Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
87 524€ 63 661€ 52 363€ 54 670€ 50 285€ 46 651€ 69 631€ 53 866€ 55 698€ 49 547€ 39 977€ 47 161€ 45 304€ 37 414€ 47 909€ 45 167€
02
501
Spotreba materiálu
70 777€ 43 578€ 38 744€ 38 448€ 32 846€ 23 840€ 48 511€ 32 920€ 32 157€ 30 006€ 20 475€ 25 466€ 28 536€ 17 842€ 22 426€ 25 624€
03
502
Spotreba energie
16 747€ 20 083€ 13 618€ 16 222€ 17 438€ 22 811€ 21 120€ 20 946€ 23 541€ 19 541€ 19 502€ 21 695€ 16 768€ 19 572€ 25 483€ 19 543€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
186 119€ 109 599€ 129 127€ 92 184€ 135 807€ 96 341€ 83 063€ 94 338€ 92 861€ 81 871€ 67 627€ 69 894€ 70 747€ 67 762€ 71 387€ 65 626€
07
511
Opravy a udržiavanie
65 314€ 10 363€ 6 565€ 13 303€ 34 430€ 26 990€ 4 214€ 26 406€ 22 547€ 16 954€ 10 860€ 16 589€ 10 776€ 1 986€ 12 570€ 21 038€
08
512
Cestovné
677€ 357€ 17€ 246€ 653€ 374€ 264€ 366€ 521€ 910€ 347€ 470€ 279€ 358€ 550€ 719€
09
513
Náklady na reprezentáciu
15 644€ 11 187€ 6 979€ 6 430€ 16 292€ 10 512€ 12 606€ 9 273€ 12 487€ 8 561€ 7 970€ 4 950€ 7 778€ 5 590€ 5 333€ 3 436€
10
518
Ostatné služby
104 484€ 87 692€ 115 566€ 72 205€ 84 433€ 58 465€ 65 979€ 58 294€ 57 306€ 55 446€ 48 449€ 47 885€ 51 914€ 59 828€ 52 934€ 40 433€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
310 205€ 269 463€ 241 500€ 229 197€ 222 351€ 192 153€ 167 698€ 171 127€ 162 265€ 155 433€ 131 799€ 132 493€ 141 516€ 148 828€ 136 198€ 111 413€
12
521
Mzdové náklady
219 460€ 182 084€ 162 421€ 156 739€ 150 505€ 132 661€ 115 460€ 115 998€ 112 931€ 104 659€ 89 110€ 88 353€ 91 516€ 102 153€ 99 581€ 81 368€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
74 780€ 65 308€ 59 884€ 56 729€ 54 115€ 46 704€ 40 669€ 40 955€ 39 121€ 37 803€ 30 738€ 31 493€ 34 386€ 34 160€ 31 724€ 24 939€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 707€ 4 804€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
11 258€ 17 267€ 19 195€ 15 729€ 17 730€ 12 789€ 11 569€ 14 116€ 10 212€ 12 951€ 11 951€ 12 607€ 15 594€ 12 515€ 4 820€ 3 579€
16
528
Ostatné sociálne náklady
58€ 0€ 20€ 0€ 40€ 20€ 0€ 0€ 1 527€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
491€ 832€ 683€ 1 023€ 805€ 851€ 678€ 867€ 682€ 237€ 259€ 457€ 364€ 338€ 347€ 1 341€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
491€ 832€ 683€ 1 023€ 805€ 851€ 678€ 867€ 682€ 237€ 259€ 457€ 364€ 338€ 347€ 1 341€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
36 446€ 13 490€ 32 692€ 29 049€ 15 603€ 4 497€ 3 225€ 1 821€ 2 358€ 747€ 1 087€ 2 652€ 846€ 4 938€ 11 183€ 33 393€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
806€ 5 004€ 232€ 27€ 86€ 1 467€ 0€ 372€ 1 856€ 0€ 4 133€ 5 396€ 28 619€
23
542
Predaný materiál
2 581€ 1 879€ 1 632€ 1 896€ 1 603€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
50€ 8€ 100€ 14€ 34€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 133€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
174€ 94€ 26€ 12€ 0€ 0€ 24€ 0€ 0€ 62€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
33 691€ 11 467€ 30 242€ 22 141€ 13 874€ 4 239€ 3 164€ 1 735€ 831€ 723€ 715€ 796€ 772€ 805€ 5 654€ 4 774€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
258 800€ 247 092€ 226 238€ 217 346€ 179 505€ 146 598€ 139 705€ 216 509€ 213 113€ 220 722€ 205 955€ 193 478€ 187 523€ 150 859€ 142 268€ 109 644€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
