Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
152 292€ 124 279€ 108 202€ 137 224€ 107 270€ 74 654€ 120 120€ 82 124€ 72 361€ 67 385€ 71 748€ 71 985€ 77 631€ 65 386€ 64 330€
02
501
Spotreba materiálu
129 631€ 99 765€ 86 979€ 115 257€ 91 816€ 65 343€ 104 236€ 70 323€ 52 319€ 50 874€ 53 386€ 58 208€ 54 372€ 47 049€ 50 189€
03
502
Spotreba energie
22 662€ 24 514€ 21 223€ 21 967€ 15 454€ 9 312€ 15 884€ 11 801€ 20 042€ 16 511€ 18 362€ 13 777€ 23 259€ 18 337€ 14 041€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
138 267€ 123 532€ 89 704€ 104 280€ 88 176€ 81 779€ 88 025€ 90 172€ 72 583€ 69 357€ 69 429€ 84 325€ 85 121€ 89 128€ 55 467€
07
511
Opravy a udržiavanie
4 291€ 7 535€ 3 723€ 7 364€ 2 090€ 2 243€ 8 262€ 11 646€ 2 595€ 7 577€ 279€ 2 566€ 575€ 22 099€ 2 822€
08
512
Cestovné
173€ 154€ 532€ 226€ 200€ 182€ 126€ 459€ 184€ 382€ 375€ 505€ 548€ 531€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 953€ 3 054€ 3 505€ 4 028€ 2 045€ 3 445€ 2 354€ 7 414€ 6 376€ 5 411€ 4 385€ 1 058€ 987€ 2 154€ 2 854€
10
518
Ostatné služby
128 850€ 112 944€ 82 321€ 92 355€ 83 816€ 75 891€ 77 227€ 70 986€ 63 154€ 56 185€ 64 383€ 80 326€ 83 054€ 64 327€ 49 260€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
287 321€ 263 515€ 248 133€ 239 580€ 194 745€ 166 549€ 168 980€ 166 671€ 166 188€ 149 674€ 167 136€ 167 388€ 185 461€ 171 386€ 160 028€
12
521
Mzdové náklady
205 106€ 184 235€ 172 567€ 166 659€ 134 873€ 114 848€ 118 289€ 117 018€ 115 409€ 103 317€ 118 488€ 119 677€ 134 680€ 125 584€ 118 370€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
66 348€ 63 954€ 60 683€ 58 291€ 47 632€ 40 988€ 41 010€ 39 603€ 39 887€ 36 441€ 39 510€ 39 577€ 41 499€ 37 812€ 34 654€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 231€ 4 167€ 4 115€ 3 875€ 3 200€ 3 135€ 2 120€ 1 951€ 2 295€ 2 239€ 2 508€ 2 469€ 2 365€ 2 384€ 1 958€
15
527
Zákonné sociálne náklady
11 636€ 11 159€ 10 768€ 10 754€ 9 041€ 7 578€ 7 560€ 8 099€ 8 597€ 7 678€ 6 629€ 5 665€ 6 917€ 5 606€ 5 046€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
682€ 870€ 1 421€ 1 971€ 1 985€ 5 156€ 1 042€ 1 496€ 2 481€ 6 496€ 10 599€ 5 303€ 2 376€ 5 673€ 6 705€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
682€ 870€ 1 421€ 1 971€ 1 985€ 5 156€ 1 042€ 1 496€ 2 481€ 6 496€ 10 599€ 5 303€ 2 376€ 5 673€ 6 705€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
54 067€ 19 842€ 11 777€ 7 323€ 11 065€ 5 740€ 8 347€ 7 444€ 4 770€ 9 417€ 7 888€ 2 014€ 2 440€ 2 552€ 2 324€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
31€ 540€ 217€ 5 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 368€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
261€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 166€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 406€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ 166€
26
546
Odpis pohľadávky
81€ 64€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
53 855€ 19 842€ 11 237€ 6 364€ 5 401€ 5 740€ 8 347€ 7 444€ 4 770€ 9 416€ 2 478€ 2 014€ 2 402€ 2 159€ 1 992€
28
549
Manká a škody
75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 411€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
