Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
38 772 560 € 36 955 339 € 35 271 443 € 31 614 511 € 32 373 413 € 32 727 671 € 32 421 153 € 30 559 156 € 31 250 657 € 30 190 140 € 29 357 566 € 28 298 000 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
34 230 610 € 31 892 210 € 30 863 828 € 27 034 410 € 29 861 487 € 30 367 551 € 29 481 236 € 28 676 917 € 29 135 372 € 29 061 468 € 28 045 644 € 27 204 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
16 906 € 20 698 € 21 267 € 26 373 € 398 € 1 418 € 2 438 € 3 458 € 421 € 9 066 € 9 066 € 10 000 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
16 906 € 20 698 € 21 267 € 26 373 € 398 € 1 418 € 2 438 € 3 458 € 421 € 9 066 € 9 066 € 10 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
30 496 939 € 28 154 747 € 27 527 575 € 23 900 308 € 26 753 360 € 27 257 307 € 26 508 163 € 25 739 558 € 26 201 051 € 26 118 177 € 25 102 354 € 24 328 000 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
6 447 944 € 6 300 261 € 6 613 581 € 6 223 381 € 5 978 432 € 5 874 901 € 5 910 580 € 5 276 528 € 5 278 002 € 5 227 387 € 3 561 867 € 3 486 000 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
16 221 € 16 221 € 16 221 € 16 221 € 16 221 € 16 221 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
22 802 802 € 20 555 761 € 20 259 602 € 17 315 279 € 19 133 956 € 20 302 901 € 18 425 190 € 18 472 580 € 19 735 736 € 20 053 564 € 19 358 652 € 11 588 000 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
191 693 € 214 531 € 244 903 € 93 516 € 389 202 € 517 399 € 229 558 € 312 498 € 403 067 € 89 856 € 187 151 € 147 000 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
75 386 € 17 268 € 20 976 € 26 532 € 517 € 517 € 3 110 € 6 278 € 11 903 € 24 241 € 37 093 € 50 000 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
196 587 € 11 531 € 13 554 € 18 537 € 28 135 € 41 707 € 55 279 € 15 750 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
766 307 € 1 039 174 € 358 738 € 206 840 € 1 206 898 € 503 661 € 1 884 445 € 1 655 924 € 772 343 € 723 129 € 1 957 591 € 9 057 000 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
3 716 765 € 3 716 765 € 3 314 986 € 3 107 729 € 3 107 728 € 3 108 825 € 2 970 635 € 2 933 900 € 2 933 900 € 2 934 225 € 2 934 224 € 2 866 000 €
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
753 865 € 753 865 € 226 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 7 000 €
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
52 037 € 52 037 € 52 037 € 52 037 € 52 036 € 52 037 € 52 037 € 15 302 € 15 302 € 15 303 € 0 € 0 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
2 910 863 € 2 910 863 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
(066) -
(096AÚ))
0 € 0 € 125 447 € 138 190 € 138 190 € 138 190 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0 € 0 € 2 910 863 € 2 910 863 € 2 910 863 € 2 911 959 € 2 911 959 € 2 911 959 € 2 911 959 € 2 912 283 € 2 927 585 € 2 859 000 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 534 206 € 5 058 085 € 4 404 514 € 4 577 568 € 2 509 388 € 2 359 137 € 2 939 129 € 1 881 675 € 2 115 285 € 1 128 672 € 1 311 922 € 1 094 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
27 877 € 30 394 € 267 € 272 € 125 € 206 € 2 776 € 4 474 € 5 643 € 5 261 € 3 667 € 5 000 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
27 877 € 30 394 € 267 € 272 € 125 € 206 € 2 776 € 4 474 € 5 643 € 5 261 € 3 667 € 5 000 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
2 235 402 € 2 301 203 € 2 206 353 € 2 295 295 € 1 002 400 € 1 068 254 € 1 150 997 € 1 107 803 € 1 169 481 € 212 881 € 178 114 € 0 €
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0 € 0 € 0 € 12 € 189 € 0 € 0 € 7 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
