Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
266 952€ 250 478€ 183 177€ 192 036€ 192 471€ 169 069€ 173 355€ 171 295€ 161 863€ 154 961€ 166 525€ 127 397€ 136 695€ 128 285€ 151 834€ 161 064€
02
501
Spotreba materiálu
109 136€ 108 139€ 90 622€ 91 726€ 97 238€ 89 527€ 92 971€ 89 607€ 78 222€ 94 766€ 99 908€ 73 545€ 62 168€ 68 547€ 72 687€ 97 062€
03
502
Spotreba energie
157 816€ 142 339€ 92 555€ 100 310€ 95 233€ 79 542€ 80 384€ 81 688€ 83 641€ 60 195€ 66 617€ 53 851€ 74 527€ 59 738€ 79 147€ 64 002€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
289 995€ 257 972€ 303 128€ 285 841€ 255 379€ 262 185€ 216 974€ 176 803€ 167 182€ 151 205€ 170 091€ 163 337€ 148 523€ 176 161€ 184 238€ 172 503€
07
511
Opravy a udržiavanie
72 355€ 102 514€ 84 310€ 96 591€ 90 938€ 106 190€ 90 806€ 44 865€ 24 864€ 35 882€ 64 110€ 58 088€ 30 441€ 55 135€ 70 427€ 68 486€
08
512
Cestovné
927€ 66€ 23€ 313€ 503€ 511€ 355€ 294€ 995€ 468€ 947€ 518€ 651€ 1 134€ 894€ 1 376€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 529€ 691€ 1 900€ 568€ 1 391€ 3 116€ 1 837€ 792€ 2 733€ 0€ 0€ 2 306€ 3 873€ 5 541€ 2 811€ 2 189€
10
518
Ostatné služby
215 184€ 154 701€ 216 895€ 188 369€ 162 547€ 152 369€ 123 976€ 130 852€ 138 590€ 114 856€ 105 034€ 102 425€ 113 558€ 114 351€ 110 106€ 100 452€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
713 071€ 677 821€ 606 686€ 589 548€ 573 648€ 482 111€ 475 572€ 424 305€ 328 050€ 307 469€ 302 174€ 304 482€ 279 592€ 291 768€ 288 527€ 279 855€
12
521
Mzdové náklady
512 386€ 492 028€ 437 341€ 423 381€ 410 546€ 345 547€ 338 673€ 301 381€ 233 310€ 218 871€ 214 314€ 219 975€ 203 312€ 214 069€ 212 820€ 204 669€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
170 674€ 161 043€ 145 702€ 142 147€ 137 038€ 116 474€ 115 629€ 101 997€ 78 528€ 74 396€ 73 026€ 68 388€ 61 758€ 65 348€ 56 993€ 58 280€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
6 305€ 5 862€ 5 559€ 5 580€ 4 812€ 3 753€ 3 902€ 3 845€ 3 724€ 3 356€ 2 914€ 2 795€ 3 516€ 3 605€ 4 322€ 4 011€
15
527
Zákonné sociálne náklady
23 705€ 18 888€ 18 083€ 18 440€ 21 253€ 16 336€ 17 369€ 17 083€ 12 488€ 10 846€ 11 920€ 13 324€ 11 006€ 8 746€ 14 328€ 8 080€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 64€ 4 815€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
682€ 860€ 449€ 1 308€ 2 633€ 5 359€ 3 397€ 681€ 582€ 993€ 554€ 1 085€ 845€ 1 609€ 558€ 2 014€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 668€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
682€ 860€ 449€ 1 308€ 2 633€ 5 359€ 3 397€ 681€ 582€ 993€ 554€ 1 085€ 845€ 1 609€ 558€ 1 346€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
96 082€ 54 022€ 71 469€ 55 941€ 71 090€ 46 981€ 54 854€ 40 022€ 36 544€ 28 944€ 67 943€ 59 306€ 36 739€ 97 982€ 43 510€ 31 690€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 590€ 4 697€ 3 165€ 3 818€ 128€ 2 853€ 14 800€ 2 405€ 6 533€ 678€ 426€ 13 425€ 352€ 45 005€ 2 747€ 13 739€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83€ 0€ 558€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
18 355€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165€ 554€ 233€ 116€ 335€ 47€ 178€ 85€ 0€ 61€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 134€ 0€ 0€ 1 471€ 1 847€ 798€ 0€ 0€ 0€ 12 543€ 9 979€ 9 985€ 10 650€ 20 060€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
73 137€ 49 192€ 68 272€ 52 123€ 69 492€ 42 116€ 38 703€ 37 383€ 29 895€ 27 930€ 54 845€ 35 724€ 24 676€ 42 327€ 20 642€ 17 951€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 083€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
232 906€ 228 764€ 222 045€ 203 889€ 196 183€ 204 865€ 186 547€ 186 340€ 188 061€ 339 812€ 312 291€ 214 111€ 97 922€ 93 595€ 64 139€ 38 499€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
