Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
6 761 421€ 5 631 582€ 4 781 121€ 4 669 849€ 4 437 979€ 5 369 552€ 5 804 020€ 5 709 974€ 5 935 287€ 6 122 424€ 6 295 199€ 5 986 700€ 5 135 544€ 4 427 903€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
6 110 637€ 5 142 298€ 4 321 229€ 4 343 183€ 4 134 086€ 5 121 082€ 5 597 686€ 5 540 951€ 5 783 536€ 5 986 547€ 6 153 712€ 5 826 898€ 4 982 723€ 3 947 385€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
29 472€ 22 163€ 25 780€ 29 397€ 18 355€ 21 271€ 24 336€ 26 233€ 27 984€ 29 735€ 31 486€ 34 195€ 1 916€ 2 874€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 958€ 1 916€ 2 874€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
29 472€ 22 163€ 25 780€ 29 397€ 18 355€ 21 271€ 24 336€ 26 233€ 27 984€ 29 735€ 31 486€ 33 237€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
5 608 970€ 4 647 941€ 3 823 255€ 3 841 592€ 3 643 537€ 4 627 617€ 5 107 789€ 5 029 357€ 5 270 192€ 5 471 451€ 5 636 865€ 5 307 342€ 4 497 603€ 3 461 307€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
507 878€ 507 878€ 507 878€ 506 775€ 506 775€ 504 088€ 504 088€ 502 860€ 504 088€ 503 614€ 503 597€ 503 598€ 503 597€ 98 030€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
6 008€ 6 008€ 6 008€ 6 008€ 6 008€ 6 008€ 6 008€ 6 008€ 6 008€ 6 008€ 6 008€ 6 008€ 6 008€ 6 008€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 337 410€ 3 348 789€ 2 688 101€ 2 726 758€ 2 841 680€ 3 131 925€ 3 625 527€ 3 475 778€ 3 630 232€ 3 868 710€ 4 008 945€ 2 621 212€ 2 227 589€ 2 197 521€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
222 834€ 266 293€ 143 916€ 161 103€ 60 297€ 10 544€ 5 789€ 46 085€ 95 339€ 138 202€ 164 309€ 61 952€ 48 560€ 35 935€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
55 681€ 78 325€ 105 975€ 122 811€ 153 948€ 17 446€ 31 785€ 62 027€ 25 296€ 26 698€ 15 540€ 19 749€ 24 120€ 28 490€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
6 304€ 7 381€ 10 132€ 9 941€ 5 864€ 0€ 0€ 214€ 214€ 917€ 1 626€ 2 335€ 215€ 215€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
41 915€ 16 862€ 19 865€ 25 553€ 9 887€ 9 750€ 13 441€ 967€ 1 453€ 1 939€ 2 636€ 424€ 1 139€ 2 154€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
430 940€ 416 405€ 341 380€ 282 644€ 59 078€ 947 856€ 921 151€ 935 417€ 1 007 561€ 925 363€ 934 204€ 2 092 064€ 1 686 375€ 1 092 954€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
472 194€ 472 194€ 472 194€ 472 194€ 472 194€ 472 194€ 465 561€ 485 361€ 485 361€ 485 361€ 485 361€ 485 361€ 483 204€ 483 204€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
472 194€ 472 194€ 472 194€ 472 194€ 472 194€ 472 194€ 465 561€ 485 361€ 485 361€ 485 361€ 485 361€ 485 361€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 483 204€ 483 204€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
636 692€ 478 505€ 449 582€ 318 506€ 295 392€ 241 726€ 192 226€ 150 884€ 134 530€ 119 085€ 132 888€ 148 625€ 119 979€ 460 293€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 365€ 3 273€ 3 417€ 3 189€ 2 592€ 3 249€ 3 764€ 2 637€ 3 355€ 3 738€ 3 222€ 3 677€ 2 617€ 2 106€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 365€ 3 273€ 3 417€ 3 189€ 2 592€ 3 249€ 3 764€ 2 637€ 3 355€ 3 738€ 3 222€ 3 677€ 2 617€ 2 106€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
14€ 19€ 29€ 21€ 16€ 30€ 20€ 1 057€ 975€ 2 545€ 1 642€ 53€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
