Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
23 481 669€ 23 155 440€ 23 451 472€ 23 565 261€ 25 087 623€ 21 139 460€ 21 293 171€ 21 662 281€ 22 104 290€ 22 913 060€ 23 697 525€ 23 902 750€ 19 948 712€ 19 867 549€ 19 711 703€ 19 850 866€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
20 315 159€ 19 814 896€ 20 129 948€ 20 265 822€ 19 813 663€ 17 664 608€ 17 733 214€ 17 837 873€ 18 318 682€ 18 675 390€ 19 234 572€ 19 737 251€ 15 983 716€ 15 342 818€ 15 640 191€ 15 147 419€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
35 478€ 12 428€ 8 000€ 8 553€ 13 512€ 23 652€ 12 045€ 2 987€ 5 087€ 7 187€ 3 243€ 1 010€ 2 114€ 3 443€ 10 733€ 19 188€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
25 127€ 2 056€ 2 790€ 8 553€ 13 512€ 19 176€ 7 970€ 2 987€ 5 087€ 7 187€ 3 243€ 1 010€ 2 114€ 3 218€ 4 322€ 5 427€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
10 351€ 9 292€ 5 210€ 0€ 0€ 4 476€ 4 076€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 225€ 6 411€ 13 761€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 1 080€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
17 957 262€ 17 731 807€ 18 018 572€ 18 122 392€ 17 630 601€ 15 410 221€ 14 431 336€ 14 645 795€ 15 124 503€ 15 470 333€ 16 033 459€ 16 531 732€ 14 514 308€ 13 878 720€ 14 168 803€ 13 701 855€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
4 340 829€ 4 469 723€ 4 403 343€ 4 379 311€ 4 402 930€ 3 649 402€ 2 756 480€ 2 738 389€ 2 731 187€ 2 735 416€ 2 743 587€ 2 712 401€ 1 959 922€ 1 981 057€ 1 987 113€ 1 980 024€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
12 986 159€ 12 209 911€ 12 598 241€ 12 906 486€ 12 926 618€ 11 211 422€ 11 250 468€ 11 647 352€ 12 174 571€ 12 488 475€ 12 309 928€ 8 302 483€ 7 491 422€ 7 514 364€ 8 874 580€ 8 758 935€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
25 381€ 21 481€ 170 018€ 34 248€ 22 978€ 29 782€ 26 922€ 17 135€ 12 567€ 27 660€ 41 765€ 36 322€ 50 237€ 40 635€ 51 171€ 47 712€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
19 017€ 27 506€ 77 072€ 117 961€ 32 371€ 46 826€ 29 051€ 15 453€ 21 729€ 493€ 3 724€ 7 979€ 12 230€ 3 412€ 6 455€ 15 310€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
11 679€ 15 429€ 11 193€ 14 217€ 10 844€ 5 491€ 4 501€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
574 198€ 987 757€ 758 705€ 670 169€ 234 859€ 467 296€ 363 914€ 227 466€ 184 450€ 218 289€ 934 455€ 5 472 546€ 5 000 497€ 4 339 252€ 3 249 484€ 2 899 874€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 322 418€ 2 070 661€ 2 103 376€ 2 134 877€ 2 169 550€ 2 230 735€ 3 289 833€ 3 189 092€ 3 189 092€ 3 197 870€ 3 197 870€ 3 204 509€ 1 467 294€ 1 460 655€ 1 460 655€ 1 426 376€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
579 631€ 625 423€ 658 138€ 689 639€ 724 312€ 785 497€ 1 844 595€ 1 743 854€ 1 743 854€ 1 743 854€ 1 743 854€ 1 750 493€ 13 278€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 742 787€ 1 445 238€ 1 445 238€ 1 445 238€ 1 445 238€ 1 445 238€ 1 445 238€ 1 445 238€ 1 445 238€ 1 454 016€ 1 454 016€ 1 454 016€ 1 454 016€ 1 454 016€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 454 016€ 1 419 737€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 159 806€ 3 334 979€ 3 316 259€ 3 294 251€ 5 265 703€ 3 467 623€ 3 552 793€ 3 815 543€ 3 781 151€ 4 235 067€ 4 460 082€ 4 159 316€ 3 961 401€ 4 520 278€ 4 069 774€ 4 699 963€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
