Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
965 853€ 725 005€ 739 536€ 721 158€ 676 994€ 693 615€ 711 633€ 1 078 458€ 947 688€ 950 242€ 856 685€ 799 994€
02
501
Spotreba materiálu
585 897€ 356 776€ 380 816€ 356 044€ 286 450€ 333 478€ 332 392€ 389 795€ 399 206€ 338 298€ 288 514€ 306 494€
03
502
Spotreba energie
379 956€ 368 229€ 358 719€ 365 114€ 390 544€ 360 136€ 379 241€ 688 664€ 548 482€ 611 944€ 568 171€ 493 500€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
1 098 356€ 1 935 002€ 1 190 478€ 1 391 360€ 903 330€ 865 563€ 991 073€ 973 314€ 508 524€ 629 496€ 558 038€ 863 958€
07
511
Opravy a udržiavanie
506 235€ 1 285 157€ 605 490€ 898 802€ 312 095€ 385 201€ 693 047€ 555 368€ 123 866€ 160 732€ 189 307€ 434 152€
08
512
Cestovné
4 139€ 10 310€ 8 726€ 12 990€ 7 792€ 4 580€ 6 408€ 6 062€ 5 776€ 6 049€ 7 890€ 7 373€
09
513
Náklady na reprezentáciu
35 643€ 49 527€ 51 926€ 30 307€ 22 560€ 59 512€ 24 347€ 33 377€ 21 797€ 23 145€ 26 939€ 19 424€
10
518
Ostatné služby
552 340€ 590 008€ 524 336€ 449 259€ 560 883€ 416 269€ 267 271€ 378 506€ 357 085€ 439 570€ 333 902€ 403 009€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
5 125 885€ 4 363 495€ 3 836 254€ 3 502 238€ 3 524 601€ 3 546 326€ 3 167 092€ 3 202 980€ 3 052 758€ 2 884 903€ 2 990 402€ 2 664 370€
12
521
Mzdové náklady
3 556 567€ 3 025 986€ 2 664 543€ 2 426 258€ 2 431 068€ 2 441 583€ 2 141 913€ 2 162 527€ 1 969 622€ 2 037 021€ 2 136 643€ 1 873 251€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 239 483€ 1 061 001€ 941 125€ 859 093€ 849 678€ 835 985€ 764 397€ 758 710€ 697 568€ 640 738€ 678 106€ 620 819€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
150 998€ 127 810€ 115 880€ 99 759€ 100 606€ 101 039€ 96 180€ 100 636€ 80 538€ 55 724€ 60 041€ 54 342€
15
527
Zákonné sociálne náklady
178 837€ 148 697€ 114 706€ 117 128€ 143 249€ 98 318€ 95 077€ 110 814€ 235 596€ 98 532€ 72 930€ 64 391€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69 401€ 69 524€ 70 293€ 69 434€ 52 888€ 42 682€ 51 567€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
6 116€ 14 000€ 7 932€ 5 186€ 11 429€ 5 606€ 11 830€ 24 908€ 12 948€ 15 148€ 82 396€ 31 288€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
352€ 352€ 352€ 352€ 352€ 199€ 199€ 313€ 296€ 60€ 8€ 276€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 764€ 13 648€ 7 579€ 4 834€ 11 077€ 5 408€ 11 631€ 24 595€ 12 652€ 15 088€ 82 388€ 31 012€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 461 983€ 166 077€ 207 183€ 219 042€ 227 047€ 154 206€ 154 060€ 331 955€ 377 057€ 164 715€ 178 717€ 158 972€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
584 216€ 7 857€ 10 596€ 45 767€ 43 799€ 14 913€ 11 297€ 115 962€ 146 002€ 12 608€ 20 617€ 22 655€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 824€ 102€ 19€ 66€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 4€ 0€ 0€ 4€ 21€ 0€ 196€ 2€ 0€ 0€ 66€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
32 102€ 60€ 35€ 0€ 2€ 81€ 632€ 16 424€ 20€ 0€ 8€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
695 804€ 13 116€ 0€ 0€ 5 280€ 70€ 4 679€ 17 371€ 12 050€ 22 182€ 24 910€ 11 260€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
149 861€ 145 039€ 194 696€ 169 125€ 177 963€ 139 120€ 137 452€ 182 002€ 218 159€ 120 774€ 106 718€ 47 111€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 1 856€ 4 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 049€ 26 445€ 77 814€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
2 204 625€ 901 156€ 943 482€ 1 158 804€ 1 296 887€ 1 087 302€ 1 614 201€ 1 691 178€ 1 114 958€ 896 304€ 846 815€ 820 476€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
