Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
32 936 262€ 32 499 034€ 30 791 250€ 29 098 185€ 28 585 235€ 28 028 459€ 27 778 522€ 27 427 418€ 27 394 443€ 25 683 421€ 25 568 218€ 24 642 447€ 23 790 605€ 18 359 882€ 15 296 834€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
24 514 318€ 23 811 017€ 23 040 849€ 22 469 674€ 22 896 939€ 23 374 104€ 23 914 126€ 24 322 132€ 24 747 512€ 21 870 252€ 22 018 642€ 21 698 756€ 20 609 274€ 15 060 284€ 12 397 496€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
11 008€ 17 253€ 22 715€ 21 869€ 27 213€ 23 727€ 22 449€ 22 963€ 22 730€ 11 364€ 9 436€ 8 342€ 1 265€ 1 384€ 1 780€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 616€ 4 142€ 5 668€ 1 872€ 3 120€ 128€ 642€ 1 156€ 1 707€ 2 281€ 353€ 809€ 1 265€ 1 384€ 1 780€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
4 719€ 9 439€ 14 159€ 18 255€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
8 392€ 8 392€ 7 608€ 5 838€ 5 838€ 23 599€ 21 807€ 21 807€ 21 023€ 9 083€ 9 083€ 7 533€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
23 156 539€ 22 446 992€ 21 671 363€ 21 101 033€ 21 522 954€ 22 003 606€ 22 544 905€ 22 997 398€ 23 414 233€ 20 548 339€ 20 698 656€ 20 379 864€ 19 297 459€ 13 748 414€ 11 085 182€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
2 025 704€ 2 026 434€ 2 026 248€ 2 028 568€ 1 998 585€ 2 017 681€ 2 004 386€ 2 015 488€ 2 015 474€ 1 882 669€ 1 892 991€ 1 862 265€ 1 847 870€ 1 769 933€ 1 742 477€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
169 496€ 169 496€ 169 496€ 169 496€ 161 196€ 128 996€ 126 046€ 126 046€ 126 046€ 126 046€ 126 046€ 124 066€ 122 266€ 85 753€ 3 983€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
18 764 738€ 18 885 705€ 17 439 818€ 18 030 807€ 18 435 856€ 18 908 741€ 19 256 433€ 19 656 880€ 16 965 670€ 17 353 943€ 17 396 208€ 16 674 126€ 11 254 088€ 8 796 838€ 8 470 315€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
601 218€ 706 488€ 426 772€ 339 017€ 413 471€ 486 313€ 553 985€ 641 154€ 271 247€ 304 357€ 348 674€ 389 181€ 130 420€ 116 491€ 128 908€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
18 351€ 22 670€ 20 366€ 54 750€ 89 532€ 124 314€ 184 380€ 281 458€ 378 953€ 471 302€ 568 834€ 666 367€ 33 319€ 10 803€ 26 071€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
5 256€ 6 424€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
21 307€ 24 137€ 26 967€ 29 797€ 32 627€ 6 207€ 6 337€ 6 467€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 550 469€ 605 638€ 1 561 696€ 448 598€ 391 687€ 331 354€ 413 338€ 269 906€ 3 656 843€ 410 022€ 365 904€ 663 859€ 5 909 496€ 2 968 596€ 713 428€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 346 771€ 1 346 771€ 1 346 771€ 1 346 771€ 1 346 771€ 1 346 771€ 1 346 771€ 1 301 771€ 1 310 549€ 1 310 549€ 1 310 549€ 1 310 550€ 1 310 550€ 1 310 486€ 1 310 534€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
51 639€ 51 639€ 51 639€ 51 639€ 51 639€ 51 639€ 51 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 295 132€ 1 295 132€ 1 295 132€ 1 295 132€ 1 295 132€ 1 295 132€ 1 295 132€ 1 295 132€ 1 303 910€ 1 303 910€ 1 303 910€ 1 303 911€ 1 303 911€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 303 847€ 1 303 895€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
8 398 958€ 8 665 012€ 7 728 879€ 6 606 794€ 5 666 408€ 4 633 803€ 3 842 497€ 3 083 839€ 2 625 706€ 3 790 534€ 3 527 376€ 2 921 899€ 3 163 474€ 3 295 363€ 2 893 754€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
18 220€ 7 872€ 4 921€ 5 195€ 6 152€ 8 062€ 4 193€ 4 264€ 5 104€ 4 064€ 4 590€ 5 459€ 6 282€ 5 607€ 6 199€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
18 220€ 7 872€ 4 921€ 5 195€ 6 152€ 8 062€ 4 193€ 4 264€ 5 104€ 4 064€ 4 590€ 5 459€ 6 282€ 5 607€ 6 199€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
