Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
6 077 494€ 4 446 760€ 4 560 479€ 3 991 286€ 3 830 356€ 3 774 329€ 3 772 298€ 3 626 864€ 3 607 954€ 3 228 338€ 1 723 636€ 1 463 453€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 854 750€ 2 925 242€ 2 947 727€ 2 821 600€ 2 671 050€ 2 734 185€ 2 695 075€ 2 821 050€ 2 854 047€ 2 381 055€ 1 174 972€ 782 878€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
4 580 612€ 2 651 104€ 2 673 588€ 2 547 461€ 2 396 912€ 2 368 041€ 2 328 931€ 2 454 905€ 2 487 903€ 2 014 911€ 808 828€ 416 748€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 357 329€ 39 866€ 39 866€ 31 063€ 31 063€ 31 063€ 31 063€ 31 063€ 31 063€ 31 063€ 30 403€ 6 108€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 726 804€ 1 811 376€ 1 797 254€ 1 646 174€ 1 756 587€ 1 753 538€ 1 872 826€ 1 984 812€ 912 697€ 981 219€ 310 289€ 354 809€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
4 270€ 4 038€ 3 783€ 6 492€ 66 188€ 60 672€ 61 212€ 62 290€ 61 211€ 62 531€ 3 882€ 10 523€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
82 190€ 109 950€ 137 709€ 146 735€ 121 715€ 145 300€ 170 512€ 195 724€ 198 832€ 232€ 232€ 298€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 16 317€ 32 719€ 49 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 409 219€ 668 757€ 662 257€ 667 877€ 421 359€ 377 469€ 193 318€ 181 016€ 1 284 100€ 939 866€ 464 022€ 45 010€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
274 138€ 274 138€ 274 138€ 274 138€ 274 138€ 366 144€ 366 144€ 366 144€ 366 144€ 366 144€ 366 144€ 366 130€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
274 138€ 274 138€ 274 138€ 274 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 274 138€ 366 144€ 366 144€ 366 144€ 366 144€ 366 144€ 366 144€ 366 130€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 206 457€ 1 502 819€ 1 608 648€ 1 165 583€ 1 154 089€ 1 019 115€ 1 057 645€ 785 477€ 734 816€ 827 615€ 526 645€ 659 829€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
27 844€ 27 833€ 27 678€ 213€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
27 844€ 27 833€ 27 678€ 213€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
37 404€ 31 537€ 6 337€ 6 512€ 95 873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
3 400€ 3 100€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
34 004€ 28 437€ 6 337€ 6 512€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 95 868€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
14 510€ 26 260€ 335 157€ 13 741€ 19 985€ 35 739€ 35 713€ 0€ 0€ 20€ 283€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
2 032€ 3 689€ 6 351€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
10 374€ 14 725€ 319 023€ 6 610€ 1 365€ 343€ 2 092€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 104€ 7 846€ 9 782€ 6 756€ 18 550€ 33 441€ 32 625€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 314€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 283€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 954€ 996€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 61€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 126 699€ 1 417 189€ 1 239 476€ 1 145 117€ 1 038 231€ 983 377€ 1 021 932€ 785 477€ 734 816€ 827 595€ 526 362€ 659 829€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 283€ 1 075€ 1 153€ 2 359€ 1 135€ 793€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 0€ 0€ 0€ 132€ 368€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 125 416€ 1 416 114€ 1 238 323€ 1 142 759€ 1 037 096€ 982 452€ 1 021 564€ 785 477€ 734 816€ 827 595€ 526 362€ 659 829€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
16 287€ 18 699€ 4 105€ 4 103€ 5 217€ 21 028€ 19 578€ 20 338€ 19 091€ 19 668€ 22 019€ 20 746€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
16 287€ 18 699€ 4 105€ 4 103€ 3 877€ 2 400€ 949€ 1 710€ 463€ 1 040€ 3 391€ 2 125€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 1 340€ 18 629€ 18 629€ 18 629€ 18 628€ 18 628€ 18 628€ 18 621€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
6 077 494€ 4 446 760€ 4 560 479€ 3 991 286€ 3 830 356€ 3 774 329€ 3 772 298€ 3 626 864€ 3 607 954€ 3 228 338€ 1 723 636€ 1 463 453€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 315 206€ 2 824 939€ 2 831 230€ 2 346 585€ 2 204 501€ 2 187 956€ 2 097 749€ 1 869 374€ 1 710 285€ 1 596 250€ 1 598 671€ 1 447 122€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
4 315 206€ 2 824 939€ 2 831 230€ 2 346 585€ 2 204 501€ 2 187 956€ 2 097 749€ 1 869 374€ 1 710 285€ 1 596 250€ 1 598 671€ 1 447 122€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
2 824 939€ 2 831 230€ 2 342 562€ 2 191 795€ 2 074 067€ 2 097 749€ 1 869 374€ 1 710 284€ 1 596 252€ 1 598 671€ 1 471 413€ 1 222 366€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
1 490 267€ -6 291€ 488 668€ 154 790€ 130 434€ 90 207€ 228 375€ 159 090€ 114 033€ -2 421€ 127 258€ 224 756€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
415 113€ 207 145€ 268 305€ 141 934€ 37 654€ 40 490€ 14 259€ 13 068€ 11 187€ 821 377€ 14 641€ 16 331€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
6 687€ 5 872€ 1 550€ 1 500€ 1 490€ 1 000€ 11 642€ 10 876€ 9 478€ 7 255€ 4 905€ 11 286€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
6 687€ 5 872€ 1 550€ 1 500€ 1 490€ 1 000€ 11 642€ 10 876€ 9 478€ 7 255€ 4 905€ 11 286€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
8 452€ 8 876€ 63 403€ 5 420€ 0€ 13 070€ 32€ 0€ 0€ 10 785€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
8 452€ 8 876€ 63 403€ 5 420€ 0€ 13 070€ 32€ 0€ 0€ 10 785€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 749€ 1 322€ 4 149€ 869€ 850€ 823€ 1 131€ 862€ 654€ 213€ 932€ 597€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
0€ 0€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 749€ 1 322€ 1 149€ 869€ 850€ 823€ 1 131€ 822€ 654€ 213€ 899€ 597€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 33€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
398 225€ 191 075€ 199 203€ 134 145€ 35 313€ 25 597€ 1 454€ 1 330€ 1 055€ 803 124€ 8 804€ 4 448€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
8 602€ 8 066€ 73 147€ 7 705€ 8 317€ 0€ 0€ 0€ 0€ 802 436€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
1 140€ 1 320€ 1 167€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
198 705€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
11 103€ 1 473€ 1 916€ 1 608€ 1 384€ 548€ 31€ 75€ 253€ 688€ 8 804€ 4 448€
163
12.
Zamestnanci
(331))
8 968€ 9 748€ 5 737€ 7 059€ 6 611€ 6 813€ 1 423€ 1 255€ 802€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
7 349€ 7 872€ 5 492€ 6 139€ 5 149€ 4 185€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 53€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 607€ 1 917€ 1 293€ 1 310€ 880€ 1 105€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
160 751€ 160 627€ 110 452€ 110 324€ 12 973€ 12 947€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 347 175€ 1 414 677€ 1 460 944€ 1 502 767€ 1 588 202€ 1 545 882€ 1 660 290€ 1 744 422€ 1 886 482€ 810 711€ 110 324€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 827€ 178€ 1 613€ 1 768€ 314€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 347 175€ 1 414 677€ 1 460 944€ 1 502 767€ 1 588 202€ 1 543 056€ 1 660 113€ 1 742 809€ 1 884 714€ 810 397€ 110 324€ 0€