689 516€ 682 888€ 689 003€ 701 169€ 705 172€ 699 629€ 758 053€ 684 186€ 727 292€ 743 573€ 672 725€ 667 455€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 515 108€ 218 267€ 254 479€ 457 635€ 591 715€ 387 672€ 856 147€ 1 006 991€ 387 666€ 152 731€ 157 600€ 153 021€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140 948€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
933 836€ 162 185€ 173 466€ 172 212€ 281 542€ 168 126€ 162 317€ 128 141€ 175 890€ 136 049€ 103 634€ 827€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70 161€ 661 087€ 825 469€ 82 472€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
581 272€ 56 083€ 81 013€ 285 423€ 310 173€ 149 385€ 32 743€ 53 381€ 129 304€ 16 682€ 53 966€ 11 246€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 490€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 490€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
136 831€ 132 726€ 136 485€ 246 169€ 309 510€ 249 044€ 197 783€ 184 706€ 142 548€ 124 375€ 142 251€ 160 177€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 33 915€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
112 988€ 107 143€ 113 440€ 189 748€ 206 965€ 196 574€ 163 876€ 157 170€ 102 336€ 100 348€ 120 518€ 138 364€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54€ 0€ 874€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
23 843€ 25 583€ 23 046€ 56 403€ 68 629€ 52 469€ 33 907€ 27 536€ 40 158€ 24 027€ 20 859€ 21 813€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 132€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 132€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
11 073 627€ 10 267 608€ 8 987 286€ 7 797 872€ 7 678 491€ 8 746 800€ 7 598 080€ 7 775 471€ 7 400 985€ 7 147 992€ 7 243 960€ 7 217 298€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
8 008 811€ 7 021 986€ 6 779 860€ 6 336 474€ 6 338 209€ 6 560 637€ 6 447 344€ 6 771 248€ 6 466 758€ 6 198 007€ 6 440 103€ 6 508 050€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
7 545€ 730€ 1 350€ 1 500€ 85 100€ 87 145€ 65 550€ 64 950€ 67 200€ 113 532€ 10 806€ 7 170€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 057 271€ 3 244 892€ 2 206 076€ 1 459 897€ 1 255 182€ 2 097 218€ 1 077 686€ 939 273€ 867 027€ 835 453€ 788 731€ 702 078€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 800€ 7 500€ 0€ 0€ 1 000€ 4 320€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
22 073 275€ 18 505 068€ 16 048 635€ 15 041 829€ 14 628 290€ 15 348 460€ 14 445 751€ 15 262 970€ 13 557 598€ 12 813 175€ 12 899 264€ 12 716 533€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
216 844€ 236 685€ 233 139€ 232 365€ 227 492€ 757 580€ 525 836€ 1 302 506€ 1 198 131€ 1 369 633€ 1 250 876€ 721 107€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 299€
67
602
Tržby z predaja služieb
216 844€ 236 685€ 233 139€ 232 365€ 227 492€ 757 580€ 525 836€ 1 302 506€ 1 198 131€ 1 369 633€ 1 250 876€ 720 808€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
16 206 080€ 14 991 093€ 13 649 236€ 12 900 928€ 11 576 660€ 10 552 084€ 10 013 138€ 10 147 199€ 10 235 691€ 8 590 732€ 10 464 707€ 10 556 066€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
15 336 080€ 14 132 644€ 12 794 783€ 12 021 339€ 10 671 974€ 9 658 016€ 9 144 662€ 9 310 431€ 9 178 645€ 7 508 043€ 8 658 072€ 8 880 371€
82
633
Výnosy z poplatkov
870 001€ 858 449€ 854 453€ 879 589€ 904 686€ 894 068€ 868 476€ 836 768€ 1 057 046€ 1 082 689€ 1 806 635€ 1 675 695€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 629 320€ 1 198 499€ 1 273 847€ 1 218 033€ 1 090 584€ 539 372€ 631 064€ 663 445€ 388 327€ 179 324€ 179 702€ 892 540€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
