Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Liptovský Hrádok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
337 974€ 343 377€ 251 964€ 238 374€ 198 236€ 180 761€ 192 522€ 218 509€ 184 770€ 221 428€ 61 827€ 157 092€ 78 177€ 170 225€ 101 955€
02
501
Spotreba materiálu
200 523€ 274 452€ 169 400€ 163 811€ 157 887€ 133 569€ 154 880€ 180 332€ 111 942€ 133 829€ 35 091€ 117 506€ 43 023€ 128 287€ 69 165€
03
502
Spotreba energie
137 452€ 68 925€ 82 565€ 74 563€ 40 349€ 47 192€ 35 445€ 38 177€ 72 828€ 87 599€ 26 736€ 39 586€ 35 154€ 40 916€ 32 790€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 022€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
718 590€ 724 212€ 527 808€ 595 755€ 572 386€ 403 566€ 585 287€ 616 516€ 371 366€ 368 824€ 258 674€ 352 668€ 241 730€ 208 315€ 202 332€
07
511
Opravy a udržiavanie
108 430€ 183 563€ 100 506€ 143 927€ 152 416€ 91 790€ 266 183€ 189 848€ 69 558€ 85 257€ 17 088€ 7 017€ 15 166€ 21 754€ 70 649€
08
512
Cestovné
1 122€ 441€ 1 041€ 1 572€ 1 022€ 1 375€ 1 210€ 890€ 2 086€ 866€ 821€ 512€ 1 205€ 2 687€ 1 855€
09
513
Náklady na reprezentáciu
8 579€ 3 337€ 7 380€ 13 829€ 9 695€ 6 963€ 10 006€ 11 401€ 6 409€ 4 067€ 3 293€ 3 030€ 2 620€ 4 658€ 2 752€
10
518
Ostatné služby
600 459€ 536 871€ 418 881€ 436 427€ 409 252€ 303 439€ 307 887€ 414 377€ 293 313€ 278 634€ 237 472€ 342 109€ 222 739€ 179 216€ 127 076€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 625 609€ 1 494 241€ 1 400 528€ 1 384 797€ 1 223 164€ 1 123 967€ 1 027 754€ 951 401€ 911 644€ 901 164€ 654 606€ 663 219€ 707 101€ 735 833€ 677 116€
12
521
Mzdové náklady
1 148 059€ 1 051 818€ 990 318€ 974 059€ 867 122€ 796 997€ 733 373€ 673 992€ 651 441€ 628 262€ 467 065€ 468 496€ 509 600€ 536 554€ 493 483€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
396 963€ 365 512€ 343 979€ 336 336€ 297 732€ 273 407€ 253 112€ 233 358€ 224 211€ 220 972€ 158 971€ 158 826€ 166 174€ 168 338€ 162 216€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
9 064€ 5 656€ 584€ 571€ 627€ 544€ 518€ 554€ 535€ 581€ 568€ 558€ 584€ 611€ 587€
15
527
Zákonné sociálne náklady
71 523€ 71 254€ 65 646€ 73 831€ 57 683€ 53 019€ 40 741€ 43 497€ 35 457€ 51 349€ 27 273€ 35 339€ 30 743€ 29 498€ 20 830€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 730€ 0€ 0€ 832€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
92 970€ 92 431€ 123 637€ 83 053€ 56 332€ 49 916€ 48 905€ 76 225€ 41 012€ 32 783€ 1 365€ 1 683€ 1 032€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
4 582€ 4 570€ 4 539€ 6 114€ 7 141€ 5 888€ 5 792€ 5 724€ 4 520€ 4 912€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 506€ 1 665€ 1 665€ 1 575€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
86 724€ 86 195€ 117 432€ 75 274€ 47 685€ 42 363€ 41 447€ 68 926€ 36 492€ 27 870€ 1 365€ 1 683€ 1 032€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
120 861€ 52 029€ 52 508€ 117 633€ 54 161€ 318 316€ 106 291€ 1 279 244€ 158 277€ 36 780€ 288 048€ 360 348€ 252 485€ 62 732€ 125 433€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 755€ 19 202€ 16 548€ 86 974€ 27 359€ 283 623€ 70 250€ 1 244 149€ 135 495€ 21 828€ 275 796€ 337 303€ 235 388€ 10 575€ 114 384€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 248€ 0€ 0€ 0€ 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 0€ 90€ 0€ 1 000€ 60€ 0€ 36€ 30€ 404€ 200€ 0€ 0€ 0€ 22€
26
546
Odpis pohľadávky
11 610€ 10 483€ 0€ 131€ 173€ 4 566€ 783€ 4 176€ 0€ 0€ 0€ 20€ 79€ 39 962€ 4 436€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
90 148€ 22 343€ 35 869€ 30 463€ 25 237€ 30 067€ 35 258€ 20 246€ 16 252€ 14 298€ 12 023€ 23 025€ 17 018€ 12 195€ 6 474€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€ 10 637€ 6 500€ 250€ 30€ 0€ 0€ 0€ 117€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
659 230€ 600 474€ 617 027€ 626 251€ 555 551€ 527 510€ 567 047€ 615 382€ 635 856€ 602 528€ 184 353€ 113 376€ 133 990€ 114 432€ 148 501€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
618 196€ 558 819€ 545 778€ 515 657€ 489 006€ 477 967€ 501 655€ 498 644€ 555 678€ 513 511€ 147 041€ 71 897€ 98 866€ 73 630€ 70 096€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
