Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
104 425 638€ 100 144 085€ 94 384 503€ 89 224 661€ 86 833 440€ 88 021 062€ 85 698 764€ 86 592 697€ 89 151 946€ 86 241 146€ 83 592 114€ 76 909 036€ 69 772 791€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
62 490 599€ 64 506 404€ 58 605 470€ 58 026 280€ 46 179 737€ 49 195 008€ 56 461 885€ 60 022 827€ 68 352 562€ 65 338 679€ 72 746 063€ 68 132 738€ 62 658 519€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
18 208€ 15 523€ 11 511€ 17 289€ 20 274€ 7 579€ 16 995€ 26 433€ 22 244€ 13 124€ 21 970€ 11 040€ 15 426€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
7 289€ 15 523€ 11 511€ 17 289€ 666€ 7 579€ 16 995€ 26 433€ 14 204€ 13 124€ 21 970€ 11 040€ 15 426€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
10 918€ 0€ 0€ 0€ 19 608€ 0€ 0€ 0€ 8 040€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
53 145 973€ 55 164 463€ 49 750 901€ 49 465 934€ 39 332 658€ 42 360 625€ 49 397 950€ 52 946 040€ 61 284 965€ 58 262 157€ 65 674 238€ 61 071 843€ 55 592 804€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
20 023 277€ 20 031 978€ 19 998 661€ 19 761 555€ 19 503 823€ 19 519 231€ 19 492 041€ 19 124 436€ 19 180 851€ 19 142 879€ 20 069 262€ 20 263 781€ 20 352 191€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
232 470€ 232 470€ 207 488€ 202 095€ 188 430€ 173 501€ 169 255€ 135 279€ 135 279€ 135 279€ 135 736€ 134 607€ 134 608€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
20 302 297€ 20 256 709€ 20 165 261€ 20 256 610€ 12 503 010€ 13 453 087€ 15 530 518€ 16 718 900€ 17 829 293€ 17 926 407€ 23 274 568€ 24 333 029€ 22 659 136€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 003 875€ 1 149 905€ 618 954€ 715 833€ 922 417€ 1 056 726€ 855 601€ 855 816€ 922 851€ 1 038 505€ 1 464 692€ 1 521 606€ 1 892 226€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 061 889€ 1 328 977€ 405 662€ 195 728€ 502 600€ 593 819€ 933 715€ 1 257 886€ 1 594 107€ 1 890 571€ 47 615€ 76 791€ 119 394€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1 711€ 2 456€ 0€ 2 195€ 13 370€ 28 928€ 46 918€ 19 783€ 25 146€ 6 290€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
10 419 201€ 12 161 967€ 8 354 875€ 8 331 918€ 5 699 009€ 7 535 332€ 12 369 903€ 14 833 939€ 21 597 438€ 18 122 226€ 20 682 365€ 14 742 029€ 10 337 993€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
101 252€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 97 256€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
9 326 419€ 9 326 419€ 8 843 057€ 8 543 057€ 6 826 805€ 6 826 805€ 7 046 940€ 7 050 353€ 7 045 353€ 7 063 398€ 7 049 855€ 7 049 855€ 7 050 289€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
2 644 010€ 2 560 649€ 2 160 649€ 1 460 649€ 26 344€ 26 344€ 26 344€ 26 344€ 21 344€ 21 344€ 21 344€ 21 344€ 21 344€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 118 053€ 118 053€ 127 516€ 130 929€ 130 929€ 148 974€ 135 431€ 135 431€ 135 431€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
6 682 408€ 6 682 408€ 6 682 408€ 6 682 408€ 6 682 408€ 6 682 408€ 6 893 080€ 6 893 080€ 6 893 080€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 893 080€ 6 893 080€ 6 893 080€ 6 893 514€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 83 361€ 0€ 400 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
41 925 474€ 35 615 760€ 35 767 390€ 31 188 598€ 40 647 058€ 38 814 043€ 29 216 280€ 26 537 270€ 20 786 065€ 20 889 380€ 10 839 377€ 8 771 386€ 7 106 323€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
12 569€ 13 844€ 29 737€ 29 562€ 33 261€ 41 312€ 35 448€ 45 302€ 47 687€ 46 518€ 78 193€ 68 350€ 43 843€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
12 569€ 13 844€ 29 737€ 29 562€ 33 261€ 41 312€ 35 448€ 45 302€ 47 687€ 46 518€ 78 193€ 68 207€ 43 589€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 143€ 254€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
