Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
63 484€ 75 999€ 56 041€ 56 504€ 40 776€ 49 577€ 45 388€ 36 371€ 27 698€ 31 766€ 33 774€ 55 495€ 42 605€ 58 050€ 41 459€
02
501
Spotreba materiálu
37 005€ 53 784€ 33 352€ 38 094€ 22 059€ 33 488€ 28 769€ 20 115€ 11 979€ 15 663€ 11 145€ 24 035€ 13 772€ 22 817€ 19 717€
03
502
Spotreba energie
26 479€ 22 215€ 22 688€ 18 410€ 18 717€ 16 089€ 16 619€ 16 256€ 15 719€ 16 103€ 22 629€ 31 460€ 28 833€ 35 233€ 18 821€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 921€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
136 541€ 144 718€ 90 959€ 82 720€ 131 643€ 87 997€ 75 283€ 66 158€ 73 346€ 159 457€ 64 218€ 78 367€ 46 765€ 44 955€ 70 271€
07
511
Opravy a udržiavanie
56 611€ 92 836€ 30 785€ 33 607€ 84 340€ 49 126€ 31 414€ 26 919€ 18 037€ 28 667€ 3 290€ 4 904€ 5 778€ 7 648€ 18 423€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 518€ 3 165€ 1 357€ 2 302€ 726€ 8 008€ 8 689€ 6 194€ 3 379€ 2 929€ 1 851€ 531€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 116€ 1 008€ 1 683€ 1 896€ 2 217€ 580€ 940€ 755€ 1 582€ 2 274€ 1 874€ 1 975€ 1 342€ 209€ 33€
10
518
Ostatné služby
75 815€ 50 874€ 58 491€ 46 698€ 41 922€ 36 934€ 40 626€ 37 758€ 45 719€ 119 827€ 52 859€ 68 109€ 36 716€ 35 247€ 51 284€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
203 588€ 195 257€ 168 722€ 186 897€ 194 454€ 170 218€ 207 805€ 177 846€ 173 540€ 146 516€ 159 414€ 123 203€ 102 991€ 77 118€ 68 181€
12
521
Mzdové náklady
140 240€ 138 506€ 120 556€ 133 800€ 137 389€ 120 747€ 152 891€ 130 172€ 131 012€ 107 108€ 113 836€ 89 526€ 80 296€ 58 597€ 52 380€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
50 615€ 47 197€ 40 736€ 44 831€ 43 222€ 39 811€ 45 614€ 40 428€ 37 921€ 35 551€ 36 788€ 28 422€ 20 180€ 16 395€ 15 402€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 733€ 9 554€ 7 429€ 8 266€ 13 843€ 9 660€ 9 300€ 7 246€ 4 607€ 3 857€ 8 790€ 5 255€ 2 515€ 2 126€ 299€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
295€ 263€ 410€ 1 043€ 1 158€ 14€ 0€ 0€ 16€ 57€ 0€ 0€ 0€ 17€ 33€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
295€ 263€ 410€ 1 043€ 1 158€ 14€ 0€ 0€ 16€ 57€ 0€ 0€ 0€ 17€ 33€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
44 793€ 36 945€ 17 754€ 23 977€ 18 642€ 15 552€ 13 990€ 6 379€ 5 387€ 7 175€ 4 452€ 3 964€ 4 544€ 2 832€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 596€ 10 035€ 30€ 9 268€ 0€ 1 075€ 1 442€ 0€ 0€ 0€ 455€ 0€ 589€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 60€ 1 000€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
8€ 40€ 4€ 515€ 2€ 550€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 15€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
500€ 26€ 0€ 0€ 1 658€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
21 688€ 26 843€ 17 720€ 14 194€ 16 981€ 15 002€ 12 849€ 4 937€ 5 327€ 6 175€ 4 452€ 3 449€ 4 540€ 2 228€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
170 050€ 152 050€ 153 764€ 164 327€ 160 904€ 155 260€ 165 720€ 145 913€ 142 378€ 141 938€ 137 850€ 180 017€ 176 445€ 160 989€ 101 839€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
167 410€ 149 850€ 151 764€ 162 327€ 159 704€ 154 060€ 155 284€ 144 813€ 137 231€ 134 036€ 131 359€ 175 632€ 173 356€ 157 513€ 98 420€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 640€ 2 200€ 2 000€ 2 000€ 1 200€ 1 200€ 3 435€ 1 100€ 5 147€ 7 902€ 6 491€ 4 385€ 3 089€ 3 476€ 3 419€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 640€ 2 200€ 2 000€ 0€ 1 200€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 1 200€ 1 100€ 4 217€ 7 902€ 6 491€ 4 385€ 3 089€ 3 476€ 3 419€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 235€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
21 024€ 17 053€ 15 379€ 18 651€ 16 524€ 16 861€ 20 665€ 18 754€ 19 553€ 17 211€ 16 656€ 17 710€ 17 985€ 15 683€ 15 336€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
84€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
10 661€ 9 814€ 9 989€ 9 677€ 9 836€ 10 800€ 13 822€ 12 485€ 13 290€ 11 680€ 12 168€ 12 495€ 13 487€ 12 722€ 10 888€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 279€ 7 240€ 5 390€ 8 974€ 6 689€ 6 062€ 6 842€ 6 269€ 6 263€ 5 531€ 4 489€ 5 215€ 4 498€ 2 961€ 4 448€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
184 541€ 174 309€ 190 155€ 183 593€ 152 840€ 140 659€ 139 768€ 139 203€ 134 410€ 121 914€ 120 400€ 278 117€ 268 464€ 267 240€ 81 590€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
179 490€ 174 309€ 189 755€ 182 414€ 151 640€ 139 539€ 137 483€ 126 054€ 112 647€ 95 346€ 83 960€ 278 117€ 268 464€ 267 240€ 81 590€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 1 834€ 2 200€ 1 655€ 1 477€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