7 866€ 7 662€ 7 049€ 7 294€ 8 570€ 2 919€ 4 384€ 3 600€ 3 148€ 3 368€ 3 305€ 3 194€ 6 269€ 6 814€ 6 274€ 3 278€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
7 866€ 7 662€ 7 049€ 7 294€ 8 570€ 2 919€ 4 384€ 3 600€ 3 148€ 3 368€ 3 305€ 3 194€ 6 269€ 6 814€ 6 274€ 3 278€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 800 718€ 2 061 805€ 1 845 436€ 1 932 397€ 1 973 800€ 2 218 801€ 2 464 176€ 2 741 239€ 2 913 627€ 3 084 682€ 3 280 731€ 2 681 996€ 2 676 424€ 2 889 693€ 2 112 810€ 1 980 534€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
874€ 4 957€ 0€ 0€ 1 881€ 0€ 0€ 0€ 45€ 8€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 747 295€ 2 017 716€ 1 761 159€ 1 884 717€ 1 928 398€ 2 218 801€ 2 464 176€ 2 741 239€ 2 835 116€ 3 084 674€ 3 280 717€ 2 681 996€ 2 676 424€ 2 889 693€ 2 112 810€ 1 980 534€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
52 548€ 39 132€ 84 277€ 47 680€ 43 522€ 0€ 0€ 0€ 78 465€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
288 483€ 282 826€ 253 361€ 273 614€ 235 343€ 279 209€ 240 574€ 414 845€ 463 719€ 795 057€ 814 577€ 929 851€ 899 320€ 843 779€ 683 536€ 708 093€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58€ 0€ 70€ 0€ 33€ 1 105€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
16 439€ 15 694€ 3 640€ 4 570€ 5 082€ 14 413€ 1 342€ 2 447€ 2 649€ 8 213€ 10 770€ 327 207€ 320 089€ 168 921€ 6 303€ 6 288€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
182 833€ 188 285€ 174 589€ 194 155€ 177 017€ 116 413€ 199 336€ 133 857€ 143 810€ 437 321€ 449 414€ 256 982€ 136 431€ 224 501€ 177 935€ 131 415€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
44 701€ 30 857€ 31 740€ 30 688€ 18 278€ 19 379€ 39 896€ 53 685€ 73 534€ 87 427€ 72 869€ 45 326€ 123 524€ 113 853€ 142 319€ 122 926€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 185€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 2 034€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
44 510€ 45 957€ 43 392€ 44 201€ 34 966€ 128 818€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 224 856€ 243 726€ 262 096€ 281 466€ 300 336€ 319 206€ 336 504€ 356 946€ 446 359€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 062 740€ 970 073€ 1 191 467€ 1 055 515€ 3 046 542€ 965 220€ 842 211€ 653 907€ 398 983€ 350 102€ 359 802€ 542 491€ 377 280€ 777 656€ 1 265 142€ 2 006 298€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
4 918€ 4 345€ 2 901€ 2 260€ 4 242€ 6 404€ 3 916€ 3 074€ 569€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 200€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 1 360€ 2 272€ 1 468€ 4 676€ 4 176€ 4 802€ 2 895€ 4 484€ 2 040€ 4 677€ 4 089€ 3 305€ 767€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 057 822€ 965 728€ 1 187 205€ 1 050 984€ 3 040 832€ 954 140€ 834 119€ 646 030€ 395 520€ 345 619€ 357 762€ 537 814€ 373 191€ 773 851€ 1 264 375€ 2 006 098€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 12 613€ 18 945€ 25 432€ 1 449€ 1 474€ 1 449€ 1 953€ 1 673€ 1 858€ 1 667€ 1 784€ 2 108€ 2 336€ 2 012€ 1 760€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 12 613€ 18 945€ 25 015€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 417€ 1 449€ 1 474€ 1 449€ 1 953€ 1 673€ 1 858€ 1 667€ 1 784€ 2 108€ 2 336€ 2 012€ 1 760€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