3 985 216€ 4 261 050€ 4 374 249€ 4 507 313€ 3 403 697€ 1 458 431€ 1 529 710€ 1 461 355€ 1 506 569€ 1 477 672€ 1 549 395€ 1 565 877€ 2 133 385€ 1 686 418€ 1 542 065€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
20€ 10€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
3 985 216€ 4 261 050€ 4 374 229€ 4 507 303€ 3 403 687€ 1 458 431€ 1 525 518€ 1 461 355€ 1 432 333€ 1 476 930€ 1 543 967€ 1 565 877€ 1 619 800€ 1 686 418€ 1 542 065€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 74 236€ 741€ 5 428€ 0€ 513 585€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
4 193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
228 043€ 221 870€ 211 832€ 166 699€ 156 504€ 175 297€ 153 526€ 237 235€ 469 208€ 226 011€ 219 673€ 137 220€ 85 923€ 130 141€ 106 104€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 364€ 6 071€ 4 915€ 2 113€ 4 345€ 12 763€ 4 658€ 4 855€ 2 900€ 10 555€ 0€ 0€ 0€ 1 336€ 487€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
33 324€ 39 946€ 39 922€ 8 472€ 13 791€ 24 256€ 17 449€ 88 950€ 92 937€ 74 859€ 73 278€ 71 037€ 28 560€ 40 005€ 77 016€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
376€ 467€ 784€ 485€ 540€ 782€ 463€ 1 854€ 1 476€ 2 037€ 9 044€ 6 582€ 6 953€ 19 070€ 3 661€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
11 857€ 604€ 821€ 532€ 499€ 823€ 440€ 461€ 353€ 1 525€ 340€ 295€ 367€ 784€ 298€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
180 122€ 174 782€ 165 392€ 155 098€ 137 328€ 136 674€ 130 517€ 141 116€ 128 882€ 137 036€ 137 012€ 59 306€ 50 043€ 68 946€ 24 642€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 242 660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 167 478€ 4 144 220€ 3 137 877€ 1 927 587€ 2 100 056€ 2 992 013€ 2 155 068€ 1 380 985€ 644 825€ 2 082 788€ 1 753 718€ 1 213 343€ 937 884€ 1 473 197€ 1 239 386€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
6 094€ 4 176€ 2 199€ 4 979€ 924€ 870€ 722€ 642€ 722€ 1 770€ 1 470€ 291€ 974€ 0€ 249€
087
2.
Ceniny (213)
360€ 4 555€ 25€ 0€ 0€ 2 214€ 27€ 45€ 6€ 57€ 16€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 161 024€ 4 135 489€ 3 135 678€ 1 922 608€ 2 099 107€ 2 991 143€ 2 154 346€ 1 380 342€ 641 889€ 2 080 990€ 1 752 203€ 1 213 046€ 936 853€ 1 473 181€ 1 239 137€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
30 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
30 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
22 986€ 23 006€ 21 522€ 21 717€ 21 888€ 20 552€ 21 900€ 21 447€ 21 226€ 22 634€ 22 201€ 21 792€ 17 857€ 4 235€ 5 584€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
22 986€ 23 006€ 21 522€ 21 717€ 21 888€ 20 552€ 21 900€ 21 447€ 21 226€ 22 634€ 22 201€ 21 792€ 17 857€ 3 792€ 3 703€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 443€ 1 881€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
32 936 262€ 32 499 034€ 30 791 250€ 29 098 185€ 28 585 235€ 28 028 459€ 27 778 522€ 27 427 418€ 27 394 443€ 25 683 421€ 25 568 218€ 24 642 447€ 23 790 605€ 18 359 882€ 15 296 834€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
19 030 330€ 18 662 035€ 17 774 628€ 16 780 065€ 15 981 957€ 15 210 732€ 14 925 199€ 14 102 784€ 13 675 013€ 13 227 059€ 12 720 641€ 12 206 967€ 11 566 800€ 11 415 784€ 10 576 425€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ -48€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ -48€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
19 030 330€ 18 662 035€ 17 774 628€ 16 780 065€ 15 981 957€ 15 210 732€ 14 925 199€ 14 102 784€ 13 675 013€ 13 227 059€ 12 720 641€ 12 206 967€ 11 566 785€ 11 415 832€ 10 576 425€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
18 662 035€ 17 774 628€ 16 780 065€ 15 981 957€ 15 210 732€ 14 528 421€ 14 102 784€ 13 675 013€ 13 228 203€ 12 758 762€ 12 213 648€ 11 548 825€ 11 403 646€ 10 576 761€ 9 271 539€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