41 034€ 41 655€ 71 250€ 110 594€ 66 545€ 49 544€ 65 393€ 116 738€ 80 177€ 89 017€ 37 312€ 41 479€ 35 124€ 40 802€ 78 405€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
34 980€ 33 733€ 51 149€ 52 325€ 58 204€ 44 199€ 61 837€ 112 589€ 70 353€ 27 962€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 997€ 2 911€ 2 861€ 2 596€ 2 611€ 2 588€ 2 578€ 2 578€ 2 855€ 61 055€ 37 312€ 40 864€ 35 124€ 40 802€ 35 218€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 2 146€ 11 934€ 8 661€ 5 730€ 2 477€ 978€ 1 571€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 058€ 2 866€ 5 306€ 47 012€ 0€ 280€ 0€ 0€ 6 970€ 0€ 0€ 615€ 0€ 0€ 43 187€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
125 512€ 107 416€ 107 405€ 106 939€ 123 261€ 115 925€ 117 095€ 97 636€ 100 182€ 89 504€ 60 216€ 130 671€ 11 420€ 15 859€ 19 987€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100 378€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
83 881€ 68 781€ 71 957€ 74 506€ 73 392€ 79 104€ 83 040€ 67 073€ 67 015€ 58 821€ 47 817€ 17 258€ 2 289€ 5 435€ 10 759€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
41 630€ 38 635€ 35 448€ 32 433€ 49 869€ 36 822€ 34 055€ 30 563€ 33 137€ 30 684€ 12 400€ 13 035€ 9 087€ 10 424€ 9 228€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
2 753 352€ 2 356 428€ 2 269 754€ 2 476 701€ 2 346 912€ 2 017 730€ 1 834 616€ 1 693 978€ 1 591 280€ 1 387 057€ 2 051 677€ 1 942 933€ 2 030 240€ 2 126 121€ 1 571 440€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 105 538€ 1 783 820€ 1 734 600€ 1 824 899€ 1 748 127€ 1 425 927€ 1 322 829€ 1 251 517€ 1 217 851€ 1 074 753€ 1 856 139€ 1 749 956€ 1 884 489€ 2 003 929€ 1 474 943€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
43 209€ 38 887€ 41 345€ 34 226€ 29 338€ 59 471€ 45 463€ 31 836€ 24 203€ 21 427€ 21 868€ 21 376€ 17 869€ 21 301€ 19 595€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
599 995€ 531 400€ 491 918€ 615 658€ 568 347€ 530 123€ 462 169€ 404 909€ 346 649€ 288 517€ 171 845€ 171 501€ 127 882€ 100 891€ 76 139€
61
587
Náklady na ostatné transfery
4 609€ 2 321€ 1 891€ 1 919€ 1 100€ 2 209€ 4 155€ 5 716€ 2 576€ 2 362€ 1 825€ 100€ 0€ 0€ 763€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 434 098€ 5 770 608€ 5 350 630€ 5 629 504€ 5 130 002€ 4 737 692€ 4 479 516€ 5 548 893€ 3 994 385€ 3 640 068€ 3 560 766€ 3 721 990€ 3 456 175€ 3 433 517€ 2 846 764€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
65 087€ 56 603€ 67 193€ 88 779€ 103 495€ 98 840€ 111 641€ 125 772€ 101 480€ 96 734€ 19 397€ 20 145€ 16 534€ 12 110€ 63 222€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
8€ 12€ 8€ 18€ 6€ 12€ 1 318€ 12€ 52€ 100€ 0€ 1 012€ 186€ 405€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
65 079€ 56 591€ 67 185€ 88 761€ 103 489€ 98 828€ 110 323€ 125 760€ 101 293€ 96 210€ 19 397€ 19 133€ 16 348€ 10 784€ 62 748€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€ 424€ 0€ 0€ 0€ 921€ 474€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
4 883 304€ 4 565 108€ 4 405 641€ 4 363 791€ 3 987 714€ 3 742 299€ 3 571 378€ 3 196 470€ 2 914 592€ 2 662 942€ 2 723 215€ 2 676 838€ 2 263 892€ 2 822 474€ 2 682 508€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
4 657 224€ 4 342 702€ 4 225 220€ 4 180 800€ 3 805 576€ 3 557 452€ 3 387 057€ 3 017 650€ 2 726 746€ 2 476 104€ 2 543 833€ 2 467 426€ 2 050 107€ 2 747 261€ 2 535 499€
82
633
Výnosy z poplatkov
226 080€ 222 405€ 180 421€ 182 990€ 182 138€ 184 847€ 184 321€ 178 820€ 187 846€ 186 838€ 179 382€ 209 412€ 213 785€ 75 213€ 147 009€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 057 258€ 898 175€ 1 054 833€ 1 071 399€ 950 681€ 1 210 071€ 1 808 622€ 1 215 901€ 1 954 812€ 727 969€ 627 975€ 865 661€ 448 222€ 474 049€ 421 020€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 340€ 35 830€ 18 717€ 11 541€ 9 403€ 12 242€ 834 794€ 72 695€ 217 717€ 30 650€ 83 410€ 138 577€ 201 628€ 307 874€ 171 038€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