244 017€ 159 347€ 161 457€ 162 568€ 124 771€ 111 965€ 145 709€ 79 840€ 61 804€ 71 525€ 86 455€ 70 386€ 68 295€ 120 334€ 109 075€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
242 599€ 158 021€ 160 357€ 161 488€ 123 446€ 110 499€ 105 655€ 67 944€ 60 703€ 62 085€ 61 708€ 62 037€ 60 761€ 112 025€ 102 171€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 418€ 1 326€ 1 099€ 1 080€ 1 325€ 1 466€ 40 054€ 11 896€ 1 101€ 9 440€ 24 747€ 8 349€ 7 534€ 8 309€ 6 904€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 140€ 1 140€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 7 369€ 7 636€ 8 349€ 7 534€ 8 309€ 6 904€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
278€ 186€ 19€ 245€ 386€ 38 974€ 10 816€ 21€ 2 071€ 17 110€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
10 509€ 8 008€ 8 436€ 9 371€ 6 883€ 2 755€ 6 135€ 6 205€ 7 206€ 3 779€ 4 663€ 6 287€ 8 852€ 9 050€ 8 564€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
546€ 901€ 1 260€ 1 611€ 574€ 450€ 1 337€ 2 215€ 3 095€ 4 024€ 4 878€ 5 764€ 7 801€ 7 900€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 963€ 7 106€ 7 176€ 7 760€ 6 310€ 2 755€ 5 685€ 4 867€ 4 991€ 684€ 639€ 1 409€ 3 088€ 1 248€ 664€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
366 159€ 329 657€ 293 985€ 314 218€ 269 715€ 229 432€ 216 194€ 191 718€ 213 899€ 206 424€ 189 849€ 208 593€ 208 092€ 129 581€ 107 416€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
341 171€ 326 511€ 286 976€ 306 490€ 263 446€ 222 780€ 210 069€ 184 920€ 210 660€ 201 435€ 183 725€ 206 180€ 199 616€ 125 586€ 104 860€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 606€ 2 781€ 2 450€ 2 417€ 2 152€ 3 016€ 1 624€ 1 526€ 1 247€ 2 144€ 3 764€ 0€ 2 165€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
21 382€ 365€ 4 559€ 5 311€ 3 790€ 1 876€ 2 580€ 3 560€ 328€ 105€ 0€ 100€ 4 133€ 232€ 929€
61
587
Náklady na ostatné transfery
326€ 1 760€ 1 920€ 1 712€ 1 664€ 2 740€ 2 360€ 2 313€ 2 178€ 3 763€ 1 627€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 253 315€ 1 029 051€ 923 114€ 976 533€ 804 612€ 678 029€ 754 551€ 625 668€ 601 292€ 584 057€ 607 766€ 616 281€ 638 268€ 593 090€ 514 175€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
34 897€ 20 081€ 20 344€ 18 022€ 22 009€ 29 505€ 31 898€ 30 854€ 32 147€ 30 658€ 34 966€ 34 689€ 32 000€ 33 535€ 34 422€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
34 897€ 20 081€ 20 344€ 18 022€ 22 009€ 29 505€ 31 898€ 30 854€ 32 147€ 30 658€ 34 966€ 34 689€ 32 000€ 33 493€ 34 389€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 33€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 5 139€ 7 178€ 5 132€ 1 011€ 6 691€ 0€ 47 069€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 5 139€ 7 178€ 5 132€ 1 011€ 6 691€ 0€ 47 069€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
968 079€ 899 792€ 845 329€ 832 498€ 782 717€ 720 909€ 700 263€ 620 579€ 545 547€ 518 089€ 442 065€ 453 519€ 381 738€ 458 583€ 472 250€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
907 367€ 839 129€ 788 354€ 787 999€ 740 420€ 679 228€ 658 078€ 582 947€ 506 491€ 482 878€ 407 074€ 418 748€ 346 937€ 434 933€ 450 674€
82
633
Výnosy z poplatkov
60 711€ 60 663€ 56 974€ 44 499€ 42 297€ 41 680€ 42 185€ 37 632€ 39 056€ 35 211€ 34 991€ 34 771€ 34 801€ 23 650€ 21 576€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
