Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
42 769 200€ 39 452 015€ 38 943 041€ 38 695 352€ 39 205 607€ 35 597 040€ 32 795 846€ 32 243 823€ 31 998 366€ 31 113 778€ 31 408 203€ 30 903 153€ 31 259 317€ 28 961 907€ 23 964 872€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
23 363 864€ 23 258 271€ 22 872 146€ 23 830 681€ 23 142 546€ 20 278 519€ 19 043 429€ 19 828 092€ 19 945 294€ 18 881 440€ 19 147 671€ 18 809 462€ 20 732 790€ 22 563 797€ 17 357 095€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
47 102€ 60 723€ 45 942€ 15 015€ 12 382€ 28 157€ 41 788€ 45 863€ 24 571€ 1 416€ 3 678€ 11 561€ 25 784€ 36 670€ 54 533€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
37 679€ 41 765€ 24 242€ 1 050€ 2 198€ 4 192€ 7 050€ 4 272€ 5 982€ 0€ 0€ 1 306€ 3 959€ 7 029€ 10 099€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
9 422€ 18 957€ 21 700€ 13 965€ 10 184€ 23 965€ 34 738€ 41 591€ 18 589€ 1 416€ 3 678€ 10 255€ 21 825€ 29 641€ 44 434€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
20 432 443€ 20 313 230€ 19 941 885€ 20 931 347€ 20 245 846€ 17 366 044€ 16 117 323€ 16 897 911€ 17 036 404€ 15 995 705€ 16 259 674€ 15 913 582€ 17 822 687€ 19 642 476€ 14 419 073€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
7 065 827€ 7 078 377€ 6 876 966€ 6 903 087€ 6 922 697€ 5 933 032€ 6 182 109€ 6 076 204€ 7 050 579€ 6 443 314€ 6 416 121€ 6 426 903€ 6 384 178€ 6 422 549€ 6 702 547€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 210 748€ 9 111 823€ 8 945 058€ 8 287 327€ 8 175 347€ 7 995 596€ 7 104 619€ 6 717 742€ 6 859 922€ 7 189 713€ 6 682 725€ 7 034 683€ 7 049 144€ 7 390 425€ 7 373 211€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
765 217€ 1 112 170€ 1 137 586€ 1 369 684€ 1 626 772€ 341 536€ 672 104€ 701 466€ 41 208€ 73 522€ 91 139€ 183 869€ 308 469€ 314 867€ 305 343€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
426 925€ 541 360€ 520 393€ 621 128€ 66 820€ 140 520€ 7 486€ 10 889€ 4 051€ 7 799€ 11 547€ 0€ 25 311€ 7 717€ 17 902€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
158 266€ 164 656€ 156 721€ 26 774€ 22 382€ 22 658€ 34 816€ 12 017€ 18 806€ 25 581€ 31 800€ 16 209€ 14 542€ 28 761€ 20 070€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
2 805 461€ 2 304 844€ 2 305 162€ 3 723 348€ 3 431 828€ 2 932 701€ 2 116 189€ 3 379 593€ 3 061 837€ 2 255 776€ 3 026 342€ 2 251 918€ 4 041 043€ 5 478 157€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 884 319€ 2 884 319€ 2 884 319€ 2 884 319€ 2 884 319€ 2 884 319€ 2 884 319€ 2 884 319€ 2 884 319€ 2 884 319€ 2 884 319€ 2 884 319€ 2 884 319€ 2 884 651€ 2 883 489€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
2 884 319€ 2 884 319€ 2 883 157€ 2 883 157€ 2 883 157€ 2 883 157€ 2 883 157€ 2 883 157€ 2 883 157€ 2 883 157€ 2 883 157€ 2 883 157€ 2 883 157€ 2 883 489€ 2 883 489€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
19 367 209€ 16 181 924€ 16 057 815€ 14 849 423€ 16 052 463€ 15 311 873€ 13 746 500€ 12 409 913€ 12 046 615€ 12 225 985€ 12 250 485€ 12 087 826€ 10 519 443€ 6 389 424€ 6 595 265€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 105€ 105€ 69€ 154€ 123€ 73€ 53€ 121€ 123€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 105€ 105€ 69€ 154€ 123€ 73€ 53€ 121€ 123€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
11 349 795€ 11 164 604€ 10 862 275€ 9 629 248€ 10 244 371€ 9 511 001€ 8 470 463€ 8 639 988€ 7 133 902€ 7 061 223€ 7 351 570€ 7 181 231€ 7 070 032€ 3 016 988€ 2 180 606€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
2 279€ 10€ 100€ 98€ 363€ 402€ 843€ 1 089€ 1 593€ 1 081€ 535€ 0€ 8€ 8€ 1 552€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
11 347 516€ 11 164 594€ 10 862 175€ 9 629 149€ 9 586 362€ 9 510 599€ 8 463 819€ 7 992 884€ 6 802 465€ 6 958 779€ 7 119 763€ 7 177 856€ 5 919 458€ 2 367 625€ 2 176 125€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 657 646€ 0€ 0€ 646 015€ 329 844€ 101 363€ 231 272€ 3 375€ 1 150 566€ 649 355€ 2 929€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 801€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 33€ 33€ 106€ 106€ 259€ 259€ 36 894€ 36 861€ 38 713€ 36 898€ 36 898€ 36 898€ 178 418€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36 635€ 36 635€ 36 635€ 36 898€ 36 898€ 36 898€ 58 920€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 33€ 33€ 106€ 106€ 259€ 259€ 259€ 226€ 2 078€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119 498€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