12 441€ 7 542€ 35€ 102€ 204€ 4€ 120€ 403€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6 556€ 3 896€ 14 119€ 4 726€ 5 649€ 5 041€ 13 414€ 7 471€ 8 917€ 11 325€ 11 749€ 9 205€ 31 246€ 13 519€ 10 326€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 003 921€ 850 907€ 1 021 962€ 1 055 030€ 935 426€ 1 192 785€ 960 294€ 1 135 332€ 1 728 178€ 685 994€ 532 816€ 717 879€ 215 348€ 152 656€ 239 656€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
26 611€ 19 916€ 8 175€ 7 369€ 7 210€ 13 483€ 9 390€ 18 257€ 54 065€ 51 189€ 40 864€ 37 221€ 35 692€ 71 621€ 83 868€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
26 611€ 19 916€ 8 175€ 7 369€ 7 210€ 13 483€ 9 390€ 18 257€ 54 065€ 51 189€ 40 864€ 37 221€ 35 692€ 71 621€ 83 868€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 949€ 6 626€ 4 759€ 4 453€ 4 588€ 4 048€ 5 907€ 5 149€ 5 072€ 6 686€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 058€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 911€ 2 861€ 2 596€ 2 611€ 2 588€ 2 578€ 2 855€ 48 993€ 44 488€ 40 864€ 35 124€ 35 692€ 32 842€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 577€ 9 848€ 513€ 306€ 34€ 51€ 726€ 5 538€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
12 175€ 581€ 308€ 0€ 0€ 9 384€ 179€ 4 715€ 0€ 14€ 0€ 2 097€ 0€ 38 779€ 49 810€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
618€ 149€ 309€ 625€ 5 893€ 4 082€ 14 226€ 15 104€ 10 263€ 17 021€ 3 344€ 161 113€ 2 395€ 4 996€ 45 286€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 158 299€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
618€ 149€ 309€ 625€ 5 893€ 4 082€ 14 226€ 15 104€ 10 263€ 17 021€ 3 344€ 2 814€ 2 395€ 4 996€ 21 957€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 562€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 767€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 156€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 156€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 650€ 82 997€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 650€ 82 997€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
860 067€ 702 685€ 495 118€ 684 626€ 697 249€ 462 031€ 503 549€ 498 706€ 556 635€ 526 453€ 483 511€ 579 209€ 466 724€ 518 954€ 226 186€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 700€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
225 664€ 265 424€ 190 290€ 164 723€ 137 543€ 133 321€ 146 453€ 120 812€ 133 894€ 121 368€ 91 293€ 230 428€ 240 621€ 315 769€ 92 863€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
112 652€ 111 772€ 107 439€ 104 749€ 105 718€ 114 420€ 156 650€ 193 767€ 230 436€ 223 934€ 225 149€ 214 037€ 7 010€ 5 569€ 7 328€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 327€ 0€ 0€ 57 226€ 72 643€ 13 477€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 095€ 17 502€ 6 007€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 999€ 4 000€ 0€ 0€ 4 000€ 5 044€ 0€ 0€ 3 104€ 8 750€ 0€ 2 100€ 6 430€ 5 384€ 3 434€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
25 001€ 23 652€ 23 435€ 22 494€ 22 275€ 21 365€ 19 484€ 9 455€ 5 083€ 4 614€ 28 987€ 6 554€ 3 198€ 2 630€ 2 295€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
493 751€ 297 837€ 173 954€ 392 661€ 427 712€ 187 881€ 180 962€ 174 672€ 184 118€ 149 461€ 138 081€ 126 090€ 126 444€ 99 457€ 100 782€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 892 945€ 6 242 634€ 6 031 269€ 6 216 589€ 5 752 242€ 5 530 806€ 6 025 457€ 5 153 205€ 5 591 846€ 4 082 307€ 3 898 306€ 4 340 187€ 3 233 459€ 3 904 204€ 3 522 246€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
458 847€ 472 026€ 680 639€ 587 084€ 622 240€ 793 114€ 1 545 941€ -395 687€ 1 597 461€ 442 238€ 337 539€ 618 197€ -222 716€ 470 687€ 675 482€
136
591
Splatná daň z príjmov
115€ 135€ 25€ 100€ 1 236€ 6 178€ 10 967€ 28 013€ 18 071€ 2 847€ 618€ 12 609€ 776€ 436€ 9 024€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
458 732€ 471 891€ 680 614€ 586 984€ 621 004€ 786 936€ 1 534 973€ -423 700€ 1 579 390€ 439 391€ 336 922€ 605 588€ -223 492€ 470 251€ 666 458€