155 073€ 38 086€ 50 328€ 49 445€ 52 735€ 37 808€ 33 009€ 50 715€ 39 088€ 28 433€ 33 221€ 29 581€ 39 596€ 44 699€ 38 439€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
440€ 34€ 6 160€ 446€ 5 613€ 0€ 0€ 2 563€ 0€ 0€ 1€ 4€ 7 357€ 3 884€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 048€ 4 216€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
17€ 150€ 236€ 2 852€ 136€ 100€ 0€ 175€ 535€ 70€ 110€ 33€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 81€ 100€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
154 633€ 38 035€ 44 018€ 48 763€ 47 122€ 37 808€ 30 157€ 50 579€ 36 425€ 28 433€ 33 046€ 29 045€ 39 522€ 35 103€ 30 206€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 140€ 21 653€ 2 382€ 5 026€ 14 951€ 1 107€ 1 246€ 1 640€ 7 800€ 8 792€ 7 429€ 6 450€ 7 262€ 7 459€ 4 979€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 140€ 21 653€ 2 382€ 5 026€ 14 951€ 1 107€ 1 246€ 1 640€ 7 800€ 8 792€ 7 429€ 6 450€ 7 262€ 7 459€ 4 979€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 140€ 2 160€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 7 369€ 7 618€ 7 429€ 6 450€ 7 256€ 7 459€ 4 979€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
19 493€ 2 382€ 3 946€ 13 871€ 27€ 166€ 560€ 431€ 1 174€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3€ 3€ 95€ 263€ 806€ 1 751€ 912€ 866€ 801€ 754€ 615€ 1 104€ 397€ 1 062€ 3 651€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
3€ 3€ 95€ 263€ 806€ 1 751€ 912€ 866€ 801€ 754€ 615€ 1 104€ 397€ 1 061€ 3 651€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
227 853€ 216 849€ 186 396€ 212 952€ 160 212€ 107 221€ 139 461€ 79 141€ 99 307€ 86 418€ 96 230€ 138 162€ 176 782€ 82 158€ 80 795€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
78 870€ 66 878€ 25 367€ 42 073€ 20 530€ 9 029€ 51 506€ 28 930€ 34 551€ 20 237€ 29 297€ 52 484€ 84 432€ 42 807€ 22 539€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
128 517€ 108 942€ 108 963€ 103 969€ 98 948€ 83 600€ 73 759€ 39 889€ 49 750€ 55 461€ 56 263€ 59 267€ 25 317€ 25 482€ 47 235€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
3 580€ 0€ 0€ 5 496€ 913€ 0€ 15 970€ 50 369€ 2 370€ 199€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
969€ 8 355€ 860€ 310€ 190€ 205€ 240€ 105€ 255€ 270€ 223€ 282€ 296€ 133€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
20 466€ 40 060€ 43 711€ 62 469€ 40 424€ 14 401€ 13 991€ 10 082€ 9 405€ 9 552€ 10 400€ 10 218€ 16 382€ 11 203€ 10 689€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 387 045€ 1 196 464€ 1 104 875€ 1 118 205€ 1 033 430€ 898 301€ 906 789€ 783 795€ 729 828€ 680 321€ 619 659€ 664 516€ 644 466€ 627 496€ 681 605€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
133 730€ 167 413€ 181 761€ 141 672€ 228 818€ 220 271€ 152 238€ 158 127€ 128 536€ 96 264€ 11 892€ 48 235€ 6 198€ 34 406€ 167 430€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 18€ 50€ 153€ 333€ 173€ 164€ 152€ 143€ 117€ 210€ 22€ 760€ 664€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
133 730€ 167 412€ 181 743€ 141 622€ 228 665€ 219 939€ 152 064€ 157 963€ 128 384€ 96 121€ 11 776€ 48 025€ 6 176€ 33 646€ 166 766€