Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
60 244 861€ 57 867 484€ 48 206 340€ 47 854 300€ 45 475 896€ 43 184 589€ 41 759 652€ 41 416 402€ 42 369 132€ 36 973 234€ 37 704 066€ 37 290 653€ 35 276 201€ 32 494 280€ 25 991 537€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
23 299 440€ 21 110 678€ 20 393 345€ 20 461 395€ 19 213 766€ 16 968 342€ 17 284 433€ 16 667 919€ 18 349 872€ 18 623 400€ 19 075 048€ 20 310 387€ 22 827 548€ 21 463 257€ 14 920 671€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
24 259€ 32 605€ 46 030€ 52 308€ 14 112€ 17 510€ 27 440€ 26 933€ 21 544€ 11 001€ 18 860€ 30 971€ 22 530€ 33 751€ 30 159€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
3 010€ 15 106€ 27 202€ 39 298€ 3 193€ 6 721€ 10 249€ 13 777€ 0€ 9 226€ 16 425€ 30 971€ 22 530€ 29 865€ 30 159€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
2 463€ 5 163€ 8 028€ 13 010€ 6 107€ 10 789€ 17 191€ 13 156€ 19 660€ 1 775€ 2 435€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
18 786€ 12 336€ 10 800€ 0€ 4 812€ 0€ 0€ 0€ 1 884€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 886€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
18 129 590€ 15 932 482€ 15 201 724€ 15 263 496€ 14 040 711€ 11 791 889€ 12 080 714€ 11 464 706€ 13 068 258€ 13 352 010€ 13 795 799€ 15 019 026€ 17 544 628€ 16 169 116€ 9 630 122€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 590 028€ 3 536 441€ 3 689 119€ 3 691 409€ 3 757 530€ 3 679 323€ 4 352 406€ 4 329 703€ 4 329 706€ 4 406 620€ 4 834 264€ 4 440 678€ 4 418 887€ 5 035 864€ 3 850 482€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
47 759€ 43 879€ 42 479€ 43 277€ 43 670€ 41 170€ 39 970€ 38 770€ 37 570€ 35 070€ 35 070€ 32 870€ 33 368€ 33 368€ 33 368€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 767 590€ 9 320 384€ 9 067 534€ 8 876 180€ 5 744 321€ 5 291 060€ 5 462 487€ 5 161 586€ 6 247 744€ 5 338 194€ 5 156 138€ 5 125 820€ 7 871 248€ 4 822 704€ 1 342 182€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
42 076€ 203 398€ 44 946€ 17 155€ 221 195€ 430 316€ 44 362€ 35 880€ 160 034€ 950 544€ 1 148 045€ 1 401 621€ 258 619€ 413 065€ 396 858€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
32 539€ 19 098€ 53 746€ 11 321€ 23 320€ 22 101€ 32 854€ 44 998€ 17 604€ 5 953€ 7 789€ 2 528€ 5 350€ 123 704€ 120 055€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 649 598€ 2 809 283€ 2 303 901€ 2 624 155€ 4 250 674€ 2 327 918€ 2 148 636€ 1 853 769€ 2 275 600€ 2 615 629€ 2 614 494€ 4 015 509€ 4 957 156€ 5 740 411€ 3 887 177€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
5 145 592€ 5 145 592€ 5 145 592€ 5 145 592€ 5 158 944€ 5 158 944€ 5 176 279€ 5 176 279€ 5 260 069€ 5 260 390€ 5 260 390€ 5 260 390€ 5 260 390€ 5 260 390€ 5 260 390€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 13 352€ 13 352€ 30 688€ 30 688€ 30 688€ 30 688€ 30 688€ 30 688€ 30 688€ 26 705€ 30 688€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
484 720€ 484 720€ 484 720€ 484 720€ 484 720€ 484 720€ 484 720€ 484 720€ 484 720€ 484 631€ 484 631€ 484 631€ 484 631€ 0€ 26 555€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
4 660 872€ 4 660 872€ 4 660 872€ 4 660 872€ 4 660 872€ 4 660 872€ 4 660 872€ 4 660 872€ 4 744 662€ 4 745 071€ 4 745 071€ 4 745 071€ 4 745 071€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 233 685€ 5 203 147€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
36 938 217€ 36 749 186€ 27 803 172€ 27 383 521€ 26 248 872€ 26 215 346€ 24 467 819€ 24 734 314€ 24 015 875€ 18 332 766€ 18 595 892€ 16 961 021€ 12 435 655€ 11 023 190€ 11 062 752€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
355€ 300€ 233€ 239€ 215€ 314€ 284€ 323€ 287€ 263€ 350€ 249€ 534€ 40 915€ 54 286€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
355€ 300€ 233€ 239€ 215€ 314€ 284€ 323€ 287€ 263€ 350€ 249€ 534€ 40 915€ 54 286€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
35 677 993€ 35 224 784€ 26 348 732€ 26 444 756€ 25 740 385€ 24 999 619€ 23 623 865€ 23 965 087€ 22 805 547€ 17 361 458€ 17 455 994€ 15 555 565€ 11 350 879€ 8 069 904€ 7 630 061€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
39 777€ 31 033€ 16 696€ 9 232€ 35 820€ 1 890€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
