Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
8 345 257€ 7 970 258€ 7 654 259€ 7 413 308€ 6 746 422€ 6 291 799€ 5 565 221€ 4 458 833€ 4 217 138€ 4 103 804€ 3 877 224€ 3 715 180€ 3 725 890€ 3 788 306€ 3 436 236€ 2 854 152€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
6 623 881€ 6 476 274€ 5 868 468€ 5 807 728€ 5 380 242€ 5 186 309€ 4 329 150€ 3 416 427€ 3 433 997€ 3 501 158€ 3 159 355€ 3 008 323€ 3 057 770€ 3 084 475€ 2 345 328€ 2 156 262€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
6 324€ 7 556€ 9 601€ 10 746€ 7 691€ 9 648€ 11 801€ 10 351€ 7 323€ 8 195€ 9 667€ 11 164€ 12 611€ 14 082€ 11 179€ 12 581€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€ 267€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
6 324€ 1 432€ 3 477€ 5 522€ 7 567€ 9 648€ 11 801€ 5 801€ 7 323€ 8 195€ 9 667€ 11 139€ 12 611€ 14 082€ 11 179€ 12 314€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
6 124€ 6 124€ 5 224€ 124€ 4 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
6 320 507€ 6 171 668€ 5 561 817€ 5 499 933€ 5 075 501€ 4 879 611€ 4 020 299€ 3 109 026€ 3 129 624€ 3 195 913€ 2 852 638€ 2 700 109€ 2 748 109€ 2 773 343€ 2 037 099€ 1 846 631€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
954 393€ 926 207€ 808 775€ 793 152€ 585 021€ 579 428€ 572 788€ 566 828€ 562 719€ 552 363€ 350 928€ 351 186€ 351 976€ 352 375€ 337 064€ 342 461€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
5 190 587€ 4 504 858€ 4 538 231€ 4 296 751€ 4 196 734€ 3 977 417€ 3 173 864€ 2 500 232€ 2 556 475€ 2 629 617€ 2 465 824€ 2 177 114€ 2 324 060€ 1 895 945€ 1 427 696€ 1 211 660€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
62 964€ 76 302€ 44 999€ 207 275€ 44 472€ 8 707€ 1 405€ 3 406€ 5 598€ 9 163€ 27 955€ 45 233€ 65 262€ 85 881€ 101 745€ 12 653€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
80 281€ 109 307€ 150 823€ 192 341€ 233 859€ 6 666€ 8 624€ 11 291€ 2 166€ 3 041€ 0€ 0€ 0€ 1 767€ 8 782€ 12 375€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
63€ 2 842€ 9 546€ 2 557€ 2 737€ 2 306€ 1 879€ 228€ 1 205€ 1 136€ 1 713€ 2 565€ 961€ 517€ 2 036€ 3 876€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
32 219€ 552 152€ 9 443€ 7 856€ 12 678€ 305 088€ 261 739€ 27 041€ 1 460€ 593€ 6 217€ 124 011€ 5 850€ 436 858€ 159 776€ 263 606€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 297 050€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 297 050€ 297 050€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 714 075€ 1 488 513€ 1 780 834€ 1 601 108€ 1 361 584€ 1 100 330€ 1 232 062€ 1 039 642€ 779 757€ 599 612€ 712 595€ 700 232€ 664 014€ 697 148€ 1 086 017€ 694 732€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 214€ 5 078€ 4 672€ 2 929€ 1 969€ 1 681€ 1 555€ 1 215€ 883€ 761€ 787€ 998€ 1 205€ 1 011€ 877€ 725€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 214€ 5 078€ 4 672€ 2 929€ 1 969€ 1 681€ 1 555€ 1 215€ 883€ 761€ 787€ 998€ 1 205€ 1 011€ 877€ 725€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 043 262€ 1 083 969€ 1 125 417€ 961 920€ 982 667€ 604 474€ 622 052€ 415 216€ 449 859€ 474 221€ 480 177€ 517 005€ 562 468€ 578 808€ 554 707€ 360 618€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