585 776€ 669 647€ 646 505€ 623 092€ 578 613€ 560 761€ 571 639€ 625 548€ 856 485€ 879 548€ 885 894€ 855 482€ 869 442€ 895 670€ 1 045 912€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 61€ 61€ 61€ 61€ 222€ 2 292€ 55 200€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
166€ 166€ 1 022€ 1 139€ 1 155€ 1 155€ 1 172€ 1 172€ 1 354€ 1 354€ 1 388€ 1 524€ 1 524€ 1 666€ 1 693€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
10 663€ 6 172€ 10 416€ 391€ 1 931€ 2 008€ 3 846€ 1 272€ 5 639€ 2 334€ 55€ 55€ 141€ 134€ 385€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
452 034€ 484 837€ 492 973€ 511 185€ 486 656€ 493 911€ 501 947€ 345 042€ 569 155€ 594 204€ 612 457€ 568 535€ 795 455€ 796 303€ 917 461€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
102 169€ 159 433€ 139 615€ 107 896€ 86 706€ 62 189€ 63 468€ 276 547€ 279 084€ 279 052€ 269 801€ 282 808€ 69 723€ 43 888€ 68 951€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
20 334€ 9 322€ 1 918€ 1 841€ 1 604€ 1 370€ 1 206€ 1 285€ 1 162€ 2 028€ 1 750€ 2 313€ 2 349€ 2 134€ 2 222€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
411€ 688€ 560€ 640€ 560€ 127€ 0€ 230€ 30€ 514€ 383€ 186€ 28€ 49 253€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 9 028€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
7 431 638€ 4 347 674€ 4 549 002€ 4 597 050€ 5 229 373€ 5 240 005€ 4 704 034€ 3 144 014€ 4 019 266€ 4 248 200€ 3 974 185€ 4 014 142€ 2 543 018€ 2 439 747€ 3 190 206€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
8 842€ 3 009€ 3 815€ 2 443€ 6 058€ 4 243€ 6 136€ 1 445€ 2 768€ 1 599€ 1 864€ 2 095€ 2 378€ 3 063€ 136€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 252€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 147€ 104€ 3€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
7 422 796€ 4 344 413€ 4 545 187€ 4 594 607€ 5 223 315€ 5 235 762€ 4 697 898€ 3 142 569€ 4 016 448€ 4 246 601€ 3 972 321€ 4 012 047€ 2 540 493€ 2 436 580€ 3 190 067€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
38 127€ 11 820€ 13 080€ 15 248€ 10 597€ 6 648€ 5 917€ 5 817€ 6 457€ 6 353€ 10 047€ 5 865€ 7 084€ 8 686€ 12 512€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
38 125€ 11 557€ 10 549€ 10 665€ 5 533€ 3 867€ 3 759€ 3 342€ 4 474€ 4 533€ 8 684€ 4 603€ 4 958€ 4 724€ 4 273€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
2€ 263€ 2 531€ 4 583€ 5 064€ 2 781€ 2 157€ 2 475€ 1 983€ 1 820€ 1 363€ 1 262€ 2 126€ 3 962€ 8 239€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
42 769 200€ 39 452 015€ 38 943 041€ 38 695 352€ 39 205 607€ 35 597 040€ 32 795 846€ 32 243 823€ 31 998 366€ 31 113 778€ 31 408 203€ 30 903 153€ 31 259 317€ 28 961 907€ 23 964 872€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
27 378 997€ 27 470 674€ 27 276 014€ 27 307 341€ 27 152 998€ 25 639 947€ 23 838 999€ 22 915 006€ 24 040 583€ 23 385 020€ 23 318 474€ 23 142 137€ 22 910 152€ 22 868 436€ 19 819 009€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
27 378 997€ 27 470 674€ 27 276 014€ 27 307 341€ 27 152 998€ 25 639 947€ 23 838 999€ 22 915 006€ 24 040 583€ 23 385 020€ 23 318 474€ 23 142 137€ 22 910 152€ 22 868 436€ 19 819 009€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
27 467 019€ 27 275 370€ 27 287 063€ 27 146 703€ 26 620 969€ 24 927 697€ 22 907 586€ 24 005 853€ 23 571 901€ 23 379 186€ 23 139 449€ 22 873 085€ 22 120 935€ 22 374 571€ 19 374 695€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-88 021€ 195 304€ -11 049€ 160 638€ 532 029€ 712 250€ 931 413€ -1 090 847€ 468 682€ 5 834€ 179 026€ 269 052€ 789 217€ 493 865€ 444 314€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 650 562€ 1 957 351€ 1 789 953€ 1 295 046€ 2 245 686€ 1 506 945€ 1 323 277€ 1 817 179€ 1 472 761€ 1 204 631€ 1 379 658€ 1 329 078€ 1 627 000€ 2 202 162€ 1 907 465€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