229 887€ 226 664€ 220 445€ 202 339€ 191 457€ 199 402€ 183 662€ 179 720€ 186 582€ 335 837€ 295 901€ 194 306€ 81 010€ 66 610€ 22 242€ 28 234€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 019€ 2 100€ 1 600€ 1 550€ 4 725€ 5 463€ 2 884€ 6 620€ 1 478€ 3 975€ 16 390€ 19 805€ 16 912€ 26 985€ 41 897€ 10 265€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 2 100€ 1 600€ 1 550€ 4 383€ 5 219€ 2 884€ 2 223€ 1 073€ 3 975€ 16 390€ 19 805€ 13 914€ 16 660€ 13 990€ 10 265€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 998€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 019€ 0€ 0€ 0€ 342€ 243€ 4 397€ 406€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 325€ 27 907€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
35 938€ 32 901€ 240 537€ 38 131€ 34 498€ 33 610€ 31 334€ 32 984€ 35 247€ 37 157€ 37 430€ 56 289€ 52 793€ 16 825€ 3 437€ 3 132€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 209 274€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
26 780€ 21 414€ 22 340€ 23 245€ 25 619€ 27 351€ 28 882€ 30 742€ 32 914€ 34 518€ 34 988€ 34 153€ 24 155€ 3 847€ 1 118€ 1 399€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 2€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 157€ 11 486€ 8 922€ 14 886€ 8 879€ 6 259€ 2 452€ 2 242€ 2 333€ 2 639€ 2 427€ 22 136€ 28 630€ 12 978€ 2 317€ 1 567€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
218 115€ 212 175€ 174 818€ 163 646€ 163 214€ 163 150€ 156 782€ 151 227€ 139 271€ 122 897€ 100 847€ 111 740€ 20 817€ 9 070€ 33 176€ 28 116€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
194 903€ 193 737€ 156 058€ 147 799€ 139 781€ 137 298€ 133 851€ 128 219€ 112 722€ 101 187€ 100 847€ 93 075€ 3 937€ 7 116€ 14 692€ 16 640€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 140€ 846€ 603€ 261€ 5 149€ 112€ 0€ 0€ 0€ 154€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
23 212€ 18 438€ 18 761€ 15 847€ 23 293€ 25 006€ 22 328€ 22 747€ 21 400€ 21 598€ 0€ 18 665€ 16 880€ 1 800€ 18 484€ 11 476€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 853 741€ 1 714 992€ 1 802 310€ 1 530 340€ 1 489 116€ 1 367 330€ 1 298 815€ 1 183 657€ 1 056 799€ 1 143 437€ 1 157 854€ 1 037 746€ 773 926€ 815 295€ 769 419€ 716 873€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
21 757€ 15 027€ 10 092€ 26 037€ 51 580€ 50 662€ 51 714€ 52 596€ 48 879€ 45 940€ 48 641€ 49 012€ 51 448€ 51 510€ 47 627€ 45 102€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
21 757€ 15 027€ 10 092€ 26 037€ 51 580€ 50 662€ 51 714€ 52 596€ 48 879€ 45 940€ 48 641€ 49 012€ 51 448€ 51 510€ 47 627€ 45 102€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 140 115€ 1 098 660€ 1 006 312€ 991 201€ 988 176€ 909 684€ 846 550€ 779 564€ 687 785€ 611 282€ 584 224€ 545 811€ 597 811€ 523 026€ 569 117€ 592 828€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 037 350€ 1 005 262€ 937 844€ 924 759€ 932 106€ 852 715€ 787 775€ 720 561€ 625 692€ 590 412€ 522 472€ 519 600€ 530 728€ 499 647€ 541 119€ 533 334€
82
633
Výnosy z poplatkov
102 765€ 93 398€ 68 468€ 66 442€ 56 070€ 56 969€ 58 774€ 59 003€ 62 093€ 20 870€ 61 752€ 26 211€ 67 083€ 23 379€ 27 998€ 59 494€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
305 564€ 222 502€ 4 066 243€ 227 920€ 207 020€ 197 326€ 202 109€ 193 344€ 327 038€ 187 193€ 167 756€ 136 720€ 31 309€ 137 779€ 34 490€ 65 774€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 890€ 2 721€ 4 257€ 9 807€ 2 269€ 4 551€ 8 790€ 3 907€ 17 505€ 1 583€ 225€ 38 400€ 153€ 118 682€ 11 683€ 51 473€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 100€ 50€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 857€ 422€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