254 492€ 245 472€ 225 170€ 216 437€ 178 532€ 145 657€ 138 985€ 215 789€ 212 393€ 220 002€ 198 521€ 187 872€ 182 688€ 145 874€ 136 499€ 105 506€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 308€ 1 620€ 1 068€ 908€ 973€ 941€ 720€ 720€ 720€ 720€ 7 435€ 5 607€ 4 835€ 4 985€ 5 769€ 4 138€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 308€ 1 620€ 1 068€ 900€ 900€ 720€ 720€ 720€ 720€ 720€ 5 127€ 5 607€ 4 835€ 4 985€ 5 769€ 4 138€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8€ 73€ 221€ 0€ 0€ 0€ 2 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
5 126€ 12 465€ 12 487€ 13 028€ 12 260€ 11 006€ 11 030€ 12 201€ 12 327€ 13 072€ 12 840€ 13 228€ 16 263€ 16 195€ 8 852€ 1 207€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
4 298€ 4 624€ 4 937€ 5 238€ 5 511€ 5 837€ 6 075€ 6 349€ 6 580€ 6 821€ 7 028€ 7 329€ 9 695€ 9 611€ 7 886€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
828€ 7 841€ 7 550€ 7 790€ 6 749€ 5 169€ 4 956€ 5 851€ 5 746€ 6 251€ 5 813€ 5 899€ 6 568€ 6 584€ 966€ 1 207€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
569 138€ 524 854€ 451 913€ 381 907€ 389 206€ 325 152€ 234 910€ 233 700€ 226 348€ 220 573€ 218 364€ 214 419€ 227 532€ 216 066€ 183 677€ 332 831€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
545 414€ 502 212€ 438 169€ 371 967€ 369 411€ 302 247€ 215 004€ 216 374€ 211 062€ 205 178€ 203 467€ 203 707€ 218 902€ 202 456€ 177 001€ 332 831€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 560€ 3 400€ 2 574€ 2 176€ 2 455€ 2 400€ 2 400€ 2 426€ 2 621€ 3 431€ 4 430€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
22 163€ 19 242€ 11 170€ 7 764€ 16 590€ 19 205€ 17 506€ 14 900€ 12 665€ 11 465€ 10 466€ 9 747€ 8 300€ 9 390€ 6 676€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
750€ 1 300€ 0€ 0€ 500€ 1€ 916€ 330€ 4 220€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 453 849€ 1 241 457€ 1 147 001€ 1 018 404€ 1 005 822€ 823 248€ 709 940€ 784 427€ 765 651€ 742 203€ 677 907€ 673 783€ 690 095€ 642 400€ 601 821€ 700 622€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
7 420€ 4 039€ 2 953€ 2 410€ 3 108€ 3 536€ 12 351€ 5 950€ 4 171€ 4 826€ 5 584€ 8 158€ 5 063€ 4 132€ 5 099€ 36 286€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
7 420€ 4 039€ 2 953€ 2 410€ 3 108€ 3 536€ 12 351€ 5 950€ 4 171€ 4 826€ 5 584€ 8 158€ 5 063€ 4 132€ 5 099€ 36 286€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
5 568€ 2 342€ 3 112€ 1 416€ 7€ 0€ 1 039€ 1 682€ 1 825€ 918€ 1 582€ 5 127€ 4 509€ 70 522€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
5 568€ 2 342€ 3 112€ 1 416€ 7€ 0€ 1 039€ 1 682€ 1 825€ 918€ 1 582€ 5 127€ 4 509€ 70 522€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 318 834€ 1 234 060€ 1 123 489€ 1 064 099€ 1 029 267€ 913 104€ 867 590€ 806 670€ 721 706€ 641 789€ 609 011€ 531 981€ 519 262€ 435 908€ 544 000€ 573 564€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 234 252€ 1 162 140€ 1 053 828€ 1 006 389€ 974 336€ 865 798€ 819 228€ 760 809€ 677 354€ 603 135€ 567 792€ 496 870€ 486 324€ 432 542€ 509 500€ 544 512€
82
633
Výnosy z poplatkov
84 583€ 71 920€ 69 661€ 57 710€ 54 931€ 47 306€ 48 363€ 45 861€ 44 351€ 38 654€ 41 218€ 35 111€ 32 938€ 3 366€ 34 500€ 29 052€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
