Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
247 450 € 258 169 € 239 831 € 228 830 € 225 922 € 302 626 € 235 989 € 262 131 € 175 848 € 181 912 € 176 957 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
192 405 € 159 789 € 166 621 € 174 152 € 186 903 € 195 385 € 203 300 € 214 285 € 147 728 € 147 462 € 141 606 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 521 € 531 €
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 521 € 531 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
162 927 € 130 311 € 137 143 € 144 674 € 157 425 € 165 907 € 173 822 € 185 506 € 118 949 € 118 162 € 112 296 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
37 741 € 37 741 € 35 752 € 35 752 € 35 752 € 35 752 € 35 752 € 36 675 € 36 675 € 30 256 € 30 240 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
2 330 € 2 330 € 2 330 € 2 330 € 2 330 € 2 330 € 2 330 € 2 330 € 2 330 € 2 330 € 2 324 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
66 147 € 74 786 € 83 534 € 91 525 € 104 724 € 113 206 € 114 164 € 124 556 € 42 548 € 45 660 € 51 019 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
39 500 € 0 € 0 € 0 € 1 € 1 € 257 € 7 262 € 14 822 € 17 089 € 19 717 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
2 378 € 823 € 897 € 1 207 € 758 € 758 € 1 682 € 3 123 € 0 € 789 € 1 162 €
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 131 € 1 129 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
14 830 € 14 630 € 14 630 € 13 860 € 13 860 € 13 860 € 19 636 € 11 560 € 22 574 € 20 907 € 6 705 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
29 478 € 29 478 € 29 478 € 29 478 € 29 478 € 29 478 € 29 478 € 28 779 € 28 779 € 28 779 € 28 779 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
29 478 € 29 478 € 29 478 € 29 478 € 29 478 € 29 478 € 29 478 € 28 779 € 28 779 € 28 779 € 28 779 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
55 045 € 54 630 € 73 210 € 54 677 € 38 990 € 31 351 € 32 647 € 47 846 € 28 120 € 34 414 € 35 318 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 198 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 198 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 279 € 120 € 0 € 0 € 0 € 33 €
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 279 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 120 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
10 306 € 9 986 € 8 831 € 6 998 € 13 366 € 5 756 € 5 198 € 5 632 € 4 999 € 5 617 € 5 178 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 320 € 663 € 264 € 122 € 1 569 € 2 225 € 1 668 € 2 102 € 1 469 € 2 087 € 3 087 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
8 985 € 9 323 € 8 567 € 6 876 € 11 797 € 3 530 € 3 530 € 3 530 € 3 530 € 3 530 € 2 091 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
44 739 € 44 644 € 64 379 € 47 680 € 25 624 € 25 119 € 27 330 € 42 214 € 23 121 € 28 797 € 30 107 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 768 € 792 € 548 € 1 562 € 307 € 326 € 61 € 443 € 106 € 82 € 365 €
087
2.
Ceniny
(213))
0 € 0 € 9 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
42 971 € 43 852 € 63 821 € 46 117 € 25 317 € 24 792 € 27 269 € 41 771 € 23 015 € 28 715 € 29 742 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0 € 43 750 € 0 € 0 € 30 € 75 891 € 42 € 0 € 0 € 36 € 33 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0 € 43 750 € 0 € 0 € 30 € 75 891 € 42 € 0 € 0 € 36 € 33 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
247 450 € 258 169 € 239 831 € 228 830 € 225 922 € 302 626 € 235 989 € 262 131 € 175 848 € 181 912 € 176 957 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
111 710 € 147 013 € 163 579 € 141 672 € 114 472 € 119 066 € 113 819 € 119 139 € 93 220 € 110 632 € 101 508 €
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
699 € 699 € 699 € 699 € 699 € 0 € 0 € 0 € 0 €
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
699 € 699 € 699 € 699 € 699 € 0 € 0 € 0 € 0 €
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
1 746 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
1 746 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
111 710 € 147 013 € 161 134 € 140 973 € 113 773 € 118 367 € 113 120 € 119 139 € 93 220 € 110 632 € 101 508 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
147 046 € 163 579 € 139 226 € 113 953 € 118 268 € 113 120 € 119 479 € 94 026 € 101 822 € 112 805 € 110 327 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-35 336 € -16 566 € 21 907 € 27 020 € -4 494 € 5 247 € -6 359 € 25 113 € -8 602 € -2 173 € -8 819 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
90 725 € 58 296 € 15 949 € 19 179 € 31 780 € 96 437 € 23 360 € 53 001 € 51 928 € 35 766 € 35 981 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0 € 0 € 0 € 2 646 € 2 841 € 2 296 € 2 317 € 1 420 € 2 345 € 1 736 € 3 120 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 2 646 € 2 841 € 2 296 € 2 317 € 1 420 € 2 345 € 1 736 € 3 120 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
5 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 660 € 0 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
5 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 660 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
41 369 € 44 318 € 384 € 193 € 413 € 303 € 232 € 178 € 135 € 99 € 29 111 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
40 750 € 43 750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 29 045 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
591 € 504 € 344 € 193 € 371 € 303 € 232 € 178 € 135 € 99 € 66 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
28 € 63 € 40 € 0 € 42 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
8 458 € 6 467 € 6 954 € 6 529 € 17 512 € 81 727 € 7 500 € 9 548 € 20 337 € 3 160 € 3 750 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
3 226 € 2 289 € 3 036 € 2 861 € 11 777 € 76 813 € 4 473 € 5 793 € 3 709 € 571 € 1 228 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 0 € 0 € 66 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
2 819 € 2 317 € 2 294 € 1 646 € 3 245 € 1 621 € 1 903 € 1 729 € 1 778 € 1 589 € 1 560 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 892 € 1 441 € 1 366 € 1 458 € 1 745 € 958 € 758 € 827 € 749 € 762 € 730 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
522 € 421 € 258 € 498 € 745 € 336 € 365 € 389 € 272 € 238 € 232 €
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 829 € 0 € 0 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 000 € 0 € 810 € 0 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
35 897 € 7 511 € 8 611 € 9 811 € 11 014 € 12 111 € 13 311 € 41 855 € 29 111 € 29 111 € 0 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
6 211 € 7 511 € 8 611 € 9 811 € 11 011 € 12 111 € 13 311 € 0 € 29 111 € 29 111 € 0 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
29 686 € 0 € 0 € 0 € 3 € 0 € 0 € 41 855 € 0 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
45 015 € 52 860 € 60 303 € 67 979 € 79 670 € 87 123 € 98 811 € 89 991 € 30 700 € 35 514 € 39 468 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 0 € 0 € 233 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 95 € 0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
45 015 € 52 860 € 60 303 € 67 746 € 79 670 € 87 123 € 98 811 € 89 991 € 30 700 € 35 419 € 39 468 €