Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
21 411 350€ 18 828 260€ 17 144 395€ 16 773 087€ 16 659 097€ 16 905 362€ 15 649 913€ 15 575 780€ 16 182 065€ 15 992 350€ 10 095 899€ 6 876 664€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
18 585 500€ 16 292 359€ 14 308 433€ 14 004 065€ 14 012 491€ 14 360 404€ 12 843 642€ 12 591 604€ 13 421 019€ 12 901 910€ 8 312 202€ 4 832 113€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
40 522€ 23 404€ 4 731€ 8 595€ 12 543€ 8 059€ 10 375€ 12 766€ 10 445€ 21 510€ 29 573€ 43 373€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
4 400€ 5 600€ 1 195€ 3 427€ 5 743€ 8 059€ 10 375€ 8 403€ 5 416€ 11 922€ 13 244€ 19 790€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
272€ 1 904€ 3 536€ 5 168€ 6 800€ 0€ 0€ 0€ 2 847€ 9 588€ 16 329€ 23 583€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
35 850€ 15 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 364€ 2 182€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
15 786 846€ 13 510 823€ 11 545 570€ 11 237 338€ 11 241 815€ 11 594 213€ 10 090 134€ 9 834 528€ 10 666 264€ 10 136 090€ 5 607 719€ 2 143 893€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
4 384 078€ 4 277 001€ 2 402 656€ 2 237 709€ 2 028 111€ 2 028 293€ 1 987 842€ 1 987 716€ 2 006 441€ 1 916 593€ 1 161 933€ 948 415€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
4 796€ 4 796€ 4 796€ 4 796€ 4 796€ 4 796€ 4 796€ 4 796€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
11 173 467€ 8 452 005€ 8 725 327€ 8 654 868€ 8 956 801€ 9 472 614€ 7 982 539€ 7 722 633€ 8 540 296€ 7 299 766€ 1 172 799€ 930 060€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
32 489€ 37 381€ 20 001€ 8 473€ 7 617€ 11 064€ 17 829€ 16 494€ 32 691€ 52 830€ 54 699€ 75 343€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
81 245€ 80 966€ 96 797€ 124 971€ 131 647€ 0€ 0€ 0€ 1 554€ 7 085€ 19 995€ 33 454€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 395€ 395€ 395€ 395€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
110 771€ 658 674€ 295 993€ 206 521€ 112 844€ 77 446€ 97 128€ 102 889€ 84 887€ 859 421€ 3 197 898€ 156 226€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
2 758 132€ 2 758 132€ 2 758 132€ 2 758 132€ 2 758 132€ 2 758 132€ 2 743 132€ 2 744 310€ 2 744 310€ 2 744 310€ 2 674 910€ 2 644 847€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
1 489 864€ 1 489 864€ 1 489 864€ 1 489 864€ 1 489 864€ 1 489 864€ 1 474 864€ 1 474 864€ 1 474 864€ 1 474 864€ 1 405 464€ 1 405 469€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
1 268 268€ 1 268 268€ 1 268 268€ 1 268 268€ 1 268 268€ 1 268 268€ 1 268 268€ 1 269 446€ 1 269 446€ 1 269 446€ 0€ 1 238 200€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
(065) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 178€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 269 446€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 818 440€ 2 531 537€ 2 824 861€ 2 759 536€ 2 635 194€ 2 522 551€ 2 796 456€ 2 974 124€ 2 754 206€ 3 080 106€ 1 767 718€ 2 037 302€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
553€ 542€ 563€ 624€ 576€ 619€ 500€ 517€ 1 453€ 1 381€ 957€ 1 073€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
553€ 542€ 563€ 624€ 576€ 619€ 500€ 517€ 1 453€ 1 381€ 957€ 1 073€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
1 615 898€ 1 684 033€ 1 780 679€ 1 868 774€ 1 966 583€ 2 068 042€ 2 233 017€ 2 380 844€ 2 168 140€ 2 298 460€ 897 890€ 966 150€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
590€ 894€ 551€ 54€ 1 343€ 275€ 659€ 61€ 751€ 307€ 150€ 329€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 615 308€ 1 683 139€ 1 776 091€ 1 867 892€ 1 963 546€ 2 062 888€ 2 230 714€ 2 380 783€ 2 166 977€ 2 295 934€ 897 740€ 965 821€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 4 037€ 829€ 1 694€ 4 879€ 1 644€ 0€ 412€ 2 219€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