368 295€ 887 407€ 994 562€ 798 108€ 771 226€ 682 311€ 822 414€ 427 771€ 446 810€ 468 297€ 506 994€ 658 142€ 163 139€ 839 071€ 1 304 886€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 751 357€ 1 576 192€ 2 024 611€ 1 473 359€ 1 568 171€ 1 392 565€ 1 447 715€ 1 448 671€ 1 990 193€ 1 558 696€ 1 579 362€ 1 609 912€ 3 642 791€ 1 970 691€ 1 643 048€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 460€ 2 460€ 2 460€ 8 380€ 11 659€ 8 605€ 8 287€ 9 672€ 5 388€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 8 380€ 11 659€ 8 605€ 8 287€ 9 672€ 5 388€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 460€ 2 460€ 2 460€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
396 027€ 216 461€ 515 388€ 86 513€ 149 464€ 4 193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58 110€ 0€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
81 540€ 29 915€ 515 388€ 86 513€ 149 464€ 4 193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58 110€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
314 487€ 186 546€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
720 731€ 776 373€ 827 364€ 882 562€ 931 970€ 982 262€ 1 031 428€ 1 059 799€ 1 105 653€ 1 147 577€ 1 194 741€ 1 238 393€ 1 257 735€ 1 368 588€ 1 414 713€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
714 994€ 767 897€ 820 060€ 871 583€ 921 947€ 971 509€ 1 020 290€ 1 050 369€ 1 096 712€ 1 141 266€ 1 191 612€ 1 235 598€ 1 254 946€ 1 365 307€ 1 404 870€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 737€ 8 476€ 7 304€ 10 979€ 10 022€ 10 753€ 11 139€ 9 431€ 8 941€ 6 311€ 3 128€ 2 795€ 2 789€ 3 281€ 6 152€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 691€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
632 199€ 580 957€ 679 459€ 501 883€ 484 337€ 407 903€ 409 634€ 386 411€ 882 080€ 402 739€ 372 962€ 304 804€ 2 376 769€ 592 431€ 222 947€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
221 908€ 69 113€ 217 276€ 43 431€ 47 008€ 40 151€ 36 555€ 35 906€ 529 672€ 36 069€ 41 877€ 84 744€ 2 111 948€ 389 159€ 46 614€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
580€ 78 873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 951€ 41 376€ 52 945€ 32 837€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
53 188€ 52 297€ 51 431€ 50 585€ 49 806€ 48 870€ 48 170€ 47 358€ 46 661€ 45 176€ 44 590€ 44 018€ 65 128€ 0€ 1€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
140 464€ 179 470€ 176 866€ 181 109€ 203 438€ 141 546€ 163 096€ 160 405€ 166 704€ 179 305€ 151 052€ 14 879€ 7 711€ 10 012€ 16 435€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
107 652€ 95 971€ 110 684€ 106 303€ 92 353€ 87 657€ 78 243€ 70 878€ 71 605€ 66 852€ 71 026€ 69 721€ 79 522€ 68 930€ 59 567€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
87 479€ 83 718€ 96 057€ 83 709€ 72 122€ 70 170€ 63 877€ 58 485€ 53 913€ 52 361€ 51 660€ 52 223€ 54 123€ 55 947€ 53 612€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
20 929€ 21 515€ 26 545€ 22 747€ 19 610€ 17 347€ 15 744€ 13 381€ 13 525€ 11 982€ 12 756€ 13 268€ 16 961€ 15 438€ 13 881€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
600€ 14 000€ 2 138€ 3 949€ 0€ 0€ 10 993€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
12 154 574€ 12 260 808€ 10 992 011€ 10 844 761€ 11 035 107€ 11 425 163€ 11 405 609€ 11 875 963€ 11 729 237€ 10 897 665€ 11 268 215€ 10 825 568€ 8 581 014€ 4 973 407€ 3 077 361€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 278€ 1 570€ 2 009€ 1 847€ 2 831€ 4 510€ 977€ 2 071€ 1 762€ 2 018€ 2 551€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
12 154 574€ 12 260 808€ 10 992 011€ 10 844 761€ 11 033 828€ 11 423 592€ 11 403 600€ 11 874 116€ 11 726 406€ 10 893 156€ 11 267 238€ 10 823 497€ 8 579 252€ 4 971 389€ 3 074 810€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€