Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
46 482 827€ 46 018 574€ 45 177 964€ 45 180 845€ 45 065 520€ 45 121 676€ 43 926 632€ 42 761 790€ 42 517 657€ 44 237 555€ 44 499 305€ 43 353 424€ 43 584 634€ 43 381 328€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
40 570 982€ 40 380 197€ 40 604 176€ 40 696 801€ 40 282 340€ 40 510 127€ 40 687 502€ 40 033 135€ 40 265 623€ 41 702 139€ 43 041 225€ 42 689 842€ 42 580 301€ 41 933 656€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
35 242€ 47 567€ 64 029€ 9 523€ 15 891€ 22 259€ 7 482€ 0€ 0€ 0€ 1 071€ 10 992€ 50 661€ 88 485€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
3 690€ 0€ 130€ 4 588€ 9 045€ 13 503€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 071€ 10 992€ 50 661€ 88 485€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
5 109€ 7 326€ 9 862€ 4 935€ 6 846€ 8 756€ 7 482€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
26 444€ 40 240€ 54 037€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
38 977 840€ 37 728 719€ 37 977 732€ 38 131 356€ 37 681 181€ 37 898 397€ 38 112 161€ 37 441 115€ 37 600 685€ 38 799 525€ 40 054 555€ 40 564 431€ 40 464 496€ 39 894 765€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
30 366 567€ 30 372 146€ 30 302 613€ 30 324 494€ 30 320 257€ 30 339 853€ 30 342 600€ 30 348 540€ 30 356 910€ 30 414 351€ 30 425 391€ 30 360 073€ 30 452 589€ 30 458 085€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
179 138€ 174 638€ 161 562€ 156 432€ 125 748€ 112 448€ 76 148€ 76 148€ 71 148€ 71 148€ 71 149€ 50 371€ 11 271€ 9 427€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
7 213 733€ 6 769 117€ 7 209 979€ 7 060 073€ 6 904 691€ 7 202 554€ 7 189 309€ 6 775 551€ 7 036 296€ 8 188 652€ 8 520 171€ 9 043 160€ 7 702 060€ 7 898 236€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
80 044€ 85 393€ 124 513€ 139 800€ 137 829€ 135 188€ 113 406€ 132 636€ 48 632€ 55 260€ 148 089€ 171 688€ 183 919€ 243 552€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
60 957€ 12 040€ 19 733€ 24 624€ 17 713€ 31 242€ 31 831€ 17 288€ 23 075€ 18 691€ 75 751€ 122 896€ 147 420€ 127 072€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
32 958€ 26 995€ 34 316€ 41 850€ 724€ 1 036€ 1 349€ 32€ 0€ 0€ 59€ 431€ 803€ 3 156€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 044 442€ 288 390€ 125 016€ 384 084€ 174 220€ 76 077€ 357 518€ 90 920€ 64 625€ 51 423€ 813 945€ 815 812€ 1 966 434€ 1 155 237€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 557 900€ 2 603 911€ 2 562 415€ 2 555 922€ 2 585 268€ 2 589 471€ 2 567 859€ 2 592 021€ 2 664 938€ 2 902 615€ 2 985 599€ 2 114 419€ 2 065 144€ 1 950 406€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
24 194€ 75 913€ 34 417€ 27 924€ 57 270€ 61 473€ 39 861€ 45 766€ 118 683€ 372 368€ 455 353€ 376 128€ 379 689€ 347 777€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 533 706€ 2 396 190€ 2 319 006€ 2 243 478€ 2 160 402€ 2 082 582€ 2 082 582€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 023 315€ 1 864 087€ 1 864 087€ 1 738 290€ 1 738 291€ 1 685 455€ 1 602 629€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 131 808€ 208 992€ 284 520€ 367 596€ 445 416€ 445 416€ 522 940€ 682 168€ 666 160€ 791 956€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
5 900 840€ 5 629 461€ 4 564 813€ 4 472 248€ 4 773 616€ 4 599 300€ 3 227 853€ 2 722 477€ 2 243 871€ 2 527 564€ 1 450 812€ 652 053€ 996 305€ 1 441 927€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
41 369€ 32 341€ 38 624€ 26 946€ 25 266€ 28 386€ 20 466€ 20 145€ 17 001€ 11 595€ 12 819€ 16 492€ 20 193€ 22 364€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
41 369€ 32 341€ 38 624€ 26 946€ 25 266€ 28 386€ 20 466€ 20 145€ 17 001€ 11 595€ 12 819€ 16 492€ 18 214€ 22 364€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 979€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
3 948 150€ 3 392 758€ 3 236 356€ 3 276 772€ 3 397 538€ 3 506 788€ 2 417 671€ 2 044 430€ 1 573 233€ 1 915 278€ 820 284€ 71 900€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
807€ 0€ 37€ 52€ 0€ 1 558€ 0€ 0€ 0€ 4€ 82€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
3 386 374€ 3 392 758€ 3 236 305€ 3 276 720€ 3 397 538€ 3 505 230€ 2 417 671€ 2 044 430€ 1 573 233€ 1 915 274€ 820 202€ 71 900€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