407€ 60€ 284€ 72€ 194€ 223€ 0€ 1 834€ 0€ 727€ 590€ 1 034€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 042 855€ 1 083 969€ 1 125 417€ 961 920€ 982 667€ 604 414€ 621 768€ 415 144€ 449 665€ 473 957€ 480 177€ 515 172€ 562 468€ 578 081€ 554 117€ 359 584€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 643€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 643€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
7 049€ 16 231€ 6 917€ 10 231€ 5 073€ 8 115€ 10 097€ 4 893€ 2 916€ 7 389€ 23 193€ 44 682€ 47 989€ 52 937€ 39 812€ 41 016€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
406€ 239€ 32€ 22€ 27€ 108€ 70€ 0€ 38€ 103€ 114€ 0€ 86€ 499€ 110€ 388€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
4 947€ 4 361€ 3 663€ 917€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
4 712€ 7 977€ 1 305€ 2 726€ 3 261€ 1 602€ 4 005€ 3 518€ 1 461€ 4 854€ 16 111€ 2 219€ 268€ 2 347€ 433€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
617€ 2 146€ 1 067€ 1 168€ 747€ 2 573€ 5 327€ 854€ 834€ 1 177€ 840€ 548€ 482€ 395€ 879€ 111€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
19€ 152€ 152€ 806€ 100€ 3 832€ 683€ 395€ 491€ 990€ 5 707€ 940€ 895€ 780€ 789€ 4 820€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 295€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
9€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
737€ 12€ 126€ 93€ 265€ 417€ 40 975€ 46 258€ 48 916€ 37 601€ 35 697€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
34€ 1 845€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
661 550€ 383 235€ 643 829€ 626 028€ 371 875€ 486 059€ 598 358€ 618 319€ 326 099€ 117 241€ 208 438€ 137 546€ 52 352€ 64 392€ 490 621€ 291 730€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
19€ 42€ 1€ 8€ 64€ 10€ 7€ 25€ 0€ 25€ 32€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
661 550€ 383 235€ 643 829€ 626 028€ 371 875€ 486 041€ 598 317€ 618 318€ 326 091€ 117 177€ 208 428€ 137 539€ 52 327€ 64 392€ 490 596€ 291 698€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
7 301€ 5 471€ 4 957€ 4 471€ 4 597€ 5 160€ 4 009€ 2 764€ 3 384€ 3 034€ 5 275€ 6 625€ 4 106€ 6 683€ 4 891€ 3 158€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 444€ 4 778€ 4 310€ 4 157€ 4 168€ 4 559€ 3 670€ 2 114€ 2 876€ 2 302€ 1 306€ 1 578€ 1 637€ 1 712€ 1 841€ 769€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 857€ 692€ 647€ 315€ 429€ 601€ 339€ 650€ 507€ 732€ 3 969€ 5 048€ 2 469€ 4 971€ 3 050€ 2 389€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
8 345 257€ 7 970 258€ 7 654 259€ 7 413 308€ 6 746 422€ 6 291 799€ 5 565 221€ 4 458 833€ 4 217 138€ 4 103 804€ 3 877 224€ 3 715 180€ 3 725 890€ 3 788 306€ 3 436 236€ 2 854 152€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
6 685 521€ 6 198 892€ 5 752 558€ 5 404 618€ 4 866 405€ 4 543 215€ 4 196 301€ 3 327 260€ 3 150 538€ 2 975 512€ 2 672 263€ 2 552 111€ 2 490 545€ 2 467 510€ 2 576 331€ 2 159 868€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
6 685 521€ 6 198 892€ 5 752 558€ 5 404 618€ 4 866 405€ 4 543 215€ 4 196 301€ 3 327 260€ 3 150 538€ 2 975 512€ 2 672 263€ 2 552 111€ 2 490 545€ 2 467 510€ 2 576 331€ 2 159 868€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
6 202 050€ 5 752 558€ 5 404 618€ 4 866 405€ 4 545 934€ 4 200 544€ 3 850 806€ 3 094 567€ 2 975 409€ 2 672 263€ 2 558 312€ 2 490 545€ 2 467 508€ 2 472 319€ 2 396 715€ 1 945 729€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
