Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Považská Bystrica

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
763 772 € 726 276 € 769 317 € 780 502 € 1 756 703 € 739 054 € 1 029 747 € 972 898 € 1 061 192 € 1 137 396 € 1 132 665 €
02
501
Spotreba materiálu
219 682 € 210 844 € 245 257 € 247 723 € 1 204 843 € 164 419 € 357 727 € 189 991 € 262 115 € 307 762 € 307 287 €
03
502
Spotreba energie
544 090 € 515 432 € 524 060 € 532 779 € 551 859 € 574 635 € 672 021 € 782 907 € 799 077 € 829 634 € 825 378 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
5 430 860 € 5 156 867 € 4 847 206 € 4 762 424 € 4 646 034 € 4 556 835 € 4 348 288 € 4 402 008 € 4 806 410 € 4 907 824 € 4 632 587 €
07
511
Opravy a udržiavanie
1 639 304 € 1 511 581 € 1 420 091 € 1 274 911 € 1 297 968 € 1 091 248 € 999 789 € 861 564 € 1 027 037 € 1 398 560 € 1 357 553 €
08
512
Cestovné
5 956 € 8 781 € 10 361 € 7 137 € 7 834 € 6 289 € 7 724 € 3 230 € 4 870 € 16 272 € 7 088 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
25 058 € 39 951 € 20 255 € 15 026 € 20 437 € 13 058 € 11 672 € 7 651 € 14 557 € 20 766 € 15 682 €
10
518
Ostatné služby
3 760 541 € 3 596 553 € 3 396 499 € 3 465 351 € 3 319 795 € 3 446 240 € 3 329 103 € 3 529 563 € 3 759 946 € 3 472 226 € 3 252 264 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
3 631 450 € 3 331 519 € 3 205 912 € 2 999 258 € 2 841 988 € 2 482 064 € 3 185 754 € 3 950 410 € 4 044 239 € 3 993 075 € 3 785 756 €
12
521
Mzdové náklady
2 521 380 € 2 308 511 € 2 217 139 € 2 076 131 € 1 992 892 € 1 720 663 € 2 241 248 € 2 807 677 € 2 899 840 € 2 893 624 € 2 773 302 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
886 850 € 814 515 € 784 648 € 736 573 € 689 472 € 612 124 € 768 178 € 951 961 € 948 717 € 948 331 € 915 546 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
31 114 € 28 658 € 24 968 € 23 478 € 23 476 € 20 431 € 25 109 € 28 855 € 30 979 € 12 874 € 0 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
192 106 € 179 835 € 179 157 € 163 075 € 136 148 € 128 846 € 151 219 € 161 917 € 164 703 € 138 246 € 96 908 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
106 480 € 99 661 € 94 910 € 106 577 € 102 939 € 103 135 € 93 248 € 108 032 € 52 276 € 55 560 € 103 140 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
25 343 € 25 343 € 25 343 € 25 249 € 25 249 € 25 249 € 25 343 € 12 168 € 12 168 € 12 074 € 11 929 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
81 137 € 74 318 € 69 567 € 81 329 € 77 690 € 77 886 € 67 905 € 95 864 € 40 108 € 43 486 € 91 211 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
691 306 € 556 979 € 256 140 € 254 473 € 573 319 € 566 820 € 1 322 283 € 325 076 € 573 004 € 1 507 921 € 1 058 396 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
461 595 € 300 677 € 28 817 € 16 098 € 142 468 € 176 792 € 1 082 576 € 23 170 € 76 214 € 1 066 375 € 303 877 €
23
542
Predaný materiál
23 € 123 € 2 844 € 175 € 103 € 194 € 319 € 0 € 763 € 3 980 € 1 267 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 3 € 37 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 724 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
147 € 1 000 € 0 € 27 053 € 0 € 0 € 16 € 28 660 € 7 900 € 12 499 € 15 727 €
26
546
Odpis pohľadávky
41 895 € 63 484 € 24 108 € 32 323 € 257 846 € 163 417 € 44 926 € 47 862 € 46 738 € 230 441 € 160 625 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
187 616 € 191 696 € 200 339 € 178 789 € 170 750 € 226 417 € 194 415 € 225 111 € 193 910 € 190 643 € 557 416 €
28
549
Manká a škody
30 € 0 € 33 € 33 € 2 116 € 0 € 32 € 273 € 247 479 € 3 983 € 7 760 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
