Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
97 785 763€ 96 604 715€ 95 856 342€ 93 992 123€ 93 058 678€ 92 083 850€ 90 986 862€ 83 593 386€ 85 481 881€ 84 918 756€ 83 754 008€ 82 260 787€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
86 318 047€ 85 599 222€ 84 927 275€ 83 053 187€ 80 506 734€ 79 990 318€ 80 105 134€ 72 723 254€ 75 001 562€ 75 707 571€ 72 773 405€ 74 099 120€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
1 605€ 11 532€ 20 008€ 30 151€ 53 296€ 2 692€ 0€ 22 085€ 106 801€ 151 388€ 230 492€ 275 183€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
1 605€ 2 493€ 3 985€ 1 300€ 1 996€ 2 692€ 0€ 764€ 17 752€ 38 332€ 60 640€ 76 964€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
0€ 3 195€ 16 023€ 28 851€ 51 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 5 844€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 321€ 89 049€ 113 056€ 169 852€ 196 509€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 710€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
80 268 820€ 79 540 067€ 78 859 644€ 76 975 414€ 74 405 815€ 73 940 004€ 74 057 511€ 66 653 546€ 68 953 860€ 69 407 733€ 66 394 463€ 67 675 102€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
34 979 839€ 34 697 897€ 34 214 435€ 34 310 270€ 34 382 297€ 34 370 270€ 34 513 333€ 34 486 606€ 34 114 674€ 33 955 567€ 34 233 930€ 34 452 349€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
1 028 614€ 1 025 914€ 1 025 914€ 1 025 914€ 1 025 914€ 1 025 914€ 1 025 914€ 1 025 914€ 1 025 914€ 25 914€ 25 914€ 29 898€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
40 765 951€ 40 580 856€ 38 715 374€ 38 439 636€ 35 517 821€ 35 473 629€ 36 022 837€ 29 528 509€ 32 014 489€ 33 147 863€ 26 968 985€ 30 189 512€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
289 010€ 275 827€ 284 505€ 284 460€ 238 058€ 114 547€ 176 377€ 205 257€ 201 992€ 261 877€ 301 488€ 320 695€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
209 053€ 201 986€ 278 870€ 361 204€ 445 228€ 517 067€ 10 251€ 1 548€ 9 029€ 22 953€ 42 009€ 50 818€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
2 996 352€ 2 757 586€ 4 340 545€ 2 553 930€ 2 557 943€ 2 438 577€ 2 308 798€ 1 405 711€ 1 587 762€ 1 993 559€ 4 822 137€ 2 631 830€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 238 553€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
6 047 623€ 6 047 623€ 6 047 623€ 6 047 623€ 6 047 623€ 6 047 623€ 6 047 623€ 6 047 623€ 5 940 901€ 6 148 450€ 6 148 450€ 6 148 835€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
113 693€ 113 693€ 113 693€ 113 693€ 113 693€ 113 693€ 113 693€ 113 693€ 6 971€ 13 693€ 13 692€ 13 692€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
5 933 930€ 5 933 930€ 5 933 930€ 5 933 930€ 5 933 930€ 5 933 930€ 5 933 930€ 5 933 930€ 5 933 930€ 5 935 257€ 5 935 258€ 201 819€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 199 500€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 199 500€ 5 933 324€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 463 990€ 11 000 389€ 10 924 485€ 10 931 637€ 12 546 738€ 12 083 792€ 10 869 695€ 10 859 409€ 10 458 808€ 9 198 960€ 10 968 998€ 8 152 953€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
87 679€ 83 649€ 70 602€ 59 334€ 57 339€ 73 224€ 67 336€ 65 060€ 101 641€ 56 543€ 62 130€ 53 896€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
87 179€ 83 149€ 70 102€ 58 834€ 56 839€ 72 558€ 66 670€ 64 728€ 101 309€ 56 211€ 61 798€ 53 564€
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 666€ 666€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
7 199 295€ 7 156 011€ 7 135 307€ 6 912 523€ 8 880 500€ 8 632 576€ 7 941 849€ 7 960 329€ 7 014 225€ 6 972 896€ 7 020 347€ 4 049 932€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
58 827€ 60 238€ 65 723€ 58 955€ 50 600€ 60 777€ 46 909€ 23 367€ 10 362€ 5 218€ 9 457€ 15 193€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