35 638 216€ 35 193 751€ 26 332 036€ 26 435 523€ 25 704 565€ 24 997 730€ 23 623 865€ 23 965 087€ 22 805 547€ 17 361 458€ 17 455 994€ 15 555 565€ 11 350 879€ 8 069 904€ 7 630 061€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 454 000€ 454 000€ 454 000€ 470 055€ 470 055€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 454 000€ 454 000€ 454 000€ 470 055€ 470 055€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
298 490€ 370 217€ 743 157€ 365 826€ 370 572€ 548 532€ 499 789€ 525 106€ 575 198€ 566 500€ 568 261€ 562 713€ 496 743€ 387 233€ 419 308€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 148€ 8 915€ 26 325€ 1 052€ 3 447€ 5 532€ 9 664€ 4 428€ 12 024€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
4 305€ 1 556€ 1 196€ 947€ 1 286€ 344€ 1 293€ 445€ 1 454€ 10 201€ 7 724€ 4 306€ 135€ 1 210€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
179 890€ 215 680€ 566 880€ 234 450€ 240 178€ 389 212€ 387 126€ 415 572€ 438 568€ 405 063€ 441 670€ 481 917€ 416 043€ 304 827€ 329 733€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
113 464€ 151 139€ 173 672€ 129 674€ 117 773€ 116 894€ 74 348€ 90 154€ 97 039€ 134 963€ 108 810€ 64 594€ 64 777€ 75 707€ 70 677€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
11€ 35€ 32€ 334€ 585€ 34€ 137€ 67€ 12€ 104€ 138€ 346€ 116€ 441€ 30€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 760€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
821€ 1 806€ 1 376€ 421€ 10 750€ 42 049€ 35 738€ 9 954€ 11 801€ 15 116€ 4 712€ 6 007€ 6 008€ 620€ 6 844€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
961 379€ 1 153 884€ 711 050€ 572 700€ 137 700€ 666 881€ 343 882€ 243 798€ 634 843€ 404 546€ 117 287€ 388 494€ 133 499€ 2 055 083€ 2 489 042€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
4 234€ 3 812€ 3 158€ 3 554€ 4 519€ 3 910€ 4 199€ 4 006€ 3 230€ 2 803€ 3 106€ 5 430€ 2 339€ 1 186€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 13€ 4€ 7€ 5€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 4€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
957 145€ 1 150 073€ 707 892€ 569 142€ 133 181€ 662 958€ 339 678€ 239 785€ 631 608€ 401 743€ 114 181€ 383 062€ 131 160€ 2 053 897€ 2 489 038€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
7 204€ 7 620€ 9 823€ 9 384€ 13 258€ 901€ 7 400€ 14 170€ 3 385€ 17 067€ 33 125€ 19 245€ 12 998€ 7 833€ 8 114€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
7 204€ 7 620€ 9 823€ 9 384€ 13 258€ 901€ 7 400€ 14 170€ 3 385€ 17 067€ 33 125€ 19 245€ 12 549€ 7 833€ 8 114€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 449€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
60 244 861€ 57 867 484€ 48 206 340€ 47 854 300€ 45 475 896€ 43 184 589€ 41 759 652€ 41 416 402€ 42 369 132€ 36 973 234€ 37 704 066€ 37 290 653€ 35 276 201€ 32 494 280€ 25 991 537€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
29 021 273€ 29 168 945€ 28 378 870€ 27 594 859€ 27 366 634€ 26 200 235€ 24 827 828€ 24 243 513€ 24 073 804€ 22 701 696€ 22 661 337€ 22 472 561€ 21 604 369€ 22 857 874€ 21 099 126€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
29 021 273€ 29 168 945€ 28 378 870€ 27 594 859€ 27 366 634€ 26 200 235€ 24 827 828€ 24 243 513€ 24 073 804€ 22 701 696€ 22 661 337€ 22 472 561€ 21 604 369€ 22 857 874€ 21 099 126€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
29 183 712€ 28 385 766€ 27 605 874€ 27 375 765€ 26 209 881€ 24 832 458€ 24 249 724€ 24 069 795€ 22 718 670€ 22 662 104€ 22 139 999€ 21 612 972€ 22 885 925€ 23 380 680€ 20 031 961€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-162 440€ 783 179€ 772 996€ 219 094€ 1 156 753€ 1 367 777€ 578 104€ 173 718€ 1 355 134€ 39 592€ 521 338€ 859 589€ -1 281 556€ -522 806€ 1 067 165€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
13 571 555€ 11 472 716€ 12 152 347€ 12 904 183€ 11 524 183€ 11 898 772€ 11 750 423€ 11 774 146€ 12 720 968€ 10 548 609€ 11 037 188€ 11 681 822€ 10 908 559€ 8 212 096€ 4 325 041€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
80 112€ 111 930€ 98 902€ 105 838€ 92 958€ 79 893€ 223 323€ 42 290€ 119 173€ 268 233€ 156 551€ 122 345€ 124 542€ 735 486€ 53 352€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 44 011€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