653 356€ 47 058€ 97 485€ 81 722€ 97 247€ 156 206€ 22 269€ 469 695€ 31 144€ 60 303€ 0€ 139 316€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 81€ 20€ 1 824€ 2 683€ 1 002€ 327€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 191€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 148€ 2 841€ 1 389€ 2 901€ 1 177€ 978€ 597€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
19 662€ 12 970€ 15 390€ 14 068€ 20 238€ 24 226€ 28 548€ 31 216€ 18 523€ 16 690€ 16 573€ 16 272€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 142€ 0€ 0€ 0€ 0€ 531€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
949 110€ 1 138 471€ 1 160 972€ 1 122 243€ 973 098€ 357 792€ 577 183€ 161 126€ 333 935€ 98 471€ 161 149€ 735 497€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
720 679€ 136 921€ 103 224€ 150 390€ 270 968€ 183 789€ 189 714€ 179 543€ 146 381€ 116 704€ 151 149€ 84 557€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
720 679€ 136 921€ 103 224€ 150 390€ 270 968€ 183 789€ 189 714€ 179 543€ 146 381€ 116 704€ 151 149€ 84 557€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 139 552€ 77 167€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
162 185€ 72 307€ 72 773€ 112 944€ 168 126€ 153 859€ 128 214€ 175 890€ 136 049€ 103 634€ 2 895€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 765€ 233€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 448€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
558 494€ 64 614€ 30 452€ 37 446€ 102 843€ 6 166€ 61 267€ 3 653€ 10 332€ 13 070€ 8 702€ 2 942€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
832€ 87 248€ 761€ 1 390€ 53 095€ 4 500€ 3 292€ 6 040€ 15 224€ 8 516€ 56 373€ 114 409€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 49 725€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
832€ 1 716€ 761€ 1 390€ 3 370€ 4 500€ 3 292€ 6 040€ 15 017€ 7 521€ 31 904€ 73 455€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 85 532€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 395€ 40 954€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 207€ 995€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 794 143€ 1 443 569€ 1 450 390€ 1 491 209€ 1 679 951€ 1 652 817€ 1 560 920€ 1 471 833€ 1 341 754€ 1 492 015€ 1 539 954€ 837 329€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
756 959€ 453 196€ 354 157€ 363 181€ 619 108€ 645 813€ 557 676€ 453 783€ 646 463€ 941 670€ 1 015 680€ 241 030€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
524 571€ 488 820€ 583 364€ 659 762€ 599 222€ 545 419€ 518 911€ 484 591€ 285 020€ 158 417€ 159 494€ 248 304€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 12 613€ 4 792€ 0€ 36 272€ 0€ 25 495€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
1 319€ 1 319€ 1 319€ 1 319€ 1 758€ 769€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 848€ 11 522€ 20 120€ 11 590€ 11 739€ 25 525€ 2 167€ 29 236€ 9 773€ 1 675€ 3 408€ 6 195€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 631€ 6 108€ 4 656€ 4 252€ 4 227€ 4 227€ 35 938€ 37 231€ 39 020€ 17 240€ 16 877€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
492 815€ 482 605€ 486 775€ 451 105€ 431 283€ 426 273€ 446 228€ 430 719€ 361 478€ 347 518€ 344 495€ 341 800€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
20 567 897€ 18 094 016€ 16 710 597€ 15 994 315€ 14 898 750€ 13 690 144€ 12 923 964€ 13 770 567€ 13 325 508€ 11 756 924€ 13 642 761€ 13 206 008€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-1 505 378€ -411 053€ 661 962€ 952 486€ 270 460€ -1 658 316€ -1 521 787€ -1 492 403€ -232 090€ -1 056 251€ 743 497€ 489 475€
136
591
Splatná daň z príjmov
157€ 326€ 144€ 263€ 636€ 851€ 623€ 1 151€ 3 943€ 1 414€ 6 000€ 13 510€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-1 505 535€ -411 379€ 661 817€ 952 223€ 269 823€ -1 659 167€ -1 522 410€ -1 493 554€ -236 033€ -1 057 665€ 737 497€ 475 965€