Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
20 482 € 23 009 € 24 938 € 18 515 € 16 312 € 18 598 € 19 899 € 19 935 € 23 391 € 21 395 € 27 854 € 24 298 €
02
501
Spotreba materiálu
13 586 € 17 147 € 17 285 € 12 465 € 8 136 € 11 904 € 11 488 € 11 378 € 13 680 € 15 200 € 18 161 € 15 502 €
03
502
Spotreba energie
6 896 € 5 863 € 7 653 € 6 050 € 8 176 € 6 694 € 8 412 € 8 557 € 9 711 € 6 195 € 9 693 € 8 796 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
18 254 € 14 858 € 13 892 € 12 932 € 14 183 € 14 694 € 15 045 € 19 798 € 6 811 € 17 751 € 13 532 € 7 402 €
07
511
Opravy a udržiavanie
3 964 € 3 625 € 3 660 € 1 940 € 703 € 3 045 € 1 983 € 512 € 1 256 € 1 861 € 785 € 299 €
08
512
Cestovné
954 € 816 € 777 € 902 € 946 € 1 123 € 862 € 740 € 62 € 67 € 184 € 0 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
720 € 232 € 104 € 186 € 552 € 158 € 52 € 128 € 53 € 165 € 1 066 € 564 €
10
518
Ostatné služby
12 616 € 10 186 € 9 350 € 9 904 € 11 982 € 10 368 € 12 148 € 18 418 € 5 440 € 15 658 € 11 497 € 6 539 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
90 356 € 74 875 € 67 783 € 69 235 € 65 660 € 67 648 € 78 355 € 77 814 € 79 128 € 76 707 € 73 509 € 66 720 €
12
521
Mzdové náklady
67 653 € 55 911 € 50 619 € 51 754 € 49 433 € 51 007 € 58 528 € 57 999 € 59 018 € 59 426 € 56 682 € 50 322 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
22 006 € 18 456 € 16 485 € 17 038 € 15 817 € 16 368 € 19 301 € 19 355 € 19 275 € 16 766 € 16 389 € 16 066 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
697 € 508 € 679 € 443 € 410 € 273 € 526 € 460 € 835 € 515 € 438 € 332 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
130 € 126 € 79 € 27 € 132 € 139 € 264 € 130 € 183 € 0 € 89 € 66 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
130 € 126 € 79 € 27 € 132 € 139 € 264 € 130 € 183 € 0 € 89 € 66 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 278 € 785 € 744 € 638 € 707 € 782 € 1 485 € 2 489 € 2 462 € 2 590 € 1 859 € 1 527 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 46 € 270 € 0 € 3 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 6 € 0 € 300 € 0 € 0 € 0 € 20 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 278 € 733 € 744 € 368 € 407 € 779 € 1 485 € 2 489 € 2 442 € 2 590 € 1 859 € 1 527 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
15 754 € 15 700 € 15 470 € 15 000 € 14 591 € 12 789 € 15 227 € 15 016 € 15 324 € 8 410 € 4 895 € 3 519 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 154 € 15 100 € 14 870 € 14 400 € 14 191 € 12 289 € 11 706 € 11 647 € 11 461 € 5 134 € 3 280 € 3 519 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
600 € 600 € 600 € 600 € 400 € 500 € 3 521 € 3 368 € 3 863 € 3 276 € 1 615 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
600 € 600 € 600 € 600 € 400 € 500 € 3 521 € 3 368 € 3 863 € 3 276 € 1 615 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
74 539 € 1 597 € 1 566 € 1 459 € 1 010 € 1 489 € 1 297 € 1 527 € 1 679 € 3 057 € 1 254 € 2 158 €
41
561
Predané cenné papiere a podiely
73 151 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
42
562
Úroky
530 € 694 € 698 € 400 € 35 € 44 € 152 € 376 € 510 € 1 457 € 501 € 1 693 €
47
568
Ostatné finančné náklady
858 € 903 € 868 € 1 059 € 975 € 1 445 € 1 146 € 1 151 € 1 169 € 1 600 € 753 € 465 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 181 € 0 € 1 394 €
50
572
Škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 181 € 0 € 0 €
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 394 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
