Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
77 931€ 79 854€ 92 831€ 69 115€ 48 425€ 45 154€ 39 012€ 63 725€ 45 294€ 58 444€ 48 828€
02
501
Spotreba materiálu
47 687€ 52 849€ 66 265€ 42 691€ 22 461€ 16 609€ 22 006€ 26 773€ 18 163€ 28 044€ 28 812€
03
502
Spotreba energie
30 244€ 27 006€ 26 566€ 26 425€ 25 964€ 28 544€ 17 006€ 36 932€ 27 131€ 30 149€ 20 016€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 251€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
308 763€ 195 540€ 172 041€ 137 275€ 155 380€ 85 843€ 65 880€ 105 837€ 79 344€ 115 011€ 142 900€
07
511
Opravy a udržiavanie
112 130€ 56 421€ 29 070€ 36 158€ 99 448€ 36 182€ 20 220€ 21 387€ 19 485€ 32 855€ 18 655€
08
512
Cestovné
1 977€ 3 191€ 1 525€ 1 989€ 303€ 159€ 258€ 63€ 105€ 119€ 33€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 056€ 595€ 888€ 1 041€ 769€ 247€ 457€ 579€ 868€ 919€ 432€
10
518
Ostatné služby
193 600€ 135 332€ 140 558€ 98 087€ 54 860€ 49 256€ 44 945€ 83 808€ 58 886€ 81 118€ 123 780€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
232 668€ 218 697€ 228 036€ 202 427€ 174 788€ 145 608€ 141 289€ 127 708€ 131 031€ 150 199€ 133 439€
12
521
Mzdové náklady
167 025€ 158 476€ 165 685€ 147 506€ 116 020€ 105 728€ 106 337€ 96 448€ 98 082€ 117 495€ 101 806€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
58 065€ 53 618€ 55 284€ 49 286€ 38 937€ 35 309€ 30 611€ 28 163€ 26 791€ 28 681€ 27 119€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
274€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 578€ 6 330€ 7 068€ 5 635€ 19 830€ 4 571€ 4 341€ 3 097€ 4 736€ 4 023€ 3 618€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 422€ 0€ 896€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
3 372€ 3 460€ 3 110€ 12 960€ 23 713€ 19 889€ 22 956€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 372€ 3 460€ 3 110€ 12 960€ 23 713€ 19 889€ 22 956€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
15 559€ 16 564€ 18 388€ 19 211€ 17 499€ 12 460€ 17 503€ 4 104€ 5 556€ 6 709€ 100€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
231€ 2 756€ 617€ 450€ 401€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
500€ 500€ 466€ 350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 436€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
14 828€ 13 808€ 17 271€ 18 295€ 16 748€ 12 460€ 17 503€ 4 104€ 5 556€ 6 273€ 100€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
64 915€ 61 396€ 59 125€ 45 620€ 47 618€ 64 621€ 64 472€ 62 401€ 62 292€ 58 549€ 56 330€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
63 615€ 60 196€ 57 925€ 44 420€ 46 618€ 55 864€ 57 162€ 55 181€ 55 671€ 52 429€ 50 455€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 300€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 8 758€ 7 310€ 7 220€ 6 621€ 6 120€ 5 875€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 300€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 8 758€ 7 310€ 7 220€ 6 621€ 6 120€ 5 875€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
9 891€ 8 653€ 8 052€ 3 685€ 8 068€ 5 863€ 10 746€ 17 987€ 7 496€ 4 395€ 4 182€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 1 995€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 891€ 8 653€ 8 052€ 3 685€ 8 068€ 5 863€ 8 751€ 17 987€ 7 496€ 4 374€ 4 182€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
898€ 1 151€ 337€ 0€ 3 257€ 712€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
898€ 1 151€ 337€ 0€ 3 257€ 712€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
