Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Dubnica nad Váhom

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
524 231€ 372 402€ 323 121€ 208 390€ 180 100€ 134 516€ 94 641€ 94 384€ 113 727€ 122 426€ 411 372€ 106 848€ 294 164€ 150 498€ 250 427€
02
501
Spotreba materiálu
259 512€ 266 490€ 208 975€ 175 071€ 174 683€ 127 268€ 87 993€ 86 196€ 109 436€ 118 370€ 402 866€ 99 787€ 260 661€ 118 428€ 158 167€
03
502
Spotreba energie
264 719€ 105 912€ 114 146€ 33 319€ 5 418€ 7 248€ 6 648€ 8 189€ 4 291€ 4 056€ 8 506€ 7 061€ 33 503€ 32 070€ 92 260€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 492 012€ 3 170 994€ 2 566 267€ 2 678 948€ 2 510 387€ 2 325 162€ 1 971 451€ 1 992 218€ 2 085 119€ 2 006 677€ 2 077 552€ 2 191 885€ 2 187 003€ 2 254 288€ 1 671 409€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 038 673€ 1 207 693€ 906 194€ 830 560€ 709 985€ 762 164€ 471 796€ 467 936€ 531 003€ 526 575€ 555 212€ 501 620€ 602 688€ 677 502€ 315 660€
08
512
Cestovné
5 712€ 998€ 1 242€ 4 832€ 3 551€ 5 406€ 3 550€ 8 351€ 5 864€ 4 185€ 4 817€ 3 800€ 3 181€ 4 872€ 5 011€
09
513
Náklady na reprezentáciu
42 287€ 23 915€ 15 444€ 26 332€ 26 178€ 26 657€ 25 680€ 19 606€ 20 591€ 11 728€ 12 911€ 18 726€ 26 752€ 32 205€ 23 412€
10
518
Ostatné služby
2 405 340€ 1 938 387€ 1 643 387€ 1 817 224€ 1 770 674€ 1 530 935€ 1 470 424€ 1 496 325€ 1 527 661€ 1 464 190€ 1 504 612€ 1 667 739€ 1 554 382€ 1 539 709€ 1 327 326€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 921 450€ 2 707 696€ 2 492 764€ 2 327 925€ 2 077 744€ 1 883 683€ 1 817 527€ 1 699 551€ 1 655 411€ 1 570 147€ 1 534 253€ 1 538 666€ 1 542 358€ 1 554 023€ 1 393 726€
12
521
Mzdové náklady
2 045 343€ 1 897 284€ 1 725 346€ 1 633 352€ 1 441 368€ 1 311 176€ 1 265 951€ 1 181 907€ 1 153 818€ 1 090 066€ 1 077 517€ 1 089 018€ 1 104 701€ 1 128 369€ 1 005 928€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
711 880€ 657 199€ 607 699€ 555 210€ 488 768€ 447 870€ 431 920€ 402 181€ 398 905€ 378 776€ 354 388€ 356 520€ 341 108€ 342 256€ 327 645€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
36 680€ 38 715€ 38 698€ 34 437€ 32 431€ 31 413€ 31 259€ 31 476€ 26 025€ 26 624€ 25 814€ 25 481€ 24 424€ 14 235€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
127 548€ 114 498€ 121 022€ 104 926€ 115 176€ 93 224€ 88 397€ 83 987€ 76 663€ 74 682€ 76 534€ 67 647€ 72 125€ 69 163€ 60 153€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
8 299€ 10 636€ 59 308€ 27 615€ 3 466€ 3 044€ 2 904€ 2 783€ 2 855€ 1 646€ 1 890€ 2 598€ 2 109€ 4 146€ 742€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 299€ 10 636€ 59 308€ 27 615€ 3 466€ 3 044€ 2 904€ 2 783€ 2 855€ 1 646€ 1 890€ 2 598€ 2 109€ 4 146€ 742€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
195 746€ 130 391€ 173 714€ 322 824€ 121 807€ 94 388€ 55 495€ 74 474€ 72 664€ 132 670€ 267 167€ 69 384€ 110 345€ 252 810€ 877 883€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 671€ 7 211€ 26 805€ 20 848€ 1 747€ 20 055€ 5 374€ 6 985€ 7 454€ 9 515€ 1 238€ 18 371€ 6 348€ 185 271€ 801 643€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
303€ 58€ 738€ 79€ 0€ 14€ 1 500€ 47€ 312€ 0€ 0€ 77€ 0€ 202€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
86 078€ 41 029€ 79 421€ 82 935€ 45 643€ 3 425€ 8 924€ 23 417€ 8 680€ 888€ 51 441€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
74 694€ 82 093€ 66 750€ 218 961€ 74 417€ 70 894€ 39 698€ 44 025€ 53 761€ 122 267€ 214 488€ 50 936€ 103 997€ 66 583€ 76 240€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 754€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 491 298€ 1 300 006€ 1 125 263€ 907 264€ 1 360 912€ 1 248 073€ 1 186 726€ 1 140 914€ 1 046 319€ 1 624 258€ 1 365 714€ 869 867€ 934 277€ 744 293€ 1 705 695€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 314 656€ 1 174 839€ 966 446€ 828 373€ 1 031 400€ 974 575€ 909 366€ 901 119€ 912 562€ 1 042 853€ 811 135€ 816 715€ 742 882€ 555 296€ 1 477 921€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