7 140 468€ 7 095 773€ 7 069 584€ 6 853 568€ 8 829 901€ 8 571 799€ 7 894 940€ 7 925 249€ 7 003 863€ 6 870 171€ 7 010 890€ 4 034 739€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 713€ 0€ 97 507€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
151 140€ 194 685€ 263 479€ 308 585€ 380 168€ 427 174€ 473 288€ 559 201€ 740 206€ 606 469€ 646 037€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
151 140€ 194 685€ 263 479€ 308 585€ 380 168€ 427 174€ 473 288€ 559 201€ 740 206€ 606 469€ 646 037€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
884 954€ 565 664€ 524 918€ 570 925€ 2 014 828€ 1 885 882€ 622 411€ 1 251 842€ 1 277 800€ 1 189 338€ 1 283 378€ 1 919 066€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
10 586€ 4 182€ 3 742€ 8 646€ 9 134€ 0€ 1 622€ 1 440€ 25 194€ 3 498€ 4 391€ 2 299€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
365 543€ 0€ 0€ 1 820€ 0€ 5€ 9€ 14€ 271 272€ 280 147€ 230 188€ 344 298€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
228 986€ 297 735€ 252 891€ 235 670€ 1 649 700€ 1 479 616€ 353 451€ 429 716€ 557 870€ 553 085€ 729 445€ 1 021 431€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
240 627€ 225 311€ 221 646€ 277 233€ 300 493€ 291 549€ 201 430€ 317 595€ 114 893€ 297 573€ 296 518€ 430 946€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
722€ 520€ 439€ 482€ 626€ 595€ 745€ 728€ 692€ 587€ 646€ 913€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 108 369€ 0€ 0€ 0€ 117€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
38 490€ 37 915€ 46 201€ 47 075€ 54 875€ 114 118€ 65 154€ 393 980€ 307 394€ 54 448€ 22 190€ 119 062€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 485€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
3 140 922€ 3 000 381€ 2 930 178€ 3 080 269€ 1 213 902€ 1 064 936€ 1 764 811€ 1 022 977€ 1 324 936€ 373 714€ 1 957 106€ 2 130 059€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 622€ 1 815€ 1 952€ 1 940€ 1 477€ 1 439€ 2 854€ 1 874€ 2 972€ 2 456€ 2 916€ 845€
087
2.
Ceniny
(213))
5 509€ 1 750€ 3 819€ 4 042€ 13 423€ 19 677€ 244€ 767€ 987€ 1 356€ 3 183€ 7 039€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
3 133 791€ 2 996 815€ 2 924 407€ 3 074 288€ 1 199 001€ 1 043 820€ 1 761 713€ 1 020 336€ 1 320 977€ 369 902€ 1 951 007€ 2 122 175€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
3 726€ 5 104€ 4 582€ 7 299€ 5 207€ 9 740€ 12 033€ 10 724€ 21 511€ 12 225€ 11 605€ 8 714€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
3 726€ 5 104€ 4 582€ 7 299€ 5 207€ 9 740€ 12 033€ 10 724€ 21 511€ 12 225€ 11 605€ 8 714€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
97 785 763€ 96 604 715€ 95 856 342€ 93 992 123€ 93 058 678€ 92 083 850€ 90 986 862€ 83 593 386€ 85 481 881€ 84 918 756€ 83 754 008€ 82 260 787€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
65 118 952€ 64 234 135€ 63 752 455€ 64 458 481€ 62 344 895€ 63 460 164€ 62 552 402€ 63 028 395€ 63 953 775€ 63 938 548€ 67 914 235€ 71 315 388€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
65 118 952€ 64 234 135€ 63 752 455€ 64 458 481€ 62 344 895€ 63 460 164€ 62 552 402€ 63 028 395€ 63 953 775€ 63 938 548€ 67 914 235€ 71 315 388€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
64 234 135€ 63 752 455€ 64 458 481€ 62 286 992€ 63 460 164€ 62 665 222€ 63 266 352€ 63 675 462€ 64 018 168€ 67 376 378€ 69 392 890€ 71 548 833€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
884 818€ 481 679€ -706 026€ 2 171 489€ -1 115 269€ 794 941€ -713 950€ -647 068€ -64 393€ -3 437 830€ -1 478 655€ -233 445€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
15 557 161€ 16 586 099€ 16 125 241€ 14 244 561€ 15 305 511€ 13 341 732€ 13 107 557€ 12 646 741€ 13 579 384€ 13 532 446€ 9 763 051€ 5 505 629€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
506 993€ 878 726€ 146 023€ 140 826€ 98 539€ 245 803€ 819 508€ 567 477€ 2 029 801€ 2 770 950€ 2 530 780€ 695 901€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé
