Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
56 504€ 40 776€ 49 577€ 45 388€ 36 371€ 27 698€ 31 766€ 33 774€ 55 495€ 42 605€ 58 050€ 41 459€
02
501
Spotreba materiálu
38 094€ 22 059€ 33 488€ 28 769€ 20 115€ 11 979€ 15 663€ 11 145€ 24 035€ 13 772€ 22 817€ 19 717€
03
502
Spotreba energie
18 410€ 18 717€ 16 089€ 16 619€ 16 256€ 15 719€ 16 103€ 22 629€ 31 460€ 28 833€ 35 233€ 18 821€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 921€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
82 720€ 131 643€ 87 997€ 75 283€ 66 158€ 73 346€ 159 457€ 64 218€ 78 367€ 46 765€ 44 955€ 70 271€
07
511
Opravy a udržiavanie
33 607€ 84 340€ 49 126€ 31 414€ 26 919€ 18 037€ 28 667€ 3 290€ 4 904€ 5 778€ 7 648€ 18 423€
08
512
Cestovné
518€ 3 165€ 1 357€ 2 302€ 726€ 8 008€ 8 689€ 6 194€ 3 379€ 2 929€ 1 851€ 531€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 896€ 2 217€ 580€ 940€ 755€ 1 582€ 2 274€ 1 874€ 1 975€ 1 342€ 209€ 33€
10
518
Ostatné služby
46 698€ 41 922€ 36 934€ 40 626€ 37 758€ 45 719€ 119 827€ 52 859€ 68 109€ 36 716€ 35 247€ 51 284€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
186 897€ 194 454€ 170 218€ 207 805€ 177 846€ 173 540€ 146 516€ 159 414€ 123 203€ 102 991€ 77 118€ 68 181€
12
521
Mzdové náklady
133 800€ 137 389€ 120 747€ 152 891€ 130 172€ 131 012€ 107 108€ 113 836€ 89 526€ 80 296€ 58 597€ 52 380€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
44 831€ 43 222€ 39 811€ 45 614€ 40 428€ 37 921€ 35 551€ 36 788€ 28 422€ 20 180€ 16 395€ 15 402€
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 266€ 13 843€ 9 660€ 9 300€ 7 246€ 4 607€ 3 857€ 8 790€ 5 255€ 2 515€ 2 126€ 299€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 043€ 1 158€ 14€ 0€ 0€ 16€ 57€ 0€ 0€ 0€ 17€ 33€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 043€ 1 158€ 14€ 0€ 0€ 16€ 57€ 0€ 0€ 0€ 17€ 33€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
23 977€ 18 642€ 15 552€ 13 990€ 6 379€ 5 387€ 7 175€ 4 452€ 3 964€ 4 544€ 2 832€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 268€ 0€ 1 075€ 1 442€ 0€ 0€ 0€ 455€ 0€ 589€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 6€ 0€ 60€ 1 000€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
515€ 2€ 550€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 15€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 1 658€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
14 194€ 16 981€ 15 002€ 12 849€ 4 937€ 5 327€ 6 175€ 4 452€ 3 449€ 4 540€ 2 228€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
164 327€ 160 904€ 155 260€ 165 720€ 145 913€ 142 378€ 141 938€ 137 850€ 180 017€ 176 445€ 160 989€ 101 839€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
162 327€ 159 704€ 154 060€ 155 284€ 144 813€ 137 231€ 134 036€ 131 359€ 175 632€ 173 356€ 157 513€ 98 420€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
2 000€ 1 200€ 1 200€ 3 435€ 1 100€ 5 147€ 7 902€ 6 491€ 4 385€ 3 089€ 3 476€ 3 419€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 200€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 0€ 1 200€ 1 100€ 4 217€ 7 902€ 6 491€ 4 385€ 3 089€ 3 476€ 3 419€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 2 235€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
18 651€ 16 524€ 16 861€ 20 665€ 18 754€ 19 553€ 17 211€ 16 656€ 17 710€ 17 985€ 15 683€ 15 336€
42
562
Úroky
9 677€ 9 836€ 10 800€ 13 822€ 12 485€ 13 290€ 11 680€ 12 168€ 12 495€ 13 487€ 12 722€ 10 888€
47
568
Ostatné finančné náklady
8 974€ 6 689€ 6 062€ 6 842€ 6 269€ 6 263€ 5 531€ 4 489€ 5 215€ 4 498€ 2 961€ 4 448€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
183 593€ 152 840€ 140 659€ 139 768€ 139 203€ 134 410€ 121 914€ 120 400€ 278 117€ 268 464€ 267 240€ 81 590€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
