Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
18 492 478€ 18 328 517€ 17 612 166€ 16 838 559€ 16 934 946€ 16 313 321€ 15 078 975€ 14 374 356€ 14 532 451€ 14 312 856€ 13 539 106€ 14 416 133€ 14 119 125€ 13 687 233€ 13 481 993€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
15 549 207€ 14 470 417€ 13 902 051€ 13 750 825€ 13 891 404€ 13 641 417€ 12 338 123€ 12 348 734€ 12 581 030€ 12 057 273€ 11 105 267€ 11 527 174€ 12 645 678€ 12 180 871€ 11 895 413€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
32 772€ 35 870€ 13 336€ 6 439€ 2 200€ 3 520€ 4 840€ 6 160€ 0€ 0€ 1 900€ 3 974€ 7 047€ 13 999€ 13 344€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
3 309€ 4 059€ 4 809€ 5 559€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 900€ 3 974€ 7 047€ 13 999€ 10 856€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
20 936€ 23 284€ 0€ 880€ 2 200€ 3 520€ 4 840€ 6 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
8 527€ 8 527€ 8 527€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 488€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
13 469 074€ 12 387 186€ 11 841 354€ 11 697 025€ 11 841 843€ 11 590 537€ 10 285 922€ 10 295 214€ 10 533 669€ 10 009 913€ 9 066 763€ 9 486 596€ 10 561 176€ 10 089 417€ 10 085 101€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 372 443€ 3 290 345€ 3 261 630€ 3 269 838€ 3 266 415€ 3 267 365€ 1 963 511€ 1 780 911€ 1 782 085€ 1 519 419€ 1 487 401€ 1 391 408€ 1 335 646€ 1 259 231€ 1 129 476€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
3 500€ 3 200€ 3 200€ 3 200€ 1 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
8 370 759€ 8 185 447€ 7 353 255€ 7 398 872€ 7 605 192€ 7 297 513€ 7 330 236€ 7 486 188€ 7 714 560€ 7 393 289€ 6 526 611€ 6 649 673€ 6 650 474€ 7 033 457€ 8 065 188€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
133 749€ 135 574€ 141 473€ 30 320€ 36 799€ 57 059€ 100 235€ 136 223€ 184 902€ 213 265€ 108 949€ 28 837€ 34 530€ 42 653€ 262 298€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
459 963€ 330 235€ 340 364€ 278 550€ 176 465€ 202 701€ 141 466€ 25 158€ 59 736€ 74 271€ 100 294€ 130 088€ 168 199€ 38 775€ 63 201€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 128 659€ 442 385€ 741 432€ 716 246€ 755 373€ 765 899€ 750 474€ 706 834€ 792 385€ 809 668€ 843 509€ 1 286 590€ 2 372 327€ 1 715 301€ 564 938€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 159 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 047 361€ 2 047 361€ 2 047 361€ 2 047 361€ 2 047 361€ 2 047 361€ 2 047 361€ 2 047 361€ 2 047 361€ 2 047 361€ 2 036 604€ 2 036 604€ 2 077 455€ 2 077 455€ 1 796 968€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
45 395€ 45 395€ 45 395€ 45 395€ 45 395€ 45 395€ 45 395€ 45 395€ 45 395€ 45 395€ 34 638€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
2 258€ 2 258€ 2 258€ 2 258€ 2 258€ 2 258€ 2 258€ 2 258€ 2 258€ 2 258€ 2 258€ 36 896€ 8 897€ 8 897€ 8 863€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 999 708€ 1 999 708€ 1 999 708€ 1 999 708€ 1 999 708€ 1 999 708€ 1 999 708€ 1 999 708€ 1 999 708€ 1 999 708€ 1 999 708€ 1 999 708€ 2 068 558€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 068 558€ 1 787 824€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 281€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 931 102€ 3 847 896€ 3 703 440€ 3 080 188€ 3 038 970€ 2 667 773€ 2 737 388€ 2 015 282€ 1 947 853€ 2 252 872€ 2 431 246€ 2 886 075€ 1 468 116€ 1 496 825€ 1 565 845€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 682 412€ 1 762 351€ 1 899 032€ 1 951 455€ 2 066 692€ 1 676 924€ 1 810 826€ 1 108 270€ 1 247 880€ 1 410 501€ 1 611 565€ 1 935 284€ 784 492€ 741 458€ 871 347€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
2 303€ 1 963€ 1 787€ 4 066€ 12 920€ 659€ 1 138€ 593€ 1 095€ 1 215€ 1 768€ 2 455€ 39 939€ 193€ 205€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 680 109€ 1 760 388€ 1 897 245€ 1 947 389€ 2 053 772€ 1 676 265€ 1 809 688€ 1 107 677€ 1 246 785€ 1 409 287€ 1 609 797€ 1 843 290€ 632 582€ 741 265€ 871 142€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 89 539€ 111 971€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
120 066€ 119 335€ 119 335€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 344€ 344€ 344€ 35 207€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