180 596€ 190 029€ 99 604€ 298 863€ 102 224€ 92 739€ 91 912€ 92 730€ 100 807€ 285 309€ 78 803€ 97 684€ 86 454€ 123 815€ 91 833€ 132 909€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 843€ 1 580€ 6 361€ 12 810€ 10 590€ 3 280€ 96€ 6 946€ 4 699€ 1 849€ 5 864€ 4 793€ 20 587€ 15 786€ 58 005€
85
642
Tržby z predaja materiálu
2 690€ 2 764€ 2 147€ 2 007€ 1 743€ 899€ 2 030€ 3 340€ 1 389€ 1 388€ 998€ 8 660€ 4 500€ 500€ 0€ 199€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
177 906€ 174 356€ 95 878€ 290 495€ 87 671€ 81 250€ 86 602€ 89 293€ 92 473€ 279 223€ 75 956€ 83 160€ 77 161€ 102 728€ 76 047€ 74 705€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 912€ 111€ 900€ 904€ 784€ 3 028€ 720€ 720€ 720€ 5 127€ 5 607€ 4 835€ 4 985€ 5 769€ 4 138€ 1 999€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 912€ 111€ 900€ 904€ 784€ 3 028€ 720€ 720€ 720€ 5 127€ 5 607€ 4 835€ 4 985€ 5 769€ 4 138€ 1 999€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 788€ 900€ 900€ 720€ 720€ 720€ 720€ 720€ 5 127€ 5 607€ 4 835€ 4 985€ 5 769€ 4 138€ 1 999€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
124€ 111€ 4€ 64€ 2 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
570€ 227€ 220€ 286€ 713€ 1 385€ 1 665€ 1 040€ 797€ 635€ 761€ 257€ 102€ 363€ 1 403€ 3 723€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
432€ 10€ 10€ 81€ 507€ 1 314€ 1 594€ 970€ 744€ 635€ 761€ 257€ 102€ 363€ 1 402€ 3 261€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
138€ 217€ 210€ 205€ 207€ 71€ 71€ 71€ 53€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 462€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
428 069€ 259 327€ 262 209€ 187 730€ 187 180€ 150 964€ 81 493€ 110 193€ 111 681€ 106 204€ 90 412€ 91 564€ 97 322€ 62 573€ 130 714€ 96 285€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
174 217€ 21 434€ 76 004€ 33 059€ 36 246€ 28 047€ 14 572€ 33 703€ 34 126€ 14 396€ 11 001€ 12 620€ 20 029€ 47 891€ 50 122€ 12 320€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
115 596€ 116 247€ 104 221€ 97 637€ 65 031€ 44 179€ 41 869€ 55 191€ 55 254€ 68 493€ 62 001€ 62 295€ 63 109€ 1 632€ 67 882€ 70 564€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 000€ 100€ 675€ 620€ 1 150€ 100€ 1 110€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
520€ 1 916€ 1 918€ 1 918€ 1 918€ 2 064€ 2 668€ 876€ 876€ 438€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
134 736€ 116 730€ 80 066€ 55 116€ 83 984€ 76 674€ 22 284€ 19 748€ 20 805€ 21 726€ 17 309€ 15 539€ 14 184€ 13 050€ 12 710€ 13 401€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 937 402€ 1 687 792€ 1 494 943€ 1 556 633€ 1 326 388€ 1 166 171€ 1 055 738€ 1 017 303€ 940 920€ 1 045 573€ 792 003€ 735 397€ 714 770€ 637 687€ 781 696€ 915 388€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
483 553€ 446 335€ 347 942€ 538 229€ 320 567€ 342 922€ 345 798€ 232 876€ 175 270€ 303 370€ 114 096€ 61 614€ 24 675€ -4 713€ 179 875€ 214 766€
136
591
Splatná daň z príjmov
82€ 2€ 2€ 15€ 96€ 251€ 303€ 182€ 141€ 121€ 145€ 49€ 1 638€ 96€ 259€ 627€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
483 471€ 446 334€ 347 940€ 538 214€ 320 470€ 342 671€ 345 495€ 232 693€ 175 129€ 303 250€ 113 951€ 61 565€ 23 037€ -4 809€ 179 616€ 214 139€