182 414€ 151 640€ 139 539€ 137 483€ 126 054€ 112 647€ 95 346€ 83 960€ 278 117€ 268 464€ 267 240€ 81 590€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 1 834€ 2 200€ 1 655€ 1 477€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 179€ 1 200€ 1 120€ 451€ 10 949€ 19 807€ 25 091€ 36 440€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
717 712€ 716 941€ 636 139€ 668 618€ 590 623€ 576 328€ 626 034€ 536 764€ 736 873€ 659 799€ 626 884€ 378 709€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
2 934€ 3 509€ 3 958€ 6 277€ 3 747€ 3 531€ 9 524€ 6 611€ 17 356€ 5 258€ 66 265€ 68 213€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 934€ 3 509€ 3 958€ 6 277€ 3 747€ 3 531€ 9 524€ 6 611€ 17 356€ 5 258€ 66 265€ 61 010€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 203€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
492 051€ 459 267€ 433 082€ 417 528€ 394 694€ 334 233€ 319 896€ 289 356€ 259 097€ 219 483€ 264 194€ 312 255€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
477 832€ 445 259€ 417 330€ 402 722€ 379 092€ 305 381€ 300 715€ 265 505€ 236 250€ 194 653€ 253 012€ 256 224€
82
633
Výnosy z poplatkov
14 219€ 14 008€ 15 752€ 14 806€ 15 602€ 28 853€ 19 181€ 23 851€ 22 847€ 24 830€ 11 182€ 56 031€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
74 805€ 61 032€ 65 173€ 70 588€ 55 378€ 58 516€ 64 699€ 72 471€ 58 068€ 54 582€ 1 340€ 9 593€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 189€ 0€ 597€ 1 245€ 1 442€ 0€ 500€ 0€ 0€ 108€ 769€ 996€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 161€ 0€ 0€ 24€ 3 352€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3€ 0€ 0€ 10€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
63 613€ 61 032€ 64 576€ 69 344€ 53 926€ 58 496€ 64 199€ 72 310€ 58 068€ 54 474€ 547€ 5 245€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 1 663€ 1 200€ 0€ 0€ 6 802€ 5 391€ 3 585€ 2 322€ 3 476€ 3 422€ 2 987€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 1 663€ 1 200€ 0€ 0€ 6 802€ 5 391€ 3 585€ 2 322€ 3 476€ 3 422€ 2 987€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 1 200€ 0€ 0€ 6 802€ 5 391€ 3 585€ 2 322€ 3 476€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 422€ 2 987€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 463€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
4 057€ 3 203€ 870€ 1 030€ 14 937€ 1 813€ 27€ 46€ 54€ 105€ 183€ 730€
102
662
Úroky
45€ 103€ 87€ 71€ 8€ 13€ 27€ 17€ 54€ 105€ 77€ 730€
108
668
Ostatné finančné výnosy
4 012€ 3 101€ 782€ 959€ 14 929€ 1 800€ 0€ 29€ 0€ 0€ 106€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
158 391€ 176 383€ 199 847€ 256 539€ 223 682€ 163 626€ 220 221€ 173 077€ 355 491€ 305 530€ 268 942€ 71 534€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
41 813€ 64 562€ 85 542€ 139 502€ 114 719€ 68 298€ 128 274€ 81 689€ 246 354€ 230 729€ 213 456€ 20 912€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
98 645€ 100 263€ 98 910€ 98 262€ 89 440€ 86 289€ 84 685€ 81 957€ 100 596€ 66 396€ 47 314€ 43 152€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
640€ 1 000€ 2 000€ 0€ 2 200€ 0€ 500€ 0€ 1 200€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
438€ 159€ 477€ 587€ 525€ 504€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
15 955€ 10 401€ 12 917€ 18 189€ 16 798€ 8 534€ 6 762€ 9 430€ 7 341€ 8 405€ 8 172€ 7 470€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
732 238€ 705 057€ 704 129€ 751 962€ 692 437€ 568 521€ 619 758€ 545 145€ 692 388€ 588 434€ 604 346€ 465 312€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
14 526€ -11 884€ 67 990€ 83 344€ 101 814€ -7 807€ -6 276€ 8 381€ -44 485€ -71 365€ -22 538€ 86 603€
136
591
Splatná daň z príjmov
4€ 9€ 123€ 12€ 1€ 2€ 5€ 3€ 99€ 20€ 13€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
14 522€ -11 893€ 67 867€ 83 332€ 101 813€ -7 809€ -6 281€ 8 378€ -44 584€ -71 385€ -22 551€ 86 603€