Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 737 971€ 1 666 390€ 1 578 849€ 1 141 344€ 1 100 158€ 1 015 320€ 978 269€ 955 539€ 956 492€ 916 617€ 674 247€ 650 577€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 487 883€ 1 447 469€ 1 470 722€ 961 933€ 877 698€ 878 509€ 865 230€ 862 952€ 861 373€ 840 657€ 572 026€ 581 803€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 380 953€ 1 340 538€ 1 363 791€ 855 002€ 770 767€ 771 578€ 758 299€ 756 021€ 754 442€ 733 726€ 465 095€ 474 872€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
763 928€ 764 167€ 766 704€ 419 651€ 419 797€ 418 593€ 395 444€ 390 460€ 390 401€ 351 797€ 348 209€ 349 690€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
548 483€ 546 836€ 568 851€ 303 206€ 317 048€ 317 981€ 331 080€ 350 044€ 349 068€ 83 181€ 88 955€ 88 666€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
28 141€ 7 900€ 6 937€ 8 914€ 12 623€ 13 703€ 10 126€ 12 638€ 10 293€ 11 236€ 18 088€ 23 924€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
18 131€ 0€ 0€ 0€ 350€ 2 450€ 4 550€ 9 246€ 5 740€ 8 884€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
22 270€ 21 635€ 21 300€ 123 232€ 21 300€ 21 300€ 21 300€ 430€ 130€ 278 266€ 4 103€ 3 708€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 106 931€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 106 931€ 106 931€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
248 933€ 218 244€ 107 475€ 178 642€ 221 692€ 136 028€ 111 141€ 90 795€ 93 479€ 74 333€ 100 921€ 66 068€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
413€ 590€ 827€ 177€ 329€ 611€ 165€ 278€ 805€ 944€ 1 136€ 1 388€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
413€ 590€ 827€ 177€ 329€ 611€ 165€ 278€ 805€ 944€ 1 136€ 1 388€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
554€ 435€ 281€ 662€ 123€ 682€ 0€ 0€ 0€ 62 998€ 32€ 33€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
47€ 435€ 281€ 326€ 122€ 682€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
507€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 33€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62 998€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
26€ 189€ 52€ 57€ 98€ 321€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 90€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
26€ 189€ 52€ 57€ 98€ 321€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ)-
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
247 940€ 217 030€ 106 315€ 177 746€ 221 142€ 134 415€ 110 976€ 90 468€ 92 674€ 10 391€ 99 753€ 64 557€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
92€ 1 400€ 459€ 768€ 931€ 121€ 253€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
13€ 5€ 345€ 4€ 60€ 7€ 3€ 23€ 6€ 1€ 30€ 3€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
247 835€ 215 625€ 105 511€ 176 974€ 220 151€ 134 287€ 110 720€ 90 445€ 92 668€ 10 390€ 99 722€ 64 554€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 155€ 677€ 652€ 768€ 768€ 784€ 1 898€ 1 791€ 1 640€ 1 627€ 1 300€ 2 706€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 155€ 677€ 652€ 768€ 768€ 784€ 1 898€ 1 791€ 1 640€ 1 627€ 1 300€ 2 706€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 737 971€ 1 666 390€ 1 578 849€ 1 141 344€ 1 100 158€ 1 015 320€ 978 269€ 955 539€ 956 492€ 916 617€ 674 247€ 650 577€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 507 634€ 1 435 104€ 1 344 673€ 920 013€ 874 199€ 840 973€ 789 409€ 758 322€ 744 922€ 667 879€ 663 191€ 637 046€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 507 634€ 1 435 104€ 1 344 673€ 920 013€ 874 199€ 840 973€ 789 409€ 758 322€ 744 922€ 667 879€ 663 191€ 637 046€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 435 104€ 1 344 673€ 920 013€ 874 199€ 840 973€ 789 409€ 758 122€ 744 923€ 667 877€ 663 191€ 637 045€ 278 281€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
72 530€ 90 431€ 424 660€ 45 814€ 33 226€ 51 564€ 31 286€ 13 399€ 77 045€ 4 688€ 26 146€ 358 765€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
30 616€ 25 277€ 20 716€ 32 836€ 66 580€ 7 820€ 9 351€ 6 029€ 13 243€ 101 728€ 2 834€ 755€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 500€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 526€ 1 330€ 2 120€ 1 158€ 2 777€ 498€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 158€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 500€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 526€ 1 330€ 2 120€ 0€ 2 777€ 498€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
16 415€ 13 127€ 10 033€ 21 470€ 58 336€ 166€ 1 682€ 4 226€ 10 952€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
16 415€ 13 127€ 10 033€ 21 470€ 58 336€ 166€ 1 682€ 4 226€ 10 952€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 077€ 873€ 678€ 268€ 67€ 107€ 72€ 73€ 66€ 61€ 57€ 25€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 077€ 873€ 678€ 268€ 67€ 107€ 72€ 73€ 66€ 61€ 57€ 25€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
11 623€ 9 977€ 8 705€ 9 797€ 6 877€ 6 248€ 6 072€ 400€ 105€ 66 193€ 0€ 232€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 652€ 1 030€ 1 135€ 1 003€ 0€ 0€ 0€ 400€ 105€ 61 717€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
107€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 612€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
5 376€ 4 907€ 4 094€ 4 807€ 1 598€ 1 231€ 1 179€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 2 200€ 2 200€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 708€ 3 329€ 2 810€ 3 244€ 2 556€ 2 330€ 2 353€ 0€ 0€ 2 864€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
888€ 711€ 665€ 635€ 523€ 487€ 539€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 316€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 316€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
199 721€ 206 009€ 213 460€ 188 495€ 159 378€ 166 527€ 179 509€ 191 187€ 198 327€ 147 010€ 8 222€ 12 776€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 1 178€ 1 177€ 1 586€ 690€ 35€ 483€ 900€ 743€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
199 721€ 206 009€ 213 460€ 188 495€ 158 200€ 165 350€ 177 923€ 190 497€ 198 292€ 146 527€ 7 322€ 12 033€