177 091€ 161 371€ 156 613€ 128 321€ 202 054€ 164 250€ 261 267€ 260 637€ 63 200€ 93 204€ 166 014€ 69 508€ 76 463€ 77 967€ 75 894€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
136 620€ 138 820€ 124 700€ 114 000€ 162 400€ 159 200€ 257 300€ 253 100€ 53 100€ 32 600€ 113 564€ 16 540€ 24 166€ 23 466€ 12 083€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 747€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
40 471€ 22 551€ 31 913€ 14 321€ 39 654€ 5 050€ 3 967€ 7 537€ 10 100€ 60 604€ 52 450€ 52 968€ 52 297€ 54 501€ 63 064€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
126 163€ 313 621€ 76 557€ 42 807€ 0€ 24 585€ 18 778€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
91 848€ 283 816€ 76 557€ 42 807€ 0€ 24 585€ 18 778€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
34 315€ 29 804€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
390 483€ 426 212€ 460 038€ 513 482€ 745 634€ 613 223€ 599 791€ 626 125€ 650 828€ 674 463€ 719 108€ 731 113€ 728 186€ 750 200€ 772 498€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
383 280€ 417 040€ 449 484€ 510 632€ 539 495€ 567 055€ 593 651€ 619 148€ 643 716€ 667 495€ 711 750€ 724 915€ 723 517€ 744 212€ 763 223€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 203€ 9 171€ 10 554€ 2 850€ 5 669€ 5 668€ 6 139€ 6 978€ 7 112€ 6 968€ 7 358€ 6 198€ 4 669€ 5 988€ 9 275€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 200 470€ 40 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
598 851€ 698 390€ 738 987€ 610 436€ 1 297 999€ 704 887€ 443 442€ 445 755€ 758 733€ 436 964€ 494 536€ 464 360€ 543 740€ 930 695€ 463 671€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
103 507€ 207 678€ 245 503€ 183 914€ 872 579€ 320 582€ 72 168€ 74 271€ 397 075€ 87 246€ 155 504€ 150 371€ 208 531€ 552 779€ 155 970€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
245 475€ 247 074€ 254 115€ 253 896€ 267 208€ 265 002€ 264 479€ 264 345€ 264 181€ 257 983€ 246 646€ 216 975€ 214 435€ 214 127€ 217 396€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
33 760€ 32 444€ 31 182€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 234€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
19 458€ 20 862€ 126 049€ 98 763€ 92 163€ 68 191€ 61 348€ 61 944€ 55 769€ 52 636€ 53 438€ 55 767€ 80 664€ 121 279€ 53 479€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
110 431€ 103 085€ 484€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 381€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 831€ 1 057€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
69 731€ 71 188€ 67 313€ 60 617€ 51 408€ 42 316€ 38 209€ 38 407€ 34 899€ 33 496€ 33 113€ 34 731€ 33 098€ 35 116€ 30 257€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
13 710€ 15 001€ 14 341€ 13 247€ 14 640€ 8 796€ 7 238€ 6 787€ 6 809€ 5 603€ 5 834€ 6 514€ 7 012€ 7 394€ 5 885€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
948€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
4 357 975€ 357 757€ 357 757€ 0€ 0€ 0€ 0€ 484 663€ 0€ 0€ 0€ 64 097€ 278 611€ 443 300€ 595 402€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
4 000 218€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 64 097€ 278 611€ 443 300€ 582 796€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 484 663€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
357 757€ 357 757€ 357 757€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 606€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
9 739 641€ 10 023 991€ 9 877 074€ 10 092 965€ 9 806 923€ 8 450 149€ 7 633 570€ 7 511 638€ 6 485 022€ 6 524 126€ 6 710 070€ 6 431 938€ 6 722 165€ 3 891 309€ 2 238 398€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
9 739 641€ 10 023 991€ 9 877 074€ 10 092 965€ 9 806 923€ 8 450 149€ 7 633 570€ 7 511 638€ 6 485 022€ 6 524 126€ 6 710 070€ 6 431 938€ 6 722 165€ 3 891 309€ 2 238 398€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€