Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
323 398€ 170 060€ 190 087€ 201 844€ 158 527€ 177 663€ 185 449€ 168 046€ 166 967€ 208 152€ 148 860€ 152 229€
02
501
Spotreba materiálu
267 157€ 122 681€ 145 750€ 153 201€ 111 285€ 136 872€ 143 498€ 120 374€ 116 866€ 162 013€ 109 758€ 117 472€
03
502
Spotreba energie
56 241€ 47 379€ 44 337€ 48 643€ 47 242€ 40 790€ 41 951€ 47 672€ 50 101€ 46 139€ 39 102€ 34 757€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
252 391€ 182 242€ 124 194€ 151 130€ 140 466€ 95 113€ 144 956€ 115 233€ 246 272€ 135 857€ 155 955€ 130 967€
07
511
Opravy a udržiavanie
56 437€ 53 201€ 21 024€ 70 052€ 26 253€ 24 367€ 45 318€ 32 724€ 53 850€ 55 283€ 39 841€ 62 615€
08
512
Cestovné
1 197€ 847€ 934€ 992€ 609€ 1 529€ 779€ 1 788€ 383€ 1 614€ 1 310€ 822€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 778€ 2 822€ 990€ 598€ 1 745€ 1 836€ 6 697€ 1 222€ 879€ 2 172€ 2 300€ 1 565€
10
518
Ostatné služby
190 979€ 125 372€ 101 247€ 79 489€ 111 859€ 67 381€ 92 161€ 79 500€ 191 160€ 76 788€ 112 504€ 65 965€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
687 587€ 561 279€ 558 612€ 526 761€ 528 975€ 540 160€ 422 569€ 396 889€ 451 789€ 427 222€ 397 783€ 352 045€
12
521
Mzdové náklady
469 173€ 388 006€ 390 106€ 365 160€ 363 881€ 378 128€ 291 449€ 280 109€ 317 149€ 307 654€ 291 036€ 256 356€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
171 325€ 136 475€ 137 112€ 131 379€ 129 504€ 131 513€ 105 742€ 94 869€ 107 841€ 97 861€ 86 458€ 82 646€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 782€ 5 352€ 5 274€ 4 140€ 4 287€ 4 421€ 3 996€ 3 868€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
42 306€ 31 446€ 26 120€ 26 082€ 31 303€ 26 097€ 21 383€ 18 042€ 26 799€ 21 707€ 20 289€ 13 043€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
8 496€ 6 412€ 37 319€ 31 094€ 33 313€ 33 550€ 31 563€ 30 497€ 28 770€ 28 022€ 22 620€ 25 165€
18
531
Daň z motorových vozidiel
126€ 124€ 118€ 118€ 117€ 172€ 172€ 172€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
274€ 274€ 274€ 274€ 274€ 274€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 096€ 6 014€ 36 926€ 30 701€ 32 923€ 33 104€ 31 391€ 30 325€ 28 770€ 28 022€ 22 620€ 25 165€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
58 146€ 48 089€ 36 597€ 28 849€ 25 609€ 35 462€ 36 208€ 36 097€ 40 577€ 70 628€ 43 785€ 31 563€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
130€ 225€ 77€ 270€ 64€ 263€ 1 403€ 3 008€ 588€ 19 193€ 14 895€ 10 419€
23
542
Predaný materiál
18 300€ 16 694€ 19 799€ 19 072€ 16 294€ 15 543€ 18 946€ 19 834€ 17 501€ 16 903€ 21 991€ 19 532€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
501€ 553€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 3€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
4 334€ 0€ 0€ 0€ 182€ 9 218€ 370€ 0€ 0€ 25 600€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
34 881€ 30 617€ 16 721€ 9 506€ 9 069€ 10 439€ 15 489€ 13 225€ 22 488€ 8 932€ 6 896€ 1 612€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
339 982€ 367 947€ 329 044€ 396 904€ 380 091€ 387 639€ 395 328€ 383 965€ 296 661€ 142 992€ 139 182€ 114 293€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