(451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 925 247€ 307 044€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
404 559€ 334 924€ 53 754€ 53 754€ 34 754€ 118 081€ 526 637€ 436 277€ 1 838 755€ 2 009 995€ 414 550€ 101 184€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 760 955€ 190 983€ 287 673€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
102 434€ 543 802€ 92 269€ 87 072€ 63 785€ 127 722€ 292 871€ 131 201€ 191 046€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
519 447€ 435 293€ 227 195€ 210 528€ 210 921€ 70 258€ 26 689€ 0€ 47 893€ 0€ 61 187€ 62 541€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
519 447€ 435 293€ 227 195€ 210 528€ 210 921€ 70 258€ 26 582€ 0€ 47 893€ 0€ 61 187€ 62 541€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 107€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
4 674 132€ 4 887 072€ 5 097 119€ 3 677 910€ 3 806 630€ 3 960 681€ 4 106 715€ 4 249 918€ 4 444 150€ 4 641 937€ 3 365 336€ 11 568€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
4 654 592€ 4 870 932€ 5 083 521€ 3 669 048€ 3 798 550€ 3 952 283€ 4 101 929€ 4 244 227€ 4 433 137€ 4 631 207€ 3 354 387€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
19 540€ 16 140€ 13 598€ 8 862€ 8 080€ 8 398€ 4 786€ 5 692€ 11 013€ 10 730€ 10 949€ 11 568€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 963 429€ 2 115 169€ 2 008 383€ 1 192 097€ 3 114 741€ 2 464 435€ 1 794 463€ 2 151 623€ 3 337 115€ 2 399 134€ 1 563 299€ 3 587 566€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
776 979€ 1 321 518€ 936 669€ 493 231€ 432 191€ 1 268 566€ 379 077€ 326 449€ 1 033 356€ 898 169€ 433 674€ 503 351€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
431 156€ 65 068€ 120 846€ 78 463€ 96 074€ 86 855€ 64 825€ 46 137€ 601 081€ 445 085€ 405 466€ 437 154€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
216 340€ 212 589€ 207 426€ 159 418€ 823 679€ 664 368€ 548 341€ 725 442€ 364 546€ 322 588€ 286 978€ 2 242 836€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 169 062€ 0€ 0€ 37 559€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
39 529€ 62 985€ 112 052€ 38 726€ 15 660€ 31 959€ 202 037€ 271 932€ 872 423€ 391 193€ 125 233€ 112 480€
163
12.
Zamestnanci
(331))
186 034€ 155 205€ 141 615€ 141 118€ 135 557€ 119 716€ 112 521€ 101 013€ 169 215€ 203 739€ 182 856€ 171 094€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
127 602€ 104 205€ 90 760€ 91 062€ 85 221€ 76 780€ 72 063€ 64 828€ 106 997€ 111 740€ 111 553€ 104 242€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 172 622€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
30 951€ 23 286€ 18 634€ 18 777€ 16 437€ 14 207€ 12 968€ 10 971€ 16 875€ 19 637€ 17 539€ 16 409€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
342€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
154 478€ 1 250€ 380 381€ 171 303€ 1 472 361€ 201 984€ 402 631€ 604 851€ 0€ 6 983€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
7 893 160€ 8 269 840€ 8 646 520€ 9 023 200€ 8 074 680€ 6 600 555€ 6 360 183€ 5 677 722€ 3 720 425€ 3 720 425€ 2 242 449€ 1 148 053€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
3 555 683€ 7 893 160€ 8 269 840€ 8 646 520€ 7 723 200€ 6 508 405€ 6 360 183€ 5 677 722€ 3 720 425€ 3 720 425€ 2 242 449€ 1 148 053€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
4 337 477€ 376 680€ 376 680€ 376 680€ 351 480€ 92 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
17 109 651€ 15 784 481€ 15 978 646€ 15 289 081€ 15 408 272€ 15 281 955€ 15 326 903€ 7 918 250€ 7 948 722€ 7 447 762€ 6 076 722€ 5 439 770€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 45€ 0€ 81€ 13 792€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
17 109 651€ 15 784 481€ 15 978 646€ 15 289 081€ 15 408 272€ 15 281 905€ 15 326 903€ 7 918 250€ 7 948 677€ 7 447 762€ 6 076 641€ 5 425 978€