14€ 19€ 29€ 21€ 16€ 30€ 17€ 15€ 13€ 14€ 61€ 53€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 1 042€ 962€ 2 531€ 1 581€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
25 969€ 21 674€ 13 817€ 13 847€ 8 164€ 9 805€ 18 907€ 21 836€ 12 649€ 19 914€ 21 127€ 15 050€ 20 037€ 14 352€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 900€ 496€ 168€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 250€ 0€ 34€ 296€ 916€ 991€ 0€ 0€ 0€ 3 053€ 0€ 9 053€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
17 091€ 15 775€ 9 405€ 10 909€ 5 669€ 6 672€ 5 783€ 6 049€ 5 176€ 4 587€ 3 786€ 2 421€ 2 398€ 4 625€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
6 579€ 5 485€ 4 411€ 2 904€ 2 127€ 2 146€ 7 826€ 13 446€ 5 460€ 4 902€ 5 647€ 5 028€ 3 142€ 2 745€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 825€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 049€ 45€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 221€ 2 287€ 2 287€ 2 287€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
474€ 164€ 0€ 0€ 72€ 72€ 407€ 1 845€ 1 845€ 10 356€ 6 420€ 4 265€ 3 112€ 4 695€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
607 344€ 453 538€ 432 320€ 301 449€ 284 619€ 228 641€ 169 536€ 125 353€ 117 551€ 92 888€ 106 897€ 129 845€ 97 325€ 443 835€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 374€ 2 653€ 2 009€ 1 432€ 1 149€ 2 031€ 2 093€ 2 801€ 2 588€ 2 058€ 1 874€ 2 092€ 597€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 544€ 1 000€ 1 360€ 264€ 0€ 609€ 680€ 660€ 34€ 2 411€ 2 727€ 927€ 236€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
603 426€ 449 885€ 428 951€ 299 753€ 283 470€ 226 610€ 166 835€ 121 872€ 114 304€ 90 796€ 102 612€ 125 026€ 95 801€ 443 599€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
14 092€ 10 780€ 10 310€ 8 160€ 8 501€ 6 743€ 14 108€ 18 140€ 17 220€ 16 792€ 8 599€ 11 177€ 32 842€ 20 225€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 504€ 5 564€ 4 953€ 3 587€ 4 049€ 2 093€ 2 048€ 3 251€ 2 611€ 4 072€ 536€ 775€ 2 975€ 2 813€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
5 589€ 5 216€ 5 357€ 4 574€ 4 452€ 4 650€ 12 060€ 14 889€ 14 610€ 12 719€ 8 063€ 10 402€ 29 867€ 17 412€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
6 761 421€ 5 631 582€ 4 781 121€ 4 669 849€ 4 437 979€ 5 369 552€ 5 804 020€ 5 709 974€ 5 935 287€ 6 122 424€ 6 295 199€ 5 986 700€ 5 135 544€ 4 427 903€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 350 774€ 3 148 359€ 3 025 687€ 2 800 384€ 2 611 491€ 3 421 303€ 1 727 817€ 4 083 642€ 4 193 879€ 4 356 219€ 4 551 662€ 4 608 140€ 4 729 914€ 4 249 755€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 350 774€ 3 148 359€ 3 025 687€ 2 800 384€ 2 611 491€ 3 421 303€ 1 727 817€ 4 083 642€ 4 193 879€ 4 356 219€ 4 551 662€ 4 608 140€ 4 729 914€ 4 249 755€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 147 578€ 3 028 402€ 2 800 384€ 2 615 873€ 3 421 303€ 3 293 299€ 1 728 104€ 4 215 901€ 4 355 837€ 4 465 750€ 4 565 176€ 4 736 862€ 4 249 756€ 4 117 860€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
203 197€ 119 957€ 225 303€ 184 511€ -809 811€ 128 004€ -288€ -132 259€ -161 958€ -109 531€ -13 514€ -128 722€ 480 158€ 131 895€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