2 235 402 € 2 301 203 € 2 206 353 € 2 295 284 € 1 002 210 € 1 068 254 € 1 150 997 € 1 107 796 € 1 169 481 € 212 881 € 178 114 € 0 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
32 779 € 32 779 € 32 779 € 33 543 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
32 779 € 32 779 € 32 779 € 33 543 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
578 585 € 523 655 € 563 293 € 520 703 € 578 703 € 382 606 € 383 956 € 418 410 € 450 456 € 417 173 € 762 855 € 298 000 €
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
7 691 € 3 607 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 051 € 0 € 1 646 € 1 578 € 945 € 1 000 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
335 947 € 273 947 € 323 851 € 302 649 € 332 078 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
19 567 € 32 396 € 21 153 € 62 878 € 141 049 € 329 242 € 216 145 € 255 864 € 315 795 € 237 764 € 273 133 € 199 000 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
32 460 € 32 418 € 37 211 € 33 212 € 32 695 € 41 692 € 157 532 € 159 677 € 132 370 € 176 871 € 114 212 € 98 000 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
224 € 224 € 226 € 226 € 11 076 € 11 672 € 4 228 € 2 761 € 553 € 858 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
182 697 € 181 063 € 180 853 € 121 739 € 61 806 € 0 € 0 € 108 € 92 € 102 € 374 565 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 659 563 € 2 170 054 € 1 601 822 € 1 727 755 € 928 160 € 908 071 € 1 401 400 € 350 988 € 489 705 € 493 357 € 367 286 € 791 000 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 798 € 1 796 € 1 794 € 873 € 1 452 € 1 699 € 1 606 € 4 614 € 16 826 € 6 902 € 0 € 1 000 €
087
2.
Ceniny
(213))
7 935 € 6 134 € 5 560 € 12 351 € 9 682 € 10 865 € 28 571 € 27 805 € 24 227 € 24 624 € 53 917 € 55 000 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 647 012 € 2 162 124 € 1 594 469 € 1 714 530 € 917 026 € 895 507 € 1 371 223 € 318 568 € 448 652 € 461 831 € 313 369 € 735 000 €
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221AÚ))
1 818 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
7 744 € 5 044 € 3 100 € 2 533 € 2 539 € 983 € 788 € 565 € 0 € 0 € 0 € 0 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
7 744 € 5 044 € 3 100 € 2 533 € 2 517 € 983 € 788 € 565 € 0 € 0 € 0 € 0 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0 € 0 € 0 € 0 € 22 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
38 772 560 € 36 955 339 € 35 271 443 € 31 614 511 € 32 373 413 € 32 727 671 € 32 421 153 € 30 559 156 € 31 250 657 € 30 190 140 € 29 357 566 € 28 298 000 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
27 540 948 € 26 844 744 € 25 516 320 € 21 999 575 € 21 873 428 € 22 634 420 € 23 242 067 € 22 161 041 € 22 352 873 € 22 689 512 € 21 813 861 € 21 800 000 €
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 68 527 € 68 527 € 68 527 € 68 528 € 68 527 € 0 €
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 68 527 € 68 527 € 68 527 € 68 528 € 68 527 € 0 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
27 540 948 € 26 844 744 € 25 516 320 € 21 999 575 € 21 873 428 € 22 634 420 € 23 173 539 € 22 092 514 € 22 284 346 € 22 620 984 € 21 745 334 € 21 800 000 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
26 838 497 € 25 544 446 € 25 121 937 € 21 878 226 € 22 741 705 € 23 147 700 € 23 432 134 € 22 129 026 € 23 443 207 € 23 451 201 € 21 821 023 € 20 956 000 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
702 451 € 1 300 297 € 394 383 € 121 349 € -868 277 € -513 280 € -258 595 € -36 512 € -1 158 861 € -830 217 € -75 689 € 844 000 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 759 001 € 4 545 479 € 4 799 897 € 5 208 827 € 6 191 239 € 5 726 931 € 5 125 273 € 4 689 242 € 4 996 994 € 4 226 876 € 4 505 763 € 3 490 000 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