574 € 549 € 233 € 558 € 624 € 790 € 565 € 90 € 50 € 480 € 1 003 € 896 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 232 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
574 € 549 € 233 € 528 € 624 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0 € 0 € 30 € 0 € 790 € 565 € 90 € 50 € 480 € 1 003 € 664 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
221 367 € 131 499 € 124 704 € 118 363 € 113 220 € 116 929 € 132 138 € 136 798 € 129 028 € 139 571 € 123 995 € 107 980 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
4 287 € 3 542 € 3 350 € 2 799 € 3 405 € 4 127 € 3 962 € 4 673 € 4 801 € 4 713 € 4 720 € 3 419 €
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 875 € 2 921 €
67
602
Tržby z predaja služieb
4 287 € 3 542 € 3 350 € 2 799 € 3 405 € 4 127 € 3 962 € 4 673 € 4 801 € 4 713 € 845 € 498 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
135 397 € 112 012 € 108 452 € 102 419 € 95 846 € 87 648 € 94 548 € 93 291 € 89 732 € 72 586 € 96 038 € 87 798 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
131 602 € 108 629 € 105 624 € 99 603 € 93 144 € 87 527 € 92 259 € 90 784 € 86 672 € 68 468 € 93 903 € 82 719 €
82
633
Výnosy z poplatkov
3 795 € 3 383 € 2 828 € 2 817 € 2 702 € 121 € 2 288 € 2 507 € 3 060 € 4 118 € 2 135 € 5 079 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
2 266 € 2 465 € 2 220 € 2 101 € 2 390 € 3 644 € 2 785 € 7 054 € 1 894 € 2 433 € 860 € 1 726 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 266 € 2 465 € 2 220 € 2 101 € 2 390 € 3 644 € 2 785 € 7 054 € 1 884 € 2 433 € 860 € 1 726 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
700 € 600 € 600 € 400 € 500 € 3 521 € 3 368 € 3 963 € 3 276 € 1 615 € 0 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
700 € 600 € 600 € 400 € 500 € 3 521 € 3 368 € 3 963 € 3 276 € 1 615 € 0 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
700 € 600 € 600 € 400 € 500 € 3 521 € 3 368 € 3 963 € 3 276 € 1 615 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
7 317 € 882 € 0 € 1 € 6 € 11 € 12 € 8 € 13 € 13 € 398 €
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
7 317 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
102
662
Úroky
0 € 0 € 0 € 1 € 6 € 11 € 12 € 8 € 13 € 13 € 33 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0 € 882 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 365 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 181 € 0 € 0 €
110
672
Náhrady škôd
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 181 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
13 062 € 10 115 € 10 220 € 10 095 € 9 079 € 10 980 € 31 643 € 31 798 € 32 050 € 44 033 € 28 476 € 27 385 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 032 € 1 023 € 1 128 € 1 712 € 1 347 € 4 859 € 25 522 € 25 677 € 25 928 € 42 583 € 28 476 € 27 385 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
7 692 € 7 692 € 7 692 € 7 692 € 7 692 € 6 122 € 6 122 € 6 122 € 6 122 € 450 € 0 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 338 € 1 400 € 1 400 € 691 € 40 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 000 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
163 029 € 129 616 € 124 843 € 117 815 € 111 220 € 109 926 € 136 317 € 140 791 € 131 761 € 134 574 € 130 107 € 120 726 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-58 338 € -1 883 € 139 € -548 € -2 000 € -7 003 € 4 179 € 3 994 € 2 733 € -4 997 € 6 112 € 12 746 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 2 € 2 € 2 € 3 € 2 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-58 338 € -1 883 € 139 € -548 € -2 000 € -7 004 € 4 177 € 3 992 € 2 731 € -5 000 € 6 110 € 12 746 €