36 563 728€ 32 972 845€ 32 056 442€ 28 281 145€ 38 200 002€ 37 315 068€ 27 352 684€ 24 730 556€ 19 121 579€ 18 454 806€ 7 283 929€ 4 707 436€ 4 005 996€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
2 823€ 5 662€ 7 064€ 2 655€ 3 423€ 1 370€ 5 080€ 8 000€ 6 250€ 11 728€ 5 306€ 68€ 2 676€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
36 560 905€ 32 967 183€ 32 049 378€ 28 278 489€ 38 196 579€ 37 313 698€ 27 347 604€ 24 722 556€ 19 111 453€ 18 443 078€ 7 086 860€ 4 707 368€ 4 003 320€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 876€ 0€ 191 763€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
551 402€ 827 072€ 762 304€ 623 109€ 763 056€ 623 287€ 684 087€ 718 515€ 558 987€ 641 550€ 2 598 354€ 1 706 772€ 1 284 699€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
34 629€ 35 100€ 34 905€ 34 905€ 35 584€ 35 955€ 36 340€ 35 669€ 36 396€ 35 105€ 34 309€ 35 407€ 40 736€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
2 888€ 2 888€ 2 888€ 2 888€ 3 627€ 2 888€ 2 888€ 2 888€ 2 888€ 2 888€ 2 888€ 3 120€ 3 847€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
65 965€ 100 000€ 145 000€ 76 209€ 75 861€ 76 837€ 85 927€ 84 764€ 82 022€ 109 450€ 188 665€ 237 606€ 1 974€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
75 014€ 315 046€ 283 738€ 207 883€ 342 118€ 330 695€ 355 480€ 429 334€ 257 980€ 327 185€ 1 617 071€ 653 142€ 530 461€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
157 991€ 148 961€ 163 486€ 171 335€ 158 635€ 169 395€ 165 073€ 163 070€ 135 479€ 164 337€ 752 352€ 734 292€ 707 681€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
3 627€ 6 602€ 7 555€ 5 157€ 5 822€ 7 208€ 4 430€ 2 745€ 2 707€ 2 585€ 2 795€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41 172€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
211 288€ 218 477€ 124 733€ 124 733€ 141 408€ 309€ 33 949€ 45€ 343€ 0€ 274€ 43 205€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 797 775€ 1 801 999€ 2 918 907€ 2 254 783€ 1 650 740€ 834 377€ 1 144 060€ 1 042 897€ 1 057 812€ 1 746 506€ 878 901€ 2 288 828€ 1 771 785€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 500€ 1 000€ 690€ 249€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
196€ 324€ 806€ 3 189€ 2 786€ 2 909€ 406€ 74€ 0€ 894€ 2 148€ 8 061€ 8 901€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 796 579€ 1 800 675€ 2 917 101€ 2 250 595€ 1 646 954€ 830 468€ 1 142 654€ 1 041 823€ 1 056 312€ 1 744 612€ 876 063€ 2 280 518€ 1 762 884€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
9 565€ 21 921€ 11 643€ 9 782€ 6 645€ 12 011€ 20 599€ 32 601€ 13 318€ 13 087€ 6 674€ 4 912€ 7 949€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
9 565€ 21 921€ 11 643€ 9 782€ 6 645€ 12 011€ 10 027€ 10 028€ 13 081€ 12 849€ 6 436€ 4 673€ 7 949€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 573€ 22 573€ 238€ 238€ 238€ 239€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
104 425 638€ 100 144 085€ 94 384 503€ 89 224 661€ 86 833 440€ 88 021 062€ 85 698 764€ 86 592 697€ 89 151 946€ 86 241 146€ 83 592 114€ 76 909 036€ 69 772 791€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
55 829 787€ 57 291 897€ 55 630 063€ 55 411 745€ 54 881 729€ 55 112 889€ 55 718 221€ 56 146 241€ 57 823 392€ 58 352 322€ 57 589 346€ 56 408 895€ 56 696 160€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
55 829 787€ 57 291 897€ 55 630 063€ 55 411 745€ 54 881 729€ 55 112 889€ 55 718 221€ 56 146 241€ 57 823 392€ 58 352 322€ 57 589 346€ 56 408 895€ 56 696 160€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
57 291 897€ 57 022 051€ 55 411 745€ 54 881 729€ 55 101 182€ 55 715 229€ 56 142 578€ 57 825 008€ 58 377 146€ 60 274 939€ 56 437 868€ 57 014 446€ 56 410 472€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-1 462 111€ 269 846€ 218 318€ 530 015€ -219 453€ -602 340€ -424 356€ -1 678 767€ -553 753€ -1 922 617€ 1 151 478€ -605 551€ 285 688€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