34 309 € 27 713 € 32 089 € 24 972 € 16 235 € 10 121 € 9 286 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
34 309 € 27 713 € 32 089 € 24 972 € 16 235 € 10 121 € 9 286 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
96 092 € 47 083 € 12 380 € 77 954 € 113 047 € 8 243 € 89 064 € 3 928 € 96 773 € 17 291 € 566 € 1 000 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
94 402 € 46 923 € 12 220 € 77 856 € 112 945 € 8 243 € 89 064 € 3 928 € 96 773 € 17 291 € 566 € 1 000 €
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
1 690 € 160 € 160 € 98 € 102 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
2 999 354 € 3 037 700 € 3 163 186 € 3 308 449 € 3 443 781 € 3 541 019 € 2 525 381 € 2 753 534 € 2 871 851 € 2 786 741 € 2 435 643 € 22 000 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
2 971 509 € 3 012 672 € 3 151 319 € 3 296 569 € 3 433 402 € 3 532 033 € 2 517 317 € 2 743 317 € 2 861 514 € 2 773 686 € 2 423 024 € 0 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
16 424 € 13 607 € 11 867 € 11 880 € 10 378 € 8 986 € 8 064 € 10 217 € 10 337 € 13 055 € 12 619 € 21 000 €
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 000 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
11 421 € 11 421 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
901 230 € 784 673 € 765 959 € 722 508 € 738 992 € 484 122 € 525 910 € 1 096 169 € 1 245 687 € 521 536 € 1 024 301 € 567 000 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
221 656 € 207 453 € 192 947 € 141 335 € 175 469 € 251 992 € 127 963 € 796 980 € 825 403 € 246 824 € 760 002 € 154 000 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
307 648 € 309 690 € 325 746 € 317 617 € 327 902 € 0 € 0 € 5 005 € 5 321 € 5 096 € 4 209 € 0 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
228 795 € 146 213 € 144 293 € 142 416 € 140 219 € 136 201 € 303 900 € 198 883 € 314 392 € 169 706 € 113 836 € 224 000 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
650 € 7 € 11 421 € 39 844 € 15 200 € 15 359 € 2 678 € 2 688 € 2 696 € 407 € 44 356 € 122 000 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
66 185 € 59 051 € 52 330 € 46 967 € 45 101 € 0 € 0 € 0 € 0 € 57 319 € 0 € 0 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 44 801 € 40 841 € 53 458 € 55 383 € 0 € 60 704 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
43 164 € 38 811 € 34 041 € 29 734 € 29 807 € 30 360 € 26 981 € 32 270 € 35 055 € 36 107 € 35 158 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
9 112 € 7 129 € 5 180 € 4 595 € 4 394 € 5 408 € 4 044 € 4 686 € 5 237 € 6 077 € 6 036 € 0 €
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
24 021 € 16 319 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 67 000 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 900 € 0 € 19 502 € 2 200 € 2 200 € 0 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
728 017 € 648 310 € 826 283 € 1 074 943 € 1 879 185 € 1 683 426 € 1 975 631 € 835 610 € 782 683 € 901 308 € 1 045 253 € 2 900 000 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
494 290 € 470 337 € 648 310 € 826 283 € 1 074 943 € 1 379 185 € 1 815 833 € 835 610 € 782 683 € 901 308 € 1 045 253 € 2 900 000 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
233 726 € 177 973 € 177 973 € 248 660 € 804 242 € 304 242 € 159 798 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
6 472 611 € 5 565 116 € 4 955 225 € 4 406 110 € 4 308 746 € 4 366 319 € 4 053 813 € 3 708 873 € 3 900 790 € 3 273 752 € 3 037 942 € 3 008 000 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 0 € 0 € 0 € 72 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
6 472 611 € 5 565 116 € 4 955 225 € 4 406 110 € 4 308 674 € 4 366 319 € 4 053 813 € 3 708 873 € 3 900 790 € 3 273 752 € 3 037 942 € 3 008 000 €