119 335€ 119 335€ 119 335€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 863€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 344€ 344€ 344€ 344€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
730€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
264 966€ 178 718€ 191 241€ 286 647€ 154 518€ 147 293€ 185 642€ 380 481€ 359 523€ 364 110€ 272 814€ 275 281€ 255 156€ 180 693€ 107 095€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
10 334€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 497€ 3 497€ 5 034€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 88 331€ 45 232€ 98 816€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
59 918€ 94 558€ 87 700€ 211 550€ 81 770€ 68 403€ 74 117€ 37 991€ 59 883€ 28 990€ 35 293€ 18 670€ 24 286€ 40 127€ 29 993€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
37 481€ 68 582€ 86 974€ 53 818€ 48 456€ 48 194€ 52 018€ 35 713€ 42 021€ 50 851€ 155 156€ 149 984€ 169 876€ 56 854€ 33 773€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
35 392€ 15 579€ 16 566€ 21 280€ 24 104€ 30 361€ 59 507€ 218 446€ 210 289€ 185 353€ 72 553€ 60 785€ 57 497€ 80 165€ 33 533€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
42€ 0€ 0€ 0€ 49€ 35€ 0€ 0€ 25€ 101€ 197€ 603€ 0€ 50€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 615€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
121 800€ 0€ 0€ 0€ 139€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45 239€ 0€ 0€ 4 762€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 073€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 162€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
863 658€ 1 787 492€ 1 493 831€ 842 086€ 817 759€ 843 556€ 740 920€ 526 531€ 340 451€ 478 261€ 546 866€ 675 166€ 428 124€ 574 330€ 552 196€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
736€ 188€ 15€ 222€ 62€ 294€ 37€ 120€ 45€ 80€ 435€ 171€ 558€ 305€ 2 238€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 470€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 132€ 74€ 10€ 33€ 68€ 166€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
862 922€ 1 786 834€ 1 493 816€ 841 864€ 817 697€ 843 262€ 740 884€ 526 411€ 340 401€ 478 049€ 546 358€ 674 985€ 427 533€ 573 957€ 549 792€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
12 169€ 10 204€ 6 675€ 7 546€ 4 572€ 4 131€ 3 465€ 10 340€ 3 569€ 2 711€ 2 594€ 2 884€ 5 331€ 9 537€ 20 735€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
12 169€ 10 192€ 6 675€ 7 546€ 4 572€ 4 131€ 3 465€ 10 340€ 3 569€ 2 705€ 2 594€ 2 880€ 5 327€ 9 537€ 20 735€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 4€ 4€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
18 492 478€ 18 328 517€ 17 612 166€ 16 838 559€ 16 934 946€ 16 313 321€ 15 078 975€ 14 374 356€ 14 532 451€ 14 312 856€ 13 539 106€ 14 416 133€ 14 119 125€ 13 687 233€ 13 481 993€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
12 732 870€ 12 544 172€ 12 541 796€ 11 763 361€ 11 651 986€ 11 144 065€ 9 634 019€ 8 770 231€ 8 901 484€ 9 026 625€ 9 324 367€ 9 530 648€ 9 469 835€ 9 577 258€ 10 222 699€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
12 732 870€ 12 544 172€ 12 541 796€ 11 763 361€ 11 651 986€ 11 144 065€ 9 634 019€ 8 770 231€ 8 901 484€ 9 026 625€ 9 324 367€ 9 530 648€ 9 469 835€ 9 577 258€ 10 222 699€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
12 577 486€ 12 542 756€ 11 793 810€ 11 648 043€ 11 475 614€ 9 742 040€ 9 464 190€ 8 858 547€ 9 023 970€ 9 325 732€ 9 457 541€ 9 432 233€ 9 538 176€ 9 260 809€ 10 365 311€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
155 384€ 1 416€ 747 986€ 115 318€ 176 372€ 1 402 024€ 169 829€ -88 316€ -122 486€ -299 107€ -133 174€ 98 415€ -68 341€ 316 449€ -142 612€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 532 298€ 3 659 762€ 2 866 415€ 2 750 466€ 2 964 476€ 2 701 401€ 2 847 445€ 3 239 696€ 3 145 377€ 2 727 544€ 1 843 186€ 2 542 426€ 2 579 940€ 2 418 575€ 2 118 822€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
5 361€ 99 131€ 95 052€ 129 484€ 96 481€ 85 610€ 79 918€ 3 192€ 3 494€ 15 615€ 25 362€ 19 050€ 20 110€ 16 254€ 17 961€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
5 361€ 99 131€ 95 052€ 129 484€ 96 481€ 85 610€ 79 918€ 3 192€ 3 494€ 15 615€ 25 362€ 19 050€ 20 110€ 16 254€ 17 961€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