474 212€ 190 419€ 184 440€ 227 198€ 268 173€ 332 287€ 848 167€ 497 471€ 564 828€ 524 870€ 859 876€ 1 378 184€ 405 613€ 178 131€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 436€ 1 436€ 1 436€ 1 436€ 1 436€ 1 436€ 1 630€ 0€ 21 485€ 25 117€ 19 295€ 18 511€ 14 809€ 14 846€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 436€ 1 630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 436€ 1 436€ 1 436€ 1 436€ 1 436€ 0€ 0€ 0€ 21 485€ 25 117€ 19 295€ 18 511€ 14 809€ 14 846€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
123 984€ 44 451€ 25 151€ 10 405€ 7 024€ 12 021€ 13 577€ 10 500€ 1 156€ 141€ 1 063€ 2 321€ 1 712€ 297€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 32€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
123 984€ 41 588€ 25 151€ 10 405€ 7 024€ 12 021€ 13 577€ 10 500€ 1 156€ 141€ 1 063€ 0€ 31€ 265€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 2 863€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 321€ 1 643€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 025€ 493€ 1 072€ 503€ 1 202€ 5 071€ 1 247€ 1 094€ 2 392€ 1 898€ 1 264€ 1 109€ 2 835€ 2 036€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 025€ 493€ 1 072€ 503€ 1 202€ 3 551€ 1 247€ 1 094€ 2 392€ 1 898€ 1 264€ 1 109€ 2 835€ 2 036€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
90 927€ 110 967€ 91 764€ 94 324€ 82 218€ 81 701€ 149 892€ 142 292€ 108 775€ 105 006€ 112 771€ 750 888€ 70 501€ 66 615€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
12 619€ 34 526€ 14 876€ 28 345€ 19 255€ 18 796€ 14 192€ 17 850€ 17 143€ 29 509€ 49 215€ 708 070€ 29 654€ 11 917€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 395€ 18 104€ 6 331€ 8 416€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 520€ 8 934€ 22 228€ 32 487€ 1 253€ 2 843€ 5 101€ 0€ 3 884€ 10 415€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
4 544€ 7 177€ 7 994€ 5 898€ 3 514€ 2 928€ 62 152€ 36 857€ 22 823€ 10 418€ 10 108€ 4 163€ 4 055€ 3 970€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
40 004€ 37 851€ 39 121€ 32 798€ 32 580€ 28 794€ 30 049€ 32 862€ 25 396€ 25 529€ 23 748€ 14 430€ 17 903€ 21 985€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
148€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
24 613€ 24 413€ 24 784€ 22 454€ 21 140€ 19 052€ 18 364€ 17 940€ 17 223€ 15 797€ 15 761€ 13 964€ 13 627€ 15 689€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 92€ 0€ 0€ 96€ 708€ 270€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
4 743€ 4 536€ 4 989€ 3 665€ 3 678€ 3 073€ 2 907€ 4 296€ 2 447€ 2 098€ 2 237€ 1 845€ 1 378€ 2 639€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
3 973€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 2 464€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
282€ 0€ 0€ 1 164€ 531€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
256 840€ 33 072€ 65 016€ 120 530€ 176 294€ 232 058€ 681 822€ 343 586€ 431 020€ 392 709€ 725 483€ 605 355€ 315 756€ 94 337€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
224 992€ 6 840€ 33 072€ 65 016€ 120 530€ 176 294€ 232 058€ 343 586€ 431 020€ 392 709€ 725 483€ 605 355€ 315 756€ 94 337€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
31 848€ 26 232€ 31 944€ 55 514€ 55 764€ 55 764€ 449 764€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 936 435€ 2 292 804€ 1 570 995€ 1 642 267€ 1 558 315€ 1 615 962€ 3 228 036€ 1 128 861€ 1 176 580€ 1 241 334€ 883 661€ 376€ 17€ 17€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 17€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 936 435€ 2 292 804€ 1 570 995€ 1 642 267€ 1 558 315€ 1 615 962€ 3 228 036€ 1 128 861€ 1 176 580€ 1 241 334€ 883 661€ 376€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€