80 112€ 111 930€ 98 902€ 105 838€ 92 958€ 79 893€ 223 323€ 42 290€ 119 173€ 268 233€ 156 551€ 122 345€ 124 542€ 734 486€ 9 341€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
147 381€ 483 412€ 135 121€ 7 930€ 0€ 0€ 9 592€ 33 715€ 49 330€ 67 401€ 27 558€ 14 407€ 18 712€ 416 298€ 17 768€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
107 681€ 287 772€ 91 579€ 7 930€ 0€ 0€ 9 592€ 33 715€ 49 330€ 67 401€ 27 558€ 14 407€ 17 767€ 416 298€ 17 768€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
39 701€ 195 640€ 43 542€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 945€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 112 608€ 4 326 062€ 4 557 678€ 4 778 763€ 4 871 968€ 5 062 551€ 5 286 498€ 5 809 147€ 5 991 329€ 3 879 235€ 3 963 168€ 4 088 173€ 4 222 192€ 2 495 766€ 1 184 522€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
4 028 973€ 4 240 764€ 4 449 425€ 4 655 025€ 4 857 832€ 5 057 166€ 5 264 251€ 5 767 878€ 5 975 077€ 3 872 206€ 3 957 866€ 4 086 578€ 3 920 286€ 2 173 025€ 1 124 296€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
13 142€ 13 960€ 14 083€ 7 177€ 3 037€ 199€ 1 486€ 5 158€ 5 215€ 4 852€ 1 732€ 1 595€ 4 601€ 1 754€ 3 187€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
70 492€ 71 338€ 94 171€ 116 562€ 11 099€ 5 186€ 20 761€ 36 111€ 11 037€ 2 176€ 3 570€ 0€ 4 385€ 28 067€ 57 039€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 292 920€ 292 920€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
2 035 081€ 599 304€ 571 062€ 803 062€ 1 606 019€ 1 149 477€ 1 093 043€ 609 527€ 695 359€ 547 759€ 904 092€ 1 166 938€ 733 497€ 256 846€ 219 958€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 741 175€ 254 817€ 303 325€ 485 468€ 1 379 260€ 806 465€ 360 746€ 260 410€ 519 000€ 343 445€ 547 024€ 961 925€ 516 934€ 90 251€ 175 961€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 773€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 776€ 5 776€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
16 968€ 18 258€ 37 935€ 57 020€ 30 025€ 63 914€ 480 826€ 172 943€ 13 791€ 14 549€ 202 483€ 57 564€ 24 886€ 11 236€ 38 065€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
10 346€ 10 777€ 4 580€ 11 681€ 8 035€ 10 676€ 5 257€ 7 439€ 4 780€ 7 768€ 4 462€ 5 517€ 5 023€ 4 212€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
148 859€ 170 490€ 121 950€ 119 223€ 97 760€ 98 990€ 91 810€ 85 187€ 84 567€ 81 611€ 76 008€ 76 903€ 107 576€ 85 118€ 40€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
93 205€ 114 604€ 82 669€ 85 101€ 70 963€ 71 938€ 66 792€ 62 699€ 59 086€ 60 139€ 52 067€ 52 512€ 54 543€ 50 770€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 346€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
19 009€ 28 121€ 17 665€ 19 202€ 14 702€ 14 958€ 14 039€ 11 731€ 11 744€ 11 017€ 9 371€ 9 545€ 15 163€ 9 483€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
5 519€ 2 237€ 2 937€ 25 367€ 5 274€ 82 536€ 73 573€ 9 119€ 2 391€ 29 230€ 12 677€ 626€ 599€ 0€ 116€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
7 196 372€ 5 952 008€ 6 789 583€ 7 208 590€ 4 953 238€ 5 606 852€ 5 137 966€ 5 279 469€ 5 865 777€ 5 785 982€ 5 985 820€ 6 289 959€ 5 809 616€ 4 307 700€ 2 849 441€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
6 632 970€ 5 388 606€ 6 226 181€ 7 076 550€ 4 953 238€ 5 606 852€ 5 137 966€ 4 693 160€ 5 865 777€ 5 270 570€ 5 382 569€ 6 289 959€ 5 809 616€ 4 307 700€ 2 849 441€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 132 040€ 0€ 0€ 0€ 586 308€ 0€ 515 412€ 603 250€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
563 402€ 563 402€ 563 402€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
17 652 034€ 17 225 823€ 7 675 123€ 7 355 259€ 6 585 080€ 5 085 582€ 5 181 402€ 5 398 743€ 5 574 360€ 3 722 929€ 4 005 540€ 3 136 270€ 2 763 273€ 1 424 310€ 567 370€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
5 211€ 2 276€ 2 880€ 3 147€ 2 314€ 5 900€ 5 857€ 4 666€ 8 065€ 8 485€ 11 897€ 16 724€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
17 646 823€ 17 223 547€ 7 672 243€ 7 352 113€ 6 582 766€ 5 079 683€ 5 175 545€ 5 394 078€ 5 566 295€ 3 714 444€ 3 993 643€ 3 119 546€ 2 763 273€ 1 424 310€ 567 370€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€