560 970€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 4 500€ 16 523€ 0€ 40€ 0€ 100€ 0€ 0€ 38 594€ 0€ 4 075€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 075€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 23€ 0€ 40€ 0€ 100€ 0€ 0€ 94€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 4 500€ 16 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
340 302€ 81 964€ 38 835€ 78 467€ 133 085€ 24 266€ 18 684€ 33 999€ 200 338€ 130 292€ 112 112€ 171 088€ 225 064€ 331 101€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 91€ 1 796€ 1 346€ 2 707€ 8 061€ 0€ 1 043€ 5 075€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 349€ 5 330€ 9 427€ 6 280€ 7 315€ 9 750€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
278 529€ 23 375€ 20 143€ 63 929€ 95 621€ 23 692€ 14 312€ 27 991€ 167 464€ 68 162€ 63 527€ 100 549€ 81 889€ 88 178€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
57 124€ 52 159€ 18 692€ 14 537€ 37 465€ 574€ 4 282€ 4 211€ 15 926€ 40 089€ 31 048€ 47 595€ 97 258€ 214 037€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
4 650€ 6 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 49€ 0€ 25 130€ 1 252€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 250€ 13 959€ 0€ 16 664€ 12 429€ 12 809€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 571 019€ 2 117 899€ 1 234 475€ 1 090 063€ 1 217 687€ 1 039 861€ 770 931€ 623 903€ 453 298€ 431 806€ 505 597€ 388 498€ 751 048€ 1 088 462€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 890€ 374€ 774€ 540€ 351€ 1 928€ 700€ 416€ 167€ 3 657€ 203€ 1 968€ 281€ 647€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 569 129€ 2 117 525€ 1 233 701€ 1 089 523€ 1 217 336€ 1 037 933€ 770 231€ 623 487€ 453 131€ 428 149€ 505 394€ 386 530€ 750 767€ 1 087 815€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
11 005€ 8 916€ 8 975€ 11 796€ 9 563€ 12 249€ 11 277€ 6 178€ 8 164€ 7 852€ 7 268€ 11 529€ 8 028€ 5 745€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 759€ 8 261€ 8 418€ 11 390€ 6 187€ 8 550€ 8 694€ 6 178€ 8 164€ 7 843€ 7 262€ 11 529€ 8 028€ 5 745€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
2 247€ 656€ 558€ 405€ 3 376€ 3 699€ 2 583€ 0€ 0€ 9€ 6€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
46 482 827€ 46 018 574€ 45 177 964€ 45 180 845€ 45 065 520€ 45 121 676€ 43 926 632€ 42 761 790€ 42 517 657€ 44 237 555€ 44 499 305€ 43 353 424€ 43 584 634€ 43 381 328€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
36 884 049€ 37 621 302€ 36 939 844€ 36 531 832€ 36 480 563€ 36 288 942€ 35 947 974€ 35 767 162€ 36 170 382€ 37 192 722€ 36 592 685€ 36 797 476€ 37 273 791€ 37 845 250€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -47 287€ 206 398€ 206 398€ 163 535€ 167 096€ 105 130€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -47 287€ 206 398€ 206 398€ 163 535€ 167 096€ 105 130€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
36 884 049€ 37 621 302€ 36 939 844€ 36 531 832€ 36 480 563€ 36 288 942€ 35 947 974€ 35 767 162€ 36 217 668€ 36 986 324€ 36 386 287€ 36 633 941€ 37 106 695€ 37 740 120€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
37 621 302€ 36 939 844€ 36 531 832€ 36 480 563€ 36 288 942€ 35 964 528€ 35 770 983€ 36 317 228€ 36 480 034€ 37 104 653€ 36 962 046€ 37 110 959€ 37 454 937€ 32 546 977€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-737 253€ 681 458€ 408 012€ 51 269€ 191 621€ 324 414€ 176 991€ -550 066€ -262 366€ -118 329€ -575 759€ -477 018€ -348 242€ 5 193 143€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 931 907€ 4 496 367€ 4 255 434€ 4 624 387€ 4 424 867€ 4 649 309€ 4 227 304€ 3 818 972€ 3 538 569€ 3 907 694€ 4 448 590€ 3 744 758€ 4 079 663€ 3 904 715€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
409 342€ 409 772€ 403 695€ 403 707€ 400 875€ 286 896€ 254 928€ 286 203€ 30 144€ 28 351€ 23 818€ 138 360€ 182 749€ 170 559€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
398 115€ 398 115€ 398 115€ 398 115€ 398 115€ 277 876€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122 602€ 160 527€ 160 527€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 5 580€ 5 592€ 2 760€ 9 020€ 254 928€ 286 203€ 30 144€ 28 351€ 23 818€ 15 758€ 785€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