176 641€ 125 167€ 158 817€ 78 890€ 329 512€ 273 498€ 277 360€ 239 795€ 133 757€ 567 157€ 554 579€ 53 152€ 191 395€ 188 996€ 227 774€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
54 640€ 35 287€ 144 405€ 59 070€ 161 495€ 179 827€ 143 500€ 31 670€ 5 710€ 78 861€ 72 174€ 53 152€ 61 661€ 21 823€ 38 982€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
122 001€ 89 880€ 14 412€ 19 820€ 168 017€ 93 671€ 133 860€ 208 125€ 128 047€ 488 296€ 482 405€ 0€ 129 734€ 167 173€ 188 792€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 248€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 248€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
16 588€ 12 852€ 17 272€ 24 699€ 31 274€ 35 710€ 42 217€ 63 478€ 37 622€ 46 629€ 117 139€ 146 276€ 117 837€ 114 507€ 118 255€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 990€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
10 894€ 8 577€ 13 279€ 18 560€ 22 516€ 27 835€ 34 787€ 22 198€ 32 035€ 42 081€ 109 932€ 130 571€ 96 411€ 108 422€ 112 531€
43
563
Kurzové straty
36€ 7€ 3€ 3€ 1 953€ 121€ 12€ 28€ 11€ 36€ 0€ 0€ 100€ 827€ 252€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 650€ 4 268€ 3 991€ 6 136€ 6 805€ 7 754€ 7 418€ 37 262€ 5 576€ 4 512€ 7 207€ 15 704€ 21 326€ 5 258€ 5 472€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
8 693 755€ 8 023 877€ 7 592 497€ 7 699 457€ 6 673 534€ 5 889 747€ 5 481 220€ 5 040 294€ 4 636 558€ 4 169 335€ 3 717 699€ 3 480 160€ 3 289 616€ 3 583 299€ 3 120 547€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
8 020 823€ 7 157 471€ 6 893 864€ 6 885 183€ 6 169 945€ 5 477 597€ 5 204 540€ 4 707 871€ 4 341 445€ 3 968 964€ 3 633 209€ 3 362 536€ 3 216 170€ 3 429 385€ 2 967 486€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
669 382€ 866 406€ 698 632€ 814 274€ 503 589€ 412 150€ 276 680€ 332 341€ 295 038€ 200 215€ 84 335€ 117 502€ 73 359€ 153 664€ 153 061€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82€ 75€ 156€ 156€ 122€ 87€ 250€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
17 343 379€ 15 728 852€ 14 350 208€ 14 197 122€ 12 959 226€ 11 614 321€ 10 652 181€ 10 108 095€ 9 650 275€ 9 673 788€ 9 492 786€ 8 405 684€ 8 477 709€ 8 657 864€ 9 138 684€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
122 281€ 44 282€ 63 280€ 196 955€ 147 575€ 163 627€ 132 984€ 173 620€ 142 243€ 177 129€ 126 180€ 125 182€ 92 981€ 78 914€ 248 394€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
122 281€ 44 282€ 63 280€ 196 955€ 147 575€ 163 627€ 132 984€ 173 620€ 142 243€ 177 129€ 126 180€ 125 182€ 92 981€ 78 914€ 248 394€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
14 762 788€ 13 953 428€ 13 639 200€ 13 761 830€ 13 022 367€ 12 194 490€ 11 281 222€ 9 150 400€ 8 436 364€ 8 138 551€ 7 826 191€ 7 493 727€ 6 823 812€ 8 025 092€ 8 185 787€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
13 396 336€ 12 538 656€ 12 188 873€ 12 583 863€ 11 605 323€ 10 800 391€ 9 958 791€ 8 057 720€ 7 381 654€ 6 979 456€ 6 687 457€ 6 469 612€ 5 592 383€ 6 671 175€ 7 200 563€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 366 452€ 1 414 771€ 1 450 327€ 1 177 967€ 1 417 044€ 1 394 100€ 1 322 431€ 1 092 681€ 1 054 710€ 1 159 095€ 1 138 735€ 1 024 115€ 1 231 429€ 1 353 917€ 985 224€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 164 107€ 161 446€ 136 345€ 222 975€ 127 074€ 265 268€ 220 471€ 184 986€ 115 782€ 439 500€ 294 745€ 189 841€ 412 143€ 1 094 866€ 1 383 701€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 019€ 48 030€ 27 062€ 28 684€ 21 605€ 82 306€ 58 573€ 13 296€ 8 526€ 240 578€ 46 418€ 40 863€ 91 517€ 542 333€ 927 597€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 523€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
15 574€ 9 903€ 12 069€ 9 568€ 10 710€ 11 787€ 19 268€ 18 703€ 18 724€ 17 315€ 21 109€ 17 076€ 19 525€ 15 871€ 20 458€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 204€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 143 514€ 103 513€ 97 214€ 184 723€ 94 759€ 171 175€ 142 631€ 152 988€ 88 533€ 181 606€ 227 219€ 131 902€ 300 897€ 536 662€ 433 123€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