483 471€ 446 334€ 347 940€ 538 214€ 320 470€ 342 671€ 345 495€ 232 693€ 175 129€ 303 250€ 113 951€ 61 565€ 23 037€ -4 809€ 179 616€ 214 139€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
231 717€ 312 447€ 327 330€ 333 287€ 255 888€ 344 596€ 284 675€ 237 479€ 247 633€ 252 246€ 270 009€ 315 606€ 324 767€ 601 156€ 451 543€ 465 537€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 520€ 0€ 1 068€ 900€ 900€ 720€ 720€ 720€ 720€ 720€ 5 127€ 5 607€ 4 835€ 4 985€ 5 769€ 4 139€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 520€ 1 068€ 900€ 900€ 720€ 720€ 720€ 720€ 720€ 5 127€ 5 607€ 4 835€ 4 985€ 5 769€ 4 139€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
40 097€ 75 166€ 75 293€ 43 349€ 30 428€ 8 987€ 320€ 44€ 150€ 3 933€ 5 764€ 0€ 1€ 100 760€ 119 544€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
40 097€ 75 166€ 72 249€ 41 349€ 30 428€ 8 987€ 320€ 44€ 150€ 3 933€ 5 764€ 0€ 1€ 100 760€ 119 544€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
3 044€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
141 484€ 163 547€ 163 838€ 174 230€ 184 901€ 194 763€ 214 421€ 223 938€ 232 944€ 242 064€ 250 448€ 265 062€ 272 656€ 279 986€ 785€ 374 726€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
140 208€ 162 906€ 162 906€ 173 771€ 184 322€ 194 572€ 214 201€ 223 614€ 232 753€ 241 661€ 250 328€ 264 989€ 272 575€ 279 751€ 326€ 374 319€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 275€ 641€ 932€ 460€ 579€ 191€ 221€ 324€ 191€ 403€ 120€ 73€ 81€ 235€ 459€ 407€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
47 616€ 20 734€ 34 131€ 61 808€ 39 658€ 140 126€ 69 213€ 12 777€ 13 818€ 5 529€ 8 670€ 44 937€ 47 275€ 48 665€ 325 445€ 86 672€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
6 738€ 9 337€ 9 049€ 7 759€ 6 650€ 31 206€ 6 143€ 6 738€ 7 046€ 4 359€ 7 832€ 6 358€ 7 856€ 3 593€ 3 859€ 51 390€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
20 844€ 10 923€ 13 115€ 9 144€ 11 056€ 8 164€ 5 238€ 5 977€ 6 772€ 867€ 838€ 38 579€ 37 788€ 45 072€ 35 439€ 35 282€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
11 508€ 10 864€ 10 552€ 10 250€ 9 977€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 286 147€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
478€ 474€ 2€ 30 000€ 8 858€ 84 766€ 57 829€ 3€ 1€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€ 303€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
875€ 3€ 59€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 618€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
1 100€ 4 353€ 2 844€ 6 012€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
7 172€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
53 000€ 53 000€ 53 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166 760€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166 760€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
53 000€ 53 000€ 53 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 428 020€ 1 458 919€ 1 574 371€ 1 675 403€ 1 624 130€ 1 403 987€ 1 084 245€ 894 094€ 818 967€ 876 045€ 934 953€ 847 463€ 910 578€ 719 640€ 408 362€ 228 747€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 428 020€ 1 458 919€ 1 574 371€ 1 675 403€ 1 624 130€ 1 403 987€ 1 084 245€ 894 094€ 818 967€ 876 045€ 934 953€ 847 463€ 910 578€ 719 640€ 408 362€ 228 747€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€