239 840€ 226 662€ 207 030€ 188 150€ 168 224€ 162 779€ 149 126€ 145 416€ 145 392€ 154 748€ 164 078€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
233 421€ 219 946€ 203 565€ 187 550€ 166 576€ 160 002€ 147 276€ 130 434€ 126 445€ 136 767€ 139 780€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
168€ 192€ 0€ 0€ 0€ 739€ 0€ 13 620€ 18 647€ 17 981€ 21 111€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
6 250€ 6 524€ 3 465€ 600€ 1 649€ 2 036€ 1 850€ 1 362€ 300€ 0€ 3 187€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
953 836€ 811 978€ 788 950€ 678 444€ 646 972€ 542 929€ 510 984€ 527 178€ 476 405€ 548 055€ 549 857€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
4 329€ 5 177€ 2 252€ 4 418€ 2 642€ 3 676€ 1 303€ 1 943€ 1 123€ 1 296€ 1 560€
67
602
Tržby z predaja služieb
4 329€ 5 177€ 2 252€ 4 418€ 2 642€ 3 676€ 1 303€ 1 943€ 1 123€ 1 296€ 1 560€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
773 093€ 708 874€ 670 439€ 604 060€ 543 052€ 512 175€ 475 883€ 451 744€ 394 461€ 489 541€ 516 066€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
722 617€ 645 093€ 606 410€ 545 683€ 489 680€ 455 484€ 417 468€ 396 676€ 339 647€ 435 895€ 473 246€
82
633
Výnosy z poplatkov
50 476€ 63 781€ 64 029€ 58 377€ 53 373€ 56 691€ 58 415€ 55 068€ 54 814€ 53 646€ 42 820€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
21 826€ 42 235€ 21 460€ 35 042€ 17 274€ 14 901€ 9 789€ 31 575€ 19 315€ 440 466€ 4 116€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 957€ 22 738€ 4 128€ 2 180€ 1 386€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 3 415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
112€ 80€ 30€ 150€ 140€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
18 869€ 19 497€ 17 220€ 32 782€ 15 858€ 11 337€ 9 649€ 31 575€ 19 315€ 440 466€ 4 116€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 9 398€ 6 670€ 7 220€ 6 621€ 6 120€ 5 877€ 6 473€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 9 398€ 6 670€ 7 220€ 6 621€ 6 120€ 5 877€ 6 473€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 9 398€ 6 670€ 7 220€ 6 621€ 6 120€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 877€ 6 473€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
14€ 10€ 53€ 86€ 147€ 139€ 2 270€ 86€ 67€ 95€ 465€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 135€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
12€ 10€ 53€ 86€ 147€ 139€ 135€ 86€ 64€ 95€ 133€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
89 294€ 111 600€ 114 088€ 66 022€ 33 908€ 26 675€ 23 263€ 23 546€ 54 535€ 62 360€ 37 077€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
24 998€ 33 631€ 51 434€ 41 759€ 14 211€ 8 948€ 10 502€ 11 751€ 40 120€ 51 591€ 23 667€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
32 182€ 43 704€ 7 087€ 2 064€ 443€ 443€ 443€ 443€ 443€ 443€ 232€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 800€ 5 800€ 28 970€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
26 315€ 28 466€ 26 596€ 22 199€ 19 255€ 17 284€ 12 319€ 11 352€ 13 972€ 10 326€ 13 178€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
889 755€ 869 095€ 809 492€ 710 628€ 606 422€ 564 236€ 519 727€ 515 515€ 475 621€ 999 635€ 565 757€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-64 081€ 57 117€ 20 542€ 32 184€ -40 550€ 21 307€ 8 743€ -11 663€ -784€ 451 580€ 15 900€
136
591
Splatná daň z príjmov
8€ 6€ 18€ 16€ 16€ 12€ 9€ 9€ 33€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-64 081€ 57 117€ 20 534€ 32 178€ -40 568€ 21 290€ 8 727€ -11 675€ -793€ 451 571€ 15 867€