2 804 304 € 2 022 353 € 1 958 761 € 2 789 659 € 2 507 858 € 2 093 661 € 1 716 111 € 1 872 074 € 2 472 642 € 1 928 625 € 1 971 796 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 629 726 € 1 581 904 € 1 473 954 € 1 436 206 € 1 314 741 € 1 287 437 € 1 215 488 € 1 309 349 € 1 188 197 € 1 168 663 € 1 381 649 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 174 578 € 440 449 € 484 807 € 1 353 453 € 1 193 117 € 806 224 € 500 624 € 556 003 € 1 284 428 € 759 962 € 590 147 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 82 985 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
774 150 € 39 174 € 93 339 € 41 883 € 117 778 € 370 489 € 237 224 € 247 494 € 984 735 € 404 596 € 388 134 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
400 427 € 401 275 € 391 468 € 1 311 570 € 1 075 339 € 435 735 € 263 400 € 308 509 € 299 693 € 355 366 € 119 028 €
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 722 € 17 € 0 € 0 €
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 17 € 0 € 0 €
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 722 € 0 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
213 869 € 199 303 € 222 772 € 279 614 € 286 973 € 283 810 € 261 598 € 442 894 € 203 159 € 182 975 € 150 321 €
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 200 828 € 0 € 0 € 0 €
42
562
Úroky
178 762 € 168 246 € 187 924 € 250 962 € 264 009 € 256 342 € 228 111 € 212 445 € 168 284 € 143 271 € 122 496 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 73 € 6 € 10 € 1 € 10 € 779 € 1 151 €
47
568
Ostatné finančné náklady
35 107 € 31 057 € 34 848 € 28 651 € 22 891 € 27 462 € 33 478 € 29 620 € 34 865 € 38 925 € 26 674 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
11 086 312 € 10 222 435 € 9 218 426 € 8 925 833 € 8 349 968 € 7 377 406 € 8 001 787 € 5 755 585 € 4 548 216 € 5 179 485 € 5 013 842 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
7 783 391 € 6 603 793 € 6 216 564 € 5 859 729 € 5 462 754 € 5 253 747 € 4 063 139 € 2 862 407 € 2 792 850 € 2 945 968 € 2 670 461 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 620 € 0 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 302 921 € 3 618 642 € 3 001 862 € 3 066 105 € 2 887 214 € 2 123 659 € 3 938 648 € 2 893 178 € 1 755 366 € 2 224 897 € 2 343 381 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
24 728 353 € 22 315 393 € 20 573 444 € 20 898 339 € 21 065 782 € 18 202 785 € 19 958 818 € 17 828 977 € 17 761 138 € 18 892 861 € 17 848 503 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
710 330 € 657 677 € 637 275 € 621 029 € 618 820 € 620 519 € 791 034 € 667 474 € 586 124 € 720 462 € 846 785 €
67
602
Tržby z predaja služieb
710 330 € 657 677 € 637 275 € 621 029 € 618 820 € 620 519 € 791 034 € 667 474 € 586 124 € 720 462 € 846 785 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0 € 3 526 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0 € 3 526 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
19 426 958 € 17 766 586 € 16 981 597 € 15 663 881 € 14 489 343 € 13 759 481 € 13 679 446 € 12 246 977 € 10 736 715 € 12 613 512 € 13 051 209 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
17 837 943 € 16 257 383 € 15 456 794 € 14 174 637 € 12 946 060 € 12 253 394 € 12 231 525 € 11 023 713 € 9 423 593 € 11 260 784 € 11 707 079 €
82
633
Výnosy z poplatkov
1 589 014 € 1 509 202 € 1 524 802 € 1 489 243 € 1 543 283 € 1 506 088 € 1 447 921 € 1 223 264 € 1 313 122 € 1 352 728 € 1 344 130 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
2 418 890 € 1 253 536 € 3 302 093 € 707 209 € 3 841 781 € 1 573 640 € 1 320 891 € 1 796 594 € 945 122 € 1 691 643 € 2 386 486 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 915 017 € 625 934 € 145 191 € 98 448 € 2 597 138 € 443 589 € 129 954 € 146 808 € 283 418 € 1 175 944 € 1 378 826 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
60 € 73 € 2 826 € 106 € 44 € 844 € 248 € 745 € 1 445 € 6 098 € 2 168 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 21 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 152 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