336 289€ 358 510€ 325 255€ 386 553€ 376 560€ 379 514€ 375 116€ 360 679€ 281 806€ 128 821€ 123 069€ 105 366€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
3 692€ 9 437€ 3 789€ 10 352€ 3 531€ 8 126€ 20 213€ 23 285€ 14 855€ 14 171€ 16 113€ 8 927€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 652€ 1 482€ 1 258€ 1 106€ 435€ 0€ 645€ 301€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 440€ 7 021€ 1 700€ 1 800€ 1 600€ 1 700€ 18 024€ 13 754€ 14 855€ 14 171€ 16 113€ 8 927€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
125€ 410€ 422€ 364€ 534€ 591€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
475€ 524€ 409€ 7 082€ 963€ 5 835€ 1 544€ 9 231€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
23 391€ 21 216€ 21 842€ 23 093€ 22 616€ 22 136€ 22 174€ 20 608€ 17 055€ 14 079€ 15 533€ 16 641€
42
562
Úroky
3 723€ 3 907€ 4 095€ 4 283€ 4 647€ 4 634€ 4 765€ 5 050€ 5 154€ 5 322€ 5 490€ 5 597€
43
563
Kurzové straty
31€ 0€ 1€ 0€ 10€ 0€ 59€ 0€ 37€ 5€ 9€ 3€
47
568
Ostatné finančné náklady
19 636€ 17 309€ 17 745€ 18 810€ 17 959€ 17 502€ 17 350€ 15 557€ 11 864€ 8 752€ 10 034€ 11 041€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
710 811€ 553 584€ 400 976€ 384 927€ 355 690€ 334 210€ 324 452€ 309 309€ 301 456€ 262 769€ 248 749€ 234 419€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
666 233€ 512 456€ 364 573€ 340 730€ 317 969€ 309 735€ 294 227€ 290 297€ 281 249€ 246 225€ 235 914€ 219 929€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
6 450€ 26€ 240€ 12 901€ 12 956€ 6 834€ 11 016€ 6 508€ 7 897€ 7 475€ 6 356€ 6 063€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
38 128€ 41 103€ 36 156€ 31 245€ 24 696€ 17 642€ 19 209€ 12 504€ 12 310€ 9 069€ 6 479€ 8 427€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 7€ 52€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 404 201€ 1 910 829€ 1 698 670€ 1 744 602€ 1 645 287€ 1 625 934€ 1 562 699€ 1 460 642€ 1 549 547€ 1 289 721€ 1 172 467€ 1 057 322€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
59 077€ 59 751€ 54 783€ 57 485€ 53 375€ 51 641€ 52 801€ 58 682€ 47 718€ 43 940€ 48 898€ 72 258€
67
602
Tržby z predaja služieb
59 077€ 59 751€ 54 783€ 57 485€ 53 375€ 51 641€ 52 801€ 58 682€ 47 718€ 43 940€ 48 898€ 72 258€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
1 870€ 39 876€ 1 292€ 27 592€ 62 004€ 52 561€ 16 504€ 11 412€ 5 969€ 62 292€ 8 030€ 2 328€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 1 206€ 280€ 0€ 0€ 6 971€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
1 870€ 39 876€ 85€ 27 312€ 62 004€ 52 561€ 9 533€ 11 412€ 5 969€ 62 292€ 8 030€ 2 328€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
2 249 399€ 2 025 808€ 1 903 518€ 1 764 078€ 1 585 339€ 1 405 957€ 1 335 415€ 1 146 335€ 1 162 248€ 944 973€ 1 138 504€ 1 213 468€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 159 454€ 1 938 826€ 1 826 698€ 1 696 351€ 1 519 556€ 1 341 253€ 1 274 213€ 1 087 397€ 1 096 734€ 878 833€ 1 077 324€ 1 162 979€
82
633
Výnosy z poplatkov
89 945€ 86 981€ 76 821€ 67 727€ 65 783€ 64 704€ 61 202€ 58 939€ 65 514€ 66 140€ 61 180€ 50 489€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