16 801 226€ 14 515 657€ 11 609 104€ 10 479 480€ 8 202 915€ 8 414 233€ 9 228 931€ 9 191 864€ 9 559 294€ 11 132 600€ 12 469 280€ 11 078 025€ 7 796 141€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
26 640€ 26 640€ 28 190€ 139 359€ 138 659€ 206 272€ 40 157€ 107 676€ 151 073€ 228 884€ 72 715€ 63 398€ 74 960€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
26 640€ 26 640€ 28 190€ 139 359€ 138 659€ 206 272€ 40 157€ 107 676€ 151 073€ 228 884€ 72 715€ 63 398€ 74 960€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 567 340€ 253 715€ 409 480€ 442 456€ 282 153€ 261 989€ 23 911€ 33 277€ 0€ 7 337€ 0€ 1 106 730€ 41 870€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
2 472 519€ 76 052€ 209 480€ 442 319€ 281 953€ 261 989€ 23 911€ 33 277€ 0€ 7 337€ 0€ 1 106 730€ 41 870€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
94 821€ 177 664€ 200 000€ 138€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 756 363€ 4 028 114€ 2 880 579€ 2 618 690€ 1 424 140€ 1 409 324€ 1 464 480€ 1 526 186€ 1 580 383€ 1 650 503€ 1 756 007€ 1 720 205€ 1 920 649€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
3 734 230€ 3 983 033€ 2 847 525€ 2 570 915€ 1 407 308€ 1 395 441€ 1 454 035€ 1 510 153€ 1 560 948€ 1 611 856€ 1 696 269€ 1 631 938€ 1 799 012€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
22 133€ 19 302€ 16 568€ 16 228€ 16 832€ 13 883€ 10 445€ 16 033€ 19 435€ 19 626€ 16 154€ 15 753€ 18 508€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 021€ 43 584€ 72 514€ 103 129€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 25 779€ 16 486€ 31 547€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 524 232€ 2 030 112€ 1 343 744€ 1 205 005€ 828 126€ 1 015 198€ 2 650 118€ 2 652 529€ 2 302 118€ 3 794 542€ 5 232 995€ 2 649 250€ 1 277 251€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
452 236€ 1 119 576€ 290 431€ 313 984€ 271 130€ 495 858€ 2 086 251€ 2 137 173€ 1 868 275€ 3 139 197€ 4 623 888€ 1 882 897€ 523 288€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
509 387€ 383 670€ 515 962€ 427 183€ 166 560€ 141 134€ 163 035€ 146 388€ 133 951€ 224 977€ 279 851€ 361 792€ 333 158€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
9 600€ 13 414€ 30 159€ 13 142€ 11 630€ 16 028€ 15 439€ 11 694€ 12 454€ 90 624€ 39 462€ 222 312€ 279 538€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
304 276€ 284 610€ 283 486€ 249 007€ 210 692€ 204 014€ 216 056€ 196 939€ 164 638€ 194 378€ 172 997€ 34 313€ 27 931€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67€ 356€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
198 887€ 188 885€ 182 516€ 165 408€ 139 532€ 137 083€ 145 797€ 134 435€ 107 315€ 122 185€ 103 245€ 123 461€ 95 374€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
49 847€ 39 957€ 40 791€ 36 281€ 28 582€ 21 080€ 23 540€ 25 900€ 15 486€ 23 181€ 13 485€ 24 029€ 17 962€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
8 926 651€ 8 177 076€ 6 947 111€ 6 073 970€ 5 529 837€ 5 521 450€ 5 050 264€ 4 872 196€ 5 525 719€ 5 451 334€ 5 407 563€ 5 538 442€ 4 481 411€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
6 054 590€ 6 117 007€ 5 055 946€ 5 001 290€ 4 677 152€ 4 688 834€ 4 347 648€ 4 216 343€ 4 688 825€ 4 646 372€ 4 660 054€ 4 881 725€ 4 481 411€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
1 278 551€ 1 260 069€ 1 091 165€ 1 072 680€ 852 685€ 832 616€ 702 616€ 655 853€ 836 895€ 804 962€ 747 509€ 656 717€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
1 593 510€ 800 000€ 800 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
31 794 625€ 28 336 531€ 27 145 335€ 23 333 436€ 23 748 795€ 24 493 940€ 20 751 612€ 21 254 591€ 21 769 260€ 16 756 224€ 13 533 488€ 9 422 116€ 5 280 490€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
31 794 625€ 28 336 531€ 27 145 335€ 23 333 436€ 23 748 795€ 24 493 940€ 20 751 612€ 21 254 591€ 21 769 260€ 16 756 224€ 13 533 488€ 9 422 112€ 5 280 490€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€