295 528€ 118 310€ 290 297€ 181 152€ 190 757€ 175 474€ 463€ 35 926€ 242 045€ 502 970€ 496 392€ 83 051€ 85 616€ 130 941€ 28 273€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
295 528€ 118 310€ 290 297€ 181 152€ 190 757€ 168 835€ 463€ 35 926€ 227 797€ 502 970€ 496 392€ 83 051€ 85 616€ 130 609€ 28 273€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
124 325€ 55 367€ 59 070€ 161 495€ 189 046€ 165 951€ 0€ 35 230€ 12 100€ 72 174€ 53 152€ 61 661€ 34 735€ 25 641€ 28 273€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
171 203€ 62 943€ 231 227€ 19 657€ 1 711€ 2 884€ 463€ 696€ 215 697€ 430 796€ 443 240€ 21 390€ 50 881€ 104 968€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€ 0€ 14 248€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€ 0€ 14 248€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
222 670€ 170 069€ 72 941€ 79 586€ 139 495€ 126 423€ 175 051€ 15 902€ 7 705€ 6 927€ 9 736€ 70 910€ 70 308€ 52 917€ 17 136€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
58€ 58€ 936€ 3 015€ 125€ 248€ 3 766€ 8 417€ 5 743€ 5 619€ 8 428€ 7 141€ 6 173€ 11 237€ 15 161€
103
663
Kurzové zisky
6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 559€ 15€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
222 606€ 170 011€ 72 005€ 76 571€ 139 370€ 126 175€ 1 962€ 1 635€ 1 962€ 1 308€ 1 308€ 63 769€ 64 134€ 41 121€ 1 303€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 169 323€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 657€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 163€ 46€ 0€ 0€ 0€ 6 969€ 0€ 123€ 0€ 57€ 2 036€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 254€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 163€ 46€ 0€ 0€ 0€ 6 969€ 0€ 123€ 0€ 57€ 1 782€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 001 943€ 2 840 436€ 2 368 144€ 2 279 093€ 2 183 696€ 2 037 160€ 1 990 623€ 1 908 867€ 1 761 040€ 1 540 824€ 2 803 302€ 1 229 423€ 1 536 814€ 964 793€ 774 070€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
475 557€ 578 573€ 272 528€ 181 201€ 144 419€ 104 202€ 158 266€ 233 927€ 213 592€ 167 222€ 443 068€ 140 744€ 782 292€ 340 417€ 143 089€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
113 290€ 109 310€ 92 824€ 115 236€ 73 820€ 70 318€ 180 464€ 187 232€ 177 372€ 181 601€ 1 420 614€ 71 544€ 43 683€ 31 301€ 102 567€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 24 913€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 171 914€ 72 945€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
267 626€ 237 768€ 167 242€ 89 433€ 172 365€ 189 376€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 651€ 35 232€ 4 235€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
8 836€ 31 789€ 7 102€ 37 170€ 21 165€ 3 566€ 856€ 1 946€ 8 283€ 35 538€ 13 401€ 41 649€ 10 117€ 2 000€ 166€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
308 020€ 289 244€ 228 783€ 238 157€ 201 456€ 206 024€ 219 857€ 198 286€ 205 545€ 204 041€ 141 080€ 94 566€ 21 839€ 20 326€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 828 614€ 1 593 753€ 1 599 665€ 1 592 984€ 1 570 471€ 1 463 675€ 1 431 181€ 1 287 476€ 1 156 248€ 952 422€ 785 139€ 657 355€ 570 706€ 566 514€ 528 248€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
19 569 318€ 17 287 971€ 16 570 207€ 16 721 591€ 15 811 128€ 14 962 488€ 13 800 815€ 11 469 702€ 10 705 179€ 10 812 868€ 11 556 546€ 9 192 257€ 9 021 674€ 10 347 580€ 10 639 397€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 225 939€ 1 559 118€ 2 219 999€ 2 524 470€ 2 851 902€ 3 348 167€ 3 148 634€ 1 361 607€ 1 054 904€ 1 139 080€ 2 063 760€ 786 573€ 543 965€ 1 689 716€ 1 500 713€
136
591
Splatná daň z príjmov
11€ 11€ 178€ 573€ 24€ 47€ 635€ 1 323€ 551€ 979€ 5 247€ 6 779€ 1 061€ 1 787€ 2 767€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 225 928€ 1 559 107€ 2 219 822€ 2 523 897€ 2 851 878€ 3 348 120€ 3 147 998€ 1 360 284€ 1 054 353€ 1 138 101€ 2 058 513€ 779 794€ 542 904€ 1 687 929€ 1 497 946€