285 674€ 219 681€ 4 061 936€ 218 112€ 204 751€ 192 775€ 193 269€ 189 436€ 309 533€ 185 611€ 166 674€ 97 898€ 31 156€ 19 097€ 22 807€ 14 301€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 100€ 1 600€ 4 833€ 1 220€ 3 722€ 7 231€ 3 015€ 1 073€ 1 475€ 16 390€ 30 229€ 23 896€ 26 642€ 24 640€ 10 550€ 16 415€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 100€ 1 600€ 4 833€ 1 220€ 3 722€ 7 231€ 3 015€ 1 073€ 1 475€ 16 390€ 30 229€ 23 896€ 26 642€ 24 640€ 10 550€ 16 415€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 990€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 100€ 1 600€ 4 833€ 1 220€ 2 099€ 5 384€ 2 223€ 1 073€ 1 475€ 16 390€ 20 237€ 13 914€ 16 660€ 0€ 10 265€ 16 415€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 992€ 9 982€ 9 982€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 1 623€ 1 847€ 792€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 650€ 285€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
91 554€ 426€ 50 889€ 730€ 605€ 444€ 338€ 313€ 2 564€ 344€ 379€ 308€ 275€ 282€ 848€ 1 272€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 50 719€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 211€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 954€
102
662
Úroky
3€ 35€ 170€ 730€ 605€ 444€ 338€ 313€ 353€ 344€ 379€ 308€ 275€ 282€ 289€ 318€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
91 084€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
467€ 391€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 559€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 131€ 3 825€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 825€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 131€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
572 533€ 380 974€ 399 908€ 336 328€ 305 041€ 295 774€ 255 434€ 270 573€ 226 638€ 249 538€ 247 975€ 238 745€ 66 277€ 123 576€ 68 399€ 48 979€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
245 483€ 64 051€ 111 067€ 64 394€ 55 182€ 75 597€ 32 848€ 53 194€ 35 943€ 24 161€ 36 816€ 47 888€ 25 888€ 49 069€ 64 754€ 25 935€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
55 366€ 46 721€ 52 339€ 41 917€ 62 203€ 69 314€ 64 164€ 63 567€ 78 651€ 106 313€ 90 398€ 53 754€ 31 269€ 57 999€ 0€ 163€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
61 220€ 61 554€ 54 339€ 73 718€ 61 021€ 20 405€ 29 823€ 32 598€ 4 078€ 869€ 10 508€ 16 319€ 1 868€ 4 489€ 0€ 19 117€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
8 769€ 8 769€ 8 769€ 5 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 598€ 14 105€ 4 646€ 0€ 0€ 0€ 1 600€ 1 500€ 7 869€ 5 469€ 2 040€ 1 800€ 7 000€ 1 450€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
30 657€ 30 002€ 27 546€ 20 723€ 5 142€ 6 412€ 6 462€ 6 150€ 4 629€ 6 936€ 4 564€ 20 110€ 4 251€ 3 443€ 456€ 370€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
160 440€ 155 771€ 141 202€ 130 460€ 121 493€ 124 047€ 122 137€ 113 464€ 101 838€ 103 390€ 100 221€ 98 633€ 1 201€ 1 576€ 1 739€ 3 394€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 133 623€ 1 719 189€ 5 538 277€ 1 583 436€ 1 556 144€ 1 461 122€ 1 359 159€ 1 297 463€ 1 294 379€ 1 110 688€ 1 079 204€ 994 507€ 773 762€ 860 813€ 731 162€ 774 195€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
279 883€ 4 197€ 3 735 967€ 53 096€ 67 029€ 93 792€ 60 344€ 113 806€ 237 580€ -32 749€ -78 650€ -43 239€ -164€ 45 518€ -38 257€ 57 322€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 1€ 2€ 1€ 1€ 14€ 3€ 3€ 7€ 9€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
279 883€ 4 197€ 3 735 967€ 53 096€ 67 027€ 93 790€ 60 344€ 113 804€ 237 579€ -32 750€ -78 665€ -43 242€ -167€ 45 511€ -38 266€ 57 322€