122 682€ 198 728€ 270 570€ 167 460€ 137 412€ 123 910€ 198 565€ 212 124€ 222 210€ 209 847€ 218 534€ 185 395€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 3€ 23€ 0€ 20€ 0€ 0€ 503€ 7€ 1 474€ 8 846€ 7 052€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 291€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
23 971€ 103 508€ 107 076€ 75 629€ 23 999€ 21 229€ 54 436€ 69 940€ 123 984€ 117 988€ 188 624€ 170 862€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
16 699€ 31 183€ 23 124€ 25 225€ 44 068€ 53 134€ 25 866€ 23 605€ 47 925€ 37 459€ 10 214€ 2 467€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
1 358€ 1 087€ 1 041€ 1 046€ 1 283€ 1 370€ 1 310€ 1 058€ 1 213€ 1 345€ 1 186€ 1 043€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 820€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
80 654€ 62 946€ 138 406€ 64 661€ 67 141€ 47 218€ 115 839€ 113 128€ 45 520€ 47 895€ 9 664€ 3 971€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 900€ 900€ 900€ 960€ 1 115€ 2 070€ 3 270€ 3 686€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 078 228€ 647 156€ 771 971€ 721 600€ 529 545€ 328 861€ 362 976€ 378 576€ 359 818€ 568 542€ 650 337€ 874 726€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
912€ 1 423€ 934€ 1 168€ 752€ 880€ 984€ 615€ 575€ 856€ 602€ 462€
087
2.
Ceniny
(213))
596€ 1 037€ 847€ 1 159€ 424€ 875€ 188€ 318€ 912€ 780€ 257€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 076 720€ 644 696€ 770 190€ 719 273€ 528 370€ 327 107€ 361 804€ 377 643€ 358 331€ 566 906€ 649 478€ 874 264€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
414€ 414€ 414€ 414€ 414€ 455€ 735€ 1 399€ 1 921€ 1 212€ 0€ 9 958€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám
(275AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 958€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
414€ 414€ 414€ 414€ 414€ 455€ 735€ 1 399€ 1 921€ 1 212€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
7 410€ 4 365€ 11 100€ 9 486€ 11 412€ 22 407€ 9 815€ 10 052€ 6 840€ 10 334€ 15 979€ 7 249€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
7 410€ 4 244€ 8 533€ 9 486€ 8 837€ 11 259€ 7 257€ 6 598€ 5 531€ 10 334€ 15 979€ 7 222€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 121€ 2 567€ 0€ 2 575€ 11 148€ 2 558€ 3 454€ 1 309€ 0€ 0€ 27€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
21 411 350€ 18 828 260€ 17 144 395€ 16 773 087€ 16 659 097€ 16 905 362€ 15 649 913€ 15 575 780€ 16 182 065€ 15 992 350€ 10 095 899€ 6 876 664€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
10 472 319€ 10 112 926€ 8 082 833€ 7 612 297€ 7 116 026€ 7 006 642€ 7 051 336€ 7 142 592€ 7 355 578€ 7 328 762€ 6 633 011€ 6 332 097€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
9 071€ 9 071€ 9 071€ 9 071€ 9 071€ 9 071€ 39 139€ 39 139€ 39 139€ 39 139€ 8 181€ -21 882€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 068€ 30 068€ 30 068€ 30 068€ 30 068€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
9 071€ 9 071€ 9 071€ 9 071€ 9 071€ 9 071€ 9 071€ 9 071€ 9 071€ 9 071€ -21 887€ -21 882€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
10 463 248€ 10 103 855€ 8 073 762€ 7 603 227€ 7 106 955€ 6 997 571€ 7 012 197€ 7 103 453€ 7 316 439€ 7 289 623€ 6 624 830€ 6 353 979€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
10 104 261€ 9 879 178€ 7 588 017€ 7 106 955€ 6 997 571€ 7 042 265€ 7 103 453€ 7 155 504€ 7 282 347€ 6 624 827€ 6 581 208€ 6 074 460€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
358 987€ 224 678€ 485 745€ 496 272€ 109 384€ -44 694€ -91 256€ -52 051€ 34 092€ 664 796€ 43 622€ 279 519€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 403 706€ 3 073 318€ 3 155 335€ 3 083 870€ 3 075 102€ 3 174 934€ 2 509 236€ 2 092 256€ 2 171 104€ 2 992 986€ 2 677 427€ 418 843€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