11 227€ 11 657€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 437€ 10 032€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
125 215€ 123 503€ 48 539€ 78 454€ 19 931€ 8 258€ 2 493€ 32 990€ 238€ 7 725€ 38 913€ 2 253€ 233 087€ 484 539€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
125 215€ 123 392€ 47 556€ 78 454€ 19 672€ 8 258€ 2 493€ 31 946€ 238€ 7 725€ 38 913€ 2 253€ 233 087€ 484 539€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 111€ 983€ 0€ 259€ 0€ 0€ 1 044€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 261 563€ 2 449 038€ 2 673 510€ 2 957 358€ 2 850 101€ 3 025 868€ 3 215 517€ 2 953 406€ 2 805 430€ 2 968 578€ 3 159 114€ 2 571 756€ 2 630 474€ 127 088€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 260 650€ 2 447 843€ 2 666 957€ 2 954 515€ 2 847 215€ 3 021 981€ 3 211 572€ 2 949 789€ 2 801 641€ 2 963 882€ 3 156 691€ 2 570 139€ 2 627 855€ 124 478€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
912€ 1 195€ 643€ 583€ 715€ 1 617€ 1 705€ 1 476€ 1 475€ 2 835€ 2 423€ 1 617€ 2 619€ 1 749€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 4 104€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 861€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 1 806€ 2 261€ 2 171€ 2 270€ 2 241€ 2 141€ 2 314€ 1 861€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 363 865€ 603 904€ 505 362€ 461 164€ 369 880€ 398 636€ 412 493€ 328 484€ 395 054€ 406 430€ 543 176€ 264 565€ 182 328€ 173 998€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
896 926€ 125 879€ 23 257€ 1 072€ 20 740€ 26 535€ 21 488€ 43 854€ 92 791€ 65 933€ 59 549€ 118 465€ 59 646€ 47 901€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
16 337€ 16 020€ 30 653€ 21 089€ 11 571€ 15 853€ 55 332€ 8 500€ 16 880€ 9 910€ 176 172€ 12 434€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
216 420€ 219 669€ 267 594€ 264 270€ 176 248€ 204 708€ 196 015€ 188 513€ 177 344€ 199 818€ 175 721€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
80 410€ 43 288€ 48 163€ 57 314€ 48 799€ 36 409€ 41 676€ 14 576€ 1 500€ 3 048€ 4 560€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 4 104€ 3 995€ 12 094€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
6 507€ 46 569€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 552€ 50 147€ 43 409€ 38 541€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
58 719€ 56 116€ 49 323€ 40 057€ 42 116€ 40 589€ 35 936€ 30 205€ 43 260€ 43 118€ 50 610€ 47 559€ 45 780€ 51 448€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
42 246€ 41 726€ 36 446€ 30 964€ 30 841€ 27 970€ 25 249€ 22 602€ 30 795€ 40 147€ 33 619€ 31 491€ 28 110€ 29 147€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 47€ 1 559€ 0€ 1 811€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
9 867€ 10 161€ 9 055€ 7 090€ 7 203€ 6 318€ 5 450€ 4 102€ 5 150€ 7 833€ 6 252€ 4 469€ 5 383€ 6 961€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
34 657€ 38 305€ 26 122€ 22 038€ 22 091€ 34 678€ 31 348€ 16 131€ 27 335€ 36 623€ 25 141€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 777€ 2 021€ 9 194€ 5 176€ 8 461€ 5 577€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
771 922€ 910 150€ 624 328€ 723 704€ 784 080€ 929 651€ 341 874€ 217 889€ 307 703€ 496 612€ 683 569€ 767 824€ 851 025€ 2 948 531€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
469 002€ 598 230€ 515 932€ 605 328€ 694 704€ 830 170€ 204 334€ 128 075€ 223 889€ 307 703€ 494 635€ 767 824€ 851 025€ 2 948 531€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
129 228€ 129 228€ 89 396€ 89 376€ 89 376€ 99 482€ 137 540€ 89 814€ 83 814€ 188 909€ 188 934€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
173 692€ 173 692€ 9 000€ 19 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 9 000€ 10 000€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
4 666 871€ 3 900 905€ 3 982 686€ 4 024 627€ 4 160 090€ 4 183 425€ 3 751 353€ 3 175 656€ 2 808 706€ 3 137 139€ 3 458 030€ 2 811 190€ 2 231 180€ 1 631 363€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 162€ 0€ 50€ 535€ 1 948€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
4 666 871€ 3 900 905€ 3 982 686€ 4 024 627€ 4 160 090€ 4 183 425€ 3 751 191€ 3 175 656€ 2 808 657€ 3 136 604€ 3 456 082€ 2 811 190€ 2 231 180€ 1 631 363€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€