5 051€ 0€ 300€ 1 179€ 1 200€ 1 120€ 451€ 10 949€ 19 807€ 25 091€ 36 440€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
824 317€ 796 595€ 693 183€ 717 712€ 716 941€ 636 139€ 668 618€ 590 623€ 576 328€ 626 034€ 536 764€ 736 873€ 659 799€ 626 884€ 378 709€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
3 742€ 1 127€ 10 523€ 2 934€ 3 509€ 3 958€ 6 277€ 3 747€ 3 531€ 9 524€ 6 611€ 17 356€ 5 258€ 66 265€ 68 213€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 742€ 1 127€ 10 455€ 2 934€ 3 509€ 3 958€ 6 277€ 3 747€ 3 531€ 9 524€ 6 611€ 17 356€ 5 258€ 66 265€ 61 010€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 68€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 203€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
567 061€ 514 843€ 509 590€ 492 051€ 459 267€ 433 082€ 417 528€ 394 694€ 334 233€ 319 896€ 289 356€ 259 097€ 219 483€ 264 194€ 312 255€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
543 320€ 490 790€ 489 473€ 477 832€ 445 259€ 417 330€ 402 722€ 379 092€ 305 381€ 300 715€ 265 505€ 236 250€ 194 653€ 253 012€ 256 224€
82
633
Výnosy z poplatkov
23 741€ 24 053€ 20 117€ 14 219€ 14 008€ 15 752€ 14 806€ 15 602€ 28 853€ 19 181€ 23 851€ 22 847€ 24 830€ 11 182€ 56 031€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
115 210€ 83 626€ 65 907€ 74 805€ 61 032€ 65 173€ 70 588€ 55 378€ 58 516€ 64 699€ 72 471€ 58 068€ 54 582€ 1 340€ 9 593€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 316€ 13 535€ 912€ 11 189€ 0€ 597€ 1 245€ 1 442€ 0€ 500€ 0€ 0€ 108€ 769€ 996€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 161€ 0€ 0€ 24€ 3 352€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 316€ 830€ 3€ 0€ 0€ 10€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
90 894€ 69 775€ 64 165€ 63 613€ 61 032€ 64 576€ 69 344€ 53 926€ 58 496€ 64 199€ 72 310€ 58 068€ 54 474€ 547€ 5 245€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 560€ 720€ 0€ 1 663€ 1 200€ 0€ 0€ 6 802€ 5 391€ 3 585€ 2 322€ 3 476€ 3 422€ 2 987€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 560€ 720€ 0€ 1 663€ 1 200€ 0€ 0€ 6 802€ 5 391€ 3 585€ 2 322€ 3 476€ 3 422€ 2 987€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 560€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 0€ 0€ 6 802€ 5 391€ 3 585€ 2 322€ 3 476€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 720€ 0€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 422€ 2 987€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 463€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 246€ 3 379€ 562€ 4 057€ 3 203€ 870€ 1 030€ 14 937€ 1 813€ 27€ 46€ 54€ 105€ 183€ 730€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
84€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
166€ 152€ 150€ 45€ 103€ 87€ 71€ 8€ 13€ 27€ 17€ 54€ 105€ 77€ 730€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
996€ 3 227€ 411€ 4 012€ 3 101€ 782€ 959€ 14 929€ 1 800€ 0€ 29€ 0€ 0€ 106€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
216 657€ 224 243€ 156 983€ 158 391€ 176 383€ 199 847€ 256 539€ 223 682€ 163 626€ 220 221€ 173 077€ 355 491€ 305 530€ 268 942€ 71 534€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
62 929€ 86 740€ 35 045€ 41 813€ 64 562€ 85 542€ 139 502€ 114 719€ 68 298€ 128 274€ 81 689€ 246 354€ 230 729€ 213 456€ 20 912€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
125 866€ 110 725€ 105 613€ 98 645€ 100 263€ 98 910€ 98 262€ 89 440€ 86 289€ 84 685€ 81 957€ 100 596€ 66 396€ 47 314€ 43 152€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
3 891€ 2 611€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 640€ 1 000€ 2 000€ 0€ 2 200€ 0€ 500€ 0€ 1 200€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
279€ 1 001€ 1 001€ 438€ 159€ 477€ 587€ 525€ 504€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
23 692€ 23 166€ 15 324€ 15 955€ 10 401€ 12 917€ 18 189€ 16 798€ 8 534€ 6 762€ 9 430€ 7 341€ 8 405€ 8 172€ 7 470€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
903 914€ 827 778€ 744 285€ 732 238€ 705 057€ 704 129€ 751 962€ 692 437€ 568 521€ 619 758€ 545 145€ 692 388€ 588 434€ 604 346€ 465 312€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
79 598€ 31 183€ 51 101€ 14 526€ -11 884€ 67 990€ 83 344€ 101 814€ -7 807€ -6 276€ 8 381€ -44 485€ -71 365€ -22 538€ 86 603€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 64€ 4€ 9€ 123€ 12€ 1€ 2€ 5€ 3€ 99€ 20€ 13€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
79 598€ 31 183€ 51 037€ 14 522€ -11 893€ 67 867€ 83 332€ 101 813€ -7 809€ -6 281€ 8 378€ -44 584€ -71 385€ -22 551€ 86 603€