Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
200 283€ 270 478€ 274 549€ 286 172€ 266 599€ 268 503€ 285 994€ 291 853€ 298 695€ 305 767€ 221 671€ 139 182€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
180 727€ 260 681€ 265 651€ 278 001€ 254 335€ 259 857€ 265 598€ 266 810€ 273 767€ 282 305€ 192 251€ 122 386€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
11 203€ 11 683€ 1 923€ 1 923€ 1 923€ 1 923€ 1 965€ 2 063€ 2 161€ 337€ 395€ 398€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
1 403€ 1 883€ 0€ 0€ 0€ 41€ 140€ 238€ 337€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
9 800€ 9 800€ 1 923€ 1 923€ 1 923€ 1 923€ 1 923€ 1 923€ 1 923€ 0€ 395€ 398€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
169 524€ 175 846€ 190 577€ 202 927€ 179 261€ 184 783€ 190 483€ 191 596€ 198 455€ 208 817€ 118 705€ 121 988€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
12 450€ 5 019€ 4 689€ 4 689€ 4 689€ 4 689€ 4 689€ 4 689€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
155 043€ 169 527€ 184 264€ 148 662€ 162 282€ 170 793€ 182 495€ 183 061€ 194 064€ 203 190€ 38 319€ 40 663€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 190€ 512€ 1 293€ 2 073€ 1 751€ 2 298€ 2 844€ 3 390€ 3 750€ 4 659€ 5 610€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
2 031€ 1 111€ 1 111€ 48 284€ 10 218€ 7 550€ 1 001€ 1 001€ 1 001€ 1 877€ 75 727€ 75 715€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
0€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
0€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73 151€ 73 151€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
19 068€ 9 332€ 8 434€ 7 690€ 11 680€ 8 621€ 19 835€ 24 538€ 24 503€ 23 105€ 29 248€ 16 796€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 66€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 66€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 780€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 780€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
611€ 420€ 460€ 395€ 137€ 133€ 1 646€ 1 297€ 2 775€ 3 420€ 1 214€ 1 427€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
279€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
332€ 332€ 344€ 348€ 90€ 80€ 1 515€ 1 206€ 2 775€ 3 106€ 772€ 1 228€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
0€ 89€ 116€ 47€ 47€ 53€ 131€ 91€ 0€ 314€ 442€ 199€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
18 457€ 8 912€ 7 974€ 7 294€ 11 543€ 8 488€ 18 189€ 22 462€ 21 726€ 19 619€ 28 034€ 15 369€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
551€ 0€ 390€ 0€ 467€ 322€ 433€ 384€ 55€ 1 540€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
17 029€ 8 810€ 1 753€ 753€ 3 588€ 1 782€ 9 843€ 12 750€ 11 154€ 6 026€ 19 395€ 15 369€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221AÚ))
877€ 101€ 5 831€ 6 542€ 7 488€ 6 384€ 7 913€ 9 329€ 10 517€ 12 053€ 8 639€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
488€ 465€ 464€ 481€ 584€ 25€ 561€ 504€ 425€ 357€ 172€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
488€ 465€ 464€ 481€ 584€ 25€ 561€ 504€ 425€ 357€ 172€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
200 283€ 270 478€ 274 549€ 286 172€ 266 599€ 268 503€ 285 994€ 291 853€ 298 695€ 305 767€ 221 671€ 139 182€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
131 221€ 189 558€ 191 441€ 191 303€ 191 850€ 193 851€ 198 339€ 194 162€ 190 170€ 187 375€ 192 375€ 112 195€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
131 221€ 189 558€ 191 441€ 191 303€ 191 850€ 193 851€ 198 339€ 194 162€ 190 170€ 187 375€ 192 375€ 112 195€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
189 558€ 191 441€ 191 303€ 191 850€ 193 851€ 200 855€ 194 162€ 190 170€ 187 439€ 192 375€ 186 265€ 99 449€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-58 338€ -1 883€ 139€ -548€ -2 000€ -7 004€ 4 177€ 3 992€ 2 731€ -5 000€ 6 110€ 12 746€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
32 343€ 36 508€ 38 844€ 42 902€ 15 090€ 7 313€ 14 194€ 18 075€ 22 788€ 26 547€ 29 286€ 26 987€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
600€ 600€ 600€ 600€ 400€ 500€ 3 521€ 3 368€ 3 863€ 3 276€ 1 615€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 615€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
600€ 600€ 600€ 600€ 400€ 500€ 3 521€ 3 368€ 3 863€ 3 276€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
146€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 188€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
146€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 188€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
261€ 144€ 350€ 761€ 938€ 660€ 657€ 686€ 892€ 679€ 744€ 465€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
261€ 144€ 350€ 761€ 938€ 660€ 657€ 686€ 892€ 679€ 744€ 465€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
7 678€ 8 027€ 6 077€ 5 644€ 6 850€ 5 512€ 8 094€ 7 469€ 6 900€ 10 284€ 6 462€ 6 606€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
442€ 549€ 625€ 360€ 841€ 183€ 3 084€ 115€ 45€ 236€ 66€ 33€
163
12.
Zamestnanci
(331))
4 042€ 4 170€ 3 061€ 3 218€ 3 742€ 3 306€ 3 158€ 4 375€ 4 062€ 6 833€ 4 027€ 4 050€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
2 665€ 2 629€ 1 922€ 1 736€ 1 946€ 1 804€ 1 735€ 2 555€ 2 304€ 2 302€ 2 040€ 1 992€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
530€ 679€ 469€ 330€ 321€ 219€ 117€ 424€ 489€ 913€ 329€ 531€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
23 657€ 27 737€ 31 817€ 35 897€ 6 901€ 641€ 1 923€ 6 552€ 11 133€ 12 308€ 13 277€ 19 916€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
19 577€ 23 657€ 27 737€ 31 817€ 6 901€ 0€ 0€ 6 543€ 11 125€ 12 300€ 13 277€ 19 916€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
4 080€ 4 080€ 4 080€ 4 080€ 0€ 641€ 1 923€ 9€ 8€ 8€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
36 719€ 44 411€ 44 263€ 51 967€ 59 659€ 67 339€ 73 461€ 79 616€ 85 737€ 91 845€ 10€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
36 719€ 44 411€ 44 263€ 51 967€ 59 659€ 67 339€ 73 461€ 79 616€ 85 737€ 91 845€ 10€ 0€