29 191 € 69 867 € 40 905 € 28 828 € 24 042 € 23 342 € 29 191 € 64 626 € 24 242 € 26 754 € 41 587 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
474 622 € 557 662 € 3 113 151 € 579 827 € 1 220 557 € 1 105 865 € 1 161 498 € 1 584 415 € 636 017 € 482 847 € 962 753 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
340 985 € 229 261 € 235 480 € 294 088 € 996 138 € 238 337 € 1 778 285 € 1 140 471 € 401 391 € 575 771 € 238 784 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
340 985 € 229 261 € 235 480 € 294 088 € 996 138 € 238 337 € 1 771 563 € 1 140 471 € 401 391 € 575 771 € 238 784 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14 194 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
41 448 € 33 977 € 51 051 € 189 147 € 687 534 € 119 853 € 1 690 129 € 988 643 € 312 522 € 228 450 € 238 784 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
299 537 € 195 285 € 184 429 € 104 942 € 308 603 € 118 484 € 81 434 € 151 828 € 88 869 € 333 127 € 0 €
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 722 € 0 € 0 € 0 € 0 €
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 722 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2 074 € 214 301 € 1 571 € 401 799 € 2 012 € 1 365 € 441 056 € 1 016 559 € 1 585 € 40 294 € 140 948 €
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 964 085 € 0 € 0 € 0 €
102
662
Úroky
1 961 € 1 412 € 1 467 € 1 718 € 1 666 € 1 083 € 2 811 € 2 333 € 1 460 € 6 508 € 37 822 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 € 342 € 58 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0 € 212 169 € 0 € 400 000 € 0 € 0 € 438 072 € 49 905 € 0 € 33 194 € 32 862 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
114 € 720 € 104 € 81 € 346 € 283 € 172 € 236 € 120 € 250 € 70 206 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 414 € 2 589 € 5 000 € 15 727 € 4 330 €
110
672
Náhrady škôd
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 € 2 589 € 5 000 € 15 727 € 4 330 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 411 € 0 € 0 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 311 155 € 1 484 747 € 1 587 152 € 2 095 323 € 1 912 881 € 1 295 658 € 1 300 805 € 1 066 985 € 1 647 651 € 1 758 223 € 953 195 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 64 817 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
262 200 € 276 232 € 436 796 € 1 078 316 € 718 066 € 313 214 € 524 826 € 554 333 € 1 151 430 € 1 235 183 € 378 625 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
268 236 € 265 255 € 240 277 € 175 901 € 324 032 € 124 316 € 115 046 € 111 055 € 81 670 € 70 011 € 96 797 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 71 089 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
23 969 € 20 026 € 11 664 € 2 490 € 1 006 € 217 € 4 833 € 6 949 € 21 462 € 5 005 € 22 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
248 373 € 200 979 € 199 441 € 197 175 € 196 930 € 176 163 € 51 125 € 49 496 € 61 195 € 54 846 € 17 068 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 508 377 € 722 255 € 698 975 € 641 441 € 672 847 € 681 747 € 604 975 € 345 152 € 331 894 € 322 089 € 395 866 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
25 210 394 € 21 609 633 € 22 745 169 € 19 783 329 € 21 860 974 € 17 489 000 € 19 311 930 € 17 937 649 € 14 323 588 € 17 415 632 € 17 621 737 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
482 041 € -705 760 € 2 171 725 € -1 115 011 € 795 192 € -713 785 € -646 888 € 108 672 € -3 437 550 € -1 477 229 € -226 766 €
136
591
Splatná daň z príjmov
361 € 266 € 235 € 258 € 251 € 165 € 180 € 173 065 € 280 € 1 426 € 6 679 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
481 679 € -706 026 € 2 171 489 € -1 115 269 € 794 941 € -713 950 € -647 068 € -64 393 € -3 437 830 € -1 478 655 € -233 445 €