6 704€ 5 565€ 5 265€ 5 187€ 8 257€ 7 229€ 7 163€ 8 865€ 4 457€ 2 602€ 2 871€ 6 184€ 3 595€ 4 453€ 1 738€ 3 484€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 932€ 4 599€ 4 002€ 4 011€ 6 785€ 6 022€ 5 910€ 7 594€ 3 552€ 1 711€ 1 673€ 5 570€ 2 869€ 3 944€ 1 431€ 3 172€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
772€ 966€ 1 264€ 1 176€ 1 472€ 1 207€ 1 254€ 1 271€ 905€ 891€ 1 199€ 614€ 726€ 509€ 307€ 312€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
23 481 669€ 23 155 440€ 23 451 472€ 23 565 261€ 25 087 623€ 21 139 460€ 21 293 171€ 21 662 281€ 22 104 290€ 22 913 060€ 23 697 525€ 23 902 750€ 19 948 712€ 19 867 549€ 19 711 703€ 19 850 866€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
10 496 947€ 10 255 234€ 10 502 805€ 10 622 059€ 10 597 229€ 10 697 346€ 11 953 466€ 12 107 584€ 12 179 715€ 12 553 300€ 12 869 602€ 13 279 550€ 11 405 015€ 11 598 307€ 11 167 922€ 11 215 080€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 279€ 34 279€ 34 279€ 34 279€ 34 279€ 34 279€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 264€ 34 279€ 34 279€ 34 279€ 34 279€ 34 279€ 34 279€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
10 462 683€ 10 220 970€ 10 468 541€ 10 587 795€ 10 562 965€ 10 663 082€ 11 919 202€ 12 073 320€ 12 145 450€ 12 519 021€ 12 835 323€ 13 245 271€ 11 370 736€ 11 564 028€ 11 133 643€ 11 215 080€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
10 220 970€ 10 468 541€ 10 587 795€ 10 538 873€ 10 663 082€ 10 845 704€ 11 848 464€ 12 121 379€ 12 515 286€ 12 756 559€ 13 160 922€ 13 094 293€ 11 588 615€ 11 138 643€ 11 214 880€ 10 964 599€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
241 713€ -247 570€ -119 254€ 48 922€ -100 117€ -182 621€ 70 738€ -48 059€ -369 835€ -237 538€ -325 599€ 150 978€ -217 879€ 425 385€ -81 237€ 250 481€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
900 993€ 1 118 256€ 734 033€ 629 343€ 2 803 297€ 872 513€ 782 175€ 806 128€ 956 618€ 1 161 196€ 1 595 011€ 1 792 463€ 2 401 453€ 2 501 314€ 2 609 944€ 3 331 191€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 258€ 4 556€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 4 440€ 4 791€ 2 420€ 5 277€ 739€ 44 013€ 36 642€ 29 936€ 26 780€ 19 160€ 27 609€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
4 258€ 4 556€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 4 440€ 4 791€ 2 420€ 5 277€ 739€ 44 013€ 36 642€ 29 936€ 26 780€ 19 160€ 27 609€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 206 502€ 151 759€ 60 515€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 762€ 196 958€ 630 119€ 1 057 339€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 586€ 4 315€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 206 502€ 151 759€ 60 515€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 762€ 196 958€ 627 533€ 1 053 024€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
174 535€ 173 141€ 166 532€ 152 621€ 206 944€ 215 483€ 163 883€ 177 226€ 179 003€ 173 547€ 195 528€ 193 192€ 200 007€ 204 589€ 209 640€ 214 929€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