115 004€ 100 135€ 175 485€ 116 484€ 86 903€ 80 814€ 102 043€ 102 932€ 118 898€ 135 033€ 133 037€ 64 448€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 978€ 11 296€ 1 405€ 1 351€ 1 452€ 1 833€ 13 293€ 19 372€ 6 778€ 19 318€ 20 107€ 4 896€
85
642
Tržby z predaja materiálu
18 342€ 16 694€ 19 799€ 19 072€ 16 321€ 15 543€ 19 806€ 19 834€ 17 303€ 16 904€ 22 010€ 21 700€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
18 456€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 537€ 160€ 68€ 98€ 272€ 225€ 212€ 505€ 477€ 633€ 70€ 196€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
66 691€ 71 985€ 154 212€ 95 963€ 68 859€ 63 213€ 68 733€ 63 222€ 94 340€ 98 178€ 90 850€ 37 656€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
15 333€ 3 650€ 3 780€ 4 742€ 2 471€ 23 005€ 14 262€ 14 855€ 14 171€ 16 128€ 8 927€ 6 435€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
15 333€ 3 650€ 3 780€ 4 742€ 2 471€ 23 005€ 14 262€ 14 855€ 14 171€ 16 128€ 8 927€ 6 435€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 482€ 1 258€ 1 106€ 435€ 0€ 645€ 301€ 688€ 14 171€ 16 128€ 8 927€ 6 435€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 021€ 1 700€ 1 800€ 1 600€ 1 700€ 18 189€ 13 754€ 14 167€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 364€ 21€ 136€ 77€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 466€ 671€ 738€ 2 630€ 771€ 4 171€ 207€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
88€ 130€ 920€ 3 013€ 4 087€ 6 892€ 8 844€ 6 112€ 5 616€ 5 358€ 7 135€ 9 265€
102
662
Úroky
88€ 130€ 920€ 3 013€ 4 087€ 6 892€ 8 844€ 6 112€ 5 616€ 5 358€ 7 115€ 9 265€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
701 204€ 509 940€ 380 734€ 496 248€ 442 543€ 428 162€ 381 149€ 410 582€ 455 350€ 210 543€ 231 602€ 129 924€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
397 882€ 184 938€ 165 197€ 222 453€ 177 304€ 163 130€ 111 862€ 159 465€ 268 750€ 146 563€ 170 650€ 68 180€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
178 940€ 205 465€ 184 651€ 244 616€ 236 175€ 239 098€ 236 408€ 227 786€ 157 943€ 26 689€ 25 830€ 21 396€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 441€ 16 441€ 16 439€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 711€ 5 155€ 3 115€ 2 110€ 4 185€ 505€ 2 230€ 200€ 949€ 166€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
279€ 375€ 375€ 375€ 95€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
119 392€ 114 006€ 27 395€ 26 694€ 24 784€ 25 429€ 30 649€ 23 131€ 27 708€ 20 684€ 18 681€ 23 909€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
3 141 976€ 2 739 290€ 2 520 512€ 2 469 642€ 2 236 722€ 2 049 031€ 1 911 017€ 1 750 910€ 1 809 970€ 1 418 267€ 1 576 133€ 1 498 126€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
737 775€ 828 461€ 821 842€ 725 040€ 591 435€ 423 097€ 348 318€ 290 268€ 260 423€ 128 546€ 403 666€ 440 804€
136
591
Splatná daň z príjmov
16€ 24€ 125€ 583€ 777€ 1 321€ 1 666€ 1 155€ 1 066€ 1 013€ 1 332€ 1 625€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
737 758€ 828 436€ 821 717€ 724 457€ 590 658€ 421 777€ 346 652€ 289 113€ 259 357€ 127 533€ 402 334€ 439 179€