18 132€ 36 808€ 62 871€ 24 319€ 15 875€ 33 437€ 48 169€ 55 826€ 51 562€ 39 767€ 46 909€ 26 533€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
18 132€ 36 808€ 62 871€ 24 319€ 15 875€ 33 437€ 48 169€ 55 826€ 51 562€ 39 767€ 46 909€ 26 533€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
353 374€ 362€ 0€ 39€ 0€ 22€ 0€ 245€ 0€ 0€ 61 912€ 13 860€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
353 374€ 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 245€ 0€ 0€ 61 912€ 13 860€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 39€ 0€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 048 148€ 2 134 379€ 2 229 254€ 2 317 827€ 2 434 160€ 2 471 259€ 1 746 299€ 1 811 132€ 1 864 819€ 1 927 106€ 1 964 980€ 3 664€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
3 046 679€ 2 133 725€ 2 228 336€ 2 316 295€ 2 404 948€ 2 464 365€ 1 741 493€ 1 807 061€ 1 858 239€ 1 922 705€ 1 962 405€ 2 038€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky
(475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 26 000€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 469€ 655€ 813€ 1 426€ 3 107€ 4 788€ 4 659€ 3 924€ 6 432€ 4 253€ 2 575€ 1 626€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 106€ 106€ 106€ 106€ 148€ 148€ 148€ 148€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
375 647€ 313 192€ 339 400€ 260 895€ 264 697€ 252 366€ 198 404€ 225 053€ 233 479€ 924 932€ 417 761€ 104 236€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
43 660€ 53 977€ 36 270€ 37 921€ 34 191€ 33 166€ 33 411€ 50 437€ 109 049€ 808 645€ 334 005€ 31 544€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
100 057€ 79 159€ 80 747€ 79 379€ 76 532€ 50 063€ 36 993€ 44 260€ 55 450€ 44 770€ 8 295€ 3 736€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
112 813€ 86 611€ 85 118€ 83 782€ 82 941€ 107 093€ 21 252€ 2 007€ 237€ 359€ 237€ 237€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 2 014€ 0€ 10 064€ 3 103€ 2 111€ 152€ 20€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
35 999€ 14 764€ 74 809€ 3 369€ 2 349€ 2 632€ 50 248€ 77 812€ 1 237€ 1 235€ 435€ 318€
163
12.
Zamestnanci
(331))
43 729€ 42 796€ 32 376€ 30 447€ 32 310€ 30 224€ 29 183€ 27 584€ 37 264€ 40 236€ 43 687€ 39 008€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
1 358€ 1 087€ 1 041€ 1 046€ 1 283€ 1 370€ 1 310€ 1 058€ 1 213€ 1 345€ 1 176€ 1 043€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
29 511€ 25 907€ 22 130€ 20 638€ 20 724€ 20 736€ 20 082€ 18 108€ 24 085€ 24 987€ 26 067€ 24 674€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
191€ 180€ 119€ 82€ 79€ 74€ 0€ 0€ 1 052€ 0€ 9€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
7 230€ 7 730€ 4 777€ 4 233€ 4 223€ 3 908€ 3 815€ 3 633€ 3 872€ 3 355€ 3 850€ 3 676€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
1 100€ 982€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
608 405€ 588 576€ 523 810€ 480 790€ 360 370€ 417 850€ 516 364€ 0€ 21 244€ 101 181€ 185 865€ 270 550€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
497 741€ 290 866€ 423 130€ 401 710€ 302 890€ 360 370€ 516 364€ 0€ 0€ 21 244€ 101 181€ 270 550€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
110 664€ 297 710€ 100 680€ 79 080€ 57 480€ 57 480€ 0€ 0€ 21 244€ 79 937€ 84 684€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
6 535 325€ 5 642 016€ 5 906 226€ 6 076 920€ 6 467 969€ 6 723 786€ 6 089 341€ 6 340 932€ 6 655 383€ 5 670 602€ 785 461€ 125 724€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 287€ 0€ 593€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
6 535 325€ 5 642 016€ 5 906 226€ 6 076 920€ 6 467 969€ 6 723 786€ 6 089 341€ 6 340 932€ 6 655 335€ 5 670 315€ 785 461€ 125 131€