168 296€ 164 185€ 159 886€ 148 886€ 203 884€ 211 013€ 160 591€ 174 702€ 177 004€ 173 190€ 185 927€ 191 910€ 197 539€ 202 990€ 208 205€ 213 193€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 239€ 8 956€ 6 646€ 3 735€ 3 060€ 4 470€ 3 292€ 2 523€ 1 852€ 357€ 1 121€ 1 282€ 2 468€ 1 599€ 1 435€ 1 736€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 148€ 0€ 8 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
278 888€ 244 833€ 363 467€ 242 148€ 2 453 286€ 276 127€ 190 106€ 106 945€ 126 323€ 155 638€ 503 024€ 210 835€ 574 569€ 768 555€ 585 817€ 811 099€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
3€ 0€ 93 159€ 0€ 2€ 1 167€ 16€ 88€ 1 506€ 19 131€ 364 448€ 64 216€ 433 865€ 642 895€ 482 922€ 617 248€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
9 200€ 8 891€ 8 505€ 8 134€ 7 800€ 7 500€ 7 117€ 0€ 6 513€ 6 514€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
43 659€ 19 962€ 20 572€ 18 273€ 18 343€ 23 218€ 66 394€ 7 732€ 14 887€ 17 460€ 13 965€ 26 058€ 16 531€ 29 625€ 14 469€ 111 876€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 100€ 8 199€ 0€ 942€ 5 229€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
46 835€ 59 875€ 72 061€ 88 289€ 2 285 441€ 123 722€ 3 764€ 2 867€ 29€ 17 169€ 40 438€ 33 571€ 28 691€ 20 426€ 15 999€ 12 560€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 984€ 4 608€ 3 136€ 4 330€ 4 344€ 3 994€ 4 120€ 2 760€ 5 931€ 3 293€ 3 699€ 4 114€ 5 721€ 4 282€ 4 501€ 5 263€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
100 143€ 91 764€ 92 285€ 68 629€ 75 569€ 64 759€ 60 656€ 53 323€ 53 905€ 52 221€ 45 341€ 44 705€ 46 121€ 43 897€ 40 977€ 34 917€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
64 689€ 59 733€ 60 398€ 45 857€ 50 082€ 43 158€ 39 693€ 33 964€ 36 482€ 34 199€ 29 974€ 29 298€ 30 168€ 23 054€ 21 536€ 19 748€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
12 075€ 0€ 13 150€ 8 635€ 10 534€ 8 609€ 7 476€ 6 211€ 7 070€ 5 652€ 5 157€ 4 774€ 5 273€ 4 376€ 4 471€ 4 258€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
300€ 0€ 200€ 0€ 1 170€ 0€ 870€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
443 311€ 695 726€ 200 095€ 230 635€ 139 126€ 169 961€ 271 636€ 459 023€ 646 013€ 831 272€ 852 447€ 1 351 794€ 1 567 179€ 1 304 432€ 1 165 208€ 1 220 215€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
360 451€ 443 311€ 17 555€ 48 095€ 78 635€ 53 586€ 98 390€ 272 032€ 460 753€ 647 740€ 852 447€ 951 797€ 1 167 182€ 1 304 432€ 1 165 208€ 1 220 215€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
82 860€ 100 415€ 30 540€ 30 540€ 60 491€ 116 374€ 173 246€ 186 991€ 185 260€ 183 533€ 0€ 399 997€ 399 997€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 152 000€ 152 000€ 152 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
12 083 729€ 11 781 950€ 12 214 634€ 12 313 858€ 11 687 097€ 9 569 600€ 8 557 530€ 8 748 569€ 8 967 958€ 9 198 564€ 9 232 912€ 8 830 737€ 6 142 244€ 5 767 928€ 5 933 837€ 5 304 595€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
37 859€ 50 667€ 8 458€ 22 955€ 36 818€ 51 129€ 72 690€ 928€ 1 614€ 0€ 3 769€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
12 045 871€ 11 731 283€ 12 206 176€ 12 290 903€ 11 650 280€ 9 518 472€ 8 484 840€ 8 747 641€ 8 966 344€ 9 198 564€ 9 229 142€ 8 830 737€ 6 142 244€ 5 767 928€ 5 933 837€ 5 304 595€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€