287 694€ 140 631€ 68 876€ 37 334€ 59 219€ 1 212€ 0€ 0€ 525€ 832€ 882€ 0€ 0€ 48 073€ 4 993€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
287 694€ 140 631€ 68 876€ 37 334€ 59 219€ 1 212€ 0€ 0€ 525€ 832€ 882€ 0€ 0€ 48 073€ 4 993€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 742 508€ 1 782 469€ 1 891 783€ 1 926 242€ 1 951 148€ 2 046 062€ 2 135 636€ 2 217 838€ 2 303 229€ 2 110 004€ 1 432 207€ 1 479 733€ 1 589 715€ 1 664 576€ 1 735 029€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 565 369€ 1 663 420€ 1 756 126€ 1 849 446€ 1 941 415€ 2 032 146€ 2 121 347€ 2 209 434€ 2 295 472€ 2 103 723€ 1 427 567€ 1 475 636€ 1 586 359€ 1 650 693€ 1 716 257€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 903€ 12 064€ 10 304€ 7 050€ 6 152€ 6 944€ 7 318€ 8 404€ 7 758€ 6 281€ 4 640€ 4 097€ 3 356€ 2 297€ 758€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
97 449€ 36 100€ 54 406€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 586€ 18 014€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
71 788€ 70 884€ 70 947€ 69 746€ 3 581€ 6 972€ 6 972€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
378 694€ 333 906€ 360 317€ 264 065€ 320 064€ 286 055€ 254 775€ 396 449€ 327 192€ 323 979€ 237 103€ 652 159€ 524 925€ 197 620€ 153 865€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
138 391€ 105 858€ 150 667€ 69 093€ 76 978€ 116 216€ 89 548€ 115 245€ 36 400€ 64 634€ 99 996€ 485 509€ 418 134€ 53 543€ 33 373€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
5 486€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 114 075€ 107 824€ 114 191€ 19 701€ 12 651€ 29 832€ 52 315€ 36 289€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
97 112€ 93 770€ 94 444€ 93 078€ 90 731€ 89 201€ 88 088€ 86 763€ 86 362€ 79 539€ 56 665€ 55 790€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 5 730€ 272€ 0€ 400€ 797€ 0€ 0€ 0€ 151€ 0€ 5 005€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
40 987€ 18 489€ 18 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 148€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 712€ 5 915€ 1 980€ 1 770€ 67 552€ 2 897€ 2 927€ 7 234€ 11 836€ 7 554€ 3 301€ 32 808€ 22 368€ 41 642€ 39 754€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
52 904€ 57 137€ 53 079€ 53 657€ 46 694€ 44 571€ 42 414€ 42 530€ 39 448€ 33 587€ 31 281€ 29 273€ 29 849€ 30 433€ 25 904€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 144€ 2 380€ 2 741€ 2 976€ 2 976€ 0€ 0€ 0€ 0€ 336€ 429€ 348€ 171€ 64€ 27€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
33 001€ 35 546€ 32 798€ 33 932€ 29 424€ 27 537€ 27 008€ 26 736€ 24 688€ 20 862€ 22 145€ 18 002€ 18 075€ 17 163€ 16 073€
166
15.
Daň z príjmov (341)
342€ 122€ 0€ 228€ 193€ 138€ 478€ 71€ 286€ 487€ 0€ 9 959€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
5 560€ 6 732€ 6 187€ 6 856€ 5 116€ 4 697€ 4 313€ 3 795€ 3 287€ 2 638€ 3 584€ 2 814€ 2 348€ 2 460€ 2 445€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 054€ 2 227€ 0€ 2 475€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 060€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 118 040€ 1 303 625€ 450 387€ 393 342€ 537 564€ 282 462€ 377 116€ 622 218€ 510 936€ 277 114€ 147 632€ 391 484€ 445 190€ 492 052€ 206 974€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
778 360€ 964 120€ 199 880€ 296 640€ 393 336€ 187 555€ 282 211€ 371 894€ 464 738€ 230 926€ 101 444€ 303 558€ 391 484€ 492 052€ 206 974€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
185 937€ 185 762€ 96 764€ 96 702€ 144 228€ 94 907€ 94 905€ 250 324€ 46 198€ 46 188€ 46 188€ 87 926€ 53 706€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
153 743€ 153 743€ 153 743€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 227 310€ 2 124 583€ 2 203 955€ 2 324 731€ 2 318 484€ 2 467 856€ 2 597 511€ 2 364 429€ 2 485 591€ 2 558 687€ 2 371 554€ 2 343 059€ 2 069 350€ 1 691 400€ 1 140 472€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 085€ 1 296€ 1 351€ 16 428€ 14 080€ 5 583€ 5 410€ 5 662€ 3 628€ 6 090€ 3 459€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 227 310€ 2 124 583€ 2 203 955€ 2 324 731€ 2 317 399€ 2 466 559€ 2 596 160€ 2 348 001€ 2 471 511€ 2 553 105€ 2 366 143€ 2 337 397€ 2 065 722€ 1 685 310€ 1 137 013€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€