426€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
251 697€ 263 492€ 563 972€ 229 834€ 335 025€ 253 618€ 231 866€ 271 838€ 236 186€ 336 982€ 335 633€ 582 721€ 688 453€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
283 074€ 194 498€ 152 705€ 117 089€ 109 566€ 81 561€ 108 810€ 52 996€ 26 851€ 26 365€ 42 628€ 38 516€ 36 303€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 48€ 16€ 2 099€ 2 296€ 56€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
44 973€ 24 747€ 26 917€ 25 603€ 22 027€ 16 074€ 19 216€ 72 250€ 124 441€ 120 186€ 73 365€ 68 027€ 22 227€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 31 922€ 2 200€ 1 097€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 522 710€ 947 675€ 3 245 360€ 1 868 711€ 1 414 079€ 651 421€ 338 819€ 174 670€ 310 858€ 253 414€ 743 964€ 1 035 494€ 2 082 894€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 522 710€ 947 675€ 3 245 360€ 1 868 711€ 1 414 079€ 651 421€ 338 819€ 174 670€ 310 858€ 253 414€ 743 964€ 1 035 494€ 2 082 894€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
36 486€ 40 206€ 30 808€ 26 260€ 24 732€ 22 057€ 22 600€ 19 549€ 26 058€ 23 379€ 26 177€ 19 532€ 4 948€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
36 486€ 40 206€ 30 808€ 26 260€ 24 732€ 22 057€ 22 600€ 19 549€ 21 628€ 23 379€ 26 177€ 19 532€ 4 948€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 430€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
64 916 336€ 63 327 184€ 62 229 139€ 56 739 981€ 55 037 879€ 57 329 308€ 48 517 940€ 49 875 183€ 51 769 208€ 50 546 867€ 49 061 111€ 49 546 926€ 46 346 484€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
39 610 766€ 37 537 996€ 37 132 773€ 36 796 305€ 34 417 682€ 33 168 934€ 33 422 817€ 33 586 406€ 33 669 360€ 33 217 570€ 34 124 557€ 35 071 023€ 37 826 065€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
39 610 766€ 37 537 996€ 37 132 773€ 36 796 305€ 34 417 682€ 33 168 934€ 33 422 817€ 33 586 406€ 33 674 360€ 33 217 570€ 34 124 557€ 35 071 023€ 37 826 065€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
37 368 721€ 37 132 773€ 36 796 305€ 35 665 702€ 33 251 753€ 33 408 072€ 33 586 406€ 33 674 360€ 33 214 707€ 34 124 557€ 35 032 399€ 37 794 022€ 36 383 713€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 242 045€ 405 224€ 336 467€ 1 130 603€ 1 165 929€ -239 138€ -163 590€ -87 954€ 459 654€ -906 987€ -907 842€ -2 722 999€ 1 442 352€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
6 717 116€ 6 995 700€ 6 383 143€ 4 204 103€ 4 832 078€ 7 289 216€ 5 329 441€ 6 268 594€ 8 464 314€ 9 577 501€ 8 750 953€ 8 826 321€ 3 956 177€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 500€ 3 440€ 3 440€ 7 440€ 11 900€ 5 800€ 13 000€ 59 530€ 54 097€ 47 323€ 46 713€ 38 400€ 23 553€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
4 500€ 3 440€ 3 440€ 7 440€ 11 900€ 5 800€ 13 000€ 59 530€ 54 097€ 47 323€ 46 713€ 38 400€ 23 553€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
573 897€ 215 985€ 87 089€ 46 342€ 340 294€ 24 249€ 8 933€ 12 458€ 111 722€ 66 014€ 60 724€ 485 149€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
472 515€ 215 985€ 87 089€ 46 342€ 340 294€ 24 249€ 8 933€ 12 458€ 111 722€ 66 014€ 56 963€ 481 941€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
101 382€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 761€ 3 208€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 142 836€ 1 975 759€ 1 943 029€ 582 977€ 664 066€ 662 765€ 649 025€ 969 134€ 1 472 769€ 2 120 993€ 2 769 873€ 3 335 113€ 798 956€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 125 992€ 1 962 552€ 1 931 658€ 567 580€ 611 263€ 657 649€ 643 478€ 965 744€ 1 471 562€ 2 120 028€ 2 769 116€ 3 329 844€ 796 855€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
16 845€ 13 207€ 11 371€ 8 295€ 4 921€ 5 115€ 5 547€ 3 390€ 1 207€ 965€ 757€ 5 269€ 2 101€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 7 102€ 47 882€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 560 989€ 2 533 411€ 1 816 033€ 747 478€ 648 116€ 643 032€ 741 375€ 909 658€ 2 107 202€ 2 824 020€ 1 053 865€ 310 292€ 84 051€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
881 605€ 1 505 783€ 1 022 682€ 88 422€ 56 739€ 194 814€ 53 997€ 83 498€ 1 119 072€ 1 770 270€ 50 138€ 77 531€ 75 871€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
168 873€ 169 170€ 147 276€ 146 050€ 141 468€ 135 069€ 139 691€ 143 576€ 150 115€ 194 846€ 175 037€ 207 752€ 6 369€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
120 065€ 412 347€ 46 215€ 80 317€ 47 107€ 43 075€ 323 037€ 507 133€ 648 924€ 648 572€ 648 107€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 15 641€ 31 283€ 200€ 0€ 3 677€ 7 411€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 5 122€ 40 780€ 38 815€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
89 387€ 200 170€ 337 754€ 153 583€ 128 246€ 86 525€ 41 064€ 1 558€ 1 164€ 24 148€ 3 198€ 25 000€ 194€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
136 304€ 137 316€ 141 884€ 123 794€ 113 356€ 101 521€ 103 238€ 90 813€ 100 823€ 103 820€ 97 588€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 1 617€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
90 755€ 90 775€ 94 652€ 82 905€ 77 056€ 68 609€ 68 027€ 63 540€ 66 107€ 69 507€ 64 431€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 46€ 1 074€ 621€ 21€ 132€ 0€ 0€ 0€ 1 522€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
16 794€ 17 805€ 19 376€ 15 364€ 13 541€ 12 369€ 12 320€ 10 863€ 12 386€ 11 335€ 10 889€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
111€ 0€ 0€ 0€ 484€ 719€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
55 594€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 477€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
2 434 894€ 2 267 104€ 2 533 552€ 2 819 867€ 3 167 702€ 5 953 371€ 3 917 108€ 4 317 816€ 4 718 523€ 4 519 151€ 4 819 778€ 4 657 367€ 3 049 617€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 731 068€ 1 997 089€ 2 263 109€ 2 529 129€ 2 795 150€ 3 160 850€ 3 516 400€ 3 917 107€ 4 317 815€ 4 218 524€ 4 519 151€ 4 657 367€ 3 049 617€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
269 550€ 270 015€ 270 443€ 270 738€ 372 552€ 2 792 521€ 400 708€ 400 708€ 400 708€ 300 627€ 300 627€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
434 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
18 588 455€ 18 793 489€ 18 713 224€ 15 739 573€ 15 788 119€ 16 871 158€ 9 765 683€ 10 020 183€ 9 635 533€ 7 751 796€ 6 185 601€ 5 649 582€ 4 564 242€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 589€ 0€ 0€ 10€ 7€ 35€ 52€ 42€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
18 588 455€ 18 793 489€ 18 713 224€ 15 739 573€ 15 788 119€ 16 870 569€ 9 765 683€ 10 020 183€ 9 635 523€ 7 751 789€ 6 185 